De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Barent van Kalraat

BARENT van KALRAAT geboren te Dordrecht in den jare 1650. den 28 Augustus, heeft tot onderwyzer in de teekenkonst van zyn 12 jaar tot zyn 15 jaar zyn Broeder Abraham gehad. Daar na bestelde hem zyn Vader by Albert Kuip, zoon van Jakob Gerritsz. Kuip, waar van wy hier boven gemelt hebben. Albert Kuip die zig wel 't best op 't schilderen van paarden in

[p. 293]origineel

't kleen verstont, heeft hy nagebootst, maar gelyk de menschen (als het spreekwoort zeit) by verandering leven, zoo heeft hy zig naderhand gezet op 't schilderen van Rhyngezigten, op de wys van Herman Zachtleven, dien hy al vry na op 't spoor wist te volgen. Hy oeffent zig nog dagelyks in de Konst, schoon hy (onder 't zeiltje is 't goed roeyen, zeit het spreekwoort) een andere kostwinning aan de hand heeft.