De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Katharina Oostfries]

KATHARINA OOSTFRIES, Zuster van Josef Oostfries, en Huisvrouw van Klaas vander Meulen geboren te Nieukoop in 't jaar 1636, en gestorven tot Alkmaar den 13 van Slagtmaand 1708. Deze was zoo konstlievende dat zy tot in haar twee entzeventigste jaar dagelyks nog yverde en zig naarstig oeffende, zoo in 't teekenen als Glasschilderen. Nu komt