De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Peter Boel]

PETER BOEL geboren te Antwerpen 1625. heeft zig gezet op 't schilderen van alle soort van viervoetig gedierte, gevogelte en bloemen; 't geen uit het Lofdicht dat tot roem van zyn Konst gemaakt is kan gezien worden, daar de Dichter aanvang maakt met al de veranderingen, die hy zig tot voorwerpen van zyn Konstpenceel steld, op een Lyst te stellen:

 
Zoo als ons Boel doet zien in 't schilderen van Dieren
 
Die als in 't Paradys door Konst op doeken zwieren,
 
Bevalligvoor het oog, en daar niet aan ontbreekt:
 
Want 't schynt dat in dees Konst een tweede leven steekt.
 
 
 
En lager...........Verheugt u alle dieren.
 
Uw Meester geeft ons oog een Paradysgevoel.
 
Dat Adam wierd ontzeit, verkrygen wy door Boel.