De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Joannes van Heck]

Onder zyne tydgenooten word getelt JOANNES van HECK, een fraai meester in 't schilderen van Landschappen, Beelden, Gedierten, Bloemen, Fruit, Goud, Zilver, Kristal, en Porselein.

 
Al Wat de Waereld in hare omtrek houd besloten.
 
Zyn handeling is in het schild' ren algemeen:
 
En nogtans schynt elk in 't byzonder 't ware leven,
 
Zeer geestig uitgewerkt, en groots geordoneert,
 
Zoo veel als 't Konstpenceel en verwen konnen geven,
 
Te Rome wel bekent, daar hy lang heeft verkeert.

Hy was geboren, tot Quaremonde buiten Ou-

[p. 142]origineel

denaarden, en was in 't jaar 1660 nog in leven, gelyk ook de volgende

GASPAR van EYCK, Zeeschilder van Antwerpen:

JANS SIBRECHTS mede van Antwerpen, wiens wyze van schilderen zweemde naar Car du Jardyn en Berchem,

NICOLAES van EYCK schilderde allerhande Krygsbedryven,

 
Gelyk Batalien, en diergelyken staat,
 
Optrekking, Postery, en zoo 't in 't leger gaat.