De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Adriaan Bakker]

ADRIAAN BAKKER, geboren tot Amsterdam, groot Historie- en pourtretschilder. Onder zyne voorname Konstwerken word getelt het stuk op 't Stadhuis van Amsterdam geplaatst, tegen het wulfsel boven den ingang van de pleitkamer, verbeeldende het laatste Oordeel, waar in zig konstig geteekende naakten doen zien, waar in hy meer, als in zyn wyze van schilderen geprezen word. Hy was een Broers Zoon van Jacob Bakker, waar van wy op 't jaar 1609. gemelt hebben; en is gestorven (na my berigt is) tot Amsterdam, in den jare 1686.