De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Paulus van Hillegaart en Pieter de Ruelles]

Tot verlies van de Konstschool tot Amsterdam zyn gestorven PAULUS van HILLEGAART, en PIETER de RUELLES. Wat zy geschildert hebben weet ik niet: alleen is hun naam door de dichtkonst levendig gebleven. Zy worden beide om hun Konst geroemt, en Hillegaart overleden in Sprokkelmaand 1658, dus beklaagt:

 
Helaas! te vroeg heeft ons die brave geest begeven,
 
In 't opgaan van zyn tyd, in 't bloejenst van zyn lent.
 
Zyn naam zal, 't spyt de dood, in Amstel eeuwig leven,
 
Zoo lang God Febus kar het scheepryk Y berent.
 
Voldoet uw laatste pligt Apelles zuigelingen,
 
Omgort zyn waardig hooft met kransen van laurier,
[p. 380]origineel
 
En wilt tot zyner eer, gewyde vaarzen zingen,
 
Zoo stookt gy hem naar waarde een onuitblus'lyk vier.

't Schynt dat Ruelles ook de dichtkonst verstont, uit het treurgezang op zyn overlyden in Wiedemaand 1658 gemaakt te bespeuren, alwaar op 't einde gezegt word, dat hy door zyn vernuft een dubble Konst gevonden had.

 
En gy, myn Zanggodin, die zulk een dichter minde,
 
Spoei u naar Dafne toe, en haal, van haar een krans,
 
Die zyn roemwaardig hooft versier met dubb'len glans.
 
Voeg u dan op zyn graf, zoo zal geen tyd nog jaren
 
Zyn naam, zyn roem nog lof met hem in 't graf doen varen.