De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jan Gotlief Glauber]

Zyn Broeder

JAN GOTLIEF GLAUBER, geboren 1656. was nog maar 15 jaren als hy met zyn Broeder vertrok naar Parys. Hy werd van zyn Broeder (die vorder naar Lion vertrok) bestelt by een Konstschilder, Jacob Knyf genaamt, een Haarlemmer van geboorte, die meest gezigten van gebouwen en zeehavens, met kleine beeltjes, (heel aangenaam voor 't gezigt) schilderde. Dog alzoo deze Jacob Knyf gelegenheid kreeg om voor een Graaf buiten Parys eenige maanden te schilderen, en de waart door dit lang wegblyven bekommert was voor zyn betaling, wilde hy den Jongeling niet langer den kost geven. Hier door vond hy zig genootzaakt zig naar zyn Broeder te Lion te begeven, en bleef vorder daar, te Rome en al de jaren in Italie, by hem, ook naderhand te Hamburg, tot den jare 1684. toen zyn Broeder naar Amsterdam, en hy naar Duitsland vertrok, daar hy eenigen tyd voor een Duits Prins schilder-

[p. 220]origineel

de. Van daar vertrok hy naar Weenen, daar hy eenige jaren zyn Konst oeffende: van Weenen naar Praag, en eindelyk naar Breslau, daar hy gestorven is in 't jaar 1703. zyn penceeloeffening bestont in 't schilderen van fraaije Landgezigten en Zeehavens. Zyn bentnaam was Mirtillus.

Onze Johannes Glauber heeft ook een Zuster Diana Glauber genaamt, die de penceelkonst geoeffent heeft, en fraaije beelden en pourtretten geschildert; dog bedroefde toevallen hebben hare oogen, (tot nadeel van de Konst) van 't zien berooft. Zy is nog in leven en woont te Hamburg.