De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Blekers]

Hier volgt....BLEKERS, Konstig Beeldschilder van Haarlem. De hoogvliegende Arent der Dichtkonst J.v. Vondel gedenkt twee van zyne Konststukken; de Triomferende Venus, voor zyne Hoogheid den Prins van Oranje: en zyne Danaë voor den Heere van Halteren, Baljuw van Ken-

[p. 343]origineel

nemerland, geschildert, op welk laatste hy dus zeit:

 
Dees naakte kan een' Godt bekooren,
 
En 't godlyk gout haar hart en oog.
 
Hoe vlamtze op 't goud, dat van om hoog
 
Door 't kop'ren dak van 's Vaders tooren
 
Gedropen komt in haren schoot!
 
Wat mogen tog de blinde menschen
 
Zoo blind om schoone Kinders wenschen!
 
De schoonheid is in last en noot.
 
Wat sluit geen goude sleutel open?
 
De snoeplust vreest geen scherpe wagt,
 
Metale poort, nog diepe gragt.
 
Hy komt van boven ingeslopen,
 
Maar vint 'er niets dan verf en doek,
 
En zy een' schyn van roode schyven:
 
Zoo laat de Maagt den handel dryven,
 
Zoo valt de Konst een' Godt te kloek.