De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Johan van Nes]

JOHAN van NES. Welke om zyn groote drift die hy tot de Konst hadde, van zyn Ouders besteld werd by den berugten M. Mierevelt, door wiens onderrigt hy in korten tyd zoo veer kwam, dat hy in staat was op zyne Konst te konnen reizen: gelyk hy dan ook eenige jaren in Vrankryk en Italien geweest, en wederom in zyne geboortestad gekomen; vele brave Pourtretten als ook ordonantien geschildert heeft, en gestorven is op den 26 van Grasmaand 1650.