De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Peter van Breda]

Gelyk eertyds Griekenland inzonderheid, naderhand Italien, als de Baarmoeder der Konsten is geroemt geworden; zoo mag men ook Braband over 't voortbrengen van zoo groot een menigte Konstenaren, die den opbouw van de Konst hebben helpen bevorderen en voortzetten, wel roemen. Onder deze mag men ook tellen PETER van BREDA geboren te Antwerpen 1630. Hy was een braaf Landschapschilder, en wist de landschappen daar en boven met Roomsche Gebouwen, vermakelyke Hoven, Prieelen, Fonteinen, en kleine Beeldjes en Beesjes op te cieren. Ik ken

[p. 224]origineel

des mans werk niet, maar Korn. de Bie zeit 'er van dat het is

 
Zoo edel zuiver, net, volmaakt gelyk het leven,
 
Dat ook Natuur zelf geen volmaaktheid meer kan geven.