Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Tweede deel


auteur: Lambert ten Kate Hz.


editeur: Marijke J. van der Wal en Jan Noordegraaf


bron: Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Tweede deel (eds. Jan Noordegraaf en Marijke van der Wal). Uitgeverij Canaletto / Repro-Holland BV, Alphen aan den Rijn 2001 (fotomechanische herdruk van uitgave 1723)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 102]origineel

De Teekenen van Verkortinge zyn

M G: Moeso-Gotthisch.
F-TH: Frank-THeutsch.
A-S: Angel-Saksisch.
Ysl: Yslandsch.
Dan: Deensch.
Zw: Zweedsch.
Ki: Kimbrisch, of Oud-Noordsch.
AL: Alamannisch.
O-F: Oud-Friesch.
L-F: Land-Friesch.
Oud N-D. Oud Neder-Duitsch.
H-D: Hoogduitsch.
Angl: Engelsch.

† voor Oud of Verouderd van Gebruik.

M. of m: voor Mascul:
F. of f: voor Foemin:
N. of n: voor Neutrum.
CL. voor Classis, of Rankschikking der Verba's.