Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 5


auteur: Michiel van Kempen


bron: Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 5. Uitgeverij Okopipi, Paramaribo 2002


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 
[p. 74]

Bibliografie

Behandelde literaire teksten zijn in deze bibliografie niet opgenomen, tenzij het om tekstedities gaat. Alleen uitgebreide recensies zijn opgenomen; andere zijn vermeld in de noten.

 

A. [= M.D. Teenstra]. Iets over de slavenstand in Nederlandsch Oost-Indië. In: De Gids, 12 (1849), dl. I, pp. 89-98.
A. [= M.D. Teenstra]. Emancipatie der slaven: bijdrage tot eene nadere beschouwing van den tegenwoordigen toestand der kolonie Suriname. Groningen: Oomkens, 1855.
A. de Kom: zijn strijd en ideeën. Samengesteld door het Anton de Kom - Abraham Behr Instituut. Amsterdam: Sranan Buku, 1989.
Aa, A.J. van der. Historisch-geografisch woordenboek van Suriname, 1839-1851. Bewerkt door René Janssen en Okke ten Hove met medewerking van Wim Hoogbergen. Utrecht: Instituut voor Culturele Antropologie, 1993. (Bronnen voor de studie van Afro-Surinaamse samenlevingen, 14.)
Aarne, Antti. Verzeichnis der Märchentypen. Mit Hülfe von Fachgenossen ausgearbeitet. Helsinki: Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia, 1910. (F.F. Communications 3.)
Abbenhuis, M.F. Nog eens: Folklore in Suriname. In: WIG, 17 (1935-36), pp. 369-373.
Abbenhuis, M.F. Arawakken in Suriname: Volkenkunde I. Paramaribo 1939.
Abbenhuis, M.F. Het apostolisch vicariaat. Paramaribo 1942. (Suriname 5. Geschiedenis 3.)
Abbenhuis, M.F. Verhalen en schetsen uit de Surinaamse geschiedenis. Paramaribo: Leo Victor, 1943-1946. (Dl. I, afl. 1, 1613-1683; dl. I, afl. 2, 1683-1712; dl. II, afl. 3, 1712-1751; dl. II, afl. 4, De slavernij in de 17e en 18e eeuw.)
Abbenhuis, M.F. De Slaaf in de Surinaamsche Mengelpoëzy. In: M.F. Abbenhuis, Verhalen en schetsen uit de Surinaamse geschiedenis, dl. IV. Paramaribo: Leo Victor, 1946, pp. 138-172.
Abbenhuis, M.F. Carel Paulus Rier 1863-1917. In: Emancipatie 1863-1963: biografieën. Paramaribo: Surinaamse Historische Kring, 1964, pp. 124-137.
(Abbenhuis, R.)/ fr. M. Fulgentius. Een paapjen omtrent het fort: het apostolisch Vicariaat van Suriname: een historische schets. Verzorgd, ingeleid en van noten voorzien [door] W. Dierick. Paramaribo: Vaco, 1983.
Abegg, Lilian. Erwin de Vries: beeldhouwer - schilder/sculptor - painter: 50-jarig jubileum/50th anniversary: 1998-1948: Suriname Nederland Suriname the Netherlands. [Vertaling: Nel Bakker.] [Paramaribo: Erwin de Vries, Lilian Abegg, 1998.]
Aberson, W.M.C. (a). Boekbespreking [Kees Neer, Viottoe.] In: Eldorado, 1 (1949), nr. 5, mei, pp. 230-231.
Aberson, W.M.C. (b). Boekbespreking [P.M. Legêne, Tani, het Godenkind.] In: Eldorado, 1 (1949), nr. 11, november, pp. 506-507.
Actieprogram Anton de Kom jaar. Amsterdam: Anton de Kom-Abraham Behr Instituut, 1988.
Adhin, Jan Hansdew. Development planning in Surinam in historical perspective (with special reference to the ten year plan). Utrecht: Smits, 1961. (Diss.)
[Adhin, J.H.]. Lou Lichtveld/Albert Helman: een representatieve bibliografie. Paramaribo: Bureau Volkslectuur, 1962.
Adhin, J.H. Beginnend Surinaams-Hindostaanse literatuur. In: Soela, (1963), nr. 4/5, maart/juni, pp. 32-36. Ook, met Naschrift, in Adhin 1998: 78-87.
Adhin, J.H. Afgoderij als Delictum sui generis. In: Surinaams Juristenblad, 22 (1975), nr. 20/21, november.
Adhin, Jnan H. (a). Pāncha-Tantra: hèt fabelboek: lessen in levenskunst en levenswijsheid. In: Dharm-Prakash, 1 (1976), 11, mei, pp. 5-10.
Adhin, Jnan H. (red.) (b). Shrī Hanumān-Chālīsā en Sankaţ-mochan Hanumānāshţak. Vertaald, ingeleid en toegelicht. Paramaribo: Dharm-Prakash, 1976.
Adhin, Jnan H. (c). Het Hindoe-huwelijk: achtergronden, inhoud en betekenis van het huwelijksritueel. [Paramaribo: Dharm-Prakash, 1976].
Adhin, Jnan H. Ramlīla (spel van Rām): inhoud en betekenis. In: Dharm-Prakash, 3 (1977), nr. 4, oktober, pp. 4-9.
[p. 75]
[Adhin, J.H.] Gedichtenbundel ‘Asa (Hoop)’ verschenen. In: Dharm-Prakash, 6 (1980), nr. 2, september, p. 10.
Adhin, Jnan H. (a). Holifeest: achtergronden en inhoud. In: Bhāsā, 1 (1984), nr. 2, maart, pp. 19-24.
A[dhin], J.H. (b). Birhā, een belangrijke expressievorm van Surinaamse volkspoëzie. In: Bhāsā, 1 (1984), nr. 4, augustus, pp. 14-17.
Adhin, Jnan H. (a). Taal: spreken & schrijven: vijfentwintig artikelen. Samengesteld door J.R.P. Krishnadath. Paramaribo: Prakashan, 1997.
Adhin, Jnan H. (b). Belangrijke hindoe feest- en hoogtijdagen (Parva en Tyauhar): zeventien artikelen. Samengesteld door K. Ramchand. Paramaribo: Prakashan, 1997. [2de, vermeerderde druk 2000.]
Adhin, Jnan H. (c). Filosofische en religieuze varia: dertig artikelen. Samengesteld door C.R. Jadnanansing. Paramaribo: Prakashan, 1997. [2de, vermeerderde druk 1999.]
Adhin, Jnan H. Cultuur en maatschappij: veertig artikelen. Samengesteld door H.R. Neijhorst. Paramaribo: Prakashan, 1998.
Adhin, Jnan H. Miscellanea: diverse artikelen. Samengesteld door M.E.M. Brunings-Stolz. Paramaribo: Prakashan, 1999.
Adriaansen, Anneke C. Vrouwen van Galibi. In: Oso, 3 (1984), nr. 2, december, pp. 167-173.
Aert, Annemarie van. Albert Helman als hispanoloog. Nijmegen 1998. (Doctoraalscriptie.)
Aert, Annemarie van. ‘Spanje is mijn grote liefde, mijn blijvende verliefdheid geweest.’ De Spaanse periode van Albert Helman. In: Literatuur, 17 (2000), nr. 3, mei/juni, pp. 142-149.
Aerts, Remigius Augustinus Michael. De letterheren: liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids. Amsterdam: Meulenhoff, 1997. (Diss.)
Afakaschrift, Het. In: Mededelingen Stichting Surinaams Museum, 1975, nr. 14/15, juli, pp. 3-9.
Afoichini, Johan. De troning van Adochini tot gaanman van de Aluku. In: Siboga, 4 (1994), nr. 2, pp. 1-12.
Afosoe, Fillia. Sama sani a na yu sani. Illustraties: M. Jones, B. Grant; Nederlandse vertaling: M. Jones, A.L. Bosch; Engelse vertaling: B. Grant; samenstelling: F. Afosoe, B. Grant. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 1988. (Serie leesboekjes in het Paramaccaans.)
Afosoe, Fillia. Holi san yu abi. Illustraties Sendy Karijodikromo; Nederlandse vertaling: A.L. Bosch; Engelse vertaling: B. Grant; samenstelling: F. Afosoe, B. Grant. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 1989. (Serie leesboekjes in het Paramaccaans.)
Agerkop, Terry. Saramaka music and motion. In: Anales del Caribe (Centro de Estudios del Caribe. Casa de las Americas [Havana], 2 (1982), pp. 231-245.
Agerkop, Terry. Odo: the art of indirect reference in Surinamese Creole song. Paper gepresenteerd op een seminar over de calypso, Port of Spain, Trindad and Tobago, 1986.
Agerkop, Terry (a). Some remarks on the Guiana Amerindian songstyle. In: Latin-American Indian Literatures Journal, 5 (1989), nr. 2, pp. 31-42.
Agerkop, Terry (b). Orale traditie: een inleiding. In: Oso, 8 (1989), nr. 2, december, pp. 135-136.
Agterberg, Ries. Op zoek naar raakpunten in de Afrikaanse literatuur: Afrikaanse letterkundigen strijden voor een plaats in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. In: Literatuur, 16 (1999), nr. 2, maart/april, pp. 98-102.
Ahlbrinck, W. Encyclopaedie der Karaïben, behelzend taal, zeden en gewoonten dezer Indianen. Geïllustreerd door E. la Rose. Amsterdam: 1931. (Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afd. Letterkunde N.R., Verhandelingen, 27: 1.)
Ahlbrinck, W. De Karaïben van Suriname: volkenkundige gegevens over de Karaïben der kuststrook en over de verwanten der Karaïben: de Wajana's n.l. van het binnenland, de Wama's van het zuidelijk grensgebied en de onlangs uitgestorven Wajarikoele's. I. De wet der gelijkenissen. Geïllustreerd door A. de Groot. [Rotterdam: De Surinaamsche missie, 1945].
Ahlbrinck, W. De wespenproef bij de Wajana-Indianen. In: St. Clemensbode (Rotterdam), 1946, pp. 67-82.
Ahlbrinck, W. Op zoek naar de Indianen: verslag van een expeditie naar de zuidgrens van Suriname ter opsporing en bestudering van twee onbekende Indianenstammen: de Wama's en de Wajanikoele's [sic]. [Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen,] 1956. (Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam, Mededeling cxviii.)
Ahlbrinck, W. & A. Donicie (red.). Ondrofeni sa leri ju: vertellingen in het Neger-Engels met vertaling in het Nederlands. Tori's. II. Paramaribo: Varekamp, [1958].
[p. 76]
Ajax [= A.J. Axwijk]. De vlucht van Bonnie en Aloekoe. In: De West, 10 november 1961 tot en met 4 december 1961.
Aken, Lucie J.N.K. van. Catalogus Nederlands toneel. I. Oorsponkelijke stukken. II. Vertalingen en bewerkingen. Bijzondere genres. III. Geschiedenis. Amsterdam: Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam, 1954-1956.
Akkal, B. 6 Sarnami masla's. In: Aisa Samachar, 5 (1979), nr. 3, juni, p. 19.
Akker, W.J. van den. Literatuurgeschiedenis of literatuurgeschiedvervalsing. In: Spektator, 18 (1988-1989), nr. 5, mei, pp. 331-332.
Akker, W.J. van den & G.J. Dorleijn, Poëtica en literatuurgeschiedschrijving. In: De Nieuwe Taalgids, 84 (1991), nr. 6, pp. 508-526.
Aktiviteiten agenda. [Paramaribo]: Ministerie van Volksmobilisatie & Cultuur, Afdeling Voorlichting en Publiciteit. Juni 1983-juli 1984, november 1984, december 1984.
Alberdingk Thijm, J.C. & J.F.M. Sterck (red.). Almanak voor Nederlandsche katholieken. Amsterdam: Van Langenhuysen, 1898.
Algoe, S. Oerat ghora = De vliegende paarden. Ie kahaani - kahies hai. [Nederlandse vertaling en samenstelling: A.L. Bosch. Illustraties: Carolyn R. Dyk.] Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 1986. (Serie leesboekjes in het Sarnami Hindoestani.)
Allard-De Kom, Judith. Eigen gezicht. In: De Gids, 133 (1970), nr. 9, pp. 289-290.
Albert Helman. [Themanummer van:] Oso, 14 (1995), nr. 1, april.
Allas, Hesdy. Het vuur der grote drama's. In: Adek, 10 (1983), nr. 4, pp. 4-5.
Alleyne, Mervyn. Comparative Afro-American: a historical-comparative study of the English-based Afro-American dialects of the New World. Ann Arbor: Karoma Publishers, 1980.
Alleyne, Mervyn. Roots of Jamaican culture. London: Pluto Press, 1988.
Aloema, Nardo, M.J. Pierre & C.N. van der Ziel. Kalihna - Nederlands woordenboek. Paramaribo: Summer Institute of Linguistics, 1987.
Alphen, Ernst van. Bang voor schennis?: inleiding in de ideologiekritiek. Utrecht: H&S Hes Uitgevers, 1987. (Tekst en maatschappij, 4.)
Alphen, Ernst van. Gekleurd vertellen: Albert Helmans (anti)racisme. In: De Nieuwe Taalgids, 83 (1990), nr. 4, pp. 289-297. Ook in zijn De toekomst der herinnering. Amsterdam: Van Gennep, 1993, pp. 70-83.
Alphen, G. van. Jan Reeps en zijn onbekende kolonisatiepoging in Zuid-Amerika, 1692. Assen: Van Gorcum, 1960. (Van Gorcum's historische bibliotheek, 59.)
Alphen, G. van. Suriname in een onbekend journaal van 1693. In: NWIG, 42 (1963), nr. 3, pp. 303-313.
Aluman, Ren-Nardo S. & André C. Cirino. Indianen in Suriname. [Paramaribo: Kano, 1975.]
Aluman, Nardo. Pyjai, de spirituele genezer van het Kari'na volk. In: Oso, 18 (1999), nr. 2, november, pp. 178-186.
[Aluman, Nardo, Rufus Collins, Sharda Ganga & Henk Tjon.] Kawa'i. Projekt: coproduktie. Theatergroep Epakadono (Suriname) en Theatergezelschap De Nieuw Amsterdam (Nederland). [S.l.]: 1992.
Alvares, Chr. J.N. Helstone. In: Spectrum, 5 (1948-49), nr. 1, februari 1948, pp. 10-11.
Amersfoort, J.M.M. van. Surinamese immigrants in the Netherlands: Surinamese migration to the Netherlands, its development and problems. The Hague: Government Printing and Publishing Office, 1969.
Amo, J, S. Frijmersum, W. Leeuwin, L. Rahan en H. Verrijt. Tropenzang: Surinaams-Nederlandse liederenbundel. Paramaribo 1941.
Amoida, Apeninge. Anasi ta pii-tobi. Paramaribo: Summer Institute of Linguistics, 1974.
Amoida, Apeninge & Fanjen Amoida, Tiini Amoida. Wanlö Kontu fu Anasi (Een paar verhalen over Anansi). Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap (Summer Institute of Linguistics), 1978.
Amoida, Donisi. Di Faansi köndë waka u Donisi. - hën sikifi di oto aki. [Illustraties: C. Dijk; Nederlandse vertaling: A.L. Bosch; samenstelling: N. Glock en J.R. Mantell]. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 1974. (2e uitg. 1984.)
Amoida, Fanjen. Wanlö suti oto a Saamaka töngö. Enkele leuke verhalen in het Saramaccaans. Illustraties: C. Dyk; Nederlandse vertaling: A.L. Bosch; samenstelling: N. Glock, J.R. Mantell. 2e uitg. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 1984. (Serie leesboekjes in het Saramaccaans.)
Amoida, Samo. Wanlö Saamaka nöngö. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, Ministerie van Onder
[p. 77]
wijs, 1974.
Amoida, Samo, Asoinda Haabo, Alienso Saaki & A.H.P. de Groot. [3e dr., 3e opl.] Wanlö Saamaka nöngö. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, Ministerie van Onderwijs, 1996.
Anbeek van der Meijden, A.G.H. ‘In puinhopen voel ik mij prettig, ergens anders hoor ik niet thuis’: over de wederopbouw van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving. Oratie. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1982.
Anbeek, Ton. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1885-1985. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1990.
Anderson, Benedict. Verbeelde gemeenschappen: bespiegelingen over de oorsprong en de verspreiding van het nationalisme. Uit het Engels vertaald door Paul Syrier. Amsterdam: Jan Mets, [1995].
Anelli, Serge (ed.). Mato: Contes Aloukous. Cayenne: Mi Wani Sabi & Les Deux Fleuves, 1991.
Anelli, Serge (ed.). Mato: Contes des Aloukous de Guyane. Cayenne: Conseil International de la Langue Française & Mi Wani Sabi, 1994.
Ankersmit, F.R. Denken over geschiedenis: een overzicht van moderne geschiedfilosofische opvattingen. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1984. (Diss.)
Ankum-Houwink, Joke C. Chinezen in Suriname. In: Spiegel historiael, 9 (1974), nr. 10, october, pp. 538-545.
[Anoniem.] Beknopte bijdrage wegens het tooneelgenootschap Thalia. In: Surinaamsche Almanak 1841. Paramaribo: Departement Paramaribo van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, [1840], pp. 215-222.
[Anoniem.] [Bespreking van Het godsdienstig onderwijs der negerslaven (1840) van J. van Ouwerkerk de Vries.] In: De Gids, 7 (1843), pp. 411-414.
[Anoniem]. [Bespreking van Een winter in de West-Indiën, beschreven in gemeenzame brieven aan Henry Clay van Kentucky (1843) van J.J. Gurney. In: De Gids, 7 (1843), pp. 532-535.
[Anoniem.] Mr H.C. Focke. In: De Banier van Waarheid en Recht, nr. 20, 6 september 1929.
[Anoniem.] Persoonlijkheden uit het heden en verleden van Suriname. J.R. Thomson. In: Jong Suriname, 3 (1943-44), nr. 54, 24 december 1943, pp. 6-7.
[Anoniem.] Het kunstcentrum ‘Pro Arte’ 20 januari 1940 - 20 januari 1945. In: Pro Arte, tijdschrift der schoone kunsten, 6 (1945), nr. 1, januari-februari, pp. 1-6.
[Anoniem.] Een bijzonder sympathiek boek. [Bespreking van Arkieman, Suriname het vergeten land.] In: Beurs- en Nieuwsberichten, 27 januari 1949.
[Anoniem.] In memoriam Jacob David Ophen (Job Oppenheim). De Journalist Oppenheim. In: Teroenga, 20 (1958-59), nr. 1, november 1958, pp. 4-5.
[Anoniem.] In memoriam Abraham Philip Samson. In: Teroenga, 20 (1958-59), nr. 6, mei 1959, pp. 1-2.
[Anoniem.] Ba' Anansi kring na awarabong, en breng je ‘minnaar’ in het licht. In: Mamjo, 1 (1961-62), nr. 3, januari 1962, p. 38.
[Anoniem (a).] Johanna Isedora Eugenie Schouten-Elsenhout. In: De Vrije Stem, nr. 161, 6 juli 1963.
[Anoniem (b).] Bernhard Willem Hendrik Bos Verschuur: leraar M.O. tekenen en de Surinaamse kweekschool. In: De Vrije Stem, nr. 170, 7 september 1963.
[Anoniem.] In memoriam Philip Abraham Samson, z.l. In: Teroenga, 27 (1965-66), nr. 4, juli 1966, pp. 1-2.
[Anoniem (a).] De epiek van Bos Verschuur. In: Vrije Stem, nr. 393, 3 augustus 1968.
[Anoniem (b).] Oom Wim 35 jaar ambtenaar: grote vitaliteit en sociale bewogenheid: onvermoeibare strijder voor recht en rechtvaardigheid. In: Vrije Stem, nr. 394, 10 augustus 1968.
[Anoniem.] El sisilobi van Leo Henri Ferrier: wie is Buni Rusman en zijn Sisilobi. In: De Vrije Stem, nr. 601, 2 september 1969.
[Anoniem (a).] 10 jaar Mamio. In: Sticusa Journaal, 3 (1973), nr. 6, 1 oktober, pp. 6-7.
[Anoniem (b).] Ramlila voor 't eerst in het Nederlands. In: Sticusa-Journaal, 30 juni 1973.
[Anoniem.] Arkieman: Harry Jong Loy voor het voetlicht. In: De Ware Tijd, nr. 6550, 3 maart 1979.
[Anoniem.] Rabin Gangadin: beeldhouwer van de persoonlijke beleving. In: Span'noe, 7 (1980), nr. 8, p. 28.
[Anoniem.] Ramlila in Den Haag. In: Aisa Samachar, 8 (1982), nr. 9/10, december, pp. 20-21.
[Anoniem (a).] [Recensie van Stifa van Rabin S. Baldewsingh.] In: Lalla Rookh, 9 (1984), nr. 6, pp. 22-23.
[Anoniem (b).] Herdruk gedichtenbundels. In: Aisa Samachar, 10 (1984), nr. 3, april, p. 19.
[Anoniem (c).] Soerdjan Parohi (Schrijversnaam: Rini Shtiam). In: Bhāsā, 1 (1984), nr. 3, mei, pp. 44-45.
[Anoniem (d).] Baithak Gānā op de Volksmuziekschool. In: Bhāsā, 1 (1984), nr. 4, augustus, pp. 18-19.
[Anoniem.] Het toneel in Suriname. In: De West, 22 juli 1985.
[p. 78]
[Anoniem (a).] ‘Kinderen moesten op school hun mond wassen als ze Surinaams hadden gesproken.’ [Interview met Johanna Schouten-Elsenhout.] In: Brasa: krant van de Nationale Vrouwenbeweging, 5 (1987), nr. 1, pp. 8-9.
[Anoniem (b).] Pak Sariman Asmoredjo. In: Riwayat, nr. 1, mei 1987, pp. 27-30.
[Anoniem (c).] Tajiyá traditie in Suriname. In: De Ware Tijd, 30 juli 1987 en 8 augustus 1987.
[Anoniem (a).] [Bespreking van De foltering van Eldorado.] In: Revue d'Histoire moderne et contemporaine, 1988, nr. 2, pp. 341-344.
[Anoniem (b).] Op zoek naar de bronnen van Cuentanan di Nanzi. In: Sticusa Journaal, 18 (1988), nr. 117. 31 december 1988.
[Anoniem.] ‘Mijn taal mag geen Assepoester genoemd worden.’ In: Kon na wan!, 4 (1990), nr. 28, p. 8. Ook In: Michiel van Kempen (red.), Privé Domein van de Surinaamse letteren: het Surinaamse literatuurbedrijf in egodocumenten en verspreide teksten. Paramaribo: Surinaams Museum, 1993, (Mededelingen van het Surinaams Museum nr. 51), pp. 71-73.
[Anoniem.] Het O.M. versus Codjo, Mentor en Present en nog zes anderen. In: De stripbiep: de leesbrief van Rappa's stripbiep, nr. 9, 1999, pp. 1-11.
[Anoniem.] Cándani: ‘Van wat gisteren vechten was, maak ik vandaag poëzie.’ In: Jonas Magazine, maart 2001, pp. 11-12.
Anson, Johannes Gustaaf. A strei fu Anansi nanga Tigri/ De strijd van Anansi en Tijger. Naverteld door -. [Nederlandse vertaling: Margie MacBean en Chiquita Pawironadi-Nunes; samenstelling: Margie & Tieneke MacBean; illustraties Carolyn Dyk.] 2e, herz. dr. [1e dr. 1993.] Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 1994. [1e dr. 1993.] (Serie leesboekjes in het Sranan Tongo.)
Antonius-Smits, Christel C.F. e.a. Gold and commercial sex: exploring between small-scale gold mining and commercial sex in the rainforest of Suriname. In: Kamala Kempadoo (ed.), Sun, sex and gold: tourism and sex in the Caribbean. Lanham, MD: Rowan & Littlefield Publishers, 1999, pp. 237-259.
Apeldoorn, Jo van & Charles Grivel. In gesprek met Claude Simon. In: De Revisor, 12 (1985), nr. 6, pp. 24-28.
Appel, René & Pieter Muysken. Language contact and bilingualism. London [etc.]: Edward Arnold, 1987.
Appiah, Kwame Anthony. Is the post- in postmodernism the post- in postcolonial? In: Critical Inquiry, 1991, winter, pp. 336-357.
Appiah, Kwame Anthony. In my father's house: Africa in the philosophy of culture. Oxford/ New York: Oxford University Press, 1992.
Appiah, Kwame Anthony & Henry Louis Gates, Jr. (eds.). The dictionary of global culture. New York: Alfred A. Knopf, 1997.
Appiah, Kwame Anthony & Henry Louis Gates, Jr (eds.). Africana: the encyclopedia of the African and African American experience. New York: Basic Civitas Books, 1999.
Arends, Jacobus Tarcisius Gerardus. Syntactic developments in Sranan: creolization as a gradual process. [Nijmegen 1989.] (Diss.)
Arends, Jacques. Alabi's taal: over taal en taalgebruik in ‘Alabi's World’. In: Oso, 12 (1993), nr. 1, april, pp. 104-109.
Arends, Jacques, Pieter Muysken & Norval Smith (eds.). Pidgins and creoles: an introduction. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, [1995]. (Creole Language Library, vol. 15.)
Arends, Jacques & Matthias Perl. Early Suriname Creole texts: a collection of 18th-century Sranan and Saramaccan documents. Frankfurt/Madrid: Vervuert/Instituto Ibero-Americano, 1995. (Bibliotheca Ibero-Americana, 49.)
Arévalo, Suzana Maria M. Breve nota sobre Anton de Kom. In: Nestor dos Santo Lima (ed.), Mutirão para o Suriname: 1976-1982. Brasília: [s.n.], 1991, pp. 67-71.
Århem, K. The cosmic food web: human-nature relatedness in the nortwest Amazon. In: P. Descola & G. Pálsson (eds.), Nature and society: anthropological perspectives. London: Routledge, 1996.
Aria-singi nanga dem wijze vo dem, vo gebruike na hoso en na skolo. Vierde dr. Paramaribo: Stadszending E.B.G.S., 1987.
Armitage, Chr.M. Sir Walter Ralegh, an annotated bibliography. Chapel Hill & London [1987].
Arnold, A. James (ed.). A history of literature in the Caribbean. Volume 1. Hispanic and Francophone regions. Subeditors Julio Rodriguez-Luis, J. Michael Dash. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins,
[p. 79]
1994.
Arnold, A. James. Animal tales, historic dispossession, and Creole identity in the French West Indies. In: Monsters, tricksters, and sacred cows. Ed. by A. James Arnold. Charlottesville/ London: University Press of Virginia, 1996, (New World Studies), pp. 255-268.
Arnold, A. James (a). Spider and rabbit: tricksters as mediators of Caribbean cultural identity. Paper presented at the Workshop Creole Storytelling, ICLA-Congress, Leiden, 17 august 1997.
Arnold, A. James (ed.) (b). A history of literature in the Caribbean. Volume 3. Cross-cultural studies. Subeditors Josephine V. Arnold, Natalie M. Houston, Claudia Schenkels. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1997.
Arnold, A. James (ed.). Who/ What is Creole? Special Issue Plantation Society in the Americas, 5 (1998), nr. 1, Spring.
Arnold, A. James (ed.). A history of literature in the Caribbean. Volume 2. English and Dutch-speaking regions. Subeditors Vera M. Kutzinski, Ineke Phaf-Rheinberger. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 2001.
Arnold, A. James & Josephine Arnold (eds.). Caribbean literary historiography. In: Callaloo, 11 (1988), no. 1, winter, pp. 93-185.
A[rtist], A.R. Indianen dat zijn wij. In: Albert Helman (red.), Cultureel mozaïek van Suriname. Zutphen: De Walburg Pers, 1978, pp. 124-133.
Arya, U. Ritual songs and folksongs of the Hindus of Surinam. Leiden: Brill, 1968. (Orientalia Rheno-Traiectina 9.)
Asekende, Kelema & A.R.M. Pakosie. 1. Ogii sani di pasa anga Da Kelema (Ongelukken die Da Kelema overkwamen.) 2. A toli foe a ogii M'ma) Een verhaal over een gemene vrouw). Samengesteld door J.F. Park. 2e uitg. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, [1981].
Ashcroft, Bill. Intersecting marginalities: post-colonialism and feminism. In: Kunapipi, 11 (1989), nr. 2, pp. 23-35.
Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths & Helen Tiffin. The empire writes back: theory and practice in post-colonial literatures. London/ New York: Routledge, 1989.
Ashruf, G., J. Baldewsingh, M. Groen, P. Groenendaal, A. Kramp & Y. van Ommeren. Geluiden/ Opo sten: een bloemlezing proza en poëzie van Surinaamse auteurs in Nederland. Utrecht/Nieuwegein: Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers in Nederland/Stichting Basispers, 1984.
Ashruf, George J. Het christendom en de hindostanen in Suriname. In: Oso, 5 (1986), nr. 2, december, pp. 153-164.
[Asin, Linda, Hetti Huber & Els Moor (red.).] Zolang ze praten, blijf ik: Een boek over de vijftien slachtoffers van 8 december 1982. [Tekst: Iwan Brave [e.a.]. Interviews: Iwan Brave en Biemla Gajadien. Engelse vertaling: Monique Pool.] Paramaribo: Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, 2001.
Asmawidjaja, Pamin. Djoko miskin = De arme jongeling. Samenstelling en vertaling J.J. Sarmo en H.D. Vruggink. Illustraties Yolanda Schellinger. [Paramaribo]: Ministerie van Cultuur, Jeugd en Sport, 1983. (Javaanse vertellingen uit Suriname, 2.)
Asselbergs, W.J.M.A. Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde. 's-Hertogenbosch [etc.]: Teulings [etc.], 1951 [= 1952]. (Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden IX.)
Assid. De eeuwige cirkel: leven en strijd van de marrons in Suriname. Illustraties door Marana. Foto's door ing. G.J. Hamer. Den Haag: Van der Laan & Co., Afd. Polytechniek, 1946.
Autar, Krishna. De bezemstok die wortel schiet. In: Projektkrant Surinaamse kinderboeken. [Rotterdam]: Stichting Samen Wonen Samen Leven (SWSL), 1985, nr. 45, juni, p. 4.
Auwerda, Joep & Frans Smits. Verlangen naar Suriname: Nederlandse Surinamers over 25 jaar Surinaamse onafhankelijkheid. in: Historisch Nieuwsblad, nr. 9, november 2000, pp. 12-19.
Axwijk, Hilly. Sophie Redmond: baanbreekster, kultureel-hervormster, lichtend voorbeeld...: een levensschets i.v.m. de ‘SR-onderscheiding’. Amsterdam 1992.
Baarle, P. van, M.A. Sabajo e.a. Arhwaka lokonong djang: Arowakse taalkursus en woordenboek. Amsterdam/Haarlem: Instituut voor Algemene Taalwetenschap/Sociaal-culturele vereniging Ikyoshie, 1989. (Publikaties van het Instituut voor Taalwetenschap nr. 55.)
Baarle, Peter van. Eighteenth century descriptions of Arawak by Moravian missionaries. In: Elke Nowak, Elke [Hrsg.], Languages different in all their sounds...: descriptive approaches to Indigenous languages of
[p. 80]
the Americas 1500 to 1850. Münster: Nodus, 1999, (Studium Sprachwissenschaft: Beiheft 31), pp. 117-154.
Baarle, Peter van. Pronouns in Arawak. [Paper gepresenteerd op het colloquium The Languages of Suriname, te Leiden, 21 en 22 januari 1999. Ter perse.]
Baart, Willem Johannes Hermanus. Cuentanan di Nanzi: een onderzoek naar oorsprong, betekenis en functie van de papiamentse spinverhalen. Amsterdam: Rodopi, 1983. (Diss.)
Babel, Liesbeth. ‘De wereld is een paardestaart.’ In: Vrouw & Gezondheidszorg, 1 (1992), nr. 4, september/oktober, pp. 18-19.
Baboeram, Dew (a). Sarnami en socialisme: een antwoord op Gowricharn. In: Oso [oude serie], 3 (1978), nr. 1, pp. 45-52.
Baboeram, Dew (b). Het jonge hindostaans bewustzijn. In: Span'noe, 4 (1978), nr. 6-7, pp. 26-27.
Baboeram, Dew (c). Adoebe lobi/Alles op alles: Cairo's nieuwste, niet Cairo's beste! In: Kompe, 2 (1978), nr. 2, februari, pp. 20-21.
Bachrach, A.G.H. (e.a. - hoofdredactie). Moderne encyclopedie der wereldliteratuur. 2e dr. Haarlem/Antwerpen: De Haan/ Standaard, 1980-1984. (10 dln)
Baetens, Jan & Ginette Verstraete (red.). Cultural studies: een inleiding. Nijmegen: Vantilt, 2002.
