De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Simon Germyn]

SIMON GERMYN is geboren te Dordrecht in het zelve jaar en op den zelven dag als Prins Willem de III. naderhand Koning van Engeland geboren wierd, te weten op den 14 November van 't jaar 1650. Hy was een Discipel van Godf. Schalken, naderhand van Ludowyk Smits, gebynaamt Hartkamp, by wien hy de nieuwe wyze van behandelingen omtrent het fruitschilderen leerde, waar van ik in des zelfs levensbeschryving vermelt heb, daar hy in het beginsel groot voordeel mee deed; dog het was, gelyk het werk, van geen langen duur. Zedert dien tyd heeft hy zig gezet tot het schilderen van landschappen in prieelen, en andere huiscieraden. Thans heeft hy 't penceel verlaten en houd zig geheel by den konsthandel.