De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Ary vander Kabel]

Nu laten wy ARY vander KABEL geboren te Ryswyk buiten den Haag in 't jaar 1631 volgen.

Zyn regte naam was vander Touw: maar zyn leermeester Jan van Goijen potsig van aart zynde, zeide: dat zulk een toenaam te gering en veragt voor hem was, aangezien men denken mogt dat hy na dat soort van Touw, daar men de halssnoeren van maakt, waar meê men zulke die door snedigheid vinden dat niet verloren was opknoopt, vernoemt was: en dat het grootser stond datmen hem na een Kabeltouw benoemde. Zedert welken tyd zy hem altyd vander Kabel genoemt hebben. Hy is te Lions in Vrankryk gestorven, maar in wat jaar weet ik niet. Hy schilderde meest landschappen en watergezigten, had ook een Broeder Engel genaamt die de Konst oeffende. Dog wat

[p. 236]origineel

hy schilderde weet ik niet: maar zyn tyd- en konstgenoot JAN van ASSEN geboren tot Amsterdam schilderde Landschappen en Historien met een vaardig en kloek penceel, die, wanneer men de zelve wat in afstand bezag, een goeden welstand hadden. Hy was een man van goed oordeel, dog bediende zig om 't gemak veeltyds van de printen van Ant. Tempeest, inzonderheid in zyne stukken die buitenslands verzonden werden, gelyk hy ook dikwils verzendingen had naar Indien. Hy stierf 1695, ruim 60 jaren oud zynde.