Baggerman, Arianne. Een lot uit de loterij: het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw. 2e, gew. ed. Den Haag: Sdu, 2001. (Nederlandse cultuur in Europese context, 17; IJkpunt 1800, 3.) (Diss.)
Baidjnath Misier, C. Hoy: offer & yoga: het hindoeïsme, deel 2. [S.l.]: Stichting Ashrama, 2000.
Bajnath, Krishnedat (a). Sarnami literatuur - 1: Goeroedath Kallasingh, de toneelschrijver. In: Aisa Samachar, 4 (1978), nr. 4, pp. 23-24.
Bajnath, Krisnedath (b). Het beginstadium van de Sarnami literatuur. In: Lalla Rookh, 3 (1978), nr. 6, p. 29-35.
Bajnath, Krishnedat (c). Rahman Khan: de grondlegger van de schriftelijke traditie. In: Aisa Samachar, 4 (1978), nr. 8, pp. 17-19.
Bajnath, K. (d). Een vraaggesprek met de dichter Jit Narain. In: Aisa Samachar, 4 (1978), nr. 4, p. 25.
Bajnath, K. Een overzicht van de Sarnami literatuur. [Leiden] 1979. (Scriptie.)
Bajnath, K. Rabin S. Baldesingh: ‘Stifa’. In: Bhāsā, 1 (1984), nr. 4, augustus, pp. 24-26.
Bajnath, K. (a). Recente Sarnámi literatuur. In: Bhāsā,, 2 (1985), nr. 3, juni, pp. 11-16.
Bajnath, K. (b). Recente Sarnámi literatuur. In: Bhāsā, 2 (1985), nr. 4, october, pp. 11-18.
Bajnath, Krish (a). Interview met Paul Marlee. In: Kalá, 1 [1986], [nr. 1, juni], pp. 4-6.
Bajnath, Krish (b). Interview met literatuurprijswinnaar Michael Slory. In: Kalá, 1 (1986), nr. 2, december, pp. 20-22.
Bajnath, Krish. Het Sarnami: meer dan huis-, tuin- en keukentaal. in: Hindostanen: van contractarbeiders tot Surinamers. Onder redactie van Benjamin S. Mitrasingh & Marita S. Harpal. Paramaribo: Stichting Hindostaanse Immigratie, 1998, pp. 44-55.
Bakker, Eveline, Leo Dalhuisen, Maurits Hassankhan & Frans Steegh. Geschiedenis van Suriname: van stam tot staat. Zutphen: Walburg Pers, 1993.
Bakker, Freek. De eredienst voor Kālī. In: Oso, 17 (1998), nr. 2, november, pp. 117-129.
Bakker, Freek L. Hindoes in een creoolse wereld: impressies van het Surinaamse hindoeïsme. Zoetermeer: Meinema, 1999.
Bakker, Jan-Hendrik. Weemoed om rijst, India en Suriname. In: Haagsche Courant, 12 januari 2001.
Bakker, Kees de. Albert Helman (Lodewijk Lichtveld): De glorende dag. In: Kees de Bakker, Mijn eerste boek: 30 schrijversdebuten. 2e herz. dr. Schoorl: Conserve, 1999, pp. 73-76.
Bakker, Siem & Willem Kurstjens (samenstelling). Nieuwe maatjes: opvallende debuut-verhalen uit de Nederlandse en Vlaamse tijdschriften van 1988 tot 1994. Breda: De Geus, 1995.
Bal, Mieke. Literatuurwetenschap interdisciplinair. In: Spektator, 18, (1988-1989), nr. 5, mei, pp. 336-339.
Baldewsingh, Rabin. Is Sarnami een taal? in: Aisa Samachar, 10 (1984), nr. 10, december, pp. 3-5.
Baldewsing[h], R. Orale literatuur van de hindostanen. In: Oso, 8 (1989), nr. 2, december, pp. 166-169.
Baldewsingh, Rabin S. Van baithak gana tot hindipop. In: Oso, 19 (2000), nr. 1, mei, pp. 103-109.
Balker, Hellen. Poëzie-ochtenden op de AMS. In: Tropisch Nederlands, 2 (1997), nr. 3/4, juli, pp. 4-5.
Banerjee, Arunendu. Rabindranath Tagore's ‘Santiniketan’: the body, soul and mind of built environment and
[p. 81]
architecture. In: Indian Horizons (Indian Council for Cultural Relations), 48 (2001), nr. 2, april-june, pp. 43-53.
Banham, Martin, Errol Hill, George Woodyard (eds.). The Cambridge guide to African and Caribbean theatre. Advisory editor for Africa Olu Obaferni. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
Banna, Yuri & Yok Moy. De voorouders en haar winti. Amsterdam: Powel, [1991].
[Banna, Yuri]. Odo's: een bloemlezing van Surinaamse spreekwoorden en gezegden. [Amsterdam: 1993].
Barentz-Schönberg, [S.J.]. Negersprookjes. Met illustraties van A. Poussin. msterdam: Jacob van Campen, [1917]. (Jacob van Campen's Jongens- en Meisjes-Bibliotheek, Serie II, nr. 26 en 29.) (2 dln)
Bartelink, E.J. Hoe de tijden veranderen: herinneringen van een ouden planter. Paramaribo: H. van Ommeren, 1916.
Basham, A.L. The wonder that was India: a survey of the history and culture of the Indian sub-continent before the coming of the Muslims. 3rd, rev. ed., repr. London: Sidgwick & Jackson, 1979.
Bassnett, Susan. Comparative literature: a critical introduction. Oxford/ Cambridge: Blackwell, 1993.
Baud, Michiel & Marianne C. Ketting (red.). ‘Cultuur in beweging.’ Creolisering en Afro-Caraïbische cultuur. Rotterdam: Bureau Studium Generale, Erasmusuniversiteit, 1989. (Reeks Studium Generale Rotterdam 89.03.)
Baudert, D.G. Auf der Hut des Herrn: Rückblick auf zweihundert Jahre Herrnhuter Missionsgeschichte. Herrnhut: Verlag der Missionsbuchhandlung, 1931.
Baur, Fr. Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Eerste deel. 's Hertogenbosch [etc.]: Teulings [etc.], [1939].
Bayer, A.E. Surinaamse arbeiders in Nederland. Met een woord vooraf van A.J.F. Köbben. Assen: Van Gorcum, 1965. (Samenlevingen buiten Europa: Actuele onderwerpen, 1.)
Bean, Theo (e.a., red.). Een gat in mijn hart: een boek gebaseerd op tekeningen en teksten van kinderen na de vliegramp in de Bijlmermeer van 4 oktober 1992. Naar ideeën van: Theo Bean en Reinier Gadellaa. Zwolle: Waanders, 1993.
Beatrice (Fiet). Pritipangi odobuku. Paramaribo: v.d. Boomen, 1993.
Beck, Hartmut. Brüder in vielen Völkern: 250 Jahre Mission der Brüdergemeine. Erlangen: Verlag der Ev.-Luth. Mission, 1981. (Erlanger Taschenbücher, Band 58.)
Beck, Siegfr. Uit den maatschappelijken arbeid van de Zending der Evangelische Broedergemeente in Suriname, in 't bijzonder met betrekking tot de opvoeding van de mannelijke rijpere jeugd: lezing gehouden door - op 10 juni 1920 te Paramaribo voor de Groep Suriname van het Algemeen Nederlandsch Verbond. [Paramaribo]: Groep Suriname van het Algemeen Nederlandsch Verbond, 1920.
Becker, Luciël E. Beeldende kunst: in bloei, verscheidenheid en perspectief: enige notities, vragen en gedachten bij een historische tentoonstelling. In: Kalá, 2 (1987), nr. 1, juli, pp. 10-16.
Bedacht, Rudy. Guitarra querida/Geliefde gitaar: 100 composities. Amsterdam: Multi-Musica, 1997.
Beekman, E.M. The hidden force. In: Reggie Baay, Peter van Zonneveld (red.), Indisch-Nederlandse literatuur: detien bijdragen voor Rob Nieuwenhuys. Utrecht: HES, 1988, pp. 148-193.
Beeldsnijder, Ruud (a). Uit het leven in de jaren dertig. In: Mutyama, 1 (1990), nr. 2, pp. 25-26.
Beeldsnijder, Ruud (b). Het Koninkrijksstatuut resoluut verworpen! In: Vereniging Ons Suriname 70: 18 januari 1919 - 18 januari 1989: een aanzet tot de geschiedschrijving over zeventig jaren leven en strijd van Surinamers in Nederland. [Amsterdam]: Vereniging Ons Suriname, [1990], pp. 46-52.
Beeldsnijder, Ruud. Op de onderste trede: over vrije negers en arme blanken in Suriname 1730-1750. In: Oso, 10 (1991), nr. 1, pp. 7-30.
Beeldsnijder, Ruud. Pers en vrijheid in achttiende-eeuws Suriname. In: Censuur in Suriname. [Bijzonder nummer van:] Mutyama, 3 (1992), nr. 4, pp. 48-51.
Beeldsnijder, Ruud (a). Het historische bewustzijn bij Albert Helman. In: Mutyama, 4 (1993), nr. 5 (Lou Lichtveld - Albert Helman negentig jaar), pp. 28-43.
Beeldsnijder, Ruud (b). Een weinig bekende brief over de heelmeester, lukuman en slavenjager Quassie. In: Oso, 12 (1993), nr. 1, april, pp. 82-86.
Beeldsnijder, Rudi Otto. ‘Om werk van jullie te hebben’: plantageslaven in Suriname, 1730-1750. Utrecht: Vakgroep Culturele Antropologie, 1994. (Bronnen voor de studie van Afro-Suriname, deel 16.) (Diss.)
Beeldsnijder, Ruud. Gouverneur Mauricius in zijn eerste Surinaamse brieven en journalen. In: Oso, 15 (1996), nr. 1, pp. 55-66.
[p. 82]
Beet, Chris de. De eerste Boni-oorlog, 1765-1778. Utrecht: Centrum voor Caraïbische studies, Instituut voor culturele antropologie, Rijksuniversiteit Utrecht, 1984. (Bronnen voor de studie van bosneger samenlevingen, 9.)
Beet, Chris de. Een staat in een staat: een vergelijking tussen de Surinaamse en Jamaicaanse marrons. In: Oso, 11 (1992), nr. 2, oktober, pp. 186-193.
Beet, Chris de (red.). Skrekiboekoe: boek der verschrikkingen: visioenen en historische overleveringen van Johannes King. Utrecht: Vakgroep Culturele Antropologie Universiteit Utrecht, 1995. (Bronnen voor de Studie van Afro-Suriname, 17.)
Beet, Chris de & Miriam Sterman. Aantekeningen over de geschiedenis van de Kwinti en het dagboek van Kraag (1894-1896). Utrecht: Centrum voor Caraïbische studies, Instituut voor culturele antropologie, Rijksuniversiteit Utrecht, 1980. (Bronnen voor de studie van bosneger samenlevingen, 6.)
Beet, Christoffel de & Miriam Elisabeth Sterman. People in between: the Matawai maroons of Suriname. Meppel: Krips Repro, [1981]. (Diss.)
Beet, Chris de & H.U.E. Thoden van Velzen. Bush Negro Prophetic Movements: Religions of Despair? In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 133 (1977), pp. 100-135.
Beets, Nicolaas. De bevrijding der slaven: redevoering gehouden in openbare vergaderingen van de Nederlandsche Maatschappy tot bevordering van de afschaffing van de slaverny. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1856.
Behn, Aphra. Oroenoko of de Koninklijke Slaaf. Vertaald en van een nawoord voorzien door Albert Helman. De Arbeiderspers, Amsterdam 1983. Grote ABC nr. 451.
[Beijer, E.] Suriname in deszelfs tegenwoordigen toestand. Door eenen inwoner aldaar. [Met gegrav. tit. en vign. door D. Veelwaard]. Amsterdam: C.G. Sulpke, 1823.
Bekkering, H. en A.J. Gelderblom (red.). Veelstemmig akkoord: naar een nieuwe literatuurgeschiedenis: verslag studiedag literatuurgeschiedenis Den Haag, 17 januari 1997. Den Haag: Sdu/ Nederlandse Taalunie, 1997. (Voorzetten 52.)
Bel, Jacqueline. Receptie-onderzoek en literatuurgeschiedenis: de Indische roman als broeierige vrijplaats van de Nederlandse literatuur. In: Indische Letteren, 7 (1992), nr. 4, pp. 195-203.
Bel, Jacqueline. Nederlandse literatuur in het fin de siècle: een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885 en 1900. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1993.
Bel, Jacqueline. Manfield Park versus de Camera Obscura: ‘De familie Kegge’ als koloniaal verhaal. In: Liesbeth Korthals Altes, Dick Schram (red.), Literatuurwetenschap tussen betrokkenheid en distantie. [Assen]: Van Gorcum, 2000, pp. 377-387.
Belfor, Adelia. Het was 7 februari, er moest iets gebeuren. In: A. de Kom: zijn strijd en ideeën. Samengesteld door het Anton de Kom - Abraham Behr Instituut. Amsterdam: Sranan Buku, 1989, pp. 63-67.
Belle, Hilde van. Cees Nooteboom. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 66, augustus 1997, 21 pp.
Belmonte, B.E.C. Neêrlands West-Indie in zijne belangen en Dr. W.R. van Hoëvell in zijn ‘Slaven en vrijen’: slavernij, emancipatie, kolonisatie. Leiden: P.H. van den Heuvel, 1855.
Benítez-Rojo, Antonio. La isla que se repite: El Caribe y la perspectiva postmoderna. Hanover, NH: Ediciones del Norte, 1989.
B[enjamins], H.D. Een koninklijke slaaf in Suriname: roman door Aphra Behn. Aanteekeningen betreffende de schrijfster. In: WIG, 1 (1919-20), dl. 1, pp. 474-476.
Benjamins, H.D. Nog eens: Aphra Behn. In: WIG, 2 (1920-21), dl. 3, p. 517-538.
B[enjamins], H.D. Twee oude boekjes over Suriname. In: WIG, 4 (1922-23), pp. 167-176.
B[enjamins], H.D. Nog een paar oude boekjes over Suriname. In: WIG, 6 (1924-25), pp. 582-592.
B[enjamins], H.D. (a). Oude verdichte verhalen over Guiana. In: WIG, 7 (1925-26), pp. 17-30.
B[enjamins], H.D. (b). Over het boek van Ottho Keye. In: WIG, 7 (1925-26), pp. 535-543.
Benjamins, H.D. Is Aphra Behn in Suriname geweest? Met nog iets over de schrijfster. In: WIG, 8 (1926-27), dl. 9, pp. 451-462.
B[enjamins], H.D. Boekbespreking [V. Sackville-West, Aphra Behn: the incomparable Astrea.] In: WIG, 11 (1929-30), pp, 89-94.
Benjamins, H.D. Dr. Herman F.C. ten Kate †, 21 juli 1858-5 februari 1931. In: WIG, 12 (1930-31), pp. 496-
[p. 83]
502.
Benjamins, H.D. (a). Boekbespreking [Albert Helman, De stille plantage.] In: WIG, 14 (1932-33), pp. 135-144.
Benjamins, H.D. (b). Joh. F. Snelleman, 1852-26 December 1932. In: WIG, 14 (1932-33), pp. 305-310. Benoit, P.J. Voyage à Surinam: description des possessions néerlandaises dans la Guyane. Cent dessins pris sur nature par l'auteur. Lithographiés par Madou et Lauters. Bruxelles: Société des Beaux-Arts (De Wasme et Laurent), 1839.
Benoit, P.J. Reis door Suriname: beschrijving van de Nederlandse bezittingen in Guyana. Een vertaling van de oorspronkelijke uitgave Voyage à Surinam met honderd tekeningen in kleur, bewerkt door Chris Schriks. Voorzien van een samenvatting in de Engelse taal door Silvia W. de Groot. Zutphen: De Walburg Pers, 1980.
Bentram-Matriotte, Hella. De zwarte Cats: of neokolonisatie der Surinaamse volkswijsheid. Met illustraties van Frimangronman. Zutphen: De Walburg Pers/C.F.J. Schriks, 1978.
Berg, Margot van den. ‘Mingo, joù no man’: oud-Sranan in verhoren en verslagen van rechtszaken. In: Oso, 20 (2001), nr. 2, november, pp. 241-253.
Berg, Willem van den. De ontwikkeling van de term ‘romantisch’ en zijn varianten in Nederland tot 1840. Assen: Van Gorcum, 1973. (Diss.)
Berg, W. van den. Het literaire genootschapsleven in de eerste helft van de negentiende eeuw. In: De negentiende eeuw 7 (1983), nr. 2, juni, pp. 146-178.
Berg, W. van den (a). Kanttekeningen bij de letterkundige Romantiek. In: De negentiende eeuw, 8 (1984), nr. 2, oktober, pp. 53-71.
Berg, W. van den (b). Sociabiliteit, genootschappelijkheid en de orale cultuur. In: M. Spies (red.), Historische letterkunde: facetten van vakbeoefening. Groningen: Wolters Noordhoof, 1984, pp. 151-170. Ook in: Willem van den Berg, Een bedachtzame beeldenstorm: Beschouwingen over de letterkunde van de acttiende en de negentiende eeuw. Onder redactie van Klaus Beekman, Marita Mathijsen en George Vis. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999, pp. 65-87.
Berg, W. van den (a). Romantiek in de Europese letterkunde. In: G.J. van Bork & N. Laan (red.), Twee eeuwen literatuurgeschiedenis 1800-2000: poëticale opvattingen in de Nederlandse literatuur. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1986, pp. 44-54.
Berg, W. van den (b). Realisme in de Europese letterkunde. In: G.J. van Bork & N. Laan (red.), Twee eeuwen literatuurgeschiedenis 1800-2000: poëticale opvattingen in de Nederlandse literatuur. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1986, pp. 78-84.
Berg, W. van den. Literatuurgeschiedenis en cultuurgeschiedenis. In: Spektator, 16 (1986-1987), nr. 1, pp. 29-40.
Berg, W. van den. De Nederlandse romantiek, een verschijnsel in de marge? In: De Gids, 153 (1990), pp. 79-87.
Berg, Willem van den. Een bedachtzame beeldenstorm: beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw. Onder redactie van Klaus Beekman, Marita Mathijsen en George Vis. [Amsterdam]: Amsterdam University Press, 1999.
Berg, W. van den. Over literatuur. [Amsterdam]: Vossiuspers AUP, [2000]. (Afscheidsrede.)
Berg, Willem van den, Henk Eijssens, Joost Kloek, Peter van Zonneveld (red.). Hildebrand, Camera Obscura. Amsterdam: Athenaeum-Pola & Van Gennep, 1998. (Delta.) (2 dln)
[Bergendahl, A.A.] [Mededeeling van] Het Dames-Comité te Amsterdam, ter bevordering van de Evangelieverkondiging ook na de Afschaffing van de Slavernij in Suriname. [Amsterdam: Dames-Comité te Amsterdam ter bevordering van de Evangelie-verkondiging en de Afschaffing der Slavernij in Suriname, 1863.]
Berkel, Adriaan van. Amerikaansche voyagien, behelzende een reis na Rio de Berbice, gelegen op het vaste land van Guiana, mitsgaders een andere na de colonie van Suriname, gelegen in het Noorder deel van het gemelde landschap Guiana. Ondermengd met alle de byzonderheden noopende de zeden, gewoonten, en levenswijs der inboorlingen, boom- en aard-gewassen, waaren en koopmanschappen, en andere aanmerkelijke zaaken. Beschreven door -. Tot Amsterdam: by Johan ten Hoorn, boekverkooper, tegenover het Oude Heren Logement, in de Historischryver, 1695.
Berkum, H. van. Parasieten: Surinaamsche schetsen, ontsproten uit de vertellingen van een gewezen planter.
[p. 84]
In: Gelderland: tijdschrift voor Nederlandsche letterkunde. Onder redactie van W. van de Poll. Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 3 [1854], deel II, pp. 1-39.
Berne, Frank van (a). Inventaris van de archieven van het Algemeen Nederlands Verbond (1894) 1895-1941. [Nijmegen 1995.]
Berne, Frank van (b). Het Algemeen-Nederlands Verbond 1895-1940. In: Tussen cultuur en politiek: het Algemeen-Nederlands Verbond 1895-1995. Onder redactie van Pieter van Hees en Hugo de Schepper. Hilversum/Den Haag: Verloren/Het Algemeen-Nederlands Verbond, 1995, pp. 31-120.
Berry-Haseth, Lucille, Aart G. Broek i Sidney M. Joubert. Pa saka kara: antologia di literature Papiamentu. Revishon, aktualisashon i ampliashon di Di Nos: antologia di nos literatura di Pierre Lauffer. Willemstad: Fundashon Pierre Lauffer, 1998. (2 dln)
Bertens, Hans. In het labyrint: postmodern, postmodernisme, postmoderniteit. In: Tijdschrift voor literatuurwetenschap, 1 (1996), nr. 2, pp. 113-127.
Bertens, Hans. The debate on postmodernism. In: Hans Bertens & Douwe Fokkema, International postmodernism: theory and literary practice. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1997, pp. 3-15.
Besselink, Marijke. Maria Sibylla Merian (1647-1717): kunstenares en onderzoekster. In: Teylers Magazijn, nr. 58 (16 (1998), nr. 1), voorjaar, pp. 2-7.
[Beudeker, Co e.a. (red.).] Het Amsterdamse kinderen boek. [Eindredactie: Liesbeth Iest e.a.] Amsterdam: Wimpel, [1989].
Beversluis, Martien. Negerliederen. Vertaald, bewerkt en geschreven door -. Met bandteekening en illustraties van Melle. Hilversum: De Boekenvrienden ‘Solidariteit’, 1934. (Uitgave no. 2.)
Bezemer, F. Een Dichter-Gouverneur-Generaal van Suriname. In: Den Gulden Winckel, 8 (1909), No. 1, 15 Januari, p. 1-5.
Bhabha, Homi K. Postcolonial criticism. In: Stephen Greenblatt & Giles Gunn (eds.), Redrawing the boundaries: the transformation of English and American literary studies. New York: The Modern Language Association of America, 1992, pp. 437-465.
Bhagwanbali, Radjinder. Contracten voor Suriname: arbeidsmigratie vanuit Brits-Indië onder het indentured-labourstelsel. Den Haag: Amrit, 1996. (Diss.)
Bhola, R. Rouwrituelen onder Hindoestanen? Den Haag [1997].
Bibliografie van Suriname. Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking en Ontwikkeling, Amsterdam-Zuid, [1972].
Bibliography of the Summer Institute of Linguistics in Suriname. [Paramaribo]: SIL, 1997.
Bibliotheekstatistiek in Suriname 1978. [Paramaribo]: Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, Afdeling Onderzoek, 1979. (2 dln.)
Bickerton, Derek. Roots of language. Ann Arbor: Karoma Publishers, 1981.
Bickerton, Derek. Creoles and West African languages: a case of mistaken identity? In: Pieter Muysken & Norval S.H. Smith (eds.), Substrata versus universals in Creole genesis. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1986, (Creole Language Library, 1), pp. 25-40.
Biervliet, H.A. Cairo's Adoebe-lobi. In: Aisa Samachar, 4 (1978), nr. 1, maart, pp. 17-18.
Bies, Renata de. Het Surinaams-Nederlands. In: Ria Vanderauwera & Wim Neetens (red.), De grote overtocht: proza en poëzie uit het Karaïbische gebied. Antwerpen: Exa, 1983, pp. 230-236.
Bies, Renata de (a). De economische crisis en de woordenschat: een verkenning van het taalgebruik in Suriname tengevolge van de crisis. Paramaribo: Universiteit van Suriname, 1996.
Bies, Renata de (b). Woordenlijst Surinaams-Nederlands: vijftien jaar administratietaal van de Republiek Suriname. Paramaribo: Universiteit van Suriname, 1996.
Bies, Renata de. Het Nederlands in Suriname. In: Vlaanderen, 46 (1997), nr. 1, januari-februari, pp. 9-15.
Biharie, S. Hindostaanse muziekinstrumenten en zang in Suriname. In: NWIG, 48 (1971), nr. 2/3, december, pp. 193-200.
Biharie, Swamipersad. De Hindoestaanse en andere muziekculturen in Suriname. Monster 1989.
Bijlsma, R. David de Is.C. Nassy, schrijver van de Essai historique sur Surinam. In: Bijdragen tot de Vaderlandsche Geschiedenis, 5e reeks, deel 6, 1919, p. 218 e.v. Engelse vertaling in: Robert Cohen (ed.). The Jewish nation in Surinam: historical essays. Amsterdam: Emmering, 1982, pp. 64-73.
Bijlsma, R. Het archief der Nederlandsch Portugeesch-Israëlietische gemeente in Suriname tot omstreeks 1864. 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, 1920.
[p. 85]
Bijvoet, Th.A.P. [e.a.]. De Gemeenschap. 's-Gravenhage: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1986. (Schrijversprentenboek 24.)
Bilby, Kenneth M. Les Boni et les communes: un problème d'intégration. In: Equinoxe, 11 (1987), nr. 24, pp. 100-111.
Bilby, Kenneth M. War, peace and music: the Guianas. In: Hemisphere, 1 (1989), nr. 3, pp. 10-12.
Bilby, Kenneth M. the remaking of the Aluku: culture, politics, and Maroon ethnicity in French South America. Baltimore: The Johns Hopkins University, 1990. (Diss.)
Bilby, Kenneth M. The emergence of an ethnic enclave: the Aluku. In: SWI Forum, 8 (1991), nr. 2, december, pp. 48-55.
Bilby, Kenneth M. Latent intervocalic liquids in Aluku: links to the phonological past of a maroon creole. In: Francis Byrne & John Holm (eds.), Atlantic meets Pacific: a global view of pidginization and creolization. Amsterdam [etc.]: John Benjamins, 1993, pp. 25-35. (Creole Language Library, 11.)
Bilby, Kenneth M. Oral traditions in two Maroon societies: the Windward maroons of Jamaica and the Aluku Maroons of French Guiana and Suriname. In: Wim Hoogbergen (ed.), Born out of resistance: on Caribbean cultural creativity. Utrecht: Isor, 1995, pp. 169-180.
Bilby, Kenneth. Aleke: nieuwe muziek en nieuwe identiteiten. In: Oso, 19 (2000), nr. 1, mei, pp. 49-58.
Bilby, Kenneth. ‘Aleke’: new music and new identities in the Guianas. In: Latin American Music Review, 22 (2001), nr. 1, pp. 31-47.
Bilby, Kenneth. Aluku: a Surinamese creole in French territory. [Paper gepresenteerd op het colloquium The Languages of Suriname, te Leiden, 21 en 22 januari 1999. Ter perse.]
Binnendijk, Chandra van. Uma sma tori: Nola Hatterman: terugblik op een strijdbaar en produktief leven. In: De Ware Tijd, 23 juni 1984.
Binnendijk, Chandra van. De analytische poëzie van Jit Narain: ‘Ik begrijp de dingen in flarden, mijn gevoel is daarbij vervreemd’. In: De Ware Tijd Literair, nr. 204, 26 januari 1991.
Binnendijk, Chandra van. Jit Narain staat stil bij 50 jaar: De dichter en zijn angst voor het Grote Loslaten. In: De Ware Tijd Literair, 8 augustus 1998.
[Binnendijk, Chandra van.] Kollectief van beeldende werkers Waka Tjopu: het scheppen van een artistiek klimaat. [Paramaribo: Kollectief van Beeldende Werkers ‘Waka Tjopu’, [ca. 1990].
[Binnendijk, Chandra van.] 100 Jaar Drukkerij van den Boomen. Paramaribo: H. van den Boomen, 1991.
Binnendijk, Chandra van & Paul Faber (red.). Sranan: cultuur in Suriname. Amsterdam/ Rotterdam: Konink lijk Instituut voor de Tropen/ Museum voor Volkenkunde, 1992
Binnendijk, Chandra van & Paul Faber. Twintig jaar beeldende kunst in Suriname/ Twenty years of visual art in Suriname: 1975-1995. Paramaribo [etc.]: Stichting Surinaams Museum [etc.], [1995]. (2de herz. dr. 2000. onder de titel Beeldende kunst in Suriname: De twintigste eeuw = Visual art in Suriname: the twentieth century.)
Binnendijk, W.A. van. Toneel en volkstheater: de toneelkunst in vroeger jaren. In: Suralco Magazine, 1 (1975), nr. 1, pp. 6-7.
Bire, Suryaprasad. Surinam Desh tatha apravas jivan aur Hindi Bhasha. Paramaribo: Hindi Parishad, 1982.
Bire, Suryaprasad. Surinam Desh aur Hindi. In: Shankarrav Londhe (ed.), Vishwa Hindi. Delhi: Rupaka Printers, Navina Shahdara, 1983, (Derde Wereld Hindi Conferentie), pp. 286-289.
Birney, Alfred. Yournael van Cyberney: internetinkt van - aangevuld met de top-1000 uit de Indische bellettrie. Haarlem: In de Knipscheer, 2001.
Blaaspijp, Louis Julien Henny (a). Sranang koeltoeroe singi foe banja soesa, lakoe kanga. Paramaribo: Culturele Vereniging Alomi-Jaba, 1983.
Blaaspijp, Louis Julien Henny (b). Sranang krijoro koeltoeroe kongvo singi. Paramaribo: Culturele Vereniging Alomijaba, 1983.
Blaaspijp, Louis Julien Henny. Grontapoe na hasitere, ai wai so, ai wai so, tide na foe mi, tamara na foe joe, si na bribi. Paramaribo: 1988.
Blakely, Allison. Blacks in the Dutch world: the evolution of racial imagery in a modern society.
Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1993.
Blanca-Ramnandanlal, Sh. & Leo Ferrier (samenvatting). Organisatie en bewustwording bij de inheemsen in Suriname na de Tweede Wereldoorlog. In: Mededelingen van het Surinaams Museum, 1992, nr. 49, december, pp. 18-25.
[p. 86]
Blatz, Joh. Het Killinger kabaal in Suriname: verslag van de merkwaardige zitting van het Hof van Justitie te Paramaribo op 13-17 maart 1911. Openbare Aanklager v.s. F. Killinger e.a. Oranjestad: Blatz, 1955.
Bleicher, Thomas. Elemente einer komparatistischen Imagologie. In: Komparatistische Hefte, nr. 2 (1980), Literarische Imagologie - Formen und Funktionen nationaler Stereotype in der Literatur, pp. 12-24.
[Blok, Corry Blok et al. (eindred.).] Rotterdam vrouwenstad. Rotterdam: Rotterdamse Vrouwenraad, 1986.
Blokland, A. Bibliotheekwerk in Suriname en de nationale crisis: conceptrapport n.a.v. het werkbezoek aan het Cultureel Centrum Suriname in augustus 1990. ['s-Gravenhage]: NBLC, 1990.
Blom, Anthony. Verhandeling van den landbouw, in de colonie Suriname. Amsterdam: J.W. Smit, 1787.
Blom, Onno (red.). Een reservaat van pekelharingen: Nederlandse schrijvers over hun verre vaderland. Amsterdam: Prometheus, 1996.
Blom, Paul. 2 september 1839: opening van de Salon des Variétés in de Nes in Amsterdam: kleine theaters voor aanstormend talent in Amsterdam. In: R.L. Erenstein (hoofdred.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden: tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Redactie D. Coigneau e.a. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996, pp. 410-427.
Blonden, J.L. Levensbericht en werken van Dr. Philip Fermin: schrijver over Suriname, overleden te Maastricht in 1813. Maastricht: Boosten & Stols, 1930.
Blufpand, K., L. Hulshof, C. Tjoe Fat en V. Tjon A Joe-Robles. Het Surinaams-Javaans. In: Riwayat, nr. 1, mei 1987, pp. 34-36. [Overdruk van een hoofdstuk uit het Werkboek Taaldidaktiek.]
Boeck, Filip De. Het discours van de postkolonialiteit: de problematiek van identiteit en representatie. In: Joris Vlasselaers & Jan Baetens (red.), Handboek culturele studies: concepten, problemen, methoden. Leuven/Amersfoort: Acco, 1996, pp. 139-149.
Boef, August Hans den. De hele jobsiade: Nederlandse fictie en de Indonesische dekolonisatie van troost tot trauma. In: Bzzlletin, 25 (1995), nr. 228, september, Nederland & Nederlandsch Indië, pp. 65-78.
Boef, August Hans den. Astrid Roemers trilogie van het verscheurde Suriname. In: Bzzlletin, 27 (1998), nr. 255, april, pp. 32-36.
