De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[J. van Hagen]

Zyn tyd- en Konstgenoot was

J. van HAGEN, Hagenaar. Deze heeft wel zyn meesten tyd doorgebragt, met het afteekenen van fraaije Landgezigten omtrent Kleef, en elders, die hy wonder geestig, met de teekenpen en 't penceel, op wit en blaau papier behandelt heeft. De meeste zyn gejaarmerkt 1650, 60 en 62. In 't jaar 1715. werden dezelve, onder de liefhebbers tot Amsterdam, tot een goeden prys verkogt. Zyne schilderyen zyn zoo bevallig niet, om dat de blaauwe asch, daar hy zyn groen meê geschildert heeft, van koleur verschoten, ofzwart geworden is. De Konstlievende Eduard Feitama heeft my verscheiden van zyne konstig geteekende Landschappen doen zien.