De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Josef Oostfries]

De oudste die voor aan staat is de konstige Glasschilder JOSEF OOSTFRIES, geboren tot Hoorn in 't jaar 1628, en gestorven den 8 van Wynmaand 1661. Hy was een Leerling van Jan Maartz, Engelsman. Die een konstig glasschilder was, en van wien nog verscheiden Kerkglazen op Dorpen in 't Noorderkwartier te zien zyn, als ook tot Hoorn in verscheiden huizen, die naar de Konst los en fraai behandelt zyn.

Van onzen Josef Oostfries, die vol geest en liefde tot de Konst, en geestig in 't ordineren was, zietmen ook Konststalen zoo tot Hoorn als in de omleggende Dorpkerken die zyne gedagtenis bewaren. Hem volgt