Boef, A.H. den. Het schuldige Suriname van Astrid Roemer. In: Ons Erfdeel, 43 (2000), nr. 3, mei-juni, pp. 353-360.
Boehmer, Elleke. Colonial & postcolonial literature. Oxford: Oxford University Press, 1995.
Boekholt, P.Th.F.M. & E.P. de Booy. Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Assen [etc.]: Van Gorcum, 1987.
Boekhoudt, W. ‘Uit mijn verleden’: bijdrage tot de kennis van Suriname. Winschoten: Van der Veen, 1874.
Boer, M.G. de. Een Nederlandsche goudzoeker: een bijdrage tot de geschiedenis onzer nederzettingen aan de Wilde Kust. In: Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, 18 (1903), pp. 1-18.
Boer, M.W.H. de. Report of a contact with stone-age Indians in Southern Surinam. In: NWIG, 47 (1970), no. 3, november, pp. 249-259.
Boer, Peter de. Albert Helman. In: Kritisch Literatuur Lexicon, afl. 8, oktober 1982. 15 pp.
Boer, Welmoed de. Tajiya, een verloren Islamitisch rouwfestival. In: Oso, 20 (2001), nr. 2, pp. 287-294.
Boers, Anthia C.M. Anansi: volksverhalen uit Suriname. Amsterdam [etc.]: Van der Weerd, [1975].
Boers, A.E. Over de beweging in deze dagen. Geschreven en gesproken voor den Volksbond, 6 juli 1911 (betr. anti-kolonialisme). Paramaribo: J.H. Oliveira, [1911].
Bogaerts, Tineke. De historische romans van Cynthia McLeod. In: Kleio, 42 (2001), nr. 5, pp. 24-27.
Boheemen, H. van. Surinaamse onderwijszorgen. In: WIG, 22 (1951), pp. 65-91.
[Bokhout, D. e.a. (samenstelling).] Gids van Suriname: uitgegeven. ter gelegenheid van het bezoek van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. prins Bernhard, october-november 1955. [Paramaribo: Regering van Suriname, 1955].
Bolingbroke, Henry. A voyage to the Demerary, containing a statistical account of the settlements there and of those on the Essequebo, the Berbice, and other contiguous rivers of Guyana. London: R. Phillips, [1807].
Bolland, O. Nigel. Creolization and creole societies: a cultural nationalist view of Caribbean social history. In: Alistair Hennessy (ed.), Intellectuals in the twentieth-century Caribbean. Volume I. Spectre of the New Class: the Commonwealth Caribbean. London/Basingstoke: Macmillan, 1992, pp. 50-79.
Bolland, O. Nigel. The challenge of rewriting West Indian histories. In: Small Axe, 4 (2000), nr. 2, pp. 216-223.
[p. 87]
Bomans, Godfried. Maria Sibylla Merian: groeiende belangstelling voor een merkwaardige vrouw. In: Godfried Bomans, Werken IV: bijdragen aan de Volkskrant. Bezorgd door Annemarie Feilzer en Peter van Zonneveld. Amsterdam: De Boekerij, 1997, pp. 55-60.
Bonaparte, Roland. Les habitants de Suriname: notes recueillies à l'exposition coloniale d'Amsterdam. Paris: Imprimerie A. Quantin, 1884.
Boogaart, E. van den. Colour prejudicie and yardstick of civility: the initial Dutch confrontation with black Africans, 1590-1635. In: Robert Ross (ed.), Racism and colonialism: essays on ideology and social structure. The Hague: Nijhoff, 1982, (Comparative studies in overseas history, vol. 4), pp. 33-54.
Boomkens, René en Adrienne van Heteren [red.]. ‘Ik woon hier voor altijd tot ik dood ben’: 51 kenners van het nieuwe Nederland klappen uit de school. [Selectie van opstelfragmenten, geschreven door kinderen van de Martin Luther Kingschool en het Marcanticollege in Amsterdam-West.] Amsterdam: De Balie, in samenwerking met Stichting A.B.C./Hogeschool van Amsterdam, 1994.
Boomsma, Graa. Gedroomde schrijversbent. In: Vrij Nederland, 10 maart 2001, pp. 55-57.
Boon, Gerard. Rondom de dood van Roy Horb. Deel 1: Horb ontsnapt en leeft. In: Tide tamara, nr. 6, september 1994, pp. 3-5.
Boonzajer Flaes, Rob. Bewogen koper: van koloniale kapel tot wereldblaasorkest. [Amsterdam/'s-Gravenhage]: De Balie/Novib, [1993].
Booy, Elsbeth. Eer tin tin..., er was eens...: een vergelijking tussen de mondelinge literatuur van Nederland en Suriname. In: Frame, tijdschrift voor literatuurwetenschap, 13 (1998), nr. 1/2, pp. 8-23.
[Borgers, Gerrit, Kees Nieuwenhuijzen, Max Nord en Hugo Pos.] Schrijvers prentenboek van Suriname. Amsterdam/'s-Gravenhage: Sticusa/ Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum/ De Bezige Bij, 1979.
Borre, Roger van den. Van realiteit naar illusie: een beschouwing bij Anil Ramdas' essays over etniciteit en literatuur. In: Kruispunt, 36 (1995), nr. 161, juni-september, pp. 466-471.
Bos, Gerrit. Some recoveries in Guiana Indian ethnohistory. Amsterdam: VU-Uitgeverij, 1998. (Department of Cultural Anthopology/Sociology of Development 6.) (Diss.)
Bosch, G.B. Reizen in West-Indië en door een gedeelte van Zuid- en Noord-Amerika. Deel III. Utrecht: Bosch, 1843.
Bosman, Lex. De lotgevallen van Justus Gerardus Swaving (1784-1835) in de West. In: Literatuur, 11 (1994), nr. 6, november-december, pp. 329-337.
[Bossers, A.] Beknopte geschiedenis der Katholieke Missie in Suriname. Door een pater Redemptorist. Uitgegeven ten voordeele dier missie, en meer bepaald der R.K. weeshuizen aldaar. Gulpen: M. Alberts, 1884.
B[oswijk], A[nje] H. (a). Negerjongen. In: de Westindiër, 1 (1952-53), nr. 4, 18 juli 1952, p. 4.
Boswijk, Anje (b). De geboorte van Boni. In: de Westindiër, 1 (1952-53), nr. 8, 19 september 1952, pp. 1 en 4.
B[oswijk], A[nje] H. (c). Is de Europese cultuur een weldaad voor de negers? In: de Westindiër, 1 (1952-53), nr. 9, 3 oktober 1952, p. 4.
Boulangé, F. (a). Koninklijke Nederduitsche Schouwburg: chronologische lijst van programma's uitgevoerd door de ‘Zuid-Hollandsche Tooneelisten’ in de Koninklijke Schouwburg Den Haag (1815-1834). [Amstelveen]: Boulangé, [1991].
Boulangé, F. (b). Koninklijke Nederduitsche Schouwburg: chronologische lijst van programma's uitgevoerd door de ‘Zuid-Hollandsche Tooneelisten’ in de Koninklijke Schouwburg Den Haag (1835-1858). [Amstelveen]: Boulangé, [1991].
Boumann, Kenneth. Catalogus Suriname XVII-XIX. In: Catalogus en lezingen bij de tentoonstellingen over Suriname in de Stedelijke Openbare Bibliotheek ‘De Biekorf’. Brugge: Kruispunt, 1995. (Kruispunt, 36 (1995), nr. 161bis, juni), pp. 5-134.
Boumann, Kenneth. Le Surinam, paroles et images/ Suriname in woord en beeld. In: B. Verstraete (ed.), L'émancipation dans la littérature néerlandophone des Caraïbes/ Emancipatie in de Nederlandstalige Caraïbische literatuur. Lille: Université Charles-de-Gaulle, Centre de recherches néerlandaises Michiel de Swaen, 1997, (Alluvions/ Bilingue), pp. 123-129.
Bouwhuijsen, Harry van den, Ron de Bruin, Georg Horeweg. Opstand in Tempati, 1757-1760. Utrecht: Instituut voor Culturele Antropologie, 1988. (Bronnen voor de studie van Afro-Surinaamse
[p. 88]
samenlevingen, 12.)
Bouwman-Tjon A Tham, E.M. De kleinlandbouw in Suriname van 1650-1945. Paramaribo: 1983. (Scriptie in het kader van de M.O.-A Geschiedenis, Instituut voor de Opleiding van Leraren.)
Boven, Erica van, Maaike Meijer & Agnes Andeweg. Een campobsessie met katholicisme: Literatuur en moderniteit in Nederland, 1840-1990 van Frans Ruiter en Wilbert Smulders in genderkritisch perspectief. In: Spiegel der Letteren, 41 (1999), nr. 1, pp. 57-68.
Boven, Karin. De Wayana. In: SWI Forum, 9 (1992), nr. 1 & 2, oktober, pp. 145-161.
Boven, Karin (red.). Over jagers, volken en geesten in het zuidelijk bos: Wajana Nekalëtpïtom/ Wajana verhalen. Paramaribo: Leo Victor, 1995 [= 1996].
Boven, Karin. Sukutumulu: initiatieproeven bij de Wayana. In: Oso, 15 (1996), nr. 1, april, pp. 18-28.
Boven, Karin (a) Een monster als inspiratiebron voor Wayana kunst. In: Oso, 16 (1997), nr. 1, april, pp. 73-81.
Boven, Karin (b). Language and identity formation: the case of the Wayana. [Paper, gepresenteerd op het Amerikanisten Congres, Quito, 7 tot 11 juli 1997. Ter perse.]
Boven, Karin. Collective identity in a changing society: the annual festivities of a Kari'na village in Suriname. [Paper, gepresenteerd tijdens de workshop Carib Studies in Georgetown, Guyana, 31 augustus tot 1 september 1998. Ter perse.]
Boven, Karin. Van jachtopziener tot genezer; de Wayana pïyai. In: Oso, 18 (1999), nr. 2, november, pp. 187-195.
[Boven, Karin & de Trio gemeenschappen van Tëpu en Kwamalasamutu.] Samuwaka herdacht: een geschiedenis van het Trio volk. Paramaribo: Amazon Conservation Team, Center for the Support of Native Lands, 2001.
Boven, Karin & Mirjam van Nie. A Wayana shaman: sessions and spirits. In: Revindi, 2 (1988), pp. 3-17.
Boven, Karin, Mirjam van Nie & Britta Veth. Drie verhalen van de Lokono (Arawakken). In: Oso, 8 (1989), nr. 2, december, pp. 143-149.
Bovenkerk, Frank. De vlucht: Migratie in de jaren zeventig. In: Suriname: De schele onafhankelijkheid. Onder redactie van Glenn Willemsen. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983, (Synopsis), pp. 152-181.
Boxsel, Matthijs van. Morosofie: dwaze wijzen en wijze dwazen in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam: Querido, 2001. (De encyclopedie van de domheid.)
Braak, Menno ter. Verzameld Werk 5. Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1949.
Braak, Menno ter. Verzameld werk 6. Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1950.
Braak, Menno ter. Verzameld Werk 7 Kronieken, Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1952.
Braak, Menno ter & E. du Perron. Briefwisseling 1930-1940. Deel II. Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1964.
Braasem, W.A. Sprookjes van Noord- en Zuid-Amerika. Verzameld en bewerkt door -; illustraties van H. de Vos. Amsterdam: C.P.J. van der Peet, 1956. (De sprookjeswereld [5].)
Brana-Shute, Gary. On the corner: male social life in a Paramaribo Creole neighborhood. Assen: Van Gorcum, 1979. (Studies of developing countries, 22.)
Brana Shute, Rosemary & Gary Brana Shute. Death in the family: ‘ritual therapy in a creole community’. In: Mededelingen Stichting Surinaams Museum, 1977, nrs. 21/22, juni, pp. 24-41.
Branbergen, Anne. Tussen schoonheid en brandende vragen: Surinaamse minister-dichter op poëziefestival. In: Het Parool, 8 mei 1990.
Brandsma, Frank. [Bespreking van Nederlandse literatuur: een geschiedenis.] In: Forum der Letteren, 35 (1994), nr. 2, juni, pp. 135-138.
Brandt Corstius, J.C. [Bespreking van Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde.] In: Museum, 58 (1953), pp. 70-71.
Bratawinata, Roesta. Het verhaal van Roesta Bratawinata: slachtoffer van 7 februari 1933. In: Mutyama, 1 (1990), nr. 2, pp. 15-17.
Brauneck, Manfred. Die Welt als Bühne: Geschichte des europäischen Theaters. Stuttgart/Weimar: Metzler/Poeschel, 1993-1999. (3 dln)
Brave, Iwan. Enkele reis Paramaribo: Terug in Suriname. Amsterdam: Bert Bakker, 1998.
Bredero, G.A. Moortje: waar in hy Terentii Eunuchum heeft nae-ghevolght. Amsterdam: Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse, 1617.
Breeveld, Hans. Henny F. de Ziel (Trefossa) en het woord Srefidensi. In: De Ware Tijd, 24-8-1984.
[p. 89]
Breeveld, Hans. Jopie Pengel 1916-1970: leven en werk van een Surinaamse politicus: biografie. Schoorl: Conserve, 2000.
Breinburg, Petronella. Legends of Suriname. London/Port of Spain: New Beacon Books, 1971.
[Breugel, G.P.C. van] Dagverhaal van eene reis naar Paramaribo en verdere omstreken in de kolonie Suriname. Amsterdam: Sulpke, 1842.
Breunissen, Klaas. Bok Sark: man die haai wilde zijn. In: Weekkrant Suriname, 24 september 1992.
Breunissen, Klaas. Ik heb Suriname altijd liefgehad: het leven van de Javaan Salikin Hardjo. Leiden: KITLV Uitgeverij, 2001. (Caribbean Series 21.)
Breure, Marnel. In het spoor van de albatros. Amsterdam: Perdu, 1995.
Breure, Marnel. Javaanse poëzie uit Paramaribo. In: Onze Wereld, 43 (2000), nr. 7/8, juli/augustus, pp. 72-74.
Brink, André P. Groot verseboek 2000. Oorspronklik saamgestel deur D.J. Opperman. Kaapstad: Tafelberg, 2000.
Broek, Aart G. De grenzen van Caraibische literatuur. In: Kristòf, 6 (1983), nr. 3, pp. 17-34.
Broek, Aart G. Lichtveld over Debrot en Helman. In: Amigoe Ñapa, 21 februari 1986.
Broek, Aart. Educando un pueblo: literaire tegenstellingen op Curaçao in de jaren '20 en '30. In: Bzzlletin, nr. 143, februari 1987, pp. 49-58.
Broek, Aart G. Het zilt van de passaten: Caribische letteren van verzet: essays. Haarlem: In de Knipscheer, 1988.
Broek, Aart G. Caraïbische literatuur: strijders en verliezers. Utrecht: Bureau Studium Generale RUU, 1989. (Caraïben in fragmenten.)
Broek, Aart Gideon. The rise of a Caribbean island's literature: the case of Curaçao and its writing in Papiamentu. [Alblasserdam: Haveka,] 1990. (Diss.)
Broek, Aart G. Het prozadebuut van Boeli van Leeuwen: De Mensenzoon. In: Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud. Boeli van Leeuwen. Tip Marugg. Frank Martinus Arion. Onder redactie van Maritza Coomans-Eustatia, Wim Rutgers, Henny E. Coomans. Zutphen: Walburg Pers, 1991, pp. 133-140.
Broek, Aart G. (a). Radertjes in het literaire bedrijf: proeve van academische bekwaamheid. In: Amigoe Ñapa, 16 april 1994.
Broek, Aart G. (b). Onenigheid is een genoegen: omtrent identiteit beneden de wind. Curaçao: Amigoe, 1994.
Broek, Aart G. (c). Vader, waarom hebt gij mij verlaten? In: De horen en zijn echo. Verzameling essays opgedragen aan Dr Henny E. Coomans ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam op 9 september 1994. Onder redactie van Maritza Coomans-Eustatia e.a. Bloemendaal/Amsterdam: Stichting Libri Antilliani/Zoölogisch Museum, 1994, pp. 163-165.
Broek, Aart G. From an oral tradition to an oral literature: vicissitudes of texts in Papiamentu (Aruba, Bonaire and Curaçao). In: Journal of Caribbean Studies, 10 (1995), nr. 3, Summer and Fall, pp. 261-282.
Broek, Aart G. The literary canonization of the Papiamentu oral tradition: defining concepts. In: Edwin N. Ayubi (ed.), Papers of the third seminar on Latin-American and Caribbean folklore/ Ponencias del tercer seminario del folklore Latinoamericano y del Caribe: Curaçao, Netherlands Antilles. [Willemstad]: 1996, (Reports of the Archaeological-Anthropological Institute of the Netherlands Antilles, No. 12), pp. 51-62.
Broek, Aart G. (a). Pa saka kara. Tomo I. Historia di literatura Papiamentu. Tradukshon Lucille Berry-Haseth [e.a.]. Willemstad, Kòrsou: Fundashon Pierre Lauffer, 1998.
Broek, Aart G. (b). Chris J.H. Engels en de grenzen van het Curaȼaose samenleven. In: Tussenfiguren: schrijvers tussen de culturen. Elisabeth Leijnse & Michiel van Kempen, redactie. Amsterdam: Het Spinhuis, 1998, pp. 193-209.
Broek, Aart G. (a). Het zilt van de passaten: Caribische literatuur in de twintigste eeuw: essays. 2de geheel herz. en uitgebr. druk. Haarlem: In de Knipscheer, 1999.
Broek, Aart G. (b). Literary historiography: premises and consequences: the case of a history of literary writing in Papiamentu (Curaçao, Bonaire, Aruba and The Netherlands). In: Wadabagei: a journal of the Caribbean and its diaspora, 2 (1999), nr. 2, pp. 35-54.
Broek, Aart G., Herman C. van Genderen, Paméla H. v.d. Poel-Cassé, Tineke A.J. Pruis-Groot en Christa M. Roose-Weijer. Une branche emportée par le vent: Franstalige literatuur uit de Cariben. Curaçao: Carilexis, 1997.
[p. 90]
Broek, Aart G. & Marion Snetselaar. Antilliaans onthaal: een index op periodieken: Amigoe di Curaçao, Beurs- en Nieuwsberichten en La Prensa. In: Kristòf, 8 (1993), nr. 1, pp. 39-44; 8 (1993), nr. 2, p. 44; 8 (1993), nr. 3, pp. 39-46; 9 (1994), nr. 2, pp. 43-47; 10 [1997], nr. 1, pp. 41-47.
Broekhuis, Hans S. ‘Met verschuldigde achting’: honderdvijfentwintig jaar boekhandel Kooyker te Leiden 1863-1988. Met bijdragen van Fj. Arkenau [...], H. Pos [e.a.]. Leiden: Kooyker, 1988.
Brom, Gerard. Geschiedschrijvers van onze letterkunde. Amsterdam: Elsevier, [1945].
Bronkhorst, Daan (samenstelling). Vrijheid hoe maak je het? Amnesty International. Uitgegeven ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens. Breda: De Geus, 1997. (Geuzenpocket 109.)
Bronkhorst, Daan (samenstelling). Liefde kon maar beter naamloos zijn: Honderdvijftig dichteressen voor Amnesty International. Amsterdam/Breda: Amnesty International/De Geus, 2000.
Bronzwaer, W.J.M., D.W. Fokkema & Elrud Kunne-Ibsch (red.). Tekstboek algemene literatuurwetenschap: moderne ontwikkelingen in de literatuurwetenschap geïllustreerd in een bloemlezing uit Nederlandse en buitenlandse publikaties. Baarn: Ambo, 1977. (Basisboeken.)
Brouwer, Myrna. Het beeld van de Surinaamse Indianen in de Nederlandstalige letteren, 1598-1798. Amsterdam: Vakgroep Historische Letterkunde, Universiteit van Amsterdam, 1998. (Doctoraalscriptie.)
Brouwers, Jeroen. Hélène Swarth: haar huwelijk met Frits Lapidoth 1894-1910. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1985. (Open Domein.)
Brouwn, Charles. Surinaamsche staatkundige almanach voor den jaare 1793. Paramaribo: W.P. Wilkens, [1792].
Brugmans. [Lemma] Andriessen (Pieter Jacob). In: Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek. Deel 1. Onder redactie van P.C. Molhuysen en P.J. Blok. Leiden: A.W. Sijthoff, 1911, p. 143.
Bruijn, Max de. Jonge schilders in Suriname. In: Tableau, 22 (2000), nr. 3, pp. 89-95.
Bruijn, Peter Guido de. De tegenwereld in stelling gebracht: Historisch-kritische uitgave van de gedichten van Gerrit Achterberg. Deel I/ Teksten. Den Haag [etc.]: Constantijn Huygens Instituut, 2000.(Monumenta Literaria Neerlandica XI, I.) (Diss.)
Bruijne, G.A. de. De Libanezen van Suriname: een detailstudie. In: J. Hinderink & M. de Smedt (red.), Een sociaal-geografisch spectrum: opstellen aangeboden aan Prof. Dr. A.C. de Vooys 1949-1973. Utrecht: [Geografisch Instituut], 1974, pp. 261-283.
Bruijne, G.A. de. Paramaribo: stadsgeografische studies van een ontwikkelingsland. Bussum: Romen, 1976. (Geografische verkenningen, 5.)
Bruin, Hillary de. Orino: 25 Indiaanse liederen (with a translation in English, Spanish and French. [Paramaribo: Afdeling Cultuurstudies van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, 1992.]
Bruin, Hillary de. Liederen uit de praktijk van de duman. In: Oso, 18 (1999), nr. 2, november, pp. 143-154.
Bruma, E.J. De opmars van het nationalisme: de nationalistische ideologie. Deel I. Paramaribo: Lionarons, [1963].
Bruma, E.J. Succesvol talencongres: Betere plaats voor het Surinaams in ons onderwijs. In: De Vrije Stem, nr. 187, 4 januari 1964.
Bruné, Paulin. Sieges & sculptures chez les noirs-marrons des Guyanes. Photographie Antoine Cercueil. Assistante de réalisation Marie Camille E. Melois. Cayenne: Editions Equinoxe Communication, [1995].
Buddingh', Hans. Het Nederlands is mijn redding. In: NRC Handelsblad, 31 augustus 1990.
Buddingh', Hans. Geschiedenis van Suriname. Utrecht: Het Spectrum, 1995. [2de vermeerderde druk 1999.]
Budike, Fred. Surinamers naar Nederland: de migratie van 1687 tot 1982. Amsterdam: Instituut Voortgezet Agogisch Beroepsonderwijs, 1982.
Budike, Fred & Bim Mungra. Creolen en Hindostanen. Houten: Het Wereldvenster, 1986. (Caribische publikaties.)
Bueno de Mesquita, I.J. [25 jaar Teroenga.] In: Teroenga, 26 (1964-65), nr. 1, november 1964, p. 3-4.
Buijnsters, P.J. Libertijnse literatuur in Nederland gedurende de 18e eeuw? In: De Nieuwe Taalgids, 71 (1978), januari, pp. 50-59.
Buijnsters, P.J. Over De Middelburgsche Avanturier Of het Leven van een burger persoon. Middelburg: Merlijn, 1980.
Buijnsters, P.J. & Leontine Buijnsters-Smets. Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800. Zwolle: Waanders, [1997].
[p. 91]
Buiskool, J.A.E. Suriname nu en straks: een sociaal-economische en staatkundige beschouwing. Amsterdam: Salm, 1946.
Buisman, J.W. De discussie over slavenhandel en slavernij, 1755-1807. In: J.W. Buisman, Tussen vroomheid en Verlichting: een cultuurhistorisch en sociologisch onderzoek naar enkele aspecten van de Verlichting in Nederland (1755-1810). Zwolle: Waanders, 1992, pp. 307-342.
De buit van ‘de Amsterdam’: oude tijden herleven. [S.l.]: EuroDusnie, [1997].
Buitenspiegels: verhalen over Nederland. Door Kader Abdolah [Gerda Havertong e.a.]. Amsterdam/Den Haag: Van Gennep/ Novib/ ProBiblio, 1998.
Bulletin. Uitgegeven door het Comité van de Werkloozenbeweging in Suriname ter gelegenheid van eene werkloozen manifestatie gehouden te Paramaribo op 17 Juni 1931. Paramaribo: H.B. Heyde, [1931].
Bulte, Catharina Henriëtte. Het Nederlandse hoorspel: aspecten van de bepaling van een tekstsoort. Utrecht: H & S, 1984. (Diss.)
Burg, Peter van den. Dans en muziek bij de winti-pré in Suriname: een poging tot het beschrijven van het ritueel in context. Leiden: 1985.
Burgemeestre, Carol. Een gesprek met Sandew Hira van Migrantenuitgeverij Warray: ‘Emancipatie is het resultaat van zelfrespect.’ In: Persona Grata, 0 (1991), pp. 36-44.
Burgemeestre, Carol. Rituelen en tradities van Hindoestanen in Nederland. In: Persona Grata, 1 (1992), nr. 1/2, pp. 10-16.
Burkhardt, Helmut [Hrsg.]. Reise nach Surinam: Pflanzen- und Landschaftsbilder der Louise von Panhuys 1763-1844. Mit Beitr. von Karin Görner und Klaus Dobat. Frankfurt am Main: Senckenbergische Bibliothek, 1991.
Buschkens, Willem Frederik Lodewijk. Het familiesysteem der volkscreolen van Paramaribo. ['s-Gravenhage]: 1973. Diss. Buschkens, Willem F.L. The family system of the Paramaribo Creoles. English translation [from the Dutch] was prepared by Maria J.L. van Yperen. 's-Gravenhage: M. Nijhoff, 1974. (Verhandelingen - Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; 71.) (Translation of Het familiesysteem der volkscreolen van Paramaribo.)
Buschman, Marten. ‘Wat hebben we gelachen!’: het bruisende leven van Otto Sterman. In: Onvoltooid verleden, 2 (1998), pp. 34-37.
Buursink, Marijke e.a. (red.). De wetenschap van het lezen: tien jaar theorie der literaire receptie. Assen/ Amsterdam: Van Gorcum, 1978.
Buve, R. De positie van de Indianen in de Surinaamse plantagekolonie gedurende de 17e en de 18e eeuw: een poging tot sociaal-historische studie. Leiden 1962.
Buyne, O. Orale traditie bij de stadscreolen. In: Oso, 8 (1989), nr. 2, december, pp. 150-158.
Bye, John de. Historische Schetsen uit het Surinaame Jodendom. Paramaribo s.a. (Onuitgegeven typoscript.)
Cairo, Edgar. Johanna Schouten-Elsenhout sprak over haar werk. In: Sticusa Journaal, 31 maart 1972. Overgenomen in Vrije Stem, nr. 1426, 27 april 1972.
Cairo, Edgar. Suriname wie ben je: Suriname in powesie. Foto's: Willem Diepraam. Amsterdam: De Populier, 1976. (De Populier, cahier no. 7.)
Cairo, Edgar. Ba Anansi woi! woi! woi!: die dood van Spin. [Rotterdam]: Rotterdamse Kunststichting, 1978. (Sonde-reeks.)
Cairo, Edgar. Krioro fa? Een funktioneel-analytische studie van strukturele aspekten van de kreools-orale literatuur in Suriname. Amsterdam: Instituut voor Algemene Literatuurwetenschap, Universiteit van Amsterdam, 1979. (Doctoraalscriptie.)
Cairo, Edgar. Een zwarte Hollander in Afrika op zoek naar het Negerparadijs. In: De Tijd, 19 augustus 1983.
Cairo, Edgar. Lelu! Lelu! Het lied der vervreemding. Haarlem: In de Knipscheer, 1984.
Calis, Piet. Onze literatuur [waarin opgenomen: Onze literatuur tot 1916 en Onze literatuur vanaf 1916. 4e opl., 2e geactualiseerde dr. Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 1991.
Cameron, Norman. Cultural life in Jamaica. In: Kijk-over-al, 2 (1948), nr. 7, p. 11.
Campa, Román de la. Resistance and globalization in Caribbean discourse: Antonio Benítez-Rojo and Édouard Glissant. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 3. Cross-cultural studies. Edited by James A. Arnold. At-large editors Josephine V. Arnold, Natalie M. Houston, Claudia Schenkels. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1997, pp. 87-116.
Cappelle, H. van. Surinaamsche negervertellingen. In: Elsevier's Maandschrift, 14 (1904), afl. 11, pp. 314-
[p. 92]
327.
Cappelle, H. van (a). Surinaamsche negervertellingen: bijdrage tot de kennis van West-Indische negerfolklore. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, 72 (1916), pp. [233]-269.
[Cappelle, H. van (red.) (b).] Verzameling Anansitori's. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, 72 (1916), pp. 280-379.
Cappelle, H. van. Mythen en sagen uit West-Indië. Geïllustreerd door Willem Backer. Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1926. [Fotomechanische herdruk 1978.]
Carlin, Eithne B. (a). Speech community formation: a sociolinguistic profile of the Trio of Suriname. In: NWIG, 72 (1998), no. 1 & 2, pp. 4-42.
Carlin, Eithne B. (b). Ceremonial dialogue among the Trio of Suriname. [Paper, gepresenteerd tijdens de workshop Carib Studies in Georgetown, Guyana, 31 augustus tot 1 september 1998. Ter perse.]
Carlin, Eithne B. Sound-symbolism and performance in Trio. [Paper gepresenteerd op het colloquium The Languages of Suriname, te Leiden, 21 en 22 januari 1999. Ter perse.]
Carpentier, Alejo. Problemática de la actual novela latino-americana. In: Alejo Carpentier, Tientos y diferencias. La Habana, Cuba: 1966. (Colección contemporaneos.)
Carrilho-Fazal Alikhan, C. CCS-bibliotheek 40 jaar. In: De Ware Tijd, 24-4-1989.
Carter, Gillian. Women, postcolonialism and nationalism: a Scottish example. In: Span, nr. 41, October 1995, pp. 65-74.
Casteren, Joris van. ‘Ik ben steeds verramsjt’. In: De Groene Amsterdammer, 22 maart 1990, pp. 28-29.
Catalogus der Koloniale Bibliotheek. Paramaribo: H.B. Heyde, 1911.
Catalogus der Surinaamsche Koloniale Bibliotheek. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1859.
Catalogus van de Bibliotheek van het Sur. Ond. Genootschap. [Paramaribo: Surinaamsch Onderwijzers Genootschap], 1932.
Catalogus Volksboekwinkel 1974/75. [Paramaribo: De Volksboekwinkel, 1974.]
Cataloog der voornaamste boeken voorradig in de Vice-Provinciale Uitleen-bibliotheek. [Paramaribo]: Aug. 1959.
Caway. Jenunu, une legende Wayana. [S.l.]: Caway, 1993.
1947 C.C.S. 1952: eerste lustrum: 10-15 november 1952. Paramaribo: C.C.S., 1952.
Celebrating youth: an artistic view. [Introduction/Inleiding: Keith Evans. Ten geleide/ Background: Glenn Fung Loi.] Paramaribo: Inter-American Development Bank, 1999.
Censuur in Suriname. [Bijzonder nummer van:] Mutyama, 3 (1992), nr. 4.
Chamoiseau, Patrick & Raphaël Confiant, Lettres créoles: tracées antillaises et continentales de la littérature: Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guyane 1635-1975. Paris: Hatier, 1991.
Chang, Helen. De CCS-jeugdbibliotheek. In: Tropisch Nederlands, 1 (1995), nr. 2, p. 8.
Chang-Rodríguez, Raquel. Colonial voices of the Hispanic Caribbean. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 1. Hispanic and Francophone regions. Edited by A. James Arnold. Subeditors Julio Rodriguez-Luis, J. Michael Dash. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1994, pp. 111-137.
Charry, Eddy. Een sociolinguïstische verkenning van het Surinaams-Nederlands. In: Eddy Charry e.a. (red.). De talen van Suriname. Muiderberg: Coutinho, 1983, pp. 138-161.
Charry, Eddy, Geert Koefoed en Pieter Muysken, met medewerking van Sita Kishna (red.). De talen van Suriname. Muiderberg: Coutinho, 1983.
Chevalier, Jean & Alain Gheerbrant. Dictionnaire des symboles: mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres. Réalisation Marian Berlewi. 8ième ed. Paris: Seghers, 1973, tome II.
Chin, Ida Maria (a). In gesprek met Hulda de Ziel-Walser. In: Mutyama, 1 (1990), nr. 1 (Trefossa: na wan njoen kari), pp. 95-101.
Chin, Ida Maria (b). Suriname, zing! In: Mutyama, 1 (1990), nr. 1 (Trefossa: na wan njoen kari), pp. 105-107.
