De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Theodoor Helmbreker]

Na hem komt de brave Konstschilder THEODOOR HELMBREKER. Hy werd in 't jaar 1624 tot Haarlem geboren, maar heeft den meesten tyd van zyn leven in Italien gesleten, daar hy ook

[p. 109]origineel

gestorven is in 't jaar 1694 oud zynde zeventig jaren. De Romeinen hadden veel agting voor zyn Penceelwerken, en schatten de zelve in waarde nevens de Penceelkonst van Bamboots, daar zy veel zweem van hebben; en dit is de reden datmen van de zelve zoo zelden iets in Holland ziet.

De Konstlievende Pieter Klok heeft thans een stuk van hem 't geen hy geschildert heeft in 't jaar 1681, 13 jaar voor zyn overlyden. Het verbeeld een Klooster op de Italiaansche wyze gebouwt en voor het zelve menigte van Vrouwe, Mans en Kinder beelden, sommige daar onder verminkt, welke van Pelgrims gedient worden met warme spys, die hun uit een groote Ketel, met een Potlepel, door een Franciscaner Kloosterbroeder word toe gedeelt. Hy zelf was yverig in zyn Godsdienst, en gaf veel weg aan den Armen.

Hier aan laten wy volgen zyn Stad- en jaargenoot de vermaarde Konstschilder.