De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Barent Appelman]

BARENT APPELMAN geboren in 's Gravenhage in 't jaar 1640, was een braaf Schilder van Landschappen en Roomsche Gezigten. In het Prinselyke Lusthuis op Soesdyk is een groote zaal met Landschap en fraaije beelden door hem geschildert, die zeer geroemt word. Gelyk ook meer andere groote werken, daar hy in zyn tyd wel voor betaalt is. Maar naderhand heeft hy dikmaals ten dienste van Jan de Baan agter des zelfs pourtretten Landschappen geschildert. Wat zal ik zeggen? Het geluk is geen erf. 'T is ook zoo met gemelden de Baan gebeurt, dien lang voor den wind gezeilt hebbende, eindelyk de stroom tegen liep.

Appelman, stierf in 't jaar 1686. oud 64 jaren.