Chin, Ida Maria (c). Wan yeye d'e libi: Johanna Schouten-Elsenhout 80 jaar. In gesprek met Celest Raalte. In: Kon na wan!, 4 (1990), nr. 27, pp. 4-5.
Chin A Foeng, Jules. Verantwoording: Het Instituut voor Kunst en Kultuur. In: Vrije Stem, nr. 358, 18 november 1967.
Choenni, Chan. Blanke wijzers in zwarte klok jullie houden de tijd tegen. In: Span'noe, 11 (1984), nr. 3-4,
[p. 93]
pp. 33-34.
Choenni, Gharietje. Wi uma wi sisa: Tien jaar Surinaamse vrouwen in beweging. In: Sarnami akademie, 1 (1988), nr. 2, pp. 7-33 & 2 (1989), nr. 1, pp. 41-52.
Choenni, Ramkisoor. Leven in harmonie: inzichten uit de Vedische leer en filosofie. Vertaling en bewerking: Gargivati Choenni. Den Haag: Macula, 1992.
Choral-Buch enthaltend alle zu dem Gesangbuche der evangelischen Brüdergemeinen vom Jahre 1778 gehörigen Melodien. [Vorbericht: Christian Gregor.] Vierte neu revidirte Auflage. Gnadau: im Verlage der Buchhandlung der evangelischen Brüder-Unität, sowie in allen Brüdergemeinen, 1859.
Christian, Barbara. The rise and fall of the proper mulatta. In: Black women novelists: the development of a tradition, 1892-1976. London: Greenwood Press, pp. 35-61.
Christie, Pauline (ed.). Caribbean language issues: old & new: papers in honour of Professor Mervyn Alleyne on the occasion of his sixtieth birthday. Kingston [etc.]: The Press University of the West Indies, 1996.
Cirino, A.C. Indiaanse vertellingen. Paramaribo 1970. (2 dln)
Cirlot, J.E. A dictionary of symbols. 2d ed., 3th repr. Translated from the Spanish by Jack Sage. Foreword by Herbert Read. New York: Philosophical Library, 1978.
Claes, V. & A. Eyffinger. [Lemma Swedenborg, Emanuel.] In A.G.H. Bachrach (e.a. - hoofdredactie), Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur. Deel 9. 2e dr. Haarlem/Antwerpen: De Haan/Standaard, 1984, pp. 199-200.
Clément, Félix & Pierre Larousse. Dictionnaire des opéras (dictionnaire lyrique). Revu et mis à jour par Arthur Pougin. Paris: Larousse, s.a.
Clifford, James. 1933, February: After two years of ethnographic research, the mission Dakar-Djibouti returns to Paris: Negrophilia. In: Denis Hollier (ed.), A new history of French literature. With R. Howard Bloch e.a. Cambridge (Mass.)/ London: Harvard University Press, 1989, pp. 901-908.
Coetzee, Ampie. Klare beskrywings van die Kaap van Goeie Hoop: 'n argeologie van tekste. In: Stilet, september 1993, 77-93.
Coetzee, Ampie. ‘...Wel ter pen en oock eenighsints in de teyckenkunst ervaren’: die gedig binnen 'n episteem van representasie. In: Stilet, oktober 1994, pp. 21-37.
Coetzee, Ampie. Rethinking South African national literary history. South Africa? History? Literary history? In: Johannes A. Smit (e.a. eds.), Rethinking South African literary history. Durban: Y Press, 1996, pp. 10-19.
Cohen, Robert (ed.). The Jewish nation in Surinam: historical essays. Amsterdam: Emmering, 1982.
Cohen, Robert. Jews in another environment: Surinam in the second half of the eighteenth century. Leiden: Brill, 1991. (Brill's series in Jewish studies 1.)
Col. Goedoe Goedoe Thijm. In: Banknotes, nr. 136, nr. 1 en 2, 1989, pp. 105-107.
Coll, C. van. Gegevens over land en volk van Suriname. In: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 55 (1903), 7e volgreeks, 1, pp. [451]-650.
Coll, C. van. Contes et légendes des Indiens de Surinam. In: Anthropos, Band II (1907), pp. 682-689 & Band III (1908), pp. 482-488.
Coller, H.P. van (red.). Perspektief en profiel: 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Pretoria: J.L. van Schaik, 1998-1999. (2 dln)
Collis, Louise. Soldier in paradise: the life of Captain John Stedman, 1744-1797. London: Michael Joseph, 1965. [Ook: New York: Harcourt, 1965.]
Comvalius, Theod. A.C. Ter nagedachtenis aan Cornelis Winst Blijd, in leven predikant en presbyter der Evang. Br. Gemeente in Suriname. Paramaribo: [Heyde], [1921].
Comvalius, Th.A.C. Het Surinaamsche negerlied: de banja en de doe. In: WIG, 17 (1935-36), pp. 161-172.
Comvalius, Theod. A.C. Twee historische liederen in Suriname. In: WIG, 20 (1938), pp. 291-295.
Comvalius, Th.A.C. Een der vormen van het Surinaamsche lied na 1863. In: WIG, 21 (1939-40), pp. 355-360.
Comvalius, Theod. A.C. Het Neger Engelsch spraakkunst en taaleigen. In: De West, 7 mei 1941.
Comvalius, Theod. A.C. Krioro: een bijdrage tot de kennis van het lied, de dans en de folklore van Suriname. Paramaribo 1948-1949.
Condé, Maryse. De open plek: de literatuur uit de Franse Cariben. Vertaald door Fred de Haas.
[p. 94]
Geactualiseerd en uitgeleid door Kathleen Gyssels. Amsterdam: In de Knipscheer, 1996. (Globe Pockets 40.)
Conradi, H. Surinaamsche vrouwen. In: Vragen van den Dag, 13 (1898), pp. 465-488.
Conradi, Henriëtte. De koloniale vrouw in West-Indië. Barendrecht: Batavia Publishing, 2001. (West-Indische Reeks No. 1.) (Overdruk uit A. van Hogendorp e.a., Van vrouwenleven 1813-1913, 1913.)
Constandse, A.L. Suriname, eenzaam in de frontlinie. In: De Gids, 136 (1973), nr. 2, pp. 128-132.
Coombs, P.H. The world educational crisis: a system analysis. Oxford: Oxford University Press, 1968.
Cornets de Groot, R. De dichter-zanger J.H. Speenhoff of zelfportret met liedjes. Leiden: Dimensie, 1990.
Corzani, Jacques. Problèmes méthodologiques d'une ‘histoire littéraire’ des Caraïbes. In: Komparatistische Hefte, nr. 11 (1985), Neue Wege der Literaturgeschichtsschreibung, pp. 49-67.
Cotino, Andy. De duman belicht. In: Oso, 18 (1999), nr. 2, november, pp. 131-142.
Cotino, Andy & Wonny Karijopawiro. Van krontjong tot Surjapop: Javaanse muziek in Suriname. In: Oso, 19 (2000), nr. 1, mei, pp. 110-116.
Couling, Samuel. The encyclopedia Sinica. With an introduction by H.J. Lethbridge. 2nd impr. Hong Kong [etc.]: Oxford University Press, 1991.
Coulthard, G.R. Race and Colour in Caribbean Literature. London: Oxford University Press, 1962.
Coulthard, G.R. (ed.). Caribbean litterature: an anthology. London: London University Press, 1966.
Coulthard, G.R. Parallelisms and Divergencies Between ‘Negritude’ and ‘Indigenismo’. In: Caribbean Studies, 8 (1968), nr. 1, April, pp. 43-68.
Courtz, Henk. Karaibs-Nederlands woordenboek. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap (SIL), 1997. (Proefuitgave.)
Crahan, M.E. & F.W. Knight (eds.). Africa and the Caribbean. Baltimore/London: Johns Hopkins University Press, 1980. (1st ed.: 1979).
Crebolder-Van der Velde, Emma. Übergangsliteratur, ein seltenes Genre. In: Aap, 10 (1987), pp. 5-29.
Crevaux, J., P. Sagot et L. Adam. Grammaires et vocabulaires roucouyenne, arrouague, piapoco et d'autres langues de la région des Guyanes. Paris: 1882. (Bibliothèque linguistique américaine, 8.)
Cronie, Ro. Een boeiend portret van een bekende onbekende. In: Banknotes, no. 130, nr. 3 en 4, 1984, pp. 15-18.
Culler, Jonathan. Framing the Sign: criticism and its institutions. Oxford: Blackwell, 1988.
[Currie, A.] Gedenkboek De Vereniging Buiten Sociëteit Het Park tachtig jaar op 18 december 1957. [Paramaribo: Buiten Sociëteit Het Park, 1957].
Daalder, D.L. Wormcruyt met suycker: historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur. Met illustraties en portretten. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1950.
Dąbrówka, Andrzej. Literatura surinamska. In: Andrzej Dąbrówka, Słownik: pisarzy niderlandzkiego obszaru kulturowego: flamandzkich i holenderskich, nowołacińskich, surinamskich, afrykanerskich i fryzyjskich. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1999, pp. 327-344.
Dahlhaus, Carl [Hrsgb.]. Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters. München/Zürich: Piper, 1986-1997. (8 dln) Dakubu, M.E. Kropp. Why spider is king of stories: the message in the medium of a West African tale. In: African Languages and Cultures, 3 (1990), nr. 1, pp. 33-56.
Damsteegt, Theo. De basis van het Sarnami. In: Lalla Rookh, 8 (1983), nr. 6, november, pp. 10-16.
Damsteegt, Theo (a). Sarnami taal en literatuur. In: Jorg Funke & Lourina de Voogd (red.), Literatuur en talen van Suriname: een kennismaking. Den Haag: Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1984, pp. 15-23.
Damsteegt, Theo (b). Boekbespreking [over Stifa van Rabin S. Baldewsingh]. In: Aisa Samachar, 10 (1984), nr. 5, juni pp. 29-30. Ook in: Weekkrant Suriname, 14 juli 1984.
Damsteegt, Theo. Kenmerken en ontwikkeling van het Sarnami. In: Oso, 4 (1985), nr. 2, december, pp. 159-168.
Damsteegt, Theo (a). Literary languages of the East Indian Surinamese. Paper at the 46th International Congress of Americanists, Amsterdam.
Damsteegt, Theo (b). Sarnami: a living language. In: Language transplanted: the development of overseas Hindi. Ed. by Richard K. Barz and Jeff Siegel. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1988, pp. 95-120.
Damsteegt, Theo (a). De Sarnami-beweging. In: Corstiaan van der Burg, Theo Damsteegt en Krishna Autar (red.), Hindostanen in Nederland. Leuven-Apeldoorn: Garant, 1990, pp. 22-44.
[p. 95]
Damsteegt, Theo (b). Het Suriname-beeld in de Hindostaanse literatuur. In: De Gids, 153 (1990), nr. 10/11, oktober-november, pp. 904-915.
Damsteegt, Theo (c). Hindi and Sarnami as literary languages of the East Indian Surinamese. In: Mariola Offredi (ed.), Language versus dialect: linguistic and literary essays on Hindi, Tamil and Sarnami. New Delhi: Manohar, 1990, pp. 47-63.
Damsteegt, Theo. East-Indian literature as a mirror of history. In: Contacts between cultures. Vol. 2 South-Asia. Ed. by K.I. Koppedrayer. Lewiston: Edwin Mellen Press, 1992, pp. 197-202.
Damsteegt, Theo. Language maintenance among the East Indian Surinamese. In: Thomas Brenner & Ulrich Fleischmann (eds.), Alternative cultures in the Caribbean: first International Conference of the Society of Caribbean Research, Berlin 1988. Frankfurt am Main: Vervuert, 1993, (Bibliotheca Ibero-Americana), pp. 79-92.
Damsteegt, Theo. Sarnami as an immigrant koiné. [Paper gepresenteerd op het colloquium The Languages of Suriname, te Leiden, 21 en 22 januari 1999. Ter perse.]
Damsteegt, Theo. East Indian Surinamese poetry and its languages. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 2. English and Dutch-speaking regions. Edited by A. James Arnold. Subeditors Vera M. Kutzinski, Ineke Phaf-Rheinberger. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 2001, pp. 581-593.
Damsteegt, Theo & Jit Narain. Ká Hál: leerboek Sarnami, Surinaams Hindostaans. Den Haag: Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1987.
Dante Alighieri. De Goddelijke komedie. Vertaald door Christinus Kops. Opnieuw uitgegeven door Gerard Wijdeveld. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1971. (Klassieke Galerij 32/34.)
Dantzig, A. van. Het Nederlandse aandeel in de slavenhandel. Bussum: Van Dishoeck, 1968. (Fibulareeks, 27.)
Das, Sisir Kumar. A history of Indian literature. Volume VIII. 1800-1910. Western impact: Indian response. New Delhi: Sahitya Akademi, 1991.
Das, Sisir Kumar. A history of Indian literature. [Volume IX]. 1911-1956. Struggle for freedom. Triumph and tragedy. New Delhi: Sahitya Akademi, 1995.
Dash, J. Michael. The world and the word: French Caribbean writing in the twentieth century. In: Callaloo, 11 (1988), no. 1, winter, pp. 112-130.
Dash, J. Michael. Before and beyond Négritude. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 1. Hispanic and Francophone regions. Edited by A. James Arnold. Subeditors Julio Rodriguez-Luis, J. Michael Dash. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1994, pp. 529-546.
Davis, David Brion. The Enlightenment as a source of antislavery thought: the ambivalence of rationalism. In: David Brion Davis, The problem of slavery in western culture. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1966, pp. 391-445.
Davis, David Brion. The problem of slavery in the age of revolution: 1770-1823.
Ithaca, N.Y., [etc.]: Cornell University Press, 1975.
Davis, David Brion. Slavery and human progress. New York [etc.]: Oxford University Press, 1984.
Deblauwe, Nicole & Aimé Pillen. Literaire verkenningen voor volwassenen, Reeks XVII (1983-84), nr. 4, Brugge, Moritoen.
Debrot, Cola. Verzameld werk 1. Over Antilliaanse cultuur. Verzorgd door Jules de Palm. Amsterdam: Meulenhoff, 1985.
Debrot, Cola. Verzameld werk 3. Verhalen. Verzorgd door Pierre H. Dubois. Amsterdam: Meulenhoff, 1986.
Deelonderzoek no. 14. Bijlagen. [S.l.: 1969.]
Degrouchy, Will en William L. Magee. Jungle gold: van de goudvelden in Suriname. Geannoteerd en voorzien van een inleiding door Frans C. Bubberman, aan de vertaling [uit het Engels] werkten mee E. Ensberg e.a. Zutphen: De Walburg Pers, 1985.
Deijs, Robbert. Genealogie van de familie Deijs Deys Dijs. Alphen aan den Rijn 1997.
Deleuze, Gilles & Félix Guattari. Le rhizome. Paris: Éditions de Minuit, 1976.
Demaegd, Jos. Is onze Europese cultuur een weldaad voor de negers? In: Dietsche Warande & Belfort, 97 (1952), juli, pp. 378-380.
Dennert, Henk (a). Cry, the beloved country. In: de Westindiër, 1 (1952-53), nr. 10, 17 oktober 1952, p. 2.
Dennert, Henk (b). ‘Del Curazao que se va’ van John de Pool. In: de Westindiër, 1 (1952-53), nr. 14, 19 december 1952, p. 3.
[p. 96]
Dennert, Henk (c). Kunnen wij maatstaven aanleggen voor de Antilliaanse literatuur? In: WIG, 33 (1952-53), pp. 229-230.
Derkx, Jo & Irene Rolfes. Suriname: a bibliography 1980-1989. Leiden: Department of Caribbean Studies, Royal Institute of Linguistics and Anthropology, 1990.
Derveld, F.E.R. Political and economic mobilisation and the Arwak-Carib relations in Surinam. In: NWIG, 51 (1976), nr. 4, pp. 127-146.
Derveld, F.E.R. Politieke mobilisatie en integratie van de Javanen in Suriname. Groningen: Bouma's Boekhandel, 1982.
Desserjer, W.P.A. Missionarissen als surrogaat voor de piai-man. In: Tribaal, 16 (1984), nr. 9, pp. 8-9.
Desserjer, Wim P.A. De Caraib-Indianen aan de Wayambo en de missie. In: Oso, 5 (1986), nr. 2, december, pp. 123-127.
Deus ex Machina, 11 (1987), nr. 42, april-mei-juni (Surinamenummer).
Dew, Edward. The difficult flowering of Surinam: ethnicity and politics in a plural society. The Hague: Martinus Nijhoff, 1978.
Dewnarain, Jerry. Chitra Gajadin. In: Nederlands in Suriname, 3 (1998), nr. 2, oktober, pp. 10-11.
D'haen, Theo (red.). Herinnering, herkomst, herschrijving: koloniale en postkoloniale literaturen. Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Rijksuniversiteit, 1990. (Semaian 4.)
D'haen, Theo (a). What is post/colonial literature, and why are they saying such terrible things about it? Paper. Leiden: Leiden University, [1997].
D'haen, Theo (b). (Post)Modernity and Caribbean discourse. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 3. Cross-cultural studies. Edited by A. James Arnold. Subeditors Josephine V. Arnold, Natalie M. Houston, Claudia Schenkels. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1997, pp. 303-321.
Dharampal, W. & S. Moella. Das djanaawar ke khiesa = Tien fabels: ie khiesa bahoet poeraan hai aur dheer manai doenia me djaanehe. Ie poestak me aat khiesa kahaawal hai sriematie - aur doeigo sriematie - se Sarnaamie Hindie me. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 1976.
Dibbets, Karel. Sprekende films: de komst van de geluidsfilm in Nederland 1928-1933. Amsterdam: Otto Cramwinckel, 1993. (Diss.)
Dichter bij krom: proza, poëzie & spiritualia. [Amsterdam]: 1996.
Dihal, Wishnoedewie. India ke tien khiesa = Drie verhalen uit India. Ie sab khiesa koemarie - ke khal hai Sarnaami Hindie me. Paramaribo: Summer Institute of linguistics, 1976.
Dijk, André van. Anil Ramdas. In: Uitgelezen 14. Reacties op boeken. Exil en migratie. Onder verantwoordelijkheid van de Adviesraad voor Godsdienst en Levensbeschouwing. Den Haag: Nblc, 1995, pp. 108-115.
Dijk, Bertus, Kees Simhoffer en Klaas Wellinga (red.). Stem van alarm, stem van vuur: geëngageerde poëzie uit Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Bussum/Den Haag/Brussel: Het Wereldvenster/Novib/Ncos, 1981.
Dijk, Rita van. De positie van Albert Helman binnen de Surinaamse literatuur. Diemen 1982. (Interne publikatie Instituut voor Neerlandistiek, Universiteit van Amsterdam.) (Doctoraalscriptie.)
Dijkstra, Truus. Weerzien met Katherine Dunham. In: de Westindiër, 1 (1952-53), nr. 17, 13 februari 1953, p. 3.
Dijo, Herman. Javaanse muziek in Suriname. In: Surinaamse muziek in Nederland en Suriname. Onder redactie van Marcel Weltak. [Utrecht]: Kosmos, Surinam Music Association, [1990], pp. 45-50.
Dis, Adriaan van. De slavernij voorbij. In: Frits van Oostrom (red.), Historisch tableau: Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998, pp. 102-103.
Djajasoebrata, Alit. Shadow theatre in Java: the puppets, performance and repertoire. Amsterdam/Singapore: The Pepin Press, in association with the Museum of Ethnology Rotterdam, 1999.
Djehuti-Ankh-Kheru. De terugkeer van de Black Star Line. [Op omslag: Terminologie of stigmatocratie?.] [S.l.]: 2001.
Dobru, R. Ba Anansi en zijn schuldeisers: Anansitori verhalen van de oude plantage. In: Suralco Magazine, 5 (1974), nr. 2, juni, pp. 12-15.
Dobru, [R.]. Anansi-tori. [Paramaribo]: Buitenweg/Art Sabina, 1979. [Uitgegeven i.v.m. Het jaar van het Kind.]
Doelwijt, Gerda & Pieter Bol. De familie Doelwijt: Beschrijving van de voorouders en de plaats van oorsprong. Ridderkerk: Ridderprint, 1998.
[p. 97]
[Doelwijt, Henk.] R. Ravales Suriname's grootste idealist. In: Tori, 1, (1978), nr. 8, pp. 22-24.
Doelwijt, Henk. Nickerie Profiel. Redactie: Lia van de Pas. Paramaribo: Tori, 1987.
Doelwijt, Thea. (Cultureel) Suriname waarheen? Nieuwe geluiden voor ons land. In: Suriname, 10 november 1966.
D[oelwijt], T[hea] (a). Surinaams romandebuut in Nederland: Leo Ferrier. In: Suriname, 27 maart 1968.
Doelwijt, Thea (b). De Koto-Misi's van Suriname. In: Erts, 20 (1968), pp. 174-176.
Doelwijt, Thea [red.]. Mijn droomhuis. [Titel op de omslag: Kinderen doen een boekje open over ‘mijn droomhuis’.] Paramaribo: Eldorado, 1971.
Doelwijt, Thea (red.). Kri, kra! Proza van Suriname. Bloemlezing. Paramaribo: Bureau Volkslectuur, 1972.
Doelwijt, Thea (red.). Geen geraas of getier: verhalen, gedichten, liedjes na de emancipatie vóór de tweede wereldoorlog. Paramaribo: Bureau Volkslectuur, 1974.
[Doelwijt, Thea (red. van de verhalen uit de Surinaamse verteltraditie)]. Volksverhalen uit kleurrijk Nederland. [Met illustraties van Noni Lichtveld]. Rotterdam: Lemniscaat, 1990-1991. (6 dln)
Doelwijt, Thea. Indianenverhalen. In: Mutyama, 2 (1991), nr. 3, november, pp. 22-25.
Doelwijt, Thea (a). De leugens van de Nederlandse media. Zij werden een maandlang verwend in een ziekenhuis in Paramaribo. In: Mens & Gevoelens, nr. 50, voorjaar 1995, pp. 15-23.
Doelwijt, Thea (b). De anekdotes vermijden. De dieren van de dierentuin opeten. In: Mens & Gevoelens, nr. 51, zomer 1995, pp. 42-45.
Doelwijt, Thea & Benny Ooft (red.). De vlucht. Opstellen van Thea Doelwijt, Benny Ch. Ooft, Henk F. Herrenberg, Henny F. de Ziel, R. Dobru. [Paramaribo 1968.]
Doelwijt, Thea & Marijke van Geest. De inspiratie van Sophie Redmond. In: Oso, 3 (1984), nr. 2, december, pp. 235-241.
Doelwijt, Thea & Ruben Muringen. Na gowtu Du. [Paramaribo: Fu memre wi afo & Prépré theater, 1998.]
Does-Chin A Loi, Ida. Johanna Schouten-Elsenhout: Wan sonfowru mindri tranga winti. In: Weekkrant Suriname, 30 juli 1992.
Dolk, Elisabeth Cornelie. Twee zielen, twee gedachten: tijdschriften en intellectuelen op Java (1900-1957). Leiden: KITLV, 1993. (Diss.)
Dolk, Liesbeth. ‘Een geestelijke vader’: Pramoedya Ananta Toer en Multatuli. In: Indische Letteren, 9 (1994), nr. 2 (juli), pp. 95-102.
Donicie, Antoon. Sterfhuis en begrafenis bij de Saramakkanen. In: Spectrum, 4 (1947-48), nr. 10, december 1947, pp. 301-307. Ook in: WIG, 29 (1948), pp. 175-182.
Donicie, A. Overzicht van de spellinggeschiedenis van het Surinaams. In: Taal en Tongval, 3 (1951), pp. 156-179. Ook in Pée e.a. 1953: 28-51.
Donicie, A. Iets over de taal en de sprookjes van Suriname. In: WIG, 33 (1952-53), pp. 153-173.
Donicie, A. De creolentaal van Suriname: spraakkunst. Met medewerking van W. Campagne, Ph. van Daal, F. Lansdorf, R. Samson, R. Sloote. Paramaribo: Radhakishun & Co, 1954.
Donicie, A. A lukuman - De waarzegger. Bijlage bij De creolentaal van Suriname. Paramaribo: Radhakishun & Co, 1967.
Donker, Anthonie. Westwaarts. Amsterdam/Antwerpen: Wereld-bibliotheek, 1956.
Donner, Don Walther. Broeder Anansie in de politieke arena: een Caraibische komedie. Costa Rica/Rotterdam: Laetitia Boeken, 1995.
Donner, Godeke, Sandra Niemeijer & Ton Wolf. Literatuur in facetten. Paramaribo: Het Vrije Atheneum, 1997.
Donner, W. (a). Bespiegelingen bij de verschijning van een opmerkelijk boek. In: Liberaal Reveil, 41 (2000), nr. 3, juni, pp. 95-100.
Donner, W.R.W. (b). Chaos in Suriname komt door ontbreken van een echte elite. In: NRC Handelsblad, 25 november 2000.
Donselaar, J. van. Woordenboek van het Surinaams-Nederlands. 2e herz en uitgebr. dr. Muiderberg: Coutinho, 1989.
Donselaar, J. van. Een ongepubliceerd werkstuk van de Penards. In: Oso, 9 (1990), nr. 1, juni, pp. 75-78.
Donselaar, J. van. De boeken van Warren (1667, 1669), Van Berkel (1695) en Herlein (1718) en hun onderlinge betrekkingen. In: Oso, 12 (1993), nr. 1, april, pp. 87-93.
Donselaar, J. van. Het prachtige binnenland? - het beruchte oerwoud; Albert Helman over de natuur. In: Oso,
[p. 98]
14 (1995), nr. 1, april, p. 53-64.
Donselaar, J. van. Vroege vondsten van woorden uit Surinaamse creooltalen tot 1764. In: Oso, 15 (1998), nr. 1, april, pp. 87-98.
Doorn, J.A.A. van. Belast verleden: over de historisering van de publieke moraal. NWO/OKW-voorjaarslezing 2000. Den Haag: NWO, 2000.
Doorne, Kees van. ‘Geesten-dans’ van Eugène Rellum: afzonderlijke versie of vertaling van ‘Winti dansi’?. In: Oso, 13 (1994), nr. 1, april, pp. 14-24.
Doorne, Kees van. Dyeme fu Sranan: Albert Helmans Sranan-poëzie. In: Oso, 14 (1995), nr. 1, april, pp. 43-52.
Doorne, Kees van. Vluchtnummer KL 713 B - KL 714 B: verslag van een reis naar Suriname, verblijf en werkzaamheden aldaar, 1-29 februari 1996. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek, 1996.
Doorne, Kees van & Michiel van Kempen, Suriname-catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 1995.
Dorleijn, G.J. De scherven en het beeld: over Nederlandse literatuur, een geschiedenis I: 1879-1989. In: De Nieuwe Taalgids 86 (1993), nr. 5, pp. 387-397.
Dorp, Kathinka van (red.). Verzen uit de Limesgracht: Gedichten: geschreven tijdens de workshop ‘gedichten schrijven’ van 18-24 juli 1997 onder leiding van -. [Paramaribo]: Johanna Elsenhout Vrouwendocumentatiecentrum en -bibliotheek, mede mogelijk gemaakt door Mama Cash, [1997].
Dorp, Kathinka van. Het Sranan laat het water heftiger stromen. In: de Volkskrant, 8 augustus 1997.
Douglas, Ben. Winti geneeskundig Bureau Pakosi[e] voorziet in een behoefte. In: Span'noe, 19 (1992), nr. 4, pp. 26-28.
Douglas, Charles. Aanteekeningen over allerlei in verband met de bevolking en den landbouw in het verleden en het heden van Suriname. (Ontleend aan de lezing gehouden in het gebouw van de Stadszending op den 26 November 1927). Paramaribo: J.H. Oliveira, 1928.
Douglas, Charles. Eenige eigenaardigheden en typische merkwaardigheden, uit de geschiedenis van de planterij in Suriname. Paramaribo: ‘De Tijd’ O.C. Marcus, [1936].
Dramé, Kandioura. The trickster as triptych. In: Monsters, tricksters, and sacred cows. Ed. by A. James Arnold. Charlottesville/London: University Press of Virginia, 1996, (New World Studies), pp. 230-254.
Drie, Alex de. Basja Pataka. In: Tongoni 2, (Vox Guyanae, 3 (1959), nr. 6, oktober), pp. 18-20.
Drie, Alexie de. Nieuwjaarsverhaal. In: Span'noe, 1 (1974-1975), nr. 6, december/januari, pp. 18-19.
Drie, Aleks de. Wan tori fu mi eygi srefi. Samengesteld door: Trudi Guda. [Paramaribo]: Afdeling Cultuurstudies van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen & Cultuur, 1984.
Drie, Aleks de. Sye! Arki tori! Samengesteld door Trudi Guda. [Paramaribo: Afdeling Cultuurstudies van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur], 1985 [= 1986].
Dubelaar, C.N. Het Afakaschrift in de Afrikanistiek. In: NWIG, 47 (1970), nr. 3, pp. 294-303.
Dubelaar, C.N. Negersprookjes uit Suriname. Wassenaar: Nederlands Volkskundig Genootschap, 1972. (Neerlands Volksleven, 13: 3/4.)
Dubelaar, Cornelis Nicolaas. A study on South American and Antillean petroglyphs. [S.l.: 1984]. (Diss.)
Dubelaar, C.N. (a). South American and Caribbean petroglyphs. Dordrecht/ Riverton, N.J.: Foris, 1986. (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Caribbean series, 3.)
Dubelaar, C.N. (b). The petroglyphs in the Guianas and adjacent areas of Brazil and Venezuela: an inventory: with a comprehensive bibliography of South American and Antillean petroglyphs. Los Angeles: The University of California, The Institute of Archaeology, 1986. (Monumenta archaeologica, 12.)
Dubelaar, C.N. & André R.M. Pakosie. Het Afakaschrift van de Tapanahoni in Suriname. Amsterdam/Utrecht: thela Thesis & CLACS-IBS, 1999. (Bronnen voor de studie van Suriname, deel 21.)
Dubois, Pierre H. e.a. Essays over Multatuli: 100 jaar Max Havelaar. Rotterdam: Ad. Donker, 1962.
Dubois, Pierre H., Karel Jonckheere, Laurens van der Waals (samenstelling). Facetten der Nederlandse poëzie. [Deel 3.] Van Martinus Nijhoff tot Herwig Hensen. 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, [1954]. (Nimmer Dralend reeks, enkel deel, no. 50.)
Duffy, Maureen. The passionate shepherdess: Aphra Behn 1640-89. London: Jonathan Cape, 1977.
Duffy, Maureen. Oronooko and other stories. London: Methuen, 1986.
Duin, Lieke van (a). Draai je soul! Schudt je bot in je vlees fo je. In: Carry van Lakersveld & Joost Smiers (red.), Matheid, hoezo? Tweeëntwintig teksten over kunst en politiek. [Odijk]: Sjaloom, 1984, pp. 44-50.
[p. 99]
Duin, Lieke van (b). Anansi emigreert naar Nederland: hoe religieuze verhalen een protestfunktie kregen. In: De Groene Amsterdammer, 10 oktober 1984.
Duin, Lieke van. ‘In het minderhedentheater wordt een eenvoudig schilderijtje al gauw voor een Picasso aangezien.’ In: De Groene Amsterdammer, 28 augustus 1985.
Duin, Lieke van. Op zoek naar de synthese: Caraïbisch theater in Nederland. In: Bzzlletin, (1987), nr. 143, februari, De Caraïbische verbeelding aan de macht, pp. 104-112.
Duin, Lieke van. Terug langs de spinnedraad. In: Trouw, 8 december 1988.
Duin, Lieke van (a). De revival van vertellen. In: Literatuur zonder leeftijd, 8 (1994), pp. 5-10.
Duin, Lieke van (b). Alsof je in trance bent, wat Gerda Havertong vertelt. In: Literatuur zonder leeftijd, 8 (1994), pp. 11-13.
Duinkerken, A. van. Albert Helman. In: A. van Duinkerken, Twintig tijdgenooten: Nederlandsch proza na 1930. Schiedam: Vox Romana, [1934], pp. 166-171.
Dullemen, Maarten van. Waar de subtiele manipulatietechnieken niet meer helpen: Surinaamse regering schakelt over op grovere middelen. In: De Groene Amsterdammer, 7 maart 1973, p. 5.
Dullemen, Maarten van. In de spiegel van de poëzie. In: Alerta, 15 (1989), nr. 151, januari-februari, pp. 8-14.
Dümpel, Inge & Woody Brunings. 40 jaar Crazy Rockers: homo ludens. [S.l.]: Carmiggelt Uitgeverij en Drukwerkbemiddeling, 2000.
Durlacher, Jessica, Robert Anker en Jan Stavinoha. Tussen twee culturen. Amsterdam: Vrij Nederland, 2001. (De opstellen verschenen ook in: Vrij Nederland van 17 maart 2001.)
