De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Justus van Huisum]

JUSTUS van HUISUM, wiens Vader te Leewaarden in Friesland geboren, eerst woonde te Huisum daar hy Schoolmeester was, naderhand tot Amsterdam, daar hem onze Justus geboren werd op den 8 van Wiedemaand 1659. Justus van natuur tot de Konst gedreven werd in den jare 1675 bestelt by Nicolaas Berchem, daar hy in weinig jaren zoo toenam, dat het jammer was dat hy zig aan die wyze van schilderen niet altyd heeft gehouden; maar zyn woelige geeft en nayver ondernam alles (geen deelen of byzonderheden in de Konst uitgezondert) na te bootsen, zelf in de byzondere wyze van te schilderen Beelden, Historien, Landschappen, Watergezichten met Schepen, Ruitergevegten, Pourtretten enz. maar daar hy 't meest in doorstak, en dat men waarlyk Konst noemen mag, was het bloemschilderen, waar in hy ook zyn oudsten Zoon, thans den Fenix in die Konst, heeft opgekweekt.

Hy overleed in Grasmaand 1716.