De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jakobus Bisschop]

JAKOBUS BISSCHOP de oudste, was by het leven van zyn Vader al aan de Konst, en zoo veer dat hy het beeldeschilderen (daar van wy hebben gesproken) konde aan de hand houden en met zulks te doen grooten dienst aan het huishouwen deed. Maar wanneer nu zyn jonger broeder, die mede tot dat werk opgekweekt werd, tot die bekwaamheid raakte, dat hy zulks kon beheeren, met behulp van zyne Zusters, ontsloeg zig de oudste daar van voor een tyd, om zig te oeffenen in waardiger verkiezingen en begaf zig tot het onderwys van den braven Kamer- en Zolderschilder August Terwesten, zedert welken tyd hy zig ook aan het schilderen van zolders, kamers en wat daar toe behoord, gehouden heeft.