Duttenhofer, August O. ‘Jij bent een van ons’: literaire, historische en literair-historische verkenningen rondom de op Suriname gerichte romans van Albert Helman: een integrale benadering. Leuven 1993. (Diss.)
Duttenhofer, August. De wilde ‘Helleman’ getemd: een poging tot verkaveling. In: Mutyama, 4 (1993), nr. 5, (Lou Lichtveld - Albert Helman negentig jaar), pp. 49-54.
Dwarkasing, Radjen. Toneel en maatschappij: de visie van Wole Soyinka Nobelprijswinnaar literatuur 1986. In: Kalá, nr. 2, december 1986, pp. 26-28.
Dwarswaard, Esther. De Nederlandse zending onder Indianen, in voor-koloniale en koloniale periode: geschriften over en door Indianen. In: Wampum, nr. 11, 1992, (Indianen en Nederlanders 1492-1992), pp. 83-102.
Echteld, Elisabeth Agnes Maria. Literatura en español en Curazao al cambio del siglo: en busca de textos desconocidos de la segunda mitad del siglo XIX y de las primas décadas del siglo XX. Utrecht: Universiteit Utrecht, 1999. (Diss.)
De economische en financieele toestand der kolonie Suriname: rapport der commissie benoemd bij besluit van Zijne Excellentie den Minister van Koloniën van 11 maart 1911, afd. B, no. 56. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1911.
Edwards, Jay. The Afro-American trickster tale: a structural analysis. Bloomington, Ind.: Indiana University Folklore Publications Group, 1978. (Monograph 4.)
Edwards, Jay. Structural analysis of the Afro-American trickster tale. In: Henry Louis Gates (ed.), Black literature and literary theory. New York: Methuen, 1984, pp. 81-103.
Eeghen, C.P. van. Dirk Valkenburg: boekhouder, schrijver, kunstschilder voor Jonas Witsen. In: Oud Holland, 59 (1946), pp. 58-69.
Eer, Ro van. Een zeldzame kamer. In: Kompe, 6 (1982), nr. 6, p. 14.
Eersel, Ch.H. Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet. In: Uit Suriname's historie. Paramaribo/Amsterdam: Surinaamse Historische Kring/ Sticusa, 1963, pp. 35-42.
Eersel, Hein. Wie is Surinamer? Paramaribo: Lionarons, 1964.
Eersel, Christiaan H. [Bespreking van Early Creole lexicography: a study of C.L. Schumann's manuscript dictionary of Sranan - A.A. Kramp.] In: SWI Forum, 1 (1984), nr. 1, februari 1984, pp. 3-4.
Eersel, Christiaan H. [Herinneringen.] In: I sab fa den AMS man de: een bloemlezing van 35 jaar AMS-leven. [Paramaribo: A.M.S., 1987], pp. 11-13.
Eersel, Ch.H. (a). Ons Suriname? Overdenkingen na ruim 35 jaar. In: Vereniging Ons Suriname 70: 18 januari 1919 - 18 januari 1989: een aanzet tot de geschiedschrijving over zeventig jaren leven en strijd van Surinamers in Nederland. [Amsterdam]: Vereniging Ons Suriname, [1990], pp. 40-45.
[p. 100]
Eersel, Hein (b). Na kriki sey dren kondre mi sa si... In: Mutyama, 1 (1990), nr. 1 (Trefossa: na wan njoen kari), pp. 108-110.
Eersel, Ch.H. (a). Bijbelvertalingen in het Sranan. In: Oso, 10 (1991), nr. 1, juni, pp. 48-56.
Eersel, Ch.H. (b). Ik zal zingen om de zon te laten opkomen. In: Black Flash, 1 (1991), nr. 1, mei, pp. 33-35.
Eersel, Ch.H. Nederlandstalige Surinaamse literatuur: een kort overzicht van de laatste tien tot vijftien jaren. In: Neerlandica extra muros, 30 (1992), nr. 2, mei, pp. 9-17.
Eersel, Hein. Lou Lichtveld, het Sranantongo en het Nederlands - een aantekening. In: Mutyama, 4 (1993), nr. 5 (Lou Lichtveld - Albert Helman - negentig jaar), pp. 63-65.
Eersel, Hein. De Surinaamse taalpolitiek: een historisch overzicht. In: Kees Groeneboer (red.), Koloniale taalpolitiek in Oost en West: Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba. Amsterdam: Amsterdam University Press, [1997], pp. 207-223.
Eersel, Ch.H. The use of language in Winti, an African-American religion. In: Caribnet, [1] (1998), no. 1, June, pp. 95-101.
Eersel, Hein. Een halve eeuw het gedachtengoed van Wie Eegie Sanie (WES). In: Edwin Marshall (samenstelling), Eddy Bruma 75 jaar: 1925-2000. [Amsterdam: Carafin (Caraïbisch-Afrikaans Instituut) met medewerking van ASCC (Afrikaans Surinaams Cultureel Centrum), 2000], pp. 27-30.
Egbers, Henk. ‘Na mijn zeventigste ging het ineens.’ In: De Stem, 9 december 1989.
Egbers, Henk. Michaël Slory: dichter van het onvervulde verlangen. In: Ons Erfdeel, 34 (1991), nr. 4, pp. 482-191.
Egger, J.L. Kwamalasamutu. In: Mededelingen van het Surinaams Museum, 1992, nr. 49, december, pp. 29-38.
Egger, J. & J. Sarmo (eindredactie). Javanen in Suriname. [Paramaribo]: Stichting Surinaams Museum i.s.m. Directoraat Cultuur en vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, 1990.
Egger, Jerry. Helman's boeven, kaaskoppen en bullebakken. In: De Ware Tijd Literair, nr. 409, 13 januari 1996.
Eggink, Clara. Het onbekende Suriname. In: De Vlaamse Gids, 62, (1978), nr. 3, mei-juni, (Bea Vianennummer), pp. 38-43.
Ehrhardt, Hein. Op zoek naar de familie van een onbekende Surinaamse schilder. In: Oso, 19 (2000), nr. 2, november, pp. 198-220.
Einaar, J.F.E. Bijdrage tot de kennis van het Engelsch tusschenbestuur van Suriname, 1804-1816. Leiden: Dubbeldeman, 1934. (Diss.)
Einaar, J.F.E. Suriname's culturele plaats in de Nieuwe Wereld. In: Culturele activiteit in Suriname: beginselen, feiten en problemen. Gedenkboek C.C.S. 1947-1957. [Onder redactie van Lou Lichtveld.] Paramaribo: Stichting Cultureel Centrum Suriname, 1957, pp. 65-70.
Elias, Philip. The writings of Jan Voorhoeve. In: Oso, 3 (1984), nr. 1, may, pp. 9-15.
Elkins, Stanley M. Slavery: a problem in American institutional and intellectual life. Chicago: University of Chicago Press, 1971 (oorspr. 1959).
Elout van Soeterwoude, W. Onze West. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1884.
Elshout, Ron. Groeten uit Babylon. In het doolhof van het symbolisme. In: Bzzlletin, 25 (1996), nrs. 236-237, mei/juni, pp. 99-110.
Elshout, Ron. Vrij naar de natuur geschilderde verzinsels: over de poëzie van Antoine A.R. de Kom. In: Bzzlletin, 27 (1998), nr. 255, april, pp. 66-71.
Elst, Dirk H. van der. The Coppename Kwinti: notes on an Afro-American tribe in Surinam. In: NWIG, 50 (1975), nr. 1, januari, pp. 7-17; nrs. 2/3, september, pp. 107-122; nr. 4, december, pp. 200-211.
Emanuels, Lydia. Eresaluut aan Surinaamse vrouw: ‘Een dikke zwarte vrouw als ik’. In: Jere, 11 (1985), nr. 68, mei, p. 4.
Emmer, Pieter Cornelis. Engeland, Nederland, Afrika en de slavenhandel in de negentiende eeuw. Leiden: E.J. Brill, 1974. (Diss.)
Emmer, P.C. [Recensie van Meel/Voorhoeve, Op zoek naar Surinaamse normen.] In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 114 (1998), nr. 3, pp. 476-477.
Emmer, P.C. De Nederlandse slavenhandel 1500-1850. Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2000.
Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië. Onder redactie van H.D. Benjamins en Joh.F. Snelleman. Met 3
[p. 101]
kaarten. Amsterdam: S. Emmering, 1981. (Unchanged reprint of the original edition The Hague-Leiden 1914-'17.)
Encyclopedie van Suriname. Hoofdredactie C.F.A. Bruijning, J. Voorhoeve. Samensteller W. Gordijn. Amsterdam/ Brussel: Elsevier, 1978.
Engelen, Margot. Arme Bourgondiërs [rubriek Literaire tijdschriften]. In: NRC Handelsblad, 6 december 1994.
Enkele publikaties op het gebied van orale traditie. In: Oso, 8 (1989), nr. 2, december, pp. 191-195.
Erenstein, R.L. (hoofdred.). Een theatergeschiedenis der Nederlanden: tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Redactie D. Coigneau e.a. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996.
Erpecum, Ivoline van. In gesprek met Dorus Vrede: Heimwee naar Lombé. In: Weekkrant Suriname, 27 mei 1993.
Essays in memory of Jan Voorhoeve. [Speciaal nummer van:] Oso, 3 (1984), nr. 1, may.
[Essed-]Fruin, Eva D. Aardenburg van Petronella Moens: een vergeten utopistisch-exotische roman. [Amsterdam 1956.] (Scriptie.)
Essed, Eva D. (a). De veranderende status van het Sranan. In: Eddy Charry e.a. (red.). De talen van Suriname. Muiderberg: Coutinho, 1983, pp. 47-52.
Essed, Eva D. (b). De Surinamismen: een linguïstisch-didactisch probleem. In: Eddy Charry e.a. (red.). De talen van Suriname. Muiderberg: Coutinho, 1983, pp. 122-138.
Essed-Fruin, Eva (a). Pau:wa itiosan:bola: ‘ze zijn vertrokken naar het land van de blanken’. In: Mededelingen van het Surinaams Museum, 1992, nr. 49, december, pp. 26-28.
Essed-Fruin, Eva (b). Inheemsen of Indianen? In: Mededelingen van het Surinaams Museum, 1992, nr. 49, december, pp. 39-41.
Essed-Fruin, Eva (a). Geschiedenis van de cursus Nederlands. In: Nederlands in Suriname, 5 (2000), nr. 1, juli, pp. 3-7.
Essed-Fruin, Eva (b). Lou Lichtveld en Suriname's nationale symbolen. In: Oso, 19 (2000), nr. 2, november, pp. 167-174.
Essed-Fruin, Eva D. & Lila Gobardhan-Rambocus. Het Nederlands in Suriname. In: Neerlandica extra muros, 30 (1992), nr. 3, oktober, pp. 10-21.
Ester, Hans. Een nationale literatuurgeschiedenis. In: Zuid-Afrika, 73 (1996), nr. 2, p. 37.
Even-Zohar, Itamar. Polysystem theory. In: Poetics Today, 1 (1979), nr. 1/2, autumn, pp. 287-310.
Even-Zohar, Itamar. Translation theory today: a call for transfer theory. In: Poetics Today, 2 (1981), nr. 4, pp. 1-7.
Even-Zohar, I. (a). The position of translated literature within the literary polysystem. In: Poetics Today, 11 (1990), nr. 1, spring, pp. 45-51.
Even-Zohar, I. (b). Polysystem theory. In: Poetics Today, 11 (1990), nr. 1, spring, pp. 9-26.
Everett, Susanne. Slavernij door de eeuwen heen. Zutphen: Walburg Pers, 1993.
Eyk, Pieter-Jan van. Oorlogsjaren in Suriname: Nederlands koloniaal beleid binnen Amerikaanse marges. In: Oso, 14 (1995), nr. 2, oktober, pp. 148-158.
Fairchild, Hoxie Neale. The noble savage: a study in romantic naturalism. New York: Russell & Russell, 1961.
Faldini, Luisa. Het goud van El Dorado. Vertaald door M.J. de Bruyn. Alphen aan den Rijn: Atrium/Icob, 1989.
Fanon, Frantz. Peau noire, masques blancs. Paris: Seuil, 1952.
Fanon, Frantz. De verworpenen der aarde. Inleiding Jean-Paul Sartre. [Vertaald uit het Frans door Han Meyer.] 3e dr. Amsterdam: Van Gennep/Novib, 1984. (Kritiese Biblioteek.)
Fasseur, C. De Indologen: ambtenaren voor de Oost 1825-1950. Amsterdam: Bert Bakker, 1993.
Fasseur, Cees. Max Havelaar en de publieke zaak. In: De weg naar het paradijs: en andere Indische geschiedenissen. Amsterdam: Bert Bakker, 1995, pp. 13-27.
February, V.A. [Trefossa.] In: African Literature Today, 12 (1982), pp. 204-211.
February, Vernie A. Boesi sa tek' mi baka - Let the bush receive me once again. Edgar Cairo - Surinamese writer. In: Oso, 3 (1984), nr 1, pp. 39-62.
February, V.A. A long way from home: reflections on three black writers - Henry Dumas (1934-1968), Dobru (Robin Ravales, 1935-1983), Nat Nakasa (1937-1965). In: Black American Literature Forum, 22
[p. 102]
(1988), nr. 2, pp. 227-231.
February, Vernie. The Surinamese muse: reflections on poetry. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 2. English and Dutch-speaking regions. Edited by A. James Arnold. Subeditors Vera M. Kutzinski, Ineke Phaf-Rheinberger. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 2001, pp. 569-580.
F[elhoen] K[raal], J[ohanna]. [Boekbespreking: Albert Helman, De laaiende stilte.] In: WIG, 33 (1952-53), pp. 232-233.
F[elhoen] K[raal], J[ohanna]. [Boekbespreking: Albert Helman, Mijn aap lacht]. In: WIG, 34 (1953), p. 256.
Felhoen Kraal, Johanna. Caribische letteren. In: WIG, 35 (1954-55), pp. 192-218.
Felhoen Kraal, Johanna. [Bespreking van Ursy M. Lichtveld & Jan Voorhoeve, Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden.] In: WIG, 38 (1958), pp. 115-118.
Felsenthal, Bernhard. The Jewish congregation in Surinam. In: Publications of the American Jewish Historical Society, 2 (1894), pp. 29-30.
Fens, Kees. Het noodlot van de herhaling; Mooi debuut van Bea Vianen. In: de Volkskrant, 4 oktober 1969.
Fens, Kees. De ideale kritiek. In: De Gids, 157 (1994), nr. 9, oktober, pp. 708-711.
Ferguson, Margaretha. Leo Ferrier: als ik maar hard kan werken! In: Het Vaderland, 13 augustus 1968.
Fermin, Philip. Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname. Behelzende al het merkwaardige van dezelve, met betrekking tot de historie, aardrijks- en natuurkunde. Harlingen: ter drukkerye van V. van der Plaats Junior, 1770. (2 dln)
Fernández Retamar, Roberto. Caliban and other essays. Translated by Edward Baker. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989.
Ferrier, Derijck J.H. Peroem Peroem mi patron: Derijck Ferrier belicht Suriname's oudste liedje. In: De Ware Tijd Literair, nr. 579, 24 april 1999. Ook in: Tussen droom en werkelijkheid: een keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd. Paramaribo: Okopipi, 2001, pp. 134-138.
Ferrier, Johan H.E. De Surinaamse samenleving als sociaal-paedagogische opgave. Groningen/Djakarta: Wolters, 1950. (Paedagogische monographieën, 4.)
Ferrier, Johan. Het grote Anansi boek. Illustraties Noni Lichtveld. 's Hertogenbosch/Helmond/'s-Gravenhage: Aldus/Helmond/NBLC, [1986].
Ferrier, Johan. De Unie Suriname. In: Oso, 14 (1995), nr. 2, oktober, pp. 159-166.
Ferrier, L.H. Boekbespreking. Avonturen aan de Wilde Kust (Albert Helman). In: Mededelingen van het Surinaams Museum, nr. 39, april 1983, pp. 68-69.
Ferrier, L.H. Archief Nederlandsche Handel Maatschappij NHM Afdeling Mariënburg, Suriname. In: Mededelingen van het Surinaams Museum, nr. 42, augustus 1986, pp. 35-48.
Ferrier, L.H. (a). Narrative of a five years expedition against the revolted negroes of Surinam [bespreking van de editie 1988, door Richard en Sally Price.] In: Mededelingen Stichting Surinaams Museum, 1990, nr. 45, mei, pp. 25-33.
Ferrier, L.H. (b). Anansi en de antropoloog. In: Mededelingen Stichting Surinaams Museum, 1990, nr. 46, december, pp. 17-34.
Ferrier, Leo H. (en Benjamin S. Mitrasingh). De moord op Javes Mavor. In: Hindostanen: van contractarbeiders tot Surinamers. Onder redactie van Benjamin S. Mitrasingh & Marita S. Harpal. Paramaribo: Stichting Hindostaanse Immigratie, 1998, pp. 101-151.
Fijen, H.J.H. en S.C.A. Hamelijnck. Missie-schetsen uit tropisch Nederland. 's-Hertogenbosch/Antwerpen: L.C.G. Malmberg, [1927].
Findlay, D.G.A. Op zoek naar Onore en Sowiwi. Overdrukken uit ‘De West’. Paramaribo: De West, 1971.
Findlay, D.G.A. Trio en Wayana Indianen in Suriname. Overdrukken uit ‘De West’. Paramaribo: De West, [1974].
Findlay, D.G.A. De ontdekking van een Akoerio vrouw met twee kinderen in het oerwoud van Zuid-Suriname. Overdrukken uit ‘De West’, juli-augustus 1975. Paramaribo: De West, 1975.
Findlay, D.G.A. Het politiek complot van Killinger c.s. in Suriname. Opnieuw geïllustreerd. Overdrukken uit ‘de West’ [van 1911]. [3e dr.]. [Paramaribo: De West, ca. 1980].
Finnegan, Ruth. Oral literature in Africa. Oxford: Oxford University Press, 1970.
Finnegan, Ruth. Literacy versus non-literacy: the great divide? Some comments on the significance of ‘literature’ in non-literate cultures. In: Robin Horton and Ruth Finnegan (eds.), Modes of thought: essays on thinking in western and non-western societies. London: Faber & Faber, [1973], pp. 112-144.
[p. 103]
Finnegan, Ruth. Oral poetry: its value, significance and social context. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
Flag, coat of arms and national anthem of Suriname. [Paramaribo]: Government Information Service Suriname, [ca. 1959].
Fleischmann, Ulrich. The formation and evolution of a literary discourse: one, two, or three literatures? In: A histoty of literature in the Caribbean, Volume 1. Hispanic and Francophone regions. Edited by A. James Arnold. Subeditors Julio Rodriguez-Luis, J. Michael Dash. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1994, pp. 317-338.
Flier, Arnoud van der. Een strijder voor het Sranantongo. In: Weekkrant Suriname, 4 t/m 10 februari 1998.
Flowers, Helen L. A classification of the folktale of the West Indies by types and motifs. [Bloomington]: Indiana University, 1952. (Diss.)
Fock, N. Waiwai: religion and society of an Amazonian tribe. Copenhagen: National Museum of Denmark, 1963.
Focke, H.C. Neger-Engelsch woordenboek. Leiden: P.H. van den Heuvell, 1855.
Focke, H.C. De Surinaamsche negermuzijk. In: West-Indië, 2 (1857), afl. 2, pp. 93-107.
Focke, John. Mr. Hendrik Charles Focke 1802-1856 (een vergeten Surinamer?). In: Mededelingen van het Surinaams Museum, nr. 40, augustus 1983, pp. 26-34.
Fogarty, Anne. Looks that kill: violence and representation in Aphra Behn's ‘Oroonoko’. In: The discourse of slavery: Aphra Behn to Toni Morrison. Carl Plasa & Betty J. Ring (eds.). London [etc.]: Routledge, 1994, pp. 1-17.
Fokkema, D.W. Cultureel relativisme en vergelijkende literatuurwetenschap. Amsterdam 1971. (Inaugurele rede.)
Fokkema, D.W. De canon als kritisch en didactisch instrument: een historische analyse. In: Spektator 15 (1985-1986), nr. 1, pp. 5-15. Ook in enigszins aangepaste vorm als hoofdstuk 4 in Fokkema & Ibsch 1992, pp. 51-63.
Fokkema, Douwe & Elrud Ibsch, Theories of literature in the twentieth century. 3rd. impr. London/ New York: C. Hurst/ St. Martin's Press, 1986.
Fokkema, Douwe & Elrud Ibsch, Literatuurwetenschap & cultuuroverdracht. Muiderberg: Coutinho, 1992.
Fokkema, R.L.K. Primaire poëzie van een ouderwordend heer. In: Trouw, 31 augustus 1974.
Fokkema, R.L.K. Verzamelde gedichten: een loze term. In: De nieuwe taalgids, 69 (1976), nr. 2 (maart), pp. 89-101.
Fontaine, Jos. Zeelandia: de geschiedenis van een fort. Zutphen: De Walburg Pers, 1972. (Suriname en zijn historie I.)
[Fontaine, Jos, samenstelling.] Honderd jaar Buiten Societeit Het Park 1877-1977. Paramaribo: Buiten Sociëteit Het Park, 1977.]
Fontaine, Jos (samenstelling). Onderweg: van afhankelijkheid naar zelfstandigheid: 250 jaar Hernhutterzending in Suriname 1735-1985. Paramaribo: Evangelische Broedergemeente in Suriname, 1985.
Forti, Alfredo W. & Georgine de Miranda (eds.). Truth and justice: in search of reconciliation in Suriname/Waarheid en gerechtigheid: op zoek naar verzoening en [= in] Suriname: a tribute to Ilse Labadie. [Voorwoord: Juan E. Méndez. Met bijdragen van Ilse Labadie e.a.] San José C.R.: Inter-American Institute of Human Rights, 1999. (Bilance.)
Francken, Eep. De Afro-Nederlandse literatuur. In: Van Oost tot West: koloniale en post-koloniale literatuur in het Nederlands. Onder redactie van Eep Francken en Peter van Zonneveld. Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Rijksuniversiteit, 1995. (Semaian 12.)
Francken, Eep. Herschrijving in de Nederlandse koloniale literatuur? Albert Helmans De stille plantage en De laaiende stilte. In: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 5 (1998), nr. 1, juni, pp. 40-52.
Francken, Eep. Een nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis. In: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 6 (1999), nr. 1, junie, pp. 19-37.
Franke, S. Anansie: de avonturen van Heer Spin in Suriname. Meppel/Djakarta: Ten Brink, [1954].
Franke, Simon (e.a. red.). Maak er een gewoonte van: racismebestrijding in de grote stad. Amsterdam: De Populier, 1986.
Franssen Herderschee, A. (a). Verslag der Tapanahoni-expeditie. [Leiden]: Brill, 1905. (Overdruk uit:
[p. 104]
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 1905.)
Franssen Herderschee, A. (b). Verslag van de Gonini-expeditie. Leiden: [Brill], 1905. (Overdruk uit: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 1905.
Frasa. Oom Leo, pionier in Drukkerij H. van den Boomen. In: De Ware Tijd, 15-4-1985.
[Fraters van Tilburg, samenstelling.] Hoezee voor Suriname: 7 × 7 liedjes. 5de dr. Paramaribo: Leo Victor, 1975. (6de dr. 1981)
Frederiks, J.G. & F.Jos. van den Branden. Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. 2e omgew. dr. Amsterdam: L.J. Veen, [1891].
[Frey, J., foto's en tekst.] Stadszending-Paramaribo 1914-1939: een fotobericht. Paramaribo: Stadszending, [1939].
Freytag, Gottfried A. Johannes King der Buschland Prophet: ein Lebensbild aus der Mission der Brüdergemeine in Suriname. Nach seinen eigenen Aufzeichnungen dargestellt. Herrnhut: Verlag der Missionsbuchhandlung, 1927.
Fri tongo. [Paramaribo: Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs, 1986]. (zie DSL 0319)
Frikel, Protásio. Zur linguistisch-ethnologischen Gliedrung der Indianerstämmen von Nord-Pará (Brasilien) und den anliegenden Gebieten. In: Anthropos, 52 (1957), pp. 509-563.
Fullarton Arnott, James and John William Robinson. English theatrical literature 1559-1900: a bibliography. Incorporating Robert W. Lowe's A bibliographical account of English theatrical literature published in 1888. London: The Society for Theatre Research, 1970.
Furnas, J.C. Goodbye to Uncle Tom. New York: Sloane, 1956.
G., G. Iets over de alhier bestaande gezelschappen, onder den naam van: Does. In: De kolonist, I (1838-39), Vijftiende stuk, pp. 467-470.
G[aay] F[ortman], [B.] D[e]. [Bespreking van Constant van Wessem, 300 Negerslaven.] In: WIG, 17 (1935-36), pp. 297-298.
Gabriëls, Susanne. Lijst van publikaties gedrukt in de periode voor 1800, berustend in het Nederlands Persmuseum. Amsterdam: Stichting Het Nederlands Persmuseum, 1992. (Werkuitgave 2.)
Gaikhorst, Hermien. Bloemlezing uit de moderne Surinaamse literatuur. Met een bijdrage van Geert Koefoed [en een inleiding van Ismene Krishnadath]. Paramaribo: Publishing Services Suriname, 1995.
Gajadin, Chitra. De Surinaamse columnist Edgar Cairo: ‘Hollanders zijn ook gewone mensen, al zijn ze verkeerd opgevoed’, in Harlekijn, januari 1981, pp. 56-58.
Galeano, Eduardo. Kroniek van het vuur 2: gezichten en maskers: vijf eeuwen verbeelding van Latijns-Amerika. Amsterdam: Van Gennep/Novib, 1987.
Galjart, B.F., J.D. Speckmann, J. Voorhoeve (red.). ‘Een andere in een ander’; liber amicorum voor R.A.J. van Lier. Leiden: Instituut Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse volken, [1982], (ICA-Publicatie No. 52)
Galloway, Francis (ed.). SA Literature/Literatuur 1980 [-1984]. Johannesburg [etc.]: Ad. Donker, 1982-1989. (Censal Publications No. 1-17.)
Galloway, Francis & D.H. Steenberg (red.). SA Literature/Literatuur 1985. Annual Literary Survey/Literêrere jaaroorsigreeks 6. Literator, Supplement No. 1, 1993.
Ganga, Sharda. Theater op het erf en in de schouwburg. In: Sranan: cultuur in Suriname. Samenstelling en redactie: Chandra van Binnendijk, Paul Faber. Amsterdam/ Rotterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen/ Museum voor Volkenkunde, 1992, pp. 115-119.
Ganga, Sharda. Hoe vies is het westers theater in het Caraïbisch gebied? In: De Vlaamse Gids, 82 (1998), nr. 3, juli/augustus, pp. 26-31.
Gangadin, Rabin. De zingever van de Sarnami-literatuur. In: Mi Doro, 5 (1981), nr. 35-36, pp. 22-24.
Gangadin, Rabin. Over de Surinaamse literatuur en haar schrijvers. In: Ons Erfdeel, 27 (1984), nr. 4, september-oktober, pp. 495-508.
Gangaram Panday, N. De betekenis van de Jag [yajna] in de Hindoe kultuur. In: Lalla Rookh, 2 (1977), nr. 7, december, pp. 15-18.
Gangaram Panday, Naraindat (samenstelling). Gítánjali: een verzameling Hindú-gebeden en gezangen. Paramaribo 1998.
Gareis, Reinhold. Geschichte der evangelischen Heidenmission: mit besonderer Berücksichtigung der deutschen. Mit 11 Karten von R. Grundemann. Konstanz/Emmishofen: Carl Kirsch, [1901].
[p. 105]
Gates, Henry Louis (ed.). Black literature and literary theory. New York: Methuen, 1984.
Gay, Peter. The Enlightenment: an interpretation. [Vol. I.] The rise of modern paganism. London: Weidenfeld and Nicolson, 1967.
Gedenkboek uitgegeven in opdracht van ‘Loge Concordia’ te Paramaribo ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan op 17 november 1961. Paramaribo: W.L. Salm, [1961].
Gedenkboek Derde Internationale Hindi conferentie, 5-8 juni 1993 Suriname. [Paramaribo: Hindi Parishad, 1993.]
Gedichten bekroond door het Prins Bernhard Fonds Suriname. Uitgegeven ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard. [Paramaribo 1961, Prins Bernhard Fonds].
Geerts, Leo. Wat is een Surinamer? In: De Vlaamse Gids, 62, (1978), nr. 3, mei-juni, (Bea Vianen-nummer), pp. 30-36.
Geerts, Leo. Edgar Cairo. I. Een overzicht. II. Interview. In: De Nieuwe, 10 oktober 1980.
Geerts, Leo. Binnenkamers of buitengebieden? Nederlandse literatuur tussen 1970 en 1980. In: Streven, 49 (1981-82), afl. 1, oktober 1981, pp. 29-36.
Geerts, Leo (a). Donkere vis in bleek water. In: Edgar Cairo, Mi boto doro/Droomboot havenloos. Amsterdam: Knippenberg's Uitgeverij, 1983 (Bulkboek jrg. 12, nr. 134), pp. 4-6.
Geerts, Leo (b). Surinaamse en Antilliaanse literatuur: een inleiding. In: Streven, 51 (1983-84), nr. 3, december 1983, pp. 233-240.
Geerts, Leo (a). Surinaamse en Antilliaanse literatuur: enkele voorbeelden. In: Streven, 51 (1983-84), nr. 4, januari 1984, pp. 336-347.
Geerts, Leo (b). Helman en Cairo: een indiaanse en een zwarte visie op Suriname. In: Streven, 52 (1984-85), afl. 3, december 1984, pp. 240-251.
Geerts, Leo (a). Korjalen, jeeps, ravijnen en letteren. In: Deus ex Machina, 11 (1987), nr. 42, april-mei-juni (Surinamenummer), pp. 3-5.
Geerts, Leo (b). Switi Sranan, Bigi Kondre: Zoet Suriname, Groot Land. In: Streven, 55 (1987), nr. 1, oktober, pp. 37-47.
Geerts, Leo (a). De dichter als ‘getuige à decharge’. In: Deus ex Machina, 12 (1988), nr. 46, juni, pp. 35-38. (Ook in: De Ware Tijd Literair, nr. 64, 4 februari 1989; herdrukt in Tussen droom en werkelijkheid: een keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd. Paramaribo: Okopipi, 2001, pp. 89-95.)
Geerts, Leo (b). Suriname: een roman en de werkelijkheid. Eerst de Indianen, dan de bomen. In: Streven, 57 (1989-90), nr. 5, februari 1990, pp. 453-463.
Geerts, Leo (c). De Surinaamse literatuur in kaart gebracht. In: Streven, 57 (1989-90), nr. 8, mei 1990, pp. 726-732.
Geerts, Leo. Literatuur en cultuurrelativisme. In: Streven, 58 (1990/1991), afl. 10, juli 1991, pp. 887-896.
Geijskes, D.C. Met de Oajana's op stap: verslag van een reis naar de Litani (Boven Marowijne) in Suriname. [2e dr.]. Paramaribo: Radhakishun, 1957. (Vox Guyanae, 2 (1957), nr. 5 & 6.)
Geijskes, D.C. Documentary information about the Surinam Wama or Akurio Indians. In: NWIG, 47 (1970), no. 3, november, pp. 260-285.
Geijskes, D.C. In memoriam Frater M.F.R. Abbenhuis. In: Mededelingen van het Surinaams museum, nr. 39, april 1983, pp. 65-67.
Gelder, Paul van, Peter van der Veer en Ineke van Wetering (red.). Bonoeman, Rasta's en andere Surinamers: onderzoek naar etnische groepen in Nederland. Amsterdam: Werkgroep Awic, 1984. (Publicatie, 1.)
G[emert], L[ia] v[an] (a). Bergen-op-Zoomse magistraatsdochter: Adriana van Overstraten (Bergen op Zoom, gedoopt 14 juli 1756 - Bergen op Zoom, 10 januari 1828). In: Met en zonder lauwerkrans: Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Teksten met inleiding en commentaar. Hoofdredactie Riet Schenkeveld-van der Dussen. Redactie Karel Porteman, Piet Couttenier, Lia van Gemert. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997, pp. 707-714.
G[emert], L[ia] v[an] (b). De blinde verlichte: Petronella Moens (Cubaard (Friesland), 16 november 1762-Utrecht, 4 januari 1843). In: Met en zonder lauwerkrans: Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Teksten met inleiding en commentaar. Hoofdredactie Riet Schenkeveld-van der Dussen. Redactie Karel Porteman, Piet Couttenier, Lia van Gemert. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997, pp. 742-753.
