Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel


auteur: Lambert ten Kate Hz.


editeur: Marijke J. van der Wal en Jan Noordegraaf


bron: Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel (eds. Jan Noordegraaf en Marijke van der Wal). Uitgeverij Canaletto / Repro-Holland BV, Alphen aan den Rijn 2001 (fotomechanische herdruk van uitgave 1723)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 653]origineel

Regelmaet en rangschikking
der Hoog-Duitsche verba.

XXVII. Hoofddeel.
Van den Eersten Rang der Hoogduitsche Werkwoorden.

DE Schrijvers, die ons de Timmer-stoffe leverden, waer uit we de volgende Voorbeelden hebben verzamelt, geschift, en in elks geregelden Rang overgebragt, zijn Bödiker en Schottelius, gelijk ten einde van 't eerste Hoofdstuk vermeld is.

 

De Verba van deze eerste Classis, zijnde, even gelijk bij Ons en de andere Gelijkstammige Talen, GELYKVLOEYENDE, namelijk zonder verwisseling van Wortelvocael, maken mede een zeer groot getal uit; waerom we ook, zonder Lijst daer van op te stellen, slegts derzelver Character zullen aenwijzen, beneffens de Regelmaet hunner Uitgangen.

I. De Regelmaet of 't Character dezer Verba zit in de Terminatien.

als, in Infin: EN / in Praet: Imperf: ETE of TE / en in Praet: Part: ET of bij ink: T; mits dat 'er GE (als bij Ons) voor aen dat Partic: kome, als

Fasten / jejunare; Fastete / gefastet.

en Salben / ungere; Salbete (of Salbte) / Gesalbet / &c.

[p. 654]origineel

II. De Regelmaet der Terminatien door de gantsche Conjugatie is aldus;

in Infinit: EN / als Lieben / diligere; Inf: Obl: zu Lieben. dog in Praet: Geliebet haben / Fut: Lieben werden.

Praes: Indicat: Praes: Subjunct:.
S: 1. E. 2. EST (of ST). 3. ET (of T). S: 1. E 2. EST 3. E.
Pl: 1. EN. 2. ET (of T). 3. EN. Pl: 1. EN. 2. ET (of T). 3. EN.
als, ich Liebe / du Liebest / er Liebet.
wir Lieben / ihr Liebet / sie Lieben.
als, ich & Liebe / du Liebest.
wir & sie Lieben / ihr Liebet.

Praet: Imperf: Indic: & Subj:.

Sing: 1 & 3. ETE (of TE) 2. TEST.
Plur: 1 & 3.ETEN (of TEN). 2.ETET (of TET).
als, ich & er Liebete (of Liebte) / du Liebtest.
wir & sie Liebeten (of Liebeten) / ihr Liebetet (of Liebtet).

  Imperat: Particip:.
2. Pers: {S: E / als, Liebe du.}
{Pl: ET / als, Liebet ihr.}
Praesens END / als, Liebend.
Praeter: ET (of T) / als, Geliebet (of Geliebt).

Aenmerk:

(I.)Als 't Particip: als een Adjectiv: komt, zo krijgt het een Terminatie daer agter, even als de andere Adjectiva. Dus der Liebende / & ein Liebender / &c.
(II.)Tot het Praeterit: Perf: & Plusquamperf: worden het Praes: & Praet: van Haben voor de Verba Activa, en van Seyn voor de Neutra, bij 't Praeter: Partic: als Hulpwoorden gebruikt, even als bij Ons; dus,
Ich habe Geliebet / dilexi, &c. in Subj: ich habe Geliebet.
en Ich hatte Geliebet / dilexeram, &c., in Subj: ich hatte Geliebet.
en Ich bin / ich sey / ich war / & ich wäre Gewesen / (fui, &c.)
(III.)Dog tot het Futur: Indic: neemt men in 't Hoogduitsch het Praes: van Werden of van Wollen / voor den Infinit: tot Hulpwoord, als
ich Werde of ich wil Lieben (diligam), in Subjunct: ich Werde of Würde Lieben / &c.
Maer bij den Imperat: word in 't Futurum Sollt genomen, als,
Du solt Lieben / ihr sollt Lieben.
(IV.)Tot het Hoogduitsche Passivum neemt men ook, als bij Ons, het Particip: Praeter: van 't Activum, waer bij men
[p. 655]origineel
het Hulpwoord Werden voegt, dooralle zijne Tijden en Vervoegingen.
als in 't Praes: Indic: & Subj: ich werde Geliebt / diligor, & diligar &c.
Praeter: {Indic: Ich ward of wurde Geliebt / amabar, &c.
{Subj: Ich würde Geliebt / amarer, &c.
Dog dit Werden krijgt wederom in zijn Praeter: Perf: & Plusquamperf: het Verbum Seyn tot zijn' hulp, als
Praet: Perf: {Indic: Ich bin}
{Subj: Ich sey}
Geliebt worden / dilectus fui, &c.
Plusquamp: {Indic: Ich war}
{Subj: Ich wäre}
Geliebt worden / dilectus eram, &c.
(V.)Dit gebruik der Hulpwoorden heeft bij alle de Verba plaets, zo wel GELYK- als ONGELYKVLOEYENDE, ja bij de Hulpwoorden zelf; als,
Ich Habe gehabt / habui.}
Ich Hatte gehabt / habueram.}
en zoo voort.

