De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Johan van Neck]

JOHAN van NECK, geboren tot Naarden, daar zyn vader een Geneesmeester was. Hy geneigt vander jeugt af aan, om de Konst te leeren werd besteld by Jakob Bakker, wiens stoute penceelbehandeling en kragtige wyze van schilderen, hy wel afgezien, heeft weten na te bootsen, en zig eigen te maken. Behalven zyne gekleede historiestukken, heeft hy ook fraaje naakten, en badende Vrouwtjes geschildert.

Onder alle zyne Konststukken word inzonderheid geroemt een Altaarstuk, verbeeldende Simeon die het kindeke Jesus omarmt in den Tempel, en is geplaatst in de Fransche Katholyke Kerk, op de Bloemmarkt, te Amsterdam. Daar benevens was hy een man die onberispelyk in zyn wandel was, en naarstig te Kerk ging. Was ook byzonder vriendhouwende en zyn bywezen wel waard; om zyn zoete vertellingen, en was my toen deze onderneming in 't hooft gekomen, ik zou groote dienst daar in van hem gehad hebben, inzonder-

[p. 76]origineel

heid toen hy bedlegerig was, en graag zag dat ik hem kwam bezoeken.

Hy was een groot vriend van den Konstschilder Diderik Freres, van welkers papierkonst en teekeningen hy voor een groot deel na zyn overlyden erfgenaam was; en stierf in het jaar 1714. oud 79 jaren, tot Amsterdam.