De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Michiel Maddersteg]

Want hy stierf 1688, oud 29 jaren.

Nu volgt zyn Jaar-, Stad-, en Konstgenoot, MICHIEL MADDERSTEG, die geoordeelt was de beste Leerling dien Ludolf Bakhuizen voortgebragt heeft. Hy verstont zig wonder wel op de scheepsbouwkunde nevens de toetakeling van zeil-en touwerk. Weinig van zyne stukken zietmen hier te Land, doordien hy wel zyn meesten levenstyd aan 't Hof van Brandenburg heeft door-

[p. 387]origineel

gebragt, het geen hy eindelyk wars werd, en teffens de konstoeffening. Hy zette zig tot Amsterdam zyn geboortestad neer, en begaf zig tot de Koopmanschap; maar de fortuin was hem daar in niet gunstig. Hy is gestorven in 't jaar 1709. Hem volgt