De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jan van Hoeck]

Dit zelve jaar storf ook de Konstschilder JAN van HOECK geboren tot Antwerpen. Deze had de Konst geleert by P.P. Rubbens, en de wyze van zyns Meesters behandeling zoo wel afgezien, en zig daar aan gewend, dat hy in Italien zynde, by verscheiden Kardinalen om zyn Konst in groot aanzien was. Maar gelyk de Menschen veeltyds tot verandering geneigt zyn, zoo trok hy van daar met voornemen om naar zyn Vaderland te keeren: maar werd aan 't Hof te Weenen aangehouden, en van den Aardshertog Leopoldus wel ontfangen, in wiens dienst hy ook gestorven is, in de lente van zyn leven.

In zyn tyd leefde Abraham Staphortius, de Zoon van Do. Johannes Staphortius, een yverig deugtzaam en godvrugtig Leeraar, die menigte

[p. 345]origineel

van jaren de Gereformeerde Kerk te Dordrecht met leer en voorbeeld heeft gestigt. Hy was een goed pourtretschilder, maar een losse bol, en die in zyn levensgedrag niet minder als naar zyn Vader aarde. 'T werd maar kortswyl by hem gerekent, als hy in de kroeg zittende, een stuk kryd nam, of een stuk houtskool en daar meê op den muur een Preekstoel teekende, en daar in een mannetje met een lange baard, en dan tot zyn kittebroers zeide; wilt gy myn Vaar eens zien? Ook leefde Jakob van Hassel in dien tyd, welke fraaije Landschappen en vervallen Roomsche Ruynen schilderden. Als mede Barent Bisbink, Discipel van Jan Both; Dirk van Duivelant, en Abraham van Dyk, die moderne ordonantien Schilderden, en zyn meesten levenstyd in Engeland heeft doorgebragt. Kristiaan Siriep, die distels en kruiden op de wyze van Otto Marseus schilderde. En Kornelis van Slingerlant anders Zeehaan, mede een Dortenaar. Hy kreeg deze Bentnaam uit hoofde dat hy tweemaal de reis naar Romen over zee gedaan had. Hy was beide Schilder en Kok, en woonde te Dordrecht by de Groothoofdspoort, over 't Ossenhoofd daar hy ook gestorven is.