De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Kornelis Kornelisz.]

Op 't einde van dit jaar 1638 den 11 van Slachtmaant stierf de brave Konstschilder KORNELIS KORNELISZ. van Haarlem oud zynde 76 jaren, welkers levensbedryf, en voorname konstwerken K. van Mander beschryft in zyn Boek op pag. 106. Waarom wy hem maar alleen op zyn sterfjaar gedenken met dit Grafschrift:

 
Hier leit Kornelis, door een grafzerk overdekt,
 
Wiens Konstwerk aan elk een ten wonder strekt,
 
Dies leeft zyn roem schoon 't lichaam rust in 't duister.
 
Daalt hy, zy ryst, en bloost met schooner luister.