De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jan van Kessel]

JAN van KESSEL, geboren tot Amsterdam in den jare 1648. schilderde geestig, natuurlyk en uitvoerig velerhande binnenlandsche gezichten, Hofsteden, Boerehuisjes, Steenoventjes, en diergelyke voorwerpen, welke hy tot zyn gebruik eerst naar 't leven afteekende. Inzonderheid word hy geprezen in 't verbeelden van 't wintersaizoen. Of hy maagschap met dien Johannes van Kessel rekende, dien Kornelis de Bie, van wegen zyn konstig bloemen en dieren schilderen zoo hoog roemt, weet ik niet. Hy is (na dat hy zyn ganschen levenstyd in de konstoeffening had doorgebragt) van hier naar de eeuwigheid (het algemeene lot der menschen) vertrokken, in den jare 1698.