Dewijle dan Haben / Seyn / & Werden / de voornaemste Hulpwoorden zijn, zo zullen we ijders vervoeging hier bij plaetsen.

 

I. Infin: Praes: Haben / habere; Praet: Gehabt haben; Fut: Haben werden.

 

Praesens Indicat:.

Sing: Ich Habe / du Hast / er Hat.
Plur: wir Haben / ihr Habet (of Habt) / sie Haben.

Praesens Subj: of Conj:.

Sing: ich & her Habe / du Habest.
Plur: wir & sie Haben / ihr Habet (of Habt).

Imperf:

Indic: Subj: of Conj:.
Sing: ich & er Hatte / du Hattest. Sing: ich & er Hätte / du Hättest.
Plur: wir & sie Hatten / ihr Hattet. Plur: wir & sie Hätten / ihr Hättet.

Perfectum.

Sing: ich Habe / &c.} gehabt. Sing:} in Subj. als in Indicat: mits het Praes: Subj: in steê van 't Praes: Indic: te hulp te nemen.
Plur: wir Haben / &c.} Plur:}  

Plusquamperf:

Indicat: Subj:.
Sing: ich Hatte / &c.} gehabt. Sing: ich Hätte / &c} gehabt.
Plur: wir Hatten / &c.} Plur: wir Hätten / &c.}

[p. 656]origineel

Futurum Indic:.

Sing: ich Werde / du Wirst / er Wird} Haben.
Plur: wir Werden / ihr Werdet / sie Werden}  

Futurum Subj:.

Sing: ich Werde / du Werdest / er Werde} Haben.
Plur: wir & sie Werden / ihr Werdet}  

ook wel in Subj: Würde voor Werde.

Imperat: Particip:.
Praes: 2. Pers: {Sing: Habe / of Hab du.
{Plur: Habet / of Habt ihr.
Praesens Habend.
Futur: Imperat: {Sing: du solt} Haben.
{Plur: ihr sollt}
Praeter: Gehabt.

II. Infin: Praes: Seyn / esse: Praet: Gewesen seyn: Fut: Seyn werden.

Praesens Indicat:.

Sing: ich Bin / du Bist / er Ist.
Plur: wir & sie Sind (of Seynd) / ihr Seyd.

Praesens Subjunct:.

Sing: ich & er Seye (of Sey) / du Seyst (of Seyest).
Plur: wir & sie Seyen (of Seyn) / ihr Seyet (of Seyt).

Imperf: Indic:.

Sing: ich & er War / du Warest (of Warst).
Plur: wir & sie Waren / ihr Waret.

Imperf: Subj:.

Sing: ich & er Wäre / du Wärest.
Plur: wir & sie Wären / ihr Wäret.

Perfect:

Indicat: Subj:.
Sing: ich Bin / &c.} Gewesen (of Gewest). Sing: ich Sey} Gewesen / &c.
Plur: wir Sind / &c.} Plur: wir Seyen}

Plusquamperf:.

Sing: ich War} Gewesen / &c. Sing: ich Wäre} Gewesen / &c.
Plur: wir Waren} Plur: wir Wären}

Futurum Indicat:.

Sing: ich Werde / du Wirst / er Wird} Seyn.
Plur: wir & sie Werden / ihr Werdet}

[p. 657]origineel

Futurum Subj:.

Sing: ich & er Werde / du Werdest} Seyn.
Plur: wir & sie Werden / ihr Werdet}

NB. bij den Subj: ook wel Würde in steê van Werde; als mede ich Werde (of Würde) gewesen Seyn / &c.

Imperat: Particip:.
Praes: 2. Pers: {Sing: Sey / of Bisz du.
{Plur: Seyd ihr.
Praesens Seyend.
Fut: 2. Pers: {Sing: du Solt} Seyn.
{Plur: ihr Sollt}
Praeter: Gewesen.

III. Infin: Praes: Werden / fieri; Praet: Geworden seyn: Fut: Werden werden.

Praesens

Indicat: Subj:.
Sing: ich Werde / du Wirst / er Wird. Sing: ich & er Werde / du Werdest.
Plur: wir & sie Werden / ihr Werdet. Plur: wir & sie Werden / ihr Werdet.

Imperfect: Indicat:.

Sing: ich & er Ward (of Wurde) / du Wardest (of Wurdst).
Plur: wir & sie Wurden / ihr Wurdet.

Imperf: Subj:.

Sing: ich & er Würde / du Würdest.
Plur: wir & sie Würden / ihr Würdet.

Perfect:

Indicat: Subj:.
Sing: ich Bin / &c. geworden (of Worden). Sing: ich Sey / &c. geworden / &c.

NB. Worden is hier een Partic: Praet: op den Kimbrischen trant, zonder 't Voorwerpsel GE.

Plusquamperf:

ich war Geworden / &c. ich wäre Geworden / &c.

Futurum.

ich Werde werden / &c. ich Würde werden / &c.

Imperat: Partic:.
Praes: Werde du / Werdet ihr. Praes: Werdend.
Fut: du Solt / & ihr Sollt werden. Praet: Geworden.