[p. 106]
Gemmink, Joh. De kolonisatie van 1845: geschiedenis en demographische ontwikkeling tot op 31-10-1950. Zuidwolde, 1980. (J. Gemmink, Socio-demographische studiën. V.)
George, K.M. (ed.). Comparative Indian literature. Vol. 1. Trichur/ Madras [etc.]: Kerala Sahitya Akademi/Macmillan India, 1984.
George, K.M. (ed.). Modern Indian literature: an anthology. Volume one: Surveys and Poems. New Delhi [etc.]: Sahitya Akademi, 1992.
Geraerdsz, Alphons. Ontbolstering. In: De Ware Tijd, nr. 4673, 13 januari 1973.
Gérard, Albert. Meertaligheid, literaire creatie, nationale identiteit. In: Dietsche Warande & Belfort, 131 (1986), nr. 6, juli-augustus, pp. 427-435.
Gerits, Joris. Astrid Roemer en de ware geschiedenis van Suriname. In: Kathleen Gyssels & Paul Pelckmans (red.), Het labyrint van de bevrijding: tien postkoloniale auteursportretten. Kapellen: Pelckmans, 1999, pp. 67-88.
Gesangbuch zum Gebrauch der Evangelischen Brüdergemeinen [mit] Nachtrag zu dem Gesangbuche. Gnadau: Verlag der Buchhandlung der evangelischen Brüder-Unität, 1819-1820.
De geschiedenis van Dubbel Tien: de nationale feestdag van de Republiek China. Taiwan: Regerings-voorlichtingsdienst, 1987.
Getrouw, C.F.G. Henri Rikken CssR: schrijver van historische romans uit de slaventijd. In: Emancipatie 1863-1963: biografieën. Paramaribo: Surinaamse Historische Kring, 1964, pp. 138-149.
Getrouw, C.F.G. Enige schrijvers onder onze Redemptoristen en hun geschriften. In: Honderd jaar woord en daad: Gedenkboek bij het eeuwfeest der Redemptoristen in Suriname 1866 - 26 maart - 1966. [Paramaribo: Redemptoristen, 1966], pp. 25-32.
Gheerbrant, Alain. Naar de bron van de Amazone. Houten: Fibula-Pharos, 1990.
Gids, De. [Suriname-nummer], 133 (1970), nr. 9.
Gids, De. [Suriname-nummer], 153 (1990), nr. 10/11.
Gieben, Claartje. Muziek in Suriname. In: Peter van Amstel (samenstelling), Samba, salsa en kaseko. Amsterdam: Trouw/Kwartet, [1985]. (Musica '85.)
Gieben, Claartje & Jan IJzermans. Music and dance in Surinam: a comprehensive collection of source literature extracted from over 4.000 publications. Leiden: Inter Documentation Company, 1990. (116 microfiches.)
Gijsen, Marnix. Verzameld werk 4. Amsterdam/'s-Gravenhage/Rotterdam: Meulenhoff/Nijgh & Van Ditmar, 1977.
Gikandi, Simon. Writing in limbo: modernism and Caribbean literature. Ithaca and London: Cornell University Press: 1992.
Gilbert, Helen & Joanne Tompkins. Post-colonial drama: theory, practice, politics. London [etc.]: Routledge, 1996.
Gilbert, Will G. Een en ander over de negroide muziek van Suriname. Amsterdam: Koninklijke Vereeniging ‘Koloniaal Instituut’, 1940. (Mededeeling No. lv, Afd. Volkenkunde No. 17.)
Gilfillan, G. De herwinning van een ‘verloren’ traditie: de gemarginaliseerde Ander in de Zuid-Afrikaanse letterkunde. Paper, winterschool OSL Utrecht, 21-12-1995.
Givens, S.M. An ethnographic study of social control and dispute settlement among the Aluku Maroons of French Guiana and Suriname South America. Berkely: University of California, 1984. (Diss.)
Gjessvåg, Øyvind. 200 år handel og misjon i Surinam. Overdruk uit? 1970, pp. 118-121.
Glaudemans, Willem. Willem Frederik Hermans. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 10 & 31, mei 1983/november 1988. 36 pp.
Gleich, C.C.J. von & A.N. Verveen (samenstelling). De Surinaamse componist Johan Victor Dahlberg, 1915-1946: tentoonstelling in: Haags Gemeentemuseum, Den Haag, 12 januari-27 februari 1972, Suriname Paramaribo, voorjaar 1972. [Met bijdragen van John Helstone en R.F. Duurvoort.] ['s-Gravenhage: Haags Gemeentemuseum, 1972.]
Glissant, Edouard. Le discours antillais. Paris: Seuil, 1981.
Glissant, Edouard. Politique de la relation. Paris: Gallimard, 1990.
Gobardhan, R. [Bespreking van Asa (Hoop) van Gharietje Choenni.] In: Aisa Samachar, 6 (1980), nr. 5, p. 17.
Gobardhan-Rambocus, Lila. Taalbeleid en taalsituatie in Suriname tijdens het Statuut: een beschouwing.
[p. 107]
Paramaribo 1988. (Doctoraalscriptie.)
Gobardhan-Rambocus, Lila. Het literaire bedrijf in de jaren tachtig. In: Censuur in Suriname. [Bijzonder nummer van:] Mutyama, 3 (1992), nr. 4, pp. 40-42.
Gobardhan-Rambocus, Lila (a). Het Surinaams-Nederlands. In: Immigratie en ontwikkeling: emancipatieproces van contractanten. Onder redactie van Lila Gobardhan-Rambocus en Maurits S. Hassankhan. Paramaribo: Anton de Kom Universiteit, 1993, pp. 140-158.
Gobardhan-Rambocus, Lila (b). Het Sarnami. In: Immigratie en ontwikkeling: emancipatieproces van contractanten. Onder redactie van Lila Gobardhan-Rambocus en Maurits S. Hassankhan. Paramaribo: Anton de Kom Universiteit, 1993, pp. 159-182.
Gobardhan-Rambocus, Lila. Het Sranan: ontwikkeling en emancipatie. In: Lila Gobardhan-Rambocus, Maurits S. Hassankhan & Jerry L. Egger (red.), De erfenis van de slavernij. Paramaribo: Anton de Kom Universiteit, 1995, pp. 147-171.
Gobardhan-Rambocus, Lila (a). Poëzie in het onderwijs. In: Tropisch Nederlands, 1 (1996), nr. 4, juni, pp. 4-5.
Gobardhan-Rambocus, Lila (b). Helman als wetenschapper. In: Kompas, 1 (1996), nr. 40, 11 augustus, pp. 21-24.
Gobardhan-Rambocus, Lila. Suriname en het Nederlands. In: Kees Groeneboer (red.), Koloniale taalpolitiek in Oost en West: Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba. Amsterdam: Amsterdam University Press, [1997], pp. 225-249.
Gobardhan-Rambocus, Lila (a). De positie van het Nederlands in Suriname. In: Hugo Brems (e.a., red.), Nederlands 200 jaar later: handelingen Dertiende Colloquium Neerlandicum, Leiden, 24-30 augustus 1997. Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, 1998, pp. 507-515. Ook in: Tropisch Nederlands, 1 (1995), nr. 2, oktober, pp. 9-11.
Gobardhan-Rambocus, Lila (b). Op zoek naar Surinaamse normen. In: De Ware Tijd Literair, nr. 515, 24 januari 1998. Ook in: Tussen droom en werkelijkheid: een keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd. Paramaribo: Okopipi, 2001, pp. 145-150.
Gobardhan-Rambocus, Lila. Nederlands als bronnentaal in Suriname (1). In: Nederlands in Suriname, 5 (2000), nr. 2, december, pp. 14-15. Ook in: Gerard Elshout e.a. (red.), Perspectieven voor de internationale neerlandistiek in de 21ste eeuw: Handelingen Veertiende Colloquium Neerlandicum, Katholieke Universiteit Leuven 27 augustus - 2 september 2000. Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, 2001, pp. 271-275.
Gobardhan-Rambocus, Lila. Onderwijs als sleutel tot maatschappelijke vooruitgang: Een taal- en onderwijsgeschiedenis van Suriname, 1651-1975. [Zutphen]: Walburg Pers, [2001]. (Diss.)
[Gobardhan-Rambocus, Lila, Theo Damsteegt, J.H. Adhin en R.M. Marhé]. Jabtab aur hardam. Themanummer Sarnami. [van] Lalla Rookh, 13 (1988), nr. 5, november.
Gobardhan-Rambocus, Lila & Johan Sarmo. Het Surinaams-Javaans. In: Immigratie en onwikkeling: emancipatieproces van contractanten. Onder redactie van Lila Gobardhan-Rambocus en Maurits S. Hassankhan. Paramaribo: Anton de Kom Universiteit, 1993, pp. 184-201.
Goedegebuure, Jaap & Odile Heynders, Literatuurwetenschap in Nederland: een vakgeschiedenis. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996.
Goeje, C.H. de. Bijdrage tot de ethnographie der Surinaamsche indianen. Leiden: Brill., 1906. (Internationales Archiv für Ethnographie, 17: Suppl.)
Goeje, C.H. de. Karaïben en Guiana. In: WIG, 6 (1924-25), pp. 465-471.
Goeje. C.H. Boekbespreking [John W. Vandercook, Tom-Tom e.a.] In: WIG, 7 (1927-28), pp. 185-187.
Goeje, C.H. de. The Arawak language of Guiana. Amsterdam: Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1928. (Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afd. Letterkunde. N.R., 28: 2.)
Goeje, C.H. de (a). A.Ph. Penard over inwijding en wereldbeschouwing der Karaïben. In: WIG, 11 (1929-30), pp. 275-286.
Goeje, C.H. de (b). Het merkwaardige Arawaksch (met eene langdradige inleiding). In: WIG, 11 (1929-30), pp. 11-28.
Goeje, C.H. de. The inner structure of the Warau language of Guiana. In: Journal de la Société des Américanistes de Paris, Nouvelle Série, tom. 22 (1930), pp. 34-72.
[p. 108]
Goeje, C.H. de. Het merkwaardige Warau. In: WIG, 12 (1930-31), pp. 1-16.
Goeje, C.H. de. De Oayana Indianen. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 100 (1941), pp. [71]-125.
Goeje, C.H. de. De inwijding tot medicijnman bij de Arawakken (Guyana) in tekst en mythe. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 101 (1942), pp. 211-276.
Goeje, C.H. de (a). Philosophy, initation and myths of the Indians of Guiana and adjacent countries. Leiden: Brill, 1943. (Archives internationale d'etnographie, 44.)
Goeje, C.H. de (b). Neolithische Indianen in Suriname. (Met gegevens over de expeditie van Ahlbrinck 1938.) In: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 60 (1943), 2e reeks, pp. 334-374.
Goeje, C.H. de. Anansi, l'Araignée rusée. In: Revista do Museu Paulista, Nova Série, 1 (1947), pp. 125-126.
Goeje, C.H. de. Zondvloed en zondeval bij de Indianen van West-Indië. Amsterdam: Paris, 1948. (Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut, Mededeling nr. lxxix, Afd. Volkenkunde nr. 28.)
Goerdin, Mohan. Ied-Ul-Fitre. In: Bhāsā, 2 (1985), nr. 3, pp. 37-39.
Goethe, [Johann Wolfgang.] Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. 4. Band. 5. Band Zweite Abtheilung. Fotomechanischer Nachdruck der im Verlag Böhlaus Nachfolger, Weimar, 1887-1919 erschienenen Weimarer Ausgave oder Sophien-Ausgabe. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1987.
Goethe, Johann Wolfgang. Ästhetische schriften 1824-1832. Über Kunst und Altertum V-VI. Herausgegeben von Anne Bohnenkamp. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1999. (Johan Wolfgang Goethe, Sämtliche Werke, 1. Abteilung, Band 22.)
Gomes, [Arthur]. Orlando Emanuels 25 jaar in dienst. In: Bank Notes, nr. 107, november/december 1976, pp. 33-35.
Gomperts, H.A. Rudolf Asueer Jacob van Lier Paramaribo 24 augustus 1914 - Wageningen 28 mei 1987. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1987-1988. Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989, pp. 180-196.
Gonggryp, J.W. The evolution of a Djuka-script in Surinam. In: NWIG, 40 (1960), pp. 63-72.
Gonggrijp, J.W. & C. Dubelaar. Pater Morssink en Afaka. In: Opbouw, 1960, Kerstnummer, pp. 24-34.
Goodings, E.C. Tantiri a no don (Spreken is zilver, zwijgen is goud): ‘Surinaamse odo's’ - spreekwoorden. Amsterdam 1984.
Goody, J. (ed.). Literacy in traditional societies. Cambridge: Cambridge University Press, 1968.
[Goor, J. van.] De Nederlandse Koloniën: Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975. ['s-Gravenhage: Sdu, 1993].
Gooswit, Sylvia M. Jaran kepang in Suriname: een rituele attraktie. [Paramaribo]: Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs, [1990].
Gooswit, Sylvia M. Overlijdensrituelen en Jaran Kepang: geesten van overledenen op bezoek. In: Oso, 17 (1998), nr. 1, mei, pp. 55-62.
Gooswit, Sylvia M. & Wonny M. Karijopawiro. Tayup en janggrung in Suriname: een Javaanse dansvorm. With a summary in English. Paramaribo: Afdeling Cultuurstudies, Minov, [1997].
[Gordijn, W. (red.)] Culturele kroniek '48-'68. Amsterdam: Nederlandse Stichting voor culturele samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen, [1970].
Gorkom, J.A.J. van De filmkunst in Suriname. In: Culturele activiteit in Suriname: beginselen, feiten en problemen. Gedenkboek C.C.S. 1947-1957. [Onder redactie van Lou Lichtveld.] Paramaribo: Stichting Cultureel Centrum Suriname, 1957, pp. 76-83.
Gorp, H. van. De utopie van een omvattende literatuurgeschiedschrijving: of hoe het zou moeten kunnen en toch niet echt kan... In: Forum der Letteren, 27 (1985), nr. 4, pp. 245-262.
Gorp, H. van, R. Ghesquiere, D. Delabastita, J. Flamend, Lexicon van literaire termen: stromingen en genres, theoretische begrippen, retorische procédés en stijlfiguren. 4e voll. herz. dr. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1991.
Gorp, Hendrik van, Dirk Delabastita, Rita Ghesquiere, met medewerking van Jan Flamend, Lexicon van literaire termen. 7e herz. dr. Groningen/Deurne: Martinus Nijhoff/ Wolters Plantyn, 1998.
Gortzak, Henk Jan. Jere mi/ ‘Luister naar mij’: een boekje over Surinaams toneel in Nederland bij de film ‘Tussen twee vuren’. Den Haag: Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1984.
[p. 109]
Goslings, B.M. De indianen en boschnegers van Suriname. [Amsterdam]: Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut, [1935]. (Gids in het Volkenkundig Museum, XIII.)
Gospeljawa Suriname. Swarané atiku: nyanyian-nyanyian kasukman ing basa Jawa Suriname. Paramaribo 1990.
Gouden jubilé van de R.K. leprozerie Sint Gerardus Majella Stichting: 1895 - 16 - October 1945. [Paramaribo: Sint Gerardus Majella Stichting, 1945.]
Gouka, A. In het Surinaamse oerwoud: Het leven in de Goudvelden. 's-Gravenhage: W. van Hoeve, 1948. (Uitgegeven onder auspiciën vam de Koninklijke Vereniging ‘Oost en West’.)
Gowricharn, Ruben. Klassenstrijd, politieke romantiek en chauvinisme onder Surinaamse studenten. In: Aisa Samachar, 4 (1978), nr. 3, pp. 13-16. Ook in: Oso [oude serie], 2 (1978), nr. 4, pp. 9-16.
Gowricharn, R.S. (a). The decolonization of Suriname. In: Caraïbisch Forum, 1 (1980), nr. 1, pp. 18-34.
Gowricharn, R.S. (b). The coup d'état in Suriname. In: Caraïbisch Forum, 1 (1980), nr. 3, pp. 3-22.
Gowricharn, Ruben S. Economische transformatie en de staat: over agrarische modernisering en economische ontwikkeling in Suriname, 1930-1960. Den Haag: Ruward, 1990. (Diss.)
Grasveld, Fons & Klaas Breunissen. ‘Ik ben een Javaan uit Suriname’. [Hilversum]: Stichting Ideële Filmprodukties, [1990].
Gratiant, Gilbert. Martinique, conditionnel Eden. In: Jean Loize, Albert Prévaudeau, Serge Denis, Paul Rebufat (eds.), Les quatre samedis des Antilles. Paris: Impr. de Hénon, 1946, pp. 71-93.
Green, Edward Crocker. The Matawai maroons: an acculturating Afro-American society. Ann Arbor, Michigan [etc.]: Univ. Microfilms International, 1974. (Catholic University of America, Anthropological studies, 28.) (Diss.)
Green, Mary Jean. Fiction in the historical present: French writers and the thirties. Hanover, N.H.: University Press of New England, 1986.
Greenblatt, Stephen & Giles Gunn (eds.). Redrawing the boundaries: the transformation of English and American literary studies. New York: The Modern Language Association of America, 1992.
Greenfield, William. A defence of the Surinam Negro-English version of the New Testament, founded on the history of the negro-english version [...]. In reply to the animadversions of an anonymous writer in the Edinburgh christian instructor. London 1830. Repr. Carbondale 1986.
Grenzeloos: verhalen over vele culturen. Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 2001.
Greshoff, J. ‘Praehistorie’ waarop geen historie volgt; Rudie van Lier, een bron zonder rivier. In: Nieuwe Courant, 18-12-1946.
Grivel, Charles (red.). Methoden in de literatuurwetenschap. Muiderberg: Coutinho, 1978.
Groen, Pieter Constantijn. Journaal van een reis door de West-Indien 1792-1793. Bezorging Han Jordaan. Amsterdam: Terra Incognita, 2001.
Groenendael, Victoria Maria Clara van. Er zit een dalang achter de wayang: de rol van de Vorstenlandse dalang in de Indonesisch-Javaanse samenleving. Amsterdam: De Goudsbloem, 1982. (Diss.)
Groenendael, V.M. Clara van. The dalang behind the wayang. Dordrecht/Cinnaminson: Foris, 1984.
Groeneveld. Anneke (samenstelling). Fotografie in Suriname 1839-1939 = Photography in Surinam 1839-1939. Tekstbijdragen: Rosemarijn Höfte et al., redactie: Paul Faber et al., vertaling: Michael Gibbs. Amsterdam: Fragment; Rotterdam: Museum voor Volkenkunde, [1990]. (Fotografie uit de collectie van het Museum voor Volkenkunde, 5.)
Groenewegen, Hans. Een verontrustende buitenstaander. In: De Bazuin: opinieblad voor geloof en samenleving, cultuur en spiritualiteit, 18 maart 1994, pp. 14-16.
Groot, A. de. Surinaamse kwikstaartjes: een dozijntje liedjes in de Surinaamse taal. Feestuitgave van het maandblad Opbouw bij gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Emancipatie op 1 juli 1963. [Paramaribo: Leo Victor, 1963.]
Groot, A. de (red.). Didibri-Torie: een aantal volkse verhalen. Paramaribo 1970.
Groot, A. de (red.). Jorka-Tori: geloof het of geloof het niet maar zó zeggen ze Waka-man si Jorka! Paramaribo 1971.
Groot, A. de & A. Donici[e] (red.). Ondrofeni sa leri ju: vertellingen in het Neger-Engels met vertaling in het Nederlands. Paramaribo: Varekamp, [1956].
Groot, A. de. Woordregister Nederlands-Saramakaans. [Paramaribo 1977.]
Groot, A. de. Tweedelig woordregister Auka-Nederlands Nederlands-Auka. [Paramaribo 1984.]
[p. 110]
Groot, Hans. Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: culturele beïnvloeding in de late achttiende eeuw. In: Setiawat Darmojuwono e.a. (eds.), Duapuluh lima tahun studi belanda di Indonesia/Vijfentwintig jaar studie Nederlands in Indonesië. Depok: Fakultas Satra UL, 1996, pp. 311-324.
Groot, Silvia W. de. Van isolatie naar integratie: de Surinaamse Marrons en hun afstammelingen: officiële documenten betreffende de Djoeka's (1845-1863). 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1963. (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 41.)
Groot, Silvia W. de. Naar aanleiding van het herdrukken van Benoits Voyage à Surinam. In: NWIG, 46 (1968), no. 3, december, pp. 292-296.
Groot, Silvia Wilhelmina de. Djuka society and social change: history of an attempt to develop a Bush Negro community in Surinam 1917-1926. Assen: Van Gorcum, [1969]. (Diss.)
Groot, Silvia W. de Surinaamse Granmans in Afrika: vier groot-opperhoofden bezoeken het land van hun voorouders. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, [1974]. (Aula paperback 28.)
Groot, Silvia W. de. Introductie tot een vergelijking tussen marrongemeenschappen in Suriname en op Jamaica/ Introduction to a comparison between the history of Maroon communities in Surinam and Jamaica. In: Mededelingen Stichting Surinaams Museum, 1978, nrs. 25-26, november, pp. 3-21.
Groot, Silvia W. de. Boni's dood en Boni's hoofd: een proeve van orale geschiedenis. In: De Gids, 143 (1980), nr. 1, pp. 3-15. Ook in: Mededelingen Stichting Surinaams Museum, 1980, nr. 31, oktober, pp. 36-56.
Groot, Silvia W. de. An example of oral history: the tale of Boni's death and of Boni's head. In: Latein-Amerika Studien. Band 11. Herausgegeben von Titus Heydenreich u.a. Schriftleitung: Jürgen Schneider. Karibik: Wirtschaft, Gesellschaft und Geschichte. Referate des 4. interdisziplinären Kolloquiums der Sektion Lateinamerika des Zentralinstituts 06. Im Auftrag herausgegeben von Hanns-Albert Steger und Jürgen Schneider. München: Wilhelm Fink Verlag, 1982, pp. 181-216.
Groot, Silvia W. de. Panorama van de vijf Guyana's. In: Vrij Nederland, 1 oktober 1983.
Groot, Silvia W. de. [Recensie van Richard Price, First-time etc.] In: Oso, 3 (1984), nr. 2, december, pp. 245-249.
Groot, Silvia W. de. In memoriam professor dr. R.A.J. van Lier. In: Oso, 6 (1987), nr. 2, december, pp. 219-226.
Groot, S. de. Verdronken land, verdwenen dorpen. In: Black Flash, 2 (1992), nr. 3, augustus, pp. 18-20.
Grootes, E.K. De paradoxen van de literatuurgeschiedschrijving. In: Spektator, 18 (1988-1989), nr. 4, pp. 241-261.
Grootes, E.K. Bredero's personages spreekbuis van de dichter? In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1998-1999. Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2000, pp. 3-17.
Groothoff, Geert & Henk Waltmans. Het Algemeen-Nederlands Verbond van 1945 tot heden. In: Tussen cultuur en politiek: het Algemeen-Nederlands Verbond 1895-1995. Onder redactie van Pieter van Hees en Hugo de Schepper. Hilversum/Den Haag: Verloren/Het Algemeen-Nederlands Verbond, 1995, pp. 139-242.
Grun, Bernard. Die leichte Muse: Kulturgeschichte der Operette. II. Aufl. München: Langen Müller, © 1961.
Gruythuysen, M.W.M.M. & A.M. Tempelaars. Culturele samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk, 1948-1990. Eersel: Arcon Archief Consultants in opdracht van Kabna, [1993].
Guangyitang yibai zhounian jinian tekan (1880-1980) [Gedenkboek Kong Ngie Tong Sang: 1880-1980.] Paramaribo: Vereniging Kong Ngie Tong Sang, 1980.
Guda, Trudi. La tradición oral en Surinam. In: Anales del Caribe Cuba: Casa de las Americas, Centro de Estudios del Caribe, 1981, nr. 1, pp. 282-290.
Guda, Trudi. Sye! Arki tori!: de verhalen van Aleks de Drie. In: Bzzlletin, nr. 143, februari 1987, pp. 36-41.
Guha, Ranajit. The prose of counter-insurgency. In: Ranajit Guha (ed.), Subaltern studies II: writings on South Asian history and society. Oxford: Oxford University Press, 1983, pp. 1-42.
Guillaume, Jean Pens. Oeuvres divers. Première édition. Tome III. Bruxelles: M. Hayez, 1826.
Günther, G. Nola Hatterman, Amsterdams kunstenares. In: Het Nieuws, nr. 1487, 25 juni 1948.
Günther, G. Het Surinaamse nationalisme. In: Socialisme en Democratie, 20 (1963), pp. 278-286.
Guss, David M. To weave and sing: art, symbol and narrative in the South American rain forest. Berkeley and Los Angeles/Oxford: University of California Press, 1989.
[p. 111]
Gwilliam, Tassie. ‘Scenes of horror’, scenes of sensibility: sentimentality and slavery in John Gabriel Stedman's ‘Narrative of a five years expedition against the revolted negroes of Suriname’. In: ELH: a Journal of English Literary History, 65 (1998), nr. 3, pp. 653-673.
Gyssels, Kathleen. Cahier d'un retour au pays natal en Stemmen uit Afrika: Aimé Césaire en Frank Martinus Arion op zoek naar hun thuis(-ei)land. In: Kruispunt, 36 (1995), nr. 161, juni-september, pp. 244-261.
Gyssels, Kathleen. Filles de solitude: essai sur l'identité antillaise dans les (auto-)biographies fictives de Simone et André Schwarz-Bart. Paris [etc.]: L' Harmattan, 1996. (Collection Critiques Littéraires.)
Gyssels, Kathleen. Négritude debout!: dse antilliaanse ontvoogdingsstrijd in drie fasen. In: Nieuwzuid, 1 (2001), nr. 3, pp. 35-41.
Haaren, Eugène van. Niks is jammer, Het leven weet wat het doet. In: Hervormd Nederland, 53 (1997), nr. 19, 10 mei, pp. 5-7.
Haas, Alex de. 't Was anders: leven en levenskring van ‘De Heer J.H. Speenhoff, dichter-zanger’ (1869-1945). Rotterdam [etc.]: Nijgh & Van Ditmar, 1971. (Historische werken over Rotterdam; dl. 11.)
Habibe, Henry. Interview met Surinaamse dichter Shrinivási: ‘Mijn poëzie is sociaal’. Ook in: Sticusa Journaal, 2 (1972), nr. 4, 15-7-1972, pp. 14-15. (Eerder in: Amigoe, 24-4-1972.)
Haenen, Marcel. Baas Bouterse: de krankzinnige klopjacht op het Surinaamse drugskartel. [Amsterdam]: Balans, 1999.
Haens, W.H.M. d'. Rapport inzake de reorganisatie van het onderwijs in Suriname. Paramaribo 1947.
Hagen, Edwina. Petronella Moens: vriendin van 't vaderland. Vrouwen en politiek rondom 1800. In: Skript, 20 (1998), pp. 210-220.
Hagenbeek, Eveline. Anton de Kom: gentleman in verzet. In: De Amsterdamse Daklozenkrant, 4 (1998), nr. 10, 11 mei, pp. 16-18.
Halfhide, Julius J. De landbouwcrisis in de kolonie Suriname: brochure gewijd aan de belangen van den landbouw. Paramaribo: H.B. Heyde, 1905.
Halfhide, Julius J. De kleine landbouw in de kolonie Suriname: brochure gewijd aan de belangen van den landbouw. Paramaribo: J.H. Oliveira, 1906.
Handelingen der jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden, gehouden den 21 van Zomermaand 1833. Leiden: Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1833.
Hanou, A.J. Onder de Acacia: studies over de Nederlandse vrijmetselarij en vrijmetselaarsloges vóór 1830. Met een bijdrage van J.A.M. Snoek. Leiden: Astraea, 1997. (Paddemoesreeks 3.)
Hansen, K. Grounds for play: the Nautankī theatre of North India. Berkeley: University of California Press, 1992.
Harris, Wilson. History, fable and myth in the Caribbean and Guiana. In: The Caribbean Quarterly, 16 (1968), nr. 2, pp. 11-32.
Hartman, A., W.J.P.J. Schalker & W.C. Muller. Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandse Koloniën voorzover zij verspreid is in tijdschriften, periodieken, serie- en mengelwerken. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1895-1934. (9 dln)
Hartog, Joh. Aanhangsel. De pers in Suriname. In: Joh. Hartog, Journalistiek leven in Curaçao. Willemstad/Curaçao: Paulus-Drukkerij, 1944, pp. 301-346.
Hartsinck, Jan Jacob. Beschryving van Guiana, of De wilde kust in Zuid-America, betreffende ... de bezittingen der Spanjaarden, Franschen en Portugeezen en voornaamelyk de volksplantingen der Nederlanderen, als Essequebo, Demerary, Berbice, Suriname ... Waarby komt, eene verhandeling over den aart en de gewoontes der neger-slaven. Alles uit echte stukken opgesteld ... Amsterdam: Gerrit Tielenburg, 1770. [Fotomechanische herdruk: Amsterdam: Emmering, 1974.] (2 dln)
Hassankhan, Maurits S. Immigratie en integratie van contractarbeiders: Hindostanen en Javanen in Suriname. In: Immigratie en ontwikkeling: emancipatieproces van contractanten. Onder redactie van Lila Gobardhan-Rambocus en Maurits S. Hassankhan. Paramaribo: Anton de Kom Universiteit, 1993, pp. 69-117.
Hassankhan, Maurits S. & Sandew Hira (a). Hindostaanse immigranten in Suriname: namenboek 1873-1916. Paramaribo/Den Haag: Amrit/Imwo/Nauyuga, 1998.
Hassankhan, Maurits S. & Sandew Hira (b). Historische database van Suriname: de gegevens over de Hindostaanse immigranten = Historical database of Suriname. Paramaribo/Den Haag: Amrit/Imwo/Nauyuga, 1998 (5 bdn).
[p. 112]
Hatterman, Nola. Beeldende kunst in Suriname. In: Culturele activiteit in Suriname: beginselen, feiten en problemen. Gedenkboek C.C.S. 1947-1957. [Onder redactie van Lou Lichtveld.] Paramaribo: Stichting Cultureel Centrum Suriname, 1957, pp. 111-114.
Hatterman, N. Ontwikkeling van de beeldende kunst. In: 100 jaar Suriname: gedenkboek i.v.m. een eeuw immigratie (1873 - 5 juni - 1973). Onder redactie van J.H. Adhin. Paramaribo: Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie, 1973, pp. 174-180.
Hatterman, Nola. Ontwikkeling van de beeldende kunst in Suriname. In: Suralco Magazine, september 1975, pp. 12-17.
Hatterman, Nola. Beeldende kunst in Suriname. [Paramaribo]: Bolivar Editions, [1978].
Haverschmidt, F. Ogier de Gombaud, de vogelschilder uit Cayenne en Suriname en zijn in 1815 verzonden verzoekschrift aan Louis XVIII. In: NWIG, 50 (1975), nr. 4, pp. 181-199.
Haverschmidt, François & G.F. Mees. Birds of Surinam. Illustrations by Paul Barruel and Inge [den Boer-] van Noortwijk. Paramaribo: Vaco, 1994.
Healy, Christopher. Van Afrika tot Suriname. Paramaribo: Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, 1986.
Hecbert, Heloise. Anansi nanga Kownoe. Naverteld door -. [Nederlandse vertaling: J. Koen-Boot. Samenstelling: J. & S. Wilner.] 3e herz. dr. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 1987. [1e dr. 1983.] (Serie leesboekjes in het Sranan Tongo.)
Hecbert, Heloise. Sranan Anansi Tori. Naverteld door -. [Nederlandse vertaling: J. Koen-Boot. Samenstelling: J. & S. Wilner.] 5e herz. dr. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 1987. [1e dr. 1983.] (Serie leesboekjes in het Sranan Tongo.)
[Heeckeren, E.L. van]. Aanteekeningen, betrekkelyk de kolonie Suriname. Arnhem: C.A. Thieme, 1826.
Heemskerk, A. Reisindrukken uit West-Indië. Medegedeeld in de vergadering van de ‘Vereeniging voor Suriname’, den 23sten november 1878. Met een kaart. Amsterdam: J. van Overzee, 1878.
Heemskerk, Marieke. Gender and gold mining: the case of the maroons of Suriname. [S.l.]: Michigan State University, Women in International Development, 2000.
Heemstra, M.J. van. Heer spin of een West-Indisch sprookjesfiguur. In: Cultureel Indië, 5 (1943), pp. 255-259.
Heesterman, J.F. Suriname's culturele plaats in West-Indië. In: Culturele activiteit in Suriname: beginselen, feiten en problemen. Gedenkboek C.C.S. 1947-1957. [Onder redactie van Lou Lichtveld.] Paramaribo: Stichting Cultureel Centrum Suriname, 1957, pp. 71-75.
