De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 63]origineel

[Spalthof en Broers]

Ook komt SPALTHOF onder de rey der genen wier geboortetyd ik niet heb konnen opspeuren. Deze schilderde Historien en Beesten, maar wel meest Italiaansche Groenmarkten. Hy heeft driemaal op zyn voeten naar Rome gewandelt. En BROERS schilderde Brabantse Boeremarkten. Deze was beter als de voorgemelde in de Konst bedreven. Ik heb een redelyk groot stuk van hem gezien, vol gewoel van Beeltjes, die heel natuurlyk naar der Boeren aard geschikt, en gekleed, ook geestig in groepen verdeelt, en luchtig en los gepenceelt waren: ook het agterwerk, en het geboomte zoodanig dat het een weinig uit de hant gezet, zig welstandig en in een goede houding vertoonde.