De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Gelsdorf]

Sandrart, meld ook in dien tyd van eenen En-

[p. 88]origineel

gelsman GELSDORF genaamt, die veel pourtretten in Engeland heeft gemaakt. Dog hy kon niet teekenen, waarom hy ook genootzaakt was door iemant anders den omtrek van 't wezen op papier te laten teekenen, 't geen hy dan met een naalt doorgeprikt, op zyn paneel doorsponste. Diergelyke soort ontmoet ons nu en dan al meer. Dog wy hebben onze pen niet voor krukken en breekebeenen versneden.