Heide, Jacob van der. Lake Brokopondo: filling phase limnology of a man-made lake in the humid tropics. Alblasserdam: Kanters, [1983]. (Diss.)
Heijden, Chris van der. Het spoor van Sinuhe: ballingschap en kunst. In: Uitgelezen 14. Reacties op boeken. Exil en migratie. Onder verantwoordelijkheid van de Adviesraad voor Godsdienst en Levensbeschouwing. Den Haag: NBLC, 1995, pp. 9-13.
Heijer, H. den. De geschiedenis van de WIC. Zutphen: De Walburg Pers, 1994.
[Heijligers, Loes (red. e.a.).] Tien jaar Vertelfestival: over verhalen vandaag. Amsterdam: Stichting Vertelfestival/De Balie, 1995.
Heilbron, Ulrich Waldo. Kleine boeren in de schaduw van de plantage: de politieke ekonomie van de na-slavernijperiode in Suriname. [S.l.: 1982]. (Diss.)
Heilbron, Waldo & Glenn Willemsen. Klasse en ekonomische werkelijkheid: Suriname vanaf de Eerste Wereldoorlog tot aan de krisis van de dertiger jaren. Paramaribo: Universiteit van Suriname: Fakulteit der Sociaal-Ekonomische Wetenschappen, 1976. (Publikatie, 2.)
Hellinga, W.Gs. in cooperation with the staff of the Bureau for Linguistic Research in Surinam (University of Amsterdam). Language problems in Surinam: Dutch as the language of the schools. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1955. (Publications of the Bureau for Linguistic Research in Surinam (Universiteit of Amsterdam).)
Hellinga, W.Gs. Het eredoctoraat. In: Mutyama, 4 (1993), nr. 5 (Lou Lichtveld - Albert Helman negentig jaar), pp. 58-59.
Helman, Albert (a). Boekbesprekingen [Fritz Rueben Rothgiesser, De betwiste bron.] In: Eldorado, 1 (1949), nr. 2, februari, pp. 85-87.
Helman, Albert (b). Boekbesprekingen [Theod. A.C. Comvalius, Krioro.] In: Eldorado, 1 (1949), nr. 10,
[p. 113]
october, pp. 469-471.
Helman, Albert (c). Boekbesprekingen [Sinclair Lewis, Ja, ik ben een neger.] In: Eldorado, 1 (1949), nr. 6, juni, pp. 279-280.
Helman, Albert. De stille kracht in het oeuvre van Couperus. In: Over Couperus. Amsterdam: De Samenwerkende Uitgevers, 1952, pp. 49-53.
Helman, Albert. Een proeve van Surinaams-Nederlands. In: Vox Guyanae, 1 (1954), nr. 2, pp. 89-96.
Helman, Albert. Rondom een Westindisch passiespel, In: Statuutdag 1956. ['s-Gravenhage/ Amsterdam: Van Leeuwen/ Koninklijke Vereniging ‘Oost en West’, de Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen, het Koninklijk Instituut voor de Tropen 1956], pp. 17-23.
Helman, Albert. Zaken, zending en bezinning: de romantische kroniek van een tweehonderdjarige Surinaamse firma. Paramaribo: C. Kersten & Co., 1968.
Helman, Albert. Vroegtijdig voorsorteren. In: Dát was nog eens lezen! 40 auteurs over boeken uit hun kinderjaren. Amsterdam: Arbeiderspers/Querido, 1972, pp. 46-48.
Helman, Albert (a). Twee oeroude sprookjes. In: Sticusa Journaal, 4 (1974), nr. 5, pp. 8-10.
Helman, Albert (b). Over ‘nationale’ letterkunde. In: Sticusa Journaal, 4 (1974), nr. 8, 31-12-1974, pp. 3-6.
Helman, Albert. Bij Trefossa's laatste (?) gedicht. In: Sticusa Journaal, 5 (1975), nr. 3, 15-5-1975, pp. 7-9.
Helman, Albert. Catacomben en Troglodieten. (De interne geschiedenis van ‘De Gemeenschap’). In: Maatstaf, 26 (1978), nr. 2, februari, pp. 1-17 & 26 (1978), nr. 3, maart, pp. 57-79.
Helman, Albert (red.). Cultureel mozaïek van Suriname. Zutphen: De Walburg Pers, 1978.
Helman, Albert. Notities van de auteur. In: Albert Helman, De stille plantage. 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1981 (Verhalend Proza 1), pp. 182-195.
Helman, Albert. Avonturen aan de Wilde Kust: de geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden. Alphen aan den Rijn: Sijthoff, 1982.
Helman, Albert. De foltering van Eldorado: een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana's. 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1983.
Helman, Albert. Uit op verkenning. In: De Gids, 150 (1987), nr. 2/3, maart, pp. 213-218.
Helman, Albert. Adyosi/Afscheid: Sranan gedichten, Nederlandse gedichten, vertaalde gedichten. Eindredactie: Michiel van Kempen. Nijmegen: Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek, 1994.
Helstone, John. Lou Lichtveld, de musicus. In: Mutyama 4 (1993), nr. 5 (Lou Lichtveld - Albert Helman negentig jaar), pp. 70-73.
Henar-Hewitt, Ilse. Surinaamse koto's en angisa's. [Paramaribo: Westfort, 1987].
Hendriks, Annemieke. De paradox. In: De Groene Amsterdammer, 20 (1996), nr. 44, 30 oktober, pp. 18-19.
Hendrix, Harald & Ton Hoenselaars (red.), Vreemd volk: beeldvorming over buitenlanders in de vroegmoderne tijd. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998. (Utrecht Renaissance studies, 4.)
Henkel, Arthur & Albrecht Schöne (Hrsgs.). Emblemata: Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Taschenausgabe. Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler, 1996.
Henkemans, Johannes. Aspecten van de sublimatie, haar stoornissen en de therapie hiervan. [Amsterdam] 1981. (Diss.)
Henriquez, May. Ta asina of ta asana? Abla, uzu i kustumber Sefardi. Curaçao 1988.
Hering, C.J. Korte beschrijving van Mr. H.C. Focke. Paramaribo: H.B. Heyde, 1903.
[Herlein, J.D.] Beschryvinge van de volk-plantinge Zuriname: vertonende de opkomst dier zelver colonie, de aanbouw en bewerkinge der zuiker-plantagien. Neffens den aard der eigene natuurlijke inwoonders of Indianen; als ook de slaafsche Afrikaansche Mooren; deze beide natien haar levens-manieren, afgoden-dienst, regering, zeden ... Verrijkt met de land-kaart (daar de legginge der plantagien worden aangewezen) en kopere platen. Door J.D. Hl. Te Leeuwarden: by Meindert Injema, boek-drukker en verkoper, voor aan in de St. Jakobs-straat, 1718.
Herman, Luc. Hypertext en het tekstbegrip in de literatuurwetenschap. In: De Vlaamse Gids, 82 (1998), nr. 3, juli/ augustus, pp. 38-45.
Hermans, Willem Frederik. De laatste resten tropisch Nederland. Amsterdam: De Bezige Bij, 1969.
Hermans, Willem Frederik. De raadselachtige Multatuli. Amsterdam: Boelen 1976.
Herskovits, Melville J. and Frances S. Herskovits. Rebel destiny: among the bush negroes of Dutch Guiana.
[p. 114]
New York: McGraw-Hill, 1934. (Unch. repr.: Amsterdam: Emmering, 1960.)
Herskovits, Melville Jean and Frances Shapiro Herskovits. Suriname folk-lore. With transcriptions of Suriname songs and musicological analysis by M. Kolinski. New York: Columbia University Press, 1936. (Columbia University contributions to anthropology, 27.) (Unch. repr.: New York: AMS Press, 1969.)
Heuvel, John van den. De jacht op Desi Bouterse: hoe het Suri.kartel de Nederlandse drugsmarkt veroverde. 's-Gravenhage: Bzztôh, 1999.
Heyde, H. Geneskrachtige planten in Suriname en hun toepassing (Den dresi wiwiri fu Sranan). [Paramaribo: Westfort], 1985.
Heyde, H. (a). Geneesplanten in Suriname. [Paramaribo]: Westfort, 1992.
Heyde, H. (b). 500 jaar ontdekking van Amerika: 1492-1992: een schets van Surinaamse Indianen uit het verleden. [Paramaribo]: J.J. Buitenweg, 1992.
Hilfman, P.A. Notes on the History of the Jews in Surinam. In: Publications of the American Jewish Historical Society, 18 (1909), pp. 179-207.
Hillen, D. Publiciteitsmedia in Suriname. 's-Gravenhage: Kabinet van de Vice-Minister-President, 1969. (Schakels 1969, S 69.)
[Hilman, Johs.] Alphabetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van Johs. Hilman. Amsterdam: Gebroeders Binger, 1878.
Hilst, Eddy van der. Regel voor regel door Tante Jo's winti. In: De Ware Tijd Literair, nr. 144, 25 augustus 1990. Ook in: Tussen droom en werkelijkheid: een keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd. Paramaribo: Okopipi, 2001, pp. 96-103.
Hilst, Eddy van der (a). ‘Grandma Moses of Creole literature’ Suma na Johanna Isidoro Eugenia Schouten-Elsenhout. In: De Ware Tijd Literair, nr. 239, 1 augustus 1992.
Hilst, Eddy van der (b). Johanna Schouten-Elsenhout: Letterkundige of filosofe? In: De Ware Tijd Literair, nr. 241, 15 augustus 1992.
Hilst, Eddy van der. Puwema neti fu tante Jo. In: De Ware Tijd Literair, nr. 541, 25 juli 1998.
[Hilst, Gerard van der (samenstelling).] Sranan botjetie = Surinaams boeket: poëzie en proza uit Suriname. [Utrecht]: Knippenberg, [1975]. (Bulkboek, 36.)
Hindoegebeden: bhajans en mantra's. Utrecht: Stichting Lalla Rookh Nederland, [ca. 1985]. (Lalla Rookh, extra nummer.)
Hinte-Rustwijk, D. van & G. van Steenderen-Rustwijk (a). Op het spoor van G.G.T. Rustwijk. In: Oso, 15 (1996), nr. 1, april, pp. 76-86.
Hinte-Rustwijk, D. van & G. van Steenderen-Rustwijk (b). In en om Thalia: honderd jaar geleden. In: Oso, (1996), nr. 2, oktober, p. 133-142.
Hira, Sandew. Van Priary tot en met De Kom: de geschiedenis van het verzet in Suriname 1630-1940. Met noten, literatuuroverzicht, illustraties en index. Rotterdam: Futile, 1982.
Hira, Sandew. Anton de Kom: zijn rol en betekenis in de Surinaamse geschiedenis. Brief van Adek aan André Gide. [Rotterdam ca. 1983.]
Hira, Sandew. Cultuurfilosofie. In: Sarnami Akademie, 1 (1988), nr. 2, november, pp. 151-152.
Hira, Sandew. Terug naar Uttar Pradesh: op zoek naar de wortels van Surinaamse Hindostanen. Den Haag: Amrit, 2000.
Hobsbawm, Eric. 1. Introduction: inventing traditions. In: The invention of tradition. Edited by Eric Hobsbawm and Terence Ranger. 10th repr. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
Hoefte, Rosemarijn. Plantation labor after the abolition of slavery: the case of plantage Mariënburg (Suriname), 1880-1940. [S.l.]: 1987. (PhD Thesis.)
Hoefte, Rosemarijn. (a) De betovering verbroken: de migratie van Javanen naar Suriname en het rapport-Van Vleuten (1909). Dordrecht/Providence: Foris, 1990. (KITLV, Caribbean Series 12.)
Hoefte, Rosemarijn. (b) Beeldvorming Javaanse cultuur. In: Oso, 9 (1990), nr. 2, december 1990, pp. 7-18.
Hoefte, Rosemarijn (comp.) (c). Suriname. Oxford [etc.]: Clio Press, 1990. (World Bibliographical Series, 117.)
Hoefte, Rosemarijn. Free blacks and coloured in plantation Suriname. In: Slavery and abolition, 17 (1996), nr. 1, pp. 102-129.
Hoefte, Rosemarijn. In place of slavery: a social history of Britsh Indian and Javanese laborers in Suriname. Gainesville [etc.]: University Press of Florida, 1998.
[p. 115]
Hoefte, Rosemarijn & Gert Oostindie (red.), Echo van Eldorado. Leiden: KITLV, 1996.
Hoefte, Rosemarijn & Peter Meel (eds.). Twentieth-century Suriname: continuities and discontinuities in a New World society. Kingston/Leiden: Ian Randle/ KITLV Press, 2001
Hoekstra, C. Het Surinaamsche volkslied. Amsterdam: Kotto-Missie Gezelschap ‘Singi Sweeti’/Drukkerij Senefelder, s.a.
Hoekstra, D.A. Gedenkboekje van de Evangelisch Luthersche Gemeente te Paramaribo: 13 November 1741 - 15 November 1941. Uitgegeven ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan der Evangelisch Luthersche Gemeente. [Paramaribo: Evangelische Luthersche Gemeente, 1941.]
Hoen, Guno (red.). Sranan odo's. (Deel 1.) [2e nooit verschenen]. Samengesteld en bewerkt door -. [Paramaribo]: 1988. [Identieke herdruk onder de titel Sranan odo buku (1989) en nogmaals, anoniem, onder dezelfde titel als uitgave van C. Kersten & Co. (ca. 1996).]
Hoen, Guno. Onze sporthelden. Deel III. [Paramaribo] 1999.
Hoeree, Joris. De Saramakaanse wereld: formatie, stabilisatie en akkulturatie: een antropologische studie vanuit een pragmatisch paradigma. Gent: Universiteit van Gent, [1983]. (2 dln) (Diss.)
Hoeree, Joris & Wim Hoogbergen. Oral history and archival data combined: the removal of the Saramakan granman Kofi Bosuman as an epistemological problem. In: Communication and cognition, 17 (1984), nr. 2-3, pp. 245-289.
Hoetink, H. Het patroon van de oude Curaçaose samenleving: een sociologische studie. Met een ten geleide van R.A.J. van Lier. Assen: Van Gorcum [etc.], 1958. (Anjerpublikaties, 5.) (Diss.)
Hoetink, H. De gespleten samenleving in het Caribisch gebied: bijdrage tot de sociologie der rasrelaties in gesegmenteerde maatschappijen. Assen: Van Gorcum, 1962. (Anjerpublikaties, 7.)
Hoëvell, W.R. van. Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet. 2e dr. Zaltbommel: Joh. Noman en Zoon, 1855 [1e dr. 1854]. (2 dln)
Hoff, B.J. (a). The Carib language: phonology, morphonology, morphology, texts and word index. The Hague: Nijhoff, 1968. (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 55.)
Hoff, B.J. (b). Pater W.G. Ahlbrinck 1885-1966. In: NWIG, 46 (1968), no. 3, december, pp. 288-291.
Hollanders, P.H. Paul François Roos (1751-1805), dichter te Suriname: van ‘knegt’ tot ‘raad in den ed: achtb: hove van politie en crimineele justitie’. Amsterdam: Instituut voor Neerlandistiek, 1984. (Doctoraalscriptie.)
Hollandse Nieuwe: debuutbundel [op omslag:] elf eenakters. Amsterdam: Cosmic Illusion/International Theatre & Film Books, 1997.
Hollier, Denis (ed.). A new history of French literature. With R. Howard Bloch e.a. Cambridge (Mass.)/ London: Harvard University Press, 1989.
Holm, John. Pidgins and Creoles. Vol II. Reference survey. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Hoogbergen, Wim S.M. De Surinaamse weglopers van de negentiende eeuw. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, Centrum voor Caraïbische Studiën, [1978]. (Bronnen voor de studie van Bosneger samenlevingen, dl. 1.)
Hoogbergen, Wim S.M. De Boni's in Frans-Guyana en de tweede Boni-oorlog, 1776-1793. Utrecht: Stichting Nieuwe West-Indische Gids. Centrum voor Caraïbische studies, 1984. (Bronnen voor de studie van bosneger samenlevingen, 10.)
Hoogbergen, Wilhelmus Simon Marie (a). De Boni-oorlogen, 1757-1860: Marronage en guerilla in Oost-Suriname. Utrecht: Rijksuniversiteit/ Centrum voor Caraïbische Studies, 1985. (Bronnen voor de studie van Afro-Amerikaanse samenlevingen in de Guyana's, deel 11.) (Diss.)
Hoogbergen, Wim (b). Boni, ca. 1730-1793, mythe en werkelijkheid. In: Maatstaf, 33 (1985), nr. 1, pp. 71-85.
Hoogbergen, Wim. Boni, Aluku en Kormantin Kodjo: over de vroegste Boni-geschiedenis. In: SWI Forum, 5 (1988), nr. 1, juni, pp. 59-86.
Hoogbergen, Wim. Het verband tussen marronage en slavenopstanden in Suriname. In: SWI Forum, 7 (1990), nr. 1, juni, pp. 28-59.
Hoogbergen, Wim (a). ‘De Bosnegers zijn gekomen!’: slavernij en rebellie in Suriname. Amsterdam: Prometheus, 1992.
Hoogbergen, Wim (b). Origins of the Suriname Kwinti Maroons. In: NWIG, 66 (1992), nr. 1/2, pp. 27-59.
[p. 116]
Hoogbergen, Wim (a). De geschiedenis van de Kwinti. In: SWI Forum, 10 (1993), nr. 1, juni, pp. 49-82.
Hoogbergen, Wim (b). De verdwenen Marrons van Krabbeholle. In: Oso, 12 (1993), nr. 1, april, pp. 6-27.
Hoogbergen, Wim (a). Het kamp van Broos en Kaliko: de geschiedenis van een Afro-Surinaamse familie. Amsterdam: Prometheus, 1996.
Hoogbergen, Wim (b). De kunu van Ta Agosto. In: Oso, 15 (1996), nr. 2, oktober, pp. 181-190.
Hoogbergen, Wim. De basya: de zwarte opzichter in Suriname. In: Kleio, 42 (2001), nr. 5, pp. 14-18.
Hoogbergen, Wim & Okke ten Hove. De gekleurde en zwarte bevolking van Paramaribo 1763-1863. In: Oso, 20 (2001), nr. 2, pp. 306-317.
Hoogbergen, Wim, Dirk Kruijt & Thomas Polimé. Goud en Brazilianen. In: Oso, 20 (2001), nr. 1, mei, pp. 109-127.
Hoogbergen, Wim & Arie de Ruijter. Comparative dimensions in social and cultural anthropology: conflicting views, comparing sources; examples from Suriname. In: Caribnet, issue no. 2 (1999), september, pp. 75-105.
Hoogbergen, Wim & Marjo de Theye. Surinaamse vrouwen in de slavernij. In: Vrouwen in de Nederlandse koloniën. Zevende jaarboek voor vrouwengeschiedenis (1986). Onder redactie van Jesje Reijs e.a. Nijmegen: SUN, 1986, pp. 126-151.
Hoogerwerf, Evert-Jan. Persgeschiedenis van Indonesië tot 1942: geannoteerde bibliografie. Leiden: Kitlv Uitgeverij, 1990. (Werkdocumenten, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 3.)
Hoogstraten, C.G.W.M. van. Inventaris van het Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente te Zeist (Zeister Zendingsgenootschap) 1793-1962. [Utrecht]: Rijksarchief Utrecht, 1985.
Hoop, Carlo (a). Verdronken land, verdwenen dorpen: de transmigratie van Saramaccaners in Suriname 1958-1964. Alkmaar: Bewustzijn, 1991.
Hoop, Carlo U. (b). De schaduw, munga's en de jacht. In: Siboga, 1 (1991), nr. 2, maart, pp. 9-15.
Horvers, Ard. Ik heb Suriname van me afgeschreven. In: Het Parool, 4 april 1969. Ook in: De Vrije Stem, 12 april 1969.
Houven van Oordt, Adriaan Julius van der. Het regeerings-reglement van Suriname. Leiden: E.J. Brill, 1895. (Diss.)
Hove, Okke ten. Creools-Surinaamse familienamen: de samenstelling van de Creools-Surinaamse bevolking in de negentiende eeuw. In: Oso, 15 (1996), nr. 2, oktober, pp. 166-180.
Hove, Okke ten. August Kappler schiep Albina. In: Wi rutu, tijdschrift voor Surinaamse genealogie, 1 (2001), nr. 2, december, pp. 3-15.
Hove, Okke ten & Frank Dragtenstein. Manumissies in Suriname 1832-1863. Utrecht: CLACS & IBS, 1997. (Bronnen voor de studie van Suriname, deel 19.)
Hoving, Isabel. Risico's van smetvrees: Nederland, de Cariben en het postkolonialisme. In: Armada, 1 (1996), nr. 2, maart, pp. 69-73.
Hoving, Isabel. Een leeg graf, een boze man, en een spraakmakende foto: de brokstukken van een Nederlandstalige reflectie over interculturaliteit. In: Tussenfiguren: schrijvers tussen de culturen. Elisabeth Leijnse & Michiel van Kempen, redactie. Amsterdam: Het Spinhuis, 1998, pp. 47-61.
Howes, Barbara (ed.). From the green Antilles: writings of the Caribbean. Repr. London [etc.]: Granada Publishing, 1980. (Panther Books.)
Huges, Bart (samenstelling). De collectie Samson van de Centrale Boekerij van het Koninklijk Instituut voor de Tropen: De geschriften, plakboeken en mappen van Ph.A. Samson (1902-1966), voornamelijk betrekking hebbende op Suriname. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1968.
Huigen, Siegfried. De representatie van de kolonie: enkele gedachten over het onderzoek van koloniale teksten. In: Indische Letteren, 10 (1995), nr. 3, pp. 175-183.
Huigen, Siegfried. De weg naar Monomotapa: Nederlandstalige representaties van geografische, historische en sociale werkelijkheden in Zuid-Afrika. [Amsterdam]: Amsterdam University Press, 1996. (Diss.)
Huiskamp, A.B. Soeroe se soeroe kar: een audio-visuele cursus Sarnami Hindostani voor beginners. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 1978, 1980. (2 dln)
Huisman, Maria. Locale en klassieke danscultuur. In: Culturele activiteit in Suriname: beginselen, feiten en problemen. Gedenkboek C.C.S. 1947-1957. [Onder redactie van Lou Lichtveld.] Paramaribo: Stichting Cultureel Centrum Suriname, 1957, pp. 84-86.
Hulpusch, Peter [e.a.]. Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995 [Amsterdam]: Theater
[p. 117]
Instituut Nederland i.s.m. De Nederlandse Opera, [1996].
Hurault, Jean. Les noirs réfugiés Boni de la Guyane Française. Dakar: Ifan, 1961. (Mémoires de l'Institut français d'Afrique noire, 63.)
Hurault, Jean. Les Indiens Wayana de la Guyane française: structure sociale et coutume familiale. Paris: Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, 1968. (No, IV., Mémoires O.R. S.T. O.M., 3: 5.)
Hurault, Jean. Africains de Guyane: la vie matérielle et l'art des Noirs réfugiés de Guyane. La Haye/Paris: Mouton, 1970. (Art in its context: Field reports, 4.)
Hurault, Jean. Fransen en Indianen in Frans Guiana: eerste kolonisatiepogingen aan het eind van de achttiende eeuw. In: SWI Forum, 9 (1992), nr. 1 & 2, pp. 25-69.
Hurault, Jean-Marcel (photographies), Franȼoise Grenand (texte). Indiens de Guyana: Wayana et Wayampi de la forêt. Préface de Claude Lévi-Strauss. Paris: Monde/Photographies/Éditions Autrement/Orstom, [1998]. (Autrement, H.S. No. 109.)
H[üsken], W[im]. Vaderlandse lering en exotische romantiek: Anna Ampt (Groesbeek, 3 januari 1832 - Nijmegen, 5 maart 1885). In: Met en zonder lauwerkrans: Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Teksten met inleiding en commentaar. Hoofdredactie Riet Schenkeveld-van der Dussen. Redactie Karel Porteman, Piet Couttenier, Lia van Gemert. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997, pp. 931-934.
Hutcheon, Linda, Djelal Kadir & Mario J. Valdés, Collaborative historiography: a comparative literary history of Latin America. American Council of Learned Societies, Occasional Paper No. 35. Raadpleegbaar op Internet: http://www.acls.org/op35.htm.
Hutner, Heidi (ed.). Rereading Aphra Behn: history, theory and criticism. Charlottesville VI [etc.]: University Press of Virginia, 1993.
Huttar, George L. A Creole-Amerindian pidgin of Suriname. [S.l.]: University of the West Indies, School of education, Society for Caribbean linguistics, 1982. (Occasional paper, 15.)
Huttar, George L. Sources of Ndjuka African vocabulary. In: NWIG, 59 (1985), no. 1/2, pp. 45-71.
Huttar, George L. The Afaka script: an indigenous creole syllabary. In: Ilah Fleming (ed.), The Thirteenth Lacus Forum 1986. Lake Bluff, Il.: Linguistic Association of Canada and the United States, 1987, pp. 167-177.
Huttar, George L. Notes on Kwinti: a creole of Central Suriname. [S.l.]: University of the West Indies, School of education, Society for Caribbean linguistics, 1988. (Occasional paper, 20.)
Huttar, George L. Ndyuka-Trio pidgin. [Paper gepresenteerd op het colloquium The Languages of Suriname, te Leiden, 21 en 22 januari 1999. Ter perse.]
Huttar, George L. and Mary L. Huttar. A humorous Paramaccan text. In: Southwest Journal of Linguistics, 8 (1988), nr. 2, pp. 34-50.
Huttar, George L. and Mary L. Huttar. Ndyuka. London, New York: Routledge, 1994. (Descriptive grammars.)
Huttar, George L. and Frank J. Velantie. Ndyuka-Trio pidgin. In: Contact languages: a wider perspective. Ed. by Sarah G. Thomason. Amsterdam: John Benjamins, 1997, pp. 99-124.
Huygens, Hendrik. Suriname omstreeks 1850 = Surinam around 1850: 22 tekeningen en aquarellen. Door - (1810-1867), met een inleiding, waarin vele bijzonderheden over de kunstenaar en de beschrijving van de tekeningen en aquarellen door R. van Lier. Amsterdam: Emmering, 1978.
Huyser, J.G. Wajang-stijl. In: Mudato, tijdschrift der vereeniging tot bestudeering van de muziek, de dans- en de tooneelkunst van Oost- en West-Indië, 1 (1919), afl. 1, april, pp. 3-22.
I sa man tra tamara!? Amsterdam: De Bezige Bij, 1972.
I sab fa den AMS man de: een bloemlezing van 35 jaar AMS-leven. [Paramaribo: A.M.S., 1987.]
Ibsch, Elrud. Het begrip ‘historiciteit’ - beslissingen van de literatuurhistoricus ten aanzien van de historische afstand. In: Spektator, 16 (1986-1987), nr. 1, pp. 5-17.
IJzermans, Jan. Ontstaan en ontwikkeling van de creoolse populaire muziek in Suriname: 1800-1940. In: Oso, 6(1987), nr. 1, pp. 49-66.
In search of memory: 17 contemporary artists from Suriname = En búsqueda de la memoria: 17 artistas contemporaneos de Suriname. [Op omslag:] June 25th to September, 1998. Cultural Center, Inter-American Development Bank. Exhibition committee: Félix Angel, Chandra van Binnendijk, Willie Heinz,
[p. 118]
Valkiria Amaro Peizer. [Washington]: The Inter-American Development Bank, [1998].
Indianen: Bibliotheek S[tichting] S[urinaams] M[useum] (Search dd. 29/10/92). In: Mededelingen van het Surinaams Museum, 1992, nr. 49, december, pp. 42-47.
Internationale filmweek Suriname: 21 t/m 30 maart 1985. [Met Voorwoorden A.S. Li Fo Sjoe, J.H. Adhin en R.R. Jadnanansingh.] [Paramaribo: Het Organisatie-comité ‘Internationale Filmweek Suriname’, 1985.]
Irele, Abiola. The African experience in literature and ideology. London: Heinemann, 1981.
Ishaak, H.A. Taziya, een rouwherdenkingsfeest. In: Vijay nr. 4, oktober 1970.
Ishaak, H.A. Ramlila of het spel van Rama. In: Aisa Samachar, 5 (1979), nr. 4, augustus, pp. 11-12.
Ismael, J. De immigratie van Indonesiërs in Suriname. Leiden: Luctor et Emergo, [1949]. (Diss.)
Ismael, J. De Indonesische bevolkingsgroep in Suriname. Amsterdam: Sticusa, 1951.
Jaarverslag 1999 Stichting Fonds voor de Letteren. [Amsterdam: Fonds voor de Letteren, 2000.]
[Jaarverslag] Stadszending Paramaribo. Paramaribo: Stadszending [der Evangelische Broedergemeente], 1914/1915-1923/24.
Jaarverslag van het Algemeen Nederlands Verbond. Den Haag: Algemeen Nederlands Verbond, 1961, 1964, 1965.
Jabini, Franklin S. De geschiedenis van het Bijbelvertaalwerk in Suriname van 1749-1993. Moengo: Evangelische Boekhandel ‘De Christen’, 1994.
Jabini, Franklin S. Het Kruis voor een Kankantrie: een beknopt overzicht van de Surinaamse Kerk geschiedenis. Paramaribo: Evangelische Boekhandel ‘De Christen’, [2000].
Jabini, Franklin & Hesdie Zamuel. De Bijbel in het Sranan: is het Gods bedoeling dat Surinamers zijn Woord begrijpen? Paramaribo: Theologisch Seminarie der EBGS, 1999. (Publicatie Theologisch Seminarie der EBGS, nr. 5.)
Jack, Belinda Elizabeth. Negritude and literary criticism: the history and theory of ‘Negro-African’ literature in French. Westport, CT/London: Greenwood Press, 1996. (Contributions in Afro-American and African Studies, 178.)
Jackson, W.S. A Wayana grammar. In: Languages of the Guianas. J.E. Grimes (ed.). Mexico: 1972, pp. 44-77.
Jacobs, Herm. J. & Julius W. Lobato. Uit onze omgeving: leesboek voor Surinaamsche scholen Geïllustreerd door Jan Sühl. Groningen [etc.]: Wolters, 1917-20. (4 dln)
Jaglal, Sharda. De boekenmarkt in Paramaribo onderzocht. In: Nederlands in Suriname, 4 (1999), nr. 2, november, pp. 17-18.
Jahn, Janheinz (ed.). Schwarzer Orpheus: moderne Dichtung afrikanischer Völker beider Hemisphären. Zweite, vermehrte Auflage. München: Carl Hanser Verlag, 1955.
Jakobson, Roman. Linguïstiek en poëtica. In: W.J.M. Bronzwaer e.a. (red.), Tekstboek algemene literatuurwetenschap. Baarn: Ambo, 1977, pp. 96-106.
Jaliens, Mavis. Alonki: een verzameling Surinaamse volksliedjes. Notenschrift: J.A. De Jezus; illustratie: Soeki Irodikromo. [Voorwoord: H.F. de Ziel]. Paramaribo: Bolivar, 1976. (2e dr. 1983.)
James, Louis (ed.). The islands in between: essays on West-Indian literature. London: Oxford University Press, 1968.
Jansen, H.P.H. Kalendarium: geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen. Utrecht/ Antwerpen: Het Spectrum, 1971. (Prisma 1469.)
Jansen, John Albert (a). Problemen met ‘die neger’ in je. In: Het Parool, 11 mei 1991.
Jansen, John Albert (b). Het gemis van een vrouw. In: VPRO Gids, nr. 20, 18 t/m 24-5-1991, pp. 8-9.
Jansen, John Albert. Het sterfbed van een Surinaams dorp. In: Vrij Nederland, 12 februari 1994.
Jansen, Pieter. Interneringen. In: Oso, 14 (1995), nr. 2, oktober, pp. 173-184.
Jansen van Galen, John. Koebeest. In: Haagse Post, 14 februari 1981.
Jansen van Galen, John. De boeken van Bea Vianen ‘Ik moest ze schrijven om niet aan heimwee kapot te gaan’. In: Haagse Post, 25 april 1972. Ook in Vrije Stem, nr. 1459, 7 juni 1972.
Jansen van Galen, John. Snijlijnen. Bestaat er een Surinaamse literatuur? Of alleen volksvertellingen en ziektebeelden? Een rondgang door Paramaribo. In: Haagse Post, 30 september 1989, pp. 72-76.
Jansen van Galen, John. Kapotte plantage: Suriname een Hollandse erfenis. [S.l.]: Balans, 1995.
Jansen van Galen, John. Het blanke masker van Nola Hatterman. In: Het Parool, 14 december 1996.
Jansen van Galen, John. De taal van de achtererven. In: Het Parool, 14 november 1997.
[p. 119]
Jansen van Galen, John. Voorwoord. In: A. de Kom, Wij slaven van Suriname. 9de druk. Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1999, pp. 7-16.
Jansen van Galen, John. Hetenachtsdroom: Suriname, erfenis van de slavernij. Naar een idee en met medewerking van John Albert Jansen. Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2000.
Jansen van Galen, John. Het Suriname-syndroom: De PvdA tussen Den Haag en Paramaribo. Amsterdam: Bert Bakker, 2001.
Janssen, F.A. [Lemma] Hermans, Willem Frederik. In: Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur. Deel 4. Onder hoofdredactie van A.G.H. Bachrach e.a. Haarlem/ Antwerpen: De Haan/ De Standaard, [1980], pp. 207-208.
Janssen, F.A. [Lemma] Hermans, Willem Frederik. In: De Nederlandse en Vlaamse Auteurs. Van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Onder hoofdredactie van G.J. van Bork & P.J. Verkruijse. Weesp: De Haan, 1985, pp. 265-267.
Jara, Fabiola. Alemi songs of the Turaekare of Southern Surinam. In: Latin American Indian Literatures Journal, 5 (1989), nr. 2, pp. 4-14.
Jara Gomez, Fabiola Ines. El camino del kumu/ De weg van de kumu: ecología y ritual entre los Akuriyó de Surinam. [Utrecht]: Isor, [1991]. (Diss.)
Jara, Fabiola. Een mythe om te overleven: de Akuryo Indianen van Suriname. In: Oso, 15 (1996), nr. 1, april, pp. 29-40.
Jara, Fabiola. Arawak constellations: in search of the Manioc stars in tropical South America: a bibliography survey. In: Latin American Indian Literatures Journal, 16 (2000), nr. 2, pp. 114-149.
Jara, Fabiola & Edmundo Magaña (a). Star myths of the Kaliña (Carib) Indians of Surinam. In: Latin American Indian Literatures Journal, 7 (1983), pp. 20-37.
Jara, Fabiola & Edmundo Magaña (b). Astronomy of the coastal Caribs of Surinam. In: L'Homme, 23 (1983), nr. 1, pp. 111-134.
90 Järie Manspasie ienie Sranan 1863-1953. [Amsterdam]: Wie Eegie Sanie, [1953].
Jauß, Hans Robert. Literatuurgeschiedenis als een provocatie voor de literatuurwetenschap (1967). In: De wetenschap van het lezen: tien jaar theorie der literaire receptie. Teksten verzameld, vertaald en ingeleid door Marijke Buursink e.a. Assen/ Amsterdam: Van Gorcum, 1978, pp. 1-28.
De Javaanse Surinamer: berichten uit een emancipatiestrijd. [Speciaal nummer van:] Mutyama, 1 (1990), nr. 2.
Jensen, Stine. Ecce simius! Over Mijn aap schreit van Albert Helman. In: Tijdschrift voor Nederlandse Letterkunde, 5 (2000), nr. 1, januari, pp. 62-85.
Jhauw, Ramnarain. Surinam ke bharat vanschi. 2e dr. [S.l.]: 1984.
Jolles, André. Einfache Formen: Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen, Witz. Halle (Saale): Niemeyer, 1930. (Veröffentlichungen der Sächsischen Forschunginstitute in Leipzig, Forschungsinstitut für neuere Philologie. Abt. 2; H. 2.)
Jones, Francis R. A leak in the silence: the poetry of Hans Faverey. In: Caribbean literature from Suriname, the Netherlands Antilles, Aruba, and the Netherlands: a special issue. Callaloo, 21 (1998), nr. 3, pp. 458-465.
Jones, J.F. Kwakoe en Christus: een beschouwing over de ontmoeting van de Afro-Amerikaanse cultuur en religie met de Hernhutter zending in Suriname. [S.l.: ca. 1981]. (Diss.)
Jongenelen, Sandra. Kunstenaars tussen twee culturen: Natasja Kensmil en Gillion Grantsaan. In: Kunstbeeld, 24 (2000), nr. 7/8, pp. 12-16.
Jong, Andries de. Gesprekken met vier Surinaamse dichters: ‘Zoek mij in rijst zonder toespijs’. In: De Nieuwe Linie, 8 maart 1975.
Jong, C. de. De schilder van Guyanesche vogels Ogier de Gombaud. In: Djogo, 6 (1964), nr. 6, pp. 9-12.
Jong, C. de (a). Suriname in de Nederlandse letterkunde (1). In: Djogo, 7 (1965), nr. 4, juli/augustus, pp. 11-13.
Jong, C. de (b). Suriname in de Nederlandse letterkunde (2). In: Djogo, 7 (1965), nr. 5, september/oktober, pp. 8-11.
Jong, C. de (c). Suriname in de Nederlandse letterkunde (3). In: Djogo, 7 (1965), nr. 6, november/december, pp. 11-13.
Jong, C. de (a). Suriname in de Nederlandse letterkunde (4). In: Djogo, 8 (1966), nr. 1, januari/februari, pp.
[p. 120]
12-15.
Jong, C. de (b). Suriname in de Nederlandse letterkunde (5): plantokratie tegen gouverneur. In: Djogo, 8 (1966), nr. 5, september/oktober, pp. 9-15.
Jong, C. de (c). Suriname in de Nederlandse letterkunde (6): Strijd met de bosnegers. In: Djogo, 8 (1966), nr. 6, november/december, pp. 11-16.
Jong, C. de. Suriname in de Nederlandse letterkunde (7): De sluwe rebellen. In: Djogo, 9 (1967), nr. 4, december, pp. 11-15.
Jong, C. de. Suriname in de Nederlandse letterkunde (8): De dollevaandrig in de groene hel. In: Djogo, 9 (1967), nr. 6, juni 1968, pp. 10-13.
Jong, L. de. Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 9. Londen. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1979.
Jong, Mayke de. Geletterd en ongeletterd: zin en onzin van een tegenstelling. In: Oraliteit en schriftcultuur. Onder redactie van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop. Hilversum: Verloren, 1993, (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek 12), pp. 9-31.
Jong, Remco de. ‘Venetiaan, een kaars die langzaam opbrandt’. In: Het Parool, 21 mei 1994.
Jonge, A. de en W.W. Mijnhardt. Het genootschapsonderzoek in Nederland. In: De negentiende eeuw, 7 (1983), nr. 4, december, pp. 253-259.
Jong Loy, Harry. Fosten tori. [Samenstelling John Wilner. Nederlandse vertaling Ch. Fernald]. [Deel] I. [Paramaribo]: Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur. Afd. cultuur studies, 1987.
Joosten, L.M.H. Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940. 2de dr. Utrecht: HES Publishers, 1982. (1e dr. 1964.)
Joseph, Werner. Nieuws uit Suriname. In: Het amateurtoneel, 22 (1964), nr. 5, mei, pp. 138-140.
Joseph, Werner. De geschiedenis van een lief gebouw. In: De Groene Amsterdammer, 23 October 1965.
J.P.F.: 1941 - 17 Juli - 1956. [Curaçao: Surinaamse Club Justitia Pietas Fides: 1956].
[Juda, M.] Derde open brief aan allen die belang stellen in de kolonie Suriname. Amsterdam: Van der Made, 1869.
Jungschleger, Ineke. Het culturele leven in Paramaribo: De winti is mijn herder. In: NRC Handelsblad, 24 augustus 1973.
Jungschleger, Ineke. Het gevoel 'n neger te zijn kwam pas in 1950. In: de Volkskrant, 1 december 1984.
Jungschleger, Ineke. ‘De tijd krimpt als je oud bent.’ In: de Volkskrant, 3 september 1994.
Kaan-Poldervaart, Annemieke. Albert Helman en de ontwikkeling van Suriname. Utrecht s.a. (Doctoraalscriptie.)
Kaarsband, Letitia. Anansi nanga Freifrei nanga tra ondrofeni tori. Tien fabels. Naverteld door -. [Nederlandse vertaling van Melany Bernadine en Hilda Bernadine. samengesteld door M. Nickel met medewerking van H.C. Tiendalli.] 4e uitg. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 1985. [1e uitg. 1980.] (Serie leesboekjes in het Sranan Tongo.)
Kaestner, C.A. Auszug aus dem Choral-Buch der evangelischen Brüdergemeine. Mit Zwischenspielen von K.G. Fröde. Achte Auflage. Stolpen: Gustav Winter, 1861.
Kagie, Rudie. Een gewezen wingewest: Suriname voor en na de staatsgreep. Bussum: Het Wereldvenster, 1980.
Kagie, Rudie. De eerste neger: herinneringen aan de komst van een nieuwe bevolkingsgroep. Houten: Het Wereldvenster, 1989.
Kagie, Rudie. De waarschuwingen van militair Burke. In: Vrij Nederland, 27 mei 2000, pp. 35-37.
Kalff S. (a). Surinaamsche poëzie. In: Indische Gids, 15 (1893), pp. 410-423.
Kalff, S. (b). Surinaamsche poëzie (Slot). In: Indische Gids, 15 (1893), pp. 546-559.
Kalff, S. Een Surinaamsch gouverneur uit de 18de eeuw. In: WIG, 1 (1919), dl. II, pp. 418-429, 486-499.
Kalff, S. Surinaamsche lettervrienden. In: WIG, 3 (1921-22), 4e deel, pp. 237-256.
Kalff, S. Surinaamsche journalistiek. In: WIG, 5 (1923-24), pp. 463-474.
Kalff, S. Een Westindische gouverneur uit de 18de eeuw. In: WIG, 7 (1925-26), pp. 507-527.
Kalff, S. De Nassy's in Suriname. In: De Vrijdagavond, 3 (deel V), nr. 14, 20 tamoez 5686/2 juli 1926, pp. 224; nr. 15, 27 tamoez 5686/9 juli 1926, pp. 239-240; nr. 16, 5 ab 5686/16 juli 1926, p. 256; nr. 17, 12 ab 5686/23 juli 1926, pp. 270-271.
Kalff, S. Mr. Abraham Vereul. In: WIG, 8 (1926-27), pp. 378-388.
[p. 121]
Kalff, S. Een pionier in West-Indië. In: De Indische Gids, 50 (1928), pp. 974-987.
Kalmthout, Antonius Bernardus Gerardus Maria van. Muzentempels: Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914. Hilversum: Verloren, 1998. (Diss.)
Kamlesh, Kamta. Pravasi Hindi lokgeeton men vedana ke swar. In: Manav [Lucknow], 22 (1992), nr. 1, pp. 1-7.
Kamp, A.F. De standvastige tinnen soldaat: 1860-1960. 's-Gravenhage: NV Biliton Maatschappij, [1960].
Kamps, José. Over Hilda de Pilda, Jerrel en Piem. In: Tropisch Nederlands, 2 (1997), nr. 3/4, juli, p. 13.
Kanhai, G. Gissingen omtrent de toekomst van het Nederlands in Suriname, uitgaande van de huidige situatie. Paramaribo 1972. (Scriptie I.O.L.)
Kanhai, Irvin & Joyce Nelson (samenstelling). Strijd om grond in Suriname: verkenning van het probleem van de grondenrechten van Indianen en Bosnegers. Met bijdragen van: André Hoekema, Mathilde Molendijk, Joop Vernooij. Paramaribo 1993.
Kannemeyer, J.C. Die Afrikaanse literatuur 1652-1987. 2e druk. Kaapstad/Pretoria: Human & Rousseau, 1998.
Kanten, Frank van. A República dos Palmares. In: Oso, 11 (1992), nr. 2, pp. 156-173.
Kappel, Rudi. Okojoemo ‘Amana’ en het meisje: een Caraïbisch verhaal. In: Tongoni 2, (Vox Guyanae, 3 (1959), nr. 6, oktober), pp. 21-22.
Kappler, [August]. Nederlandsch-Guyana. Vertaald door F.L. Postel. Winterswijk: G.J. Albrecht, 1883.
Kappler, August. Surinam, sein Land, seine Natur, Bevölkerung und seine Kultur-Verhältnisse: mit Bezug auf Kolonisation. Stuttgart: J.G. Cotta, 1887.
K[arg], C[yriel], B.B.K. etc., vele getrouwen. Een bindende uitspraak: Een bloem voor een bloem; een (schonere) bloem voor een degen. In: Vrije Stem, nr. 394, 10 augustus 1968.
Karg, Cyriel R. De vriendschap van de slang en de kikker. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. In: Wie van ver komt, kan veel verhalen: sprookjes, mythen en legenden verteld door vluchtelingen. Amsterdam: Vluchtelingen Werk, 1990, pp. 68-73.
Kartowidjojo, Kardi. Kèhèng. [Samengesteld en vertaald door Johan Sarmo, Hein Vruggink en Michiel van Kempen.] [Paramaribo]: Afdeling Cultuurstudies van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, [1988].
Kartowidjojo, Kardi. Pak Soenarjo/Pak Soenarjo en zijn vier zonen. [Vertaald en toegelicht door Johan Sarmo en Hein Vruggink.] In: Oso, 9 (1990), nr. 2, december, pp. 41-55.
Kate jr., H.F.C. ten. Een en ander over Suriname. In: De Gids, 52 (1888), Derde deel, pp. 181-221.
Kate, Herman F.C. ten. Schilder-teekenaars in Nederlandsch Oost- en West-Indië en hun beteekenis voor de land- en volkenkunde. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, 67 (1913), pp. 441-515.
Kate, Herman F.C. ten. De Indiaan in de letterkunde. In: De Gids, 83 (1919), dl. III, pp. 62-128.
Kate, Herman F.C. ten. De Indiaan in de letterkunde. In: WIG, 2 (1921), pp. 95-108.
Kaulesar Sukul, J.P. Van Hindoestan tot hindoestaanse Surinamer. In: Sticusa jaarboek 1954. Onder redactie van G.H. van der Kolff. Amsterdam: Sticusa, [1955], pp. 115-134.
Kaulesar Sukul, J.P. Enkele beschouwingen over het Holifeest. Utrecht: Shri Sanatan Dharm, 1974.
Kaulesar Sukul, J.P. De Bhagavadgītā: beschouwingen en Nederlandse vertaling. Utrecht: Storm, 1958. (2e druk: Paramaribo: Bovam, 1981) (Diss.)
K[eerveld], H[umphrey]. Nieuwe cultuurminister R.E. Ravales: ‘Ik heb liever dat ze gewoon Dobru blijven zeggen, hoor. In: De Vrije Stem, 24 maart 1980.
Keijser, Paula. Suikerriet, suikerverdriet: slavernij in enkele 18e-eeuwse teksten. Culemborg: Educaboek, 1985. (Literatuur in katernen.)
Kelk, C.J. Albert Helman. In: C.J. Kelk, Rondom tien gestalten: kritisch overzicht van de Nederlandsche romanlitteratuur der laatste vijf jaren. Utrecht: A.W. Bruna, 1938, pp. 258-266.
Kempen, Michiel van (a). Cairo, conservator van de creools-orale literatuur. In: SWI-Forum, 2 (1985), nr. 1, juni, pp. 30-43.
Kempen, Michiel van (b). Michael Slory schept het klassieke liefdesgedicht in het Sranantongo. In: De Ware Tijd, 10 & 11 december 1985.
Kempen, Michiel van (red.) (a). Nieuwe Surinaamse verhalen. Paramaribo: De Volksboekwinkel, 1986.
Kempen, Michiel van (b). Traditie en compositie: Trefossa's ‘Kopenhagen’ & ‘Maanavonden’. In: Bhāsā, 3
[p. 122]
(1986), nr. 1, januari, pp. 34-41; nr. 2, maart, pp. 17-22; en 3, mei, pp. 9-12.
Kempen, Michiel van (c). Van het bloed dat vloeit en verbindt: symbolische functies in Átman van L.H. Ferrier. In: Bhāsā, 3 (1986), nr. 4, september, pp. 12-18.
Kempen, Michiel van (d). De beweging is gebleven, maar het zwaartepunt ligt anders. De poëzie van Astrid Roemer. In: Kalá, 1 (1986), nr. 1, pp. 9-14.
Kempen, Michiel van (e). De roman ‘Strafhok’ en zijn lezers. In: Kalá, 1 (1986), nr. 2, december, pp. 5-12.
Kempen, Michiel van (f). De mislukking van een geslaagde roman. In: SWI Forum, 3 (1986-1987), nr. 2, december/ januari, pp. 60-78.
Kempen, Michiel van (a). De knuppel in het doksenhok: leven in de Surinaamse letteren. Paramaribo: De Volksboekwinkel, 1987.
Kempen, Michiel van (b). De Surinaamse literatuur 1970-1985: een documentatie. Paramaribo: De Volksboekwinkel, 1987.
Kempen, Michiel van (c). Drie beelden van een land ver weg. In: Bhāsā, 4 (1987), nr. 1, januari, pp. 10-20. Overgenomen in Weekkrant Suriname, 14 en 21 december 1989.
Kempen, Michiel van (d). Boekbespreking [Index on censorship.] In: Bhása, 4 (1987), [nr. 2], april, pp. 28-29.
Kempen, Michiel van (e). De ‘overgrense’ bewegingen van Shrinivási. In: Bhāsā, 4 (1987), [nr. 3], oktober 1987, pp. 34-40.
Kempen, Michiel van (f). Ergens, maar het daglicht onthult niet waar. Rudolf van Lier 1914-1987 in memoriam. In: Kalá, 2 (1987), nr. 1, juli, pp. 23-27.
Kempen, Michiel van (g). Een voorwoord dat zichzelf niet zal overleven. in: Jit Narain, Waar ben je daar/ Báte huwán tu kahán. Paramaribo: SSN, 1987, pp. 5-10.
Kempen, Michiel van (a). R. Dobru: een maatschappelijke inhoud en zijn vorm. In: Oso 7 (1988), nr. 1, mei, pp. 6-20.
Kempen, Michiel van (b). [Bespreking van vier Anansi-boeken.] In: Oso, 7 (1988), nr. 1, mei, pp. 107-110.
Kempen, Michiel van (c). Bea Vianen. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 31, november 1988. 14 pp.
Kempen, Michiel van (d). De knagers en de knabbelaars; klein Surinaams supplement op Boekenpest van Boudewijn Büch. In: Maatstaf, 36 (1988), nr. 11/12, november/december, pp. 133-140. Ook in: Kalá, 3 [1989], nr. 2, pp. 24-31. Ook, Vlaams-katholiek gecensureerd, in: Catalogus en lezingen bij de tentoonstellingen over Suriname in de Stedelijke Openbare Bibliotheek ‘De Biekorf’. Brugge: Kruispunt, 1995. (Kruispunt, 36 (1995), nr. 161bis, juni), pp. 142-154.
Kempen, Michiel van (e). De populariteit van Surinaamse literatuur. In: NUCS Koerier, 1988, nr. 1, april, pp. 25-31.
Kempen, Michiel van (a). L.H. Ferrier. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 33, mei 1989. 9 pp.
Kempen, Michiel van (b). Surinaamse schrijvers en dichters. Met honderd schrijversprofielen en een lijst van pseudoniemen. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989.
Kempen, Michiel van (red.) (c). Verhalen van Surinaamse schrijvers. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989. (Grote ABC nr. 694.)
Kempen, Michiel van (d). Op de spie van de taal: Over Kopzorg van Edgar Cairo. In: Preludium, 6 (1989), nr. 6, pp. 55-59.
Kempen, Michiel van (e). Shrinivási, een kwart eeuw dichterschap. In: Streven, 56 (1989), nr. 7, april, pp. 598-613.
Kempen, Michiel van (f). Tussenstroomse schrijvers: de literatuur uit Suriname. In: Deus ex machina, no. 52, december 1989, pp. 71-83.
Kempen, Michiel van (a). Edgar Cairo. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 36, februari 1990. 20 pp.
Kempen, Michiel van (c). Suriname in de Nederlandse literatuur. In: Theo D'haen (red.), Herinnering, her komst, herschrijving: koloniale en postkoloniale literaturen. Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Rijksuniversiteit, 1990, (Semaian 4), pp. 92-106.
Kempen, Michiel van (d). Op zoek te gaan naar een nieuwe bron: schrijven en literatuurkritiek als ontmoeting der culturen. In: De Gids, 153 (1990), nr. 10/11, oktober/november, pp. 921-932.
[p. 123]
Kempen, Michiel van (a). Rudie van Lier. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 40, februari 1991. 16 pp.
Kempen, Michiel van (b). The making of a new and renewed literature: developments in Surinam literature 1975-1988. In: Norbert Morciniec & Stanisław Predota (eds.), Neerlandica Wratislaviensia V. Wrocław 1991, (Acta Universitatis Wratislaviensis no. 1299), pp. 193-221.
Kempen, Michiel van (c). Astrid Roemer. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 43, november 1991. 19 pp.
Kempen, Michiel van (d), Vier Surinaamse schrijvers vijftien jaar later: ‘Niets, maar dan ook niets is er voor ons veranderd door de onafhankelijkheid’. In: Preludium, 8 (1991), nr. 2, pp. 11-22. Ook in: Kruispunt, 36 (1995), nr. 161, juni-september, pp. 481-489.
Kempen, Michiel van (e). Michaël Slory: dichter tussen de mensen. In: Michaël Slory, Ik zal zingen om de zon te laten opkomen. Bloemlezing samengesteld en ingeleid door Michiel van Kempen. Amsterdam: In de Knipscheer, 1991, pp. 7-28.
Kempen, Michiel van (f). [Bespreking van Ātman.] In: SWI Forum, 8 (1991), nr. 1, juni, pp. 72-74.
Kempen, Michiel van (g). Ik wil mijn vrouw ruilen voor een pen en een stuk papier: Schrijven in Suriname. In: de Volkskrant, 10 mei 1991.
Kempen, Michiel van (h). Seismograaf van de cultuurshock. In: Deus ex Machina, 15 (1991), no. 4, pp. 41-48.
Kempen, Michiel van (a). De muziekwerken van Rudy Bedacht: een muziekbibliografische en fonografische verkenning. In: Oso, 11 (1992), nr. 1, mei, pp. 83-91.
Kempen, Michiel van (b). Jonge Surinaamse schrijvers: een idealistische generatie met de hand op de knip. In: Restant, 20 (1992), nr. 4, pp. 7-20. Overgenomen in De Ware Tijd Literair, nr. 219, 7 maart 1992.
Kempen, Michiel van (c). Een interview met Cándani. In: Dignity, 1 (1992), nr. 1, januari, p. 77.
Kempen, Michiel (d). Hete nachten in Paramaribo. In: Maatstaf, 40 (1992), nr. 8/9, september, pp. 110-122.
Kempen, Michiel van (e). ‘Al die jaren hebben ze me als werkezel voor het Sranantongo gebruikt.’ In: De Gids, 155 (1992), nr. 5, mei, pp. 365-372.
Kempen, Michiel van (f). Letterkunst als graadmeter. In: Sranan: cultuur in Suriname. Samenstelling en redactie: Chandra van Binnendijk, Paul Faber. Amsterdam/ Rotterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen/ Museum voor Volkenkunde, 1992, pp. 126-135.
Kempen, Michiel van (g). [Review De nacht op de Courage - Caraïbische vertellingen.] In: NWIG, 66 (1992), no. 1 & 2, pp. 147-148.
Kempen, Michiel van (h). Een vakman die tobt met zijn gevoelens. In: Weekkrant Suriname, 2 t/m 8-1-1992. Ook In: De Ware Tijd Literair, nr. 274, 24 april 1983. En in: Tussen droom en werkelijkheid: een keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd. Paramaribo: Okopipi, 2001, pp. 179-183.
Kempen, Michiel van (red.) (a). Privé Domein van de Surinaamse letteren: het Surinaamse literatuurbedrijf in egodocumenten en verspreide teksten. Paramaribo: Surinaams Museum, 1993. (Mededelingen van het Surinaams Museum nr. 51.)
Kempen, Michiel van (b). Thea Doelwijt. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 49, mei 1993. 18 pp.
Kempen, Michiel van (c). De geest van Waraku: kritieken over Surinaamse literatuur. Haarlem/ Brussel: Zuid, 1993.
Kempen, Michiel van (d). Shrinivási. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 51, november 1993. 18 pp.
Kempen, Michiel van (e). De jeugdjaren van Albert Helman. In: Mutyama 4 (1993), nr. 5 (Lou Lichtveld - Albert Helman negentig jaar), pp. 8-22.
Kempen, Michiel van (f). Albert Helman viert zijn 90ste verjaardag: Mister Lou, how much? In: Weekkrant Suriname, 4 november 1993. Ook in: De Ware Tijd Literair, nr. 312, 5 februari 1994.
Kempen, Michiel van (g). De slordigheid van Dobru? In: Oso, 12 (1993), nr. 1, april, pp. 113-114.
Kempen, Michiel van (h). J. van de Walle: verteller tussen de grenzen. In: J. van de Walle, Romans en verhalen. 's-Hertogenbosch/Baarn: Aldus/De Prom, 1993, pp. 569-574.
Kempen, Michiel van (a). Haken en ogen aan een literatuurgeschiedenis van Suriname. In: Luc Herman (red.), The empire writes back (again): vergelijkende literatuurwetenschap en post-koloniale literatuurstudie. Antwerpen: Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap,
[p. 124]
1994, (ALW-Cahier nr. 15), pp. 49-74.
Kempen, Michiel van (b). Michaël Slory. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 55, november 1994. 15 pp.
Kempen, Michiel van (a). Anton van Duinkerken. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 57, mei 1995. 43 pp.
Kempen, Michiel van (b). Suriname verbeeld. Amsterdam: Vrienden van de Universiteitsbibliotheek, 1995.
Kempen, Michiel van (c). De creatieve contestatie van een gladde aap: Mijn aap lacht van Albert Helman. In: Oso, 14 (1995), nr. 1, april, p. 8-21.
Kempen, Michiel van (d). De bijenkorf van de Surinaamse literatuur. In: Een kijk op de wereld: intercultureel leesonderwijs. Onder redactie van Koos Hawinkels. Den Haag/Leuven: NBLC/Davidsfonds/Infodok, 1995, pp. 52-61.
Kempen, Michiel van (red.) (e). Spiegel van de Surinaamse poëzie: van de oude liedkunst tot de jongste dichters. Amsterdam: Meulenhoff, 1995.
Kempen, Michiel van (f). Het hart spreekt en ademt elke taal. In: Kruispunt, 36 (1995), nr. 161, juni-september, pp. 447-454.
Kempen, Michiel van (g). Toespraak over de hoofden van de nullen tot de enen: Over Wim de Bie, Harry Mulisch en Augustinus. In: Kruispunt, 36 (1995), nr. 161, juni-september, pp. 472-480.
Kempen, Michiel van (h). De lappendeken van de Surinaamse letteren. In: Nieuwsbrief Letteren, jrg. 4 (1995), nr. 1 (voorjaar), pp. 2-7.
Kempen, Michiel van (a). Weg met het draaiorgel, maar wat dan? De letteren in de Republiek Suriname. In: Armada, 1 (1996), nr. 2, maart, pp. 50-59.
Kempen, Michiel van (b). Rabin Gangadin. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 61, mei 1996, 13 pp.
Kempen, Michiel van (a). Anil Ramdas. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, 65e aanvulling, mei 1997, 15 pp.
Kempen, Michiel van (b). [Bespreking van A history of literature in the Caribbean, Vol. 1.] In: Oso, 16 (1997), nr. 1, april, pp. 114-116.
Kempen, Michiel van (c). Een kleinkind op leeftijd en een guitige grootvader: over traditie en reflectie in het werk van Celestine Raalte en Hugo Pos. In: Kruispunt, 38 (1997), nr. 172, december, pp. 250-276.
Kempen, Michiel van (d). Vuurtje blazen, flesje schudden: de literaire kritiek in Suriname in de jaren '80. In: Surinaamse en Caraïbische literatuur. Schrijverschap 2000 nationaal of internationaal? Redactie Jack Menke, Jerry Egger, Joop Vernooij, Eartha Groenfelt. Paramaribo: Stichting Wetenschappelijke Informatie, 1998. (SWI-Forum 14 (1997), nr. 2, december, & 15 (1998), nr. 1, juni), pp. 33-49.
Kempen, Michiel van (e). Literatuurgeschiedenis van het Caraïbisch gebied. In: Surinaamse en Caraïbische literatuur. Schrijverschap 2000 nationaal of internationaal? Redactie Jack Menke, Jerry Egger, Joop Vernooij, Eartha Groenfelt. Paramaribo: Stichting Wetenschappelijke Informatie, 1998. (SWI-Forum 14 (1997), nr. 2 (december) & 15 (1998), nr. 1 (juni), pp. 97-104.
Kempen, Michiel van (f). In memoriam Otto Sterman. In: De Ware Tijd Literair, nr. 506, 22 november 1997.
Kempen, Michiel van (g). Crédit-bail pour ailes d'emprunt: L'émancipation contrariée de la prose surinamienne/ Een huurkoopcontract voor leenvleugels: De afgeremde emancipatie van het Surinaamse proza. In: B. Verstraete (ed.), L'émancipation dans la littérature néerlandophone des Caraïbes! Emancipatie in de Nederlandstalige Caraïbische literatuur. Lille: Université Charles-de-Gaulle, Centre de recherches néerlandaises Michiel de Swaen, 1997, (Alluvions/ Bilingue), pp. 93-104.
Kempen, Michiel van (a). Wat verwaait er op de passaat? of Hoe de geest van Multatuli de krabben in de Surinaamse ton weerstond. In: De geest van Multatuli. Proteststemmen in vroegere Europese koloniën. Onder redactie van Theo D'haen en Gerard Termorshuizen. Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Rijksuniversiteit, 1998, (Semaian 17), pp. 184-213.
Kempen, Michiel van (b). J. van de Walle. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 68, februari 1998, 19 pp.
Kempen, Michiel van (c). Een negerdichter die zichzelf wegzong: over de poëzie van Bernardo Ashetu. In: Bzzlletin, 27 (1998), nr. 255, april, pp. 50-59.
Kempen, Michiel van (d). Kijk vreesloos in de spiegel: Albert Helman 1903-1996: notities, nota's,
[p. 125]
noteringen. Haarlem: In de Knipscheer, 1998.
Kempen, Michiel van (e). Altijd wacht ons nog de pot met vlees: vertellen, dansen en schrijven in het Surinaamse binnenland. In: Catalogus Beeld voor beeld. Festival voor Visuele Antropologie 4 t/m 7 juni 1998. Soeterijn Amsterdam. Artikelen en filmbeschrijvingen. [Redactie: Natascha Bregstein, Jan Erik Oegema, Martin van den Oever, Inge van Zoelen.] [Amsterdam]: Savan (Stichting Audio Visuele Antropologie Nederland) in samenwerking met Soeterijn, 1998, pp. 26-34.
Kempen, Michiel van (f). Vernacular literature in Suriname. In: Caribbean literature from Suriname, the Netherlands Antilles, Aruba, and the Netherlands: a special issue. Callaloo, 21 (1998), nr. 3, pp. 630-644.
Kempen, Michiel van (g). Albert Helman. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 71, november 1998. 42 pp.
Kempen, Michiel van (h). Het struikelblok van Coba of Wat hoort er tot de vroegste Surinaamse letteren? In: Tussenfiguren: schrijvers tussen de culturen. Elisabeth Leijnse & Michiel van Kempen, redactie. Amsterdam: Het Spinhuis, 1998, pp. 63-81.
Kempen, Michiel van (i). Icarus op Curaçao: over Dubbelspel van Frank Martinus Arion. In: Bzzlletin, nr. 260, november 1998, pp. 45-48.
Kempen, Michiel van (j). De onuitwisbare kenmerken van de zwarte stem: over de stijl van Astrid H. Roemer. In: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 5 (1998), nr. 1, juni, pp. 21-39.
Kempen, Michiel van (eindredactie) (k). Vrijpostige kwatrijnen: een huldebundel voor Hugo Pos. Haarlem: In de Knipscheer, 1998.
Kempen, Michiel van (a). Caraïbische literatuurgeschiedenis: de vangst van glibberige vissen. In: Literatuur, 16 (1999), nr. 2, maart/april, pp. 117-120.
Kempen, Michiel van (b). [Bespreking van Hugo Pos - Tot in de nde, nde graad: nestoriaanse kwatrijnen.] In: Oso, 18 (1999), mei, nr. 1, pp. 100-101.
Kempen, Michiel van (c). Dutch language Caribbean voices in English. In: The low countries: arts and society in Flanders and the Netherlands: a yearbook 1999-2000. [Rekkem]: Flemish-Netherlands Foundation ‘Stichting Ons Erfdeel’