De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 310]origineel

[Kornelis vander Meulen]

Ook leefde in dien tyd KORNELIS vander MEULEN, pourtretschilder, Leerling van S. van Hoogstraten, JAKOB vande ROER meê pourtretschilder, die de Konst geleert heeft eerst by Kornelis Biskop, naderhand by J. de Baan, en PIETER vander LEEU BASTIAANSZ die een fraai Schilder was van Osjes, Koetjes en Schaapjes, op dezelve wyze als zyn meester Adriaan van den Velde.

Gelyk de verandering van Toneelen en Persoonen teffens het oog der aanschouwers naar zig trekt, die in verwagting van wat nieuws d'ooren op steeken; zoo verwekt zy ook in den Leezer nieuwen leeslust. Des brengen wy voor de eerste maal twee Groeningers te gelyk op het Toneel, beide Konstschilders, en beminnaars van de Dichtkonst; maar de een scheen onder een gelukkig, de ander onder een rampspoedig Planeet geboren. De een had de Fortuin tot een lieve vriendin, de ander tot Stiefmoeder.