De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Matheus Wytman]

MATHEUS WYTMAN, geboren te Gorkom in 't jaar 1650. schilderde heel uitvoerig en konstig in 't kleen. De verkiezingen zyner voorwerpen waren gezelschapjes, gelyk die van Netscher, uitgezondert dat hy de gezigten van landschappen die hy in zyne achterwerken maakte, of te pas bragt, by uitnementheid uitvoerig en natuurlyk schilderde. Dog in Bloemen en Fruit, daar hy zig in 't laatst toe begaf, zou hy wel 't meest uitgemunt hebben. Hy had tot leermeester eerst Hendrik Verschuuring, naderhand Joh. Bylaart tot Utrecht, die zig verheugde dat hy hem dus veer in de Konst gevordert zag. Maar zyn sterflot gehengde niet dat hy hooger top beklom, en deed hem ten grave dalen in den jare 1689.