De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Benjamin Blok]

Nu krygt zyn beurt BENJAMIN BLOK geboren te Lubek 1631. Hy was de Zoon van Daniel Blok, waar van wy op 't jaar 1580 vermeld hebben. De reden die wy daar toe hadden, te weten om dat des zelfs Vader in 't Stigt Utrecht geboren was, eischt ook dat we den Zoon gedenken, te meer wyl de zelve als een andere Eneas zyn Vader en Moeder uit den brand, door het woeste Krygsvolk gestigt te Schwerin, gered had.

Daniel Blok door dien brand 't effens van alles wat hy bezat berooft, liet in zyn armoede 4 Zonen na, waar van 'er 3 hun toevlugt tot de Konst namen te weten Emanuel, Adolf, en onze Benjamin.

Het schynt my toe dat Frederik Adolf Hertog van Mekelenburg medelydig over dit ongeval, het huisgezin dienst gedaan, en onzen Benja-

[p. 259]origineel

min onder zyn opzigt of bezorginge genomen heeft.

Het eerste proefstuk van zyn Konst en vernuft dat hy maakte was het pourtret van den Hertog, ten voeten uit met de pen, waar over yder die het zag zig verwonderde. Dit was in 't jaar 1647 en kort daar aan schilderde hy met levendige koleuren het gantsche Hofgezin van Saxen. Daar na heeft hy in Hongaryen voor den Graaf Franciscus verscheiden Tafereelen en Altaarstukken geschildert, welke byzonder geroemt worden.

In den jare 1659 is hy met voorschryven van gemelden graaf naar Italien gereist, waar door hy toegang kreeg tot de beste Konstkabinetten. Na dat hy nu te Venetien, Florencen, en Romen eenige jaren had in de Konstoeffening doorgebragt, en vele voorname luiden, onder anderen ook de Beeltenis van den berugten Pater Athanazius Kircherus geschildert had, is hy wedergekeert in Duitschland, en trouwde 1664 met Anna Katrina Dochter van den vermaarden Johannes Tomas Fischer van Norenburg.