De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jakob Denys]

JAKOB DENYS, geboren te Antwerpen, had in drie jaren, die hy te Rome en Venetien had doorgebragt, met naar de beste statuen en teekeningen, en naar de Konstwerken van Rafael en Julio Romano te schilderen, zoo veer in de Konst toegenomen, dat dezelve den Hertog van Mantua niet alleen behagen konde, maar ook den Groot Hertog van Florensen, dien hy met zyn Hofgezin geschildert heeft, van welken hy boven zyn bedongen loon beschonken werd met een medalje en gouden keten.

Wedergekeert te Mantua, heeft hy verscheiden Historiestukken in verscheiden kamers van 't Hof geschildert; en na dat hy den tyd van veertien jaren buiten zyn Vaderland gekeert had, is hy weder in zyn geboortestad komen wonen, daar hy met vreugde ontfangen werd.