De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Pieter Reuven]

PIETER REUVEN is geboren in dit zelve jaar 1650. Zyn Konst verdient dat men van hem gewage. Hy was een Leerling van Jaques Jordaans, en door naarstigheid zeer verre gekomen. Hy hielt zig bezig omtrent groot werk, als zolders en zalen. In 's Gravenhage schilderde hy de Praalbogen, toen Willem de derde, Koning van Engeland, daar in gehaalt wierd. Men bespeurde daar veel Konst en schoonheid in, die de oogen van verscheide konstenaren naar zig trok. Op het Loo in het Koninglyk lusthuis heeft hy het fraaiste dat daar is ook gemaakt. Zyn stukken verdienen te grooter verwondering, om dat hy zoo vaardig ter hant was. Zoo dat naaulks te begrypen is hoe zulke uitsteekende konstwerken in zoo

[p. 291]origineel

korten tyd hebben kunnen volvoert worden. Hy stierf in het einde van het jaar 1718.