Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Tweede deel


auteur: Lambert ten Kate Hz.


editeur: Marijke J. van der Wal en Jan Noordegraaf


bron: Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Tweede deel (eds. Jan Noordegraaf en Marijke van der Wal). Uitgeverij Canaletto / Repro-Holland BV, Alphen aan den Rijn 2001 (fotomechanische herdruk van uitgave 1723)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 749]origineel

Verbeteringen, by het tweede deel.

Pag: Lin: Col: STAET. LEES.
17. 21.   Alectare. Allectare.
18. 4.   Schrijstant, Schrijf-trant,
39. 30.   vedraeit verdraeit
42. 36.   te Cread / to Cread /
57. 18.   exanire, exinanire,
72. 24.   gebruik gebruikt
83. 7.   Nativita, Nativitas,
124. 39. 1. albarnum; alburnum;
160. 2. 2. in de Proeve. in de II. Pr.
176. ult. 2. afgescheurde afgeschuerde
191. 20. 1. gufu / gusu /
199. 15. 1. } distortus, } distortum,
  38. 2. } distortus, } distortum,
202. 9. 1. in deze Pr. in de II. Pr.
207. 2. 2. Hiracites Hieracites
217. 38. 2. menta mente
222. 30. 2. in deze Pr. in de II. Pr.
223. 24. 1. Ancupatio; Aucupatio;
306. 32. 1. ontlent ontleent
309. 20. 2. Ysl: nyn / Ysl: nyu /
317. 23. 2. en basterd- en 't basterd-
345. 19. 2. ille illi
349. 44. 2. E- Ex-
349. 45. 2. cercitus, ercitus,
351. 34. 1. anden andren
  42. 1. -vius, -vies,
352. ult: 2. radnla, radula;
381. 4. 2. chlaetri, clathri;
401. 40. 2. oblactare, ablactare,
402. 5. 1. similes simile
410. 8. 2. voorkomen; voortkomen;
487. 9. 2. rejicere; vincire;
502. 9. 2. destinata; destinatus;
504. 46. 2. coactum. coacta.
538. 1. 2. welker welks
543. 32. 2. in in 't
550. 21. 1. -mi, -mis,
555. 6. 2. ador, ardor,
565. 14. 1. schijnen schijnt
572. 30. 1. ungere, urgere,
605. 25. 1. ons onze
613. 22. 1. gisse gissen
617. 37. 2. Dut, n: Dut, m:
651. ult. 1. is zijn
673. 48. 1. den de

Invullingen.

Pag: 10. Lin: 5. AGTER zijnde, ZET, zo ik gisse, 12. AGTER dat dit, ZET, mijnes agtens,
Pag: 268 Lin: ult: Col: 1. AGTER weg te gaen: ZET, of anders, om dat ze de honden uit der tijd helpen of dooden; zie ook daer van by 't volgende TYD of TYG, in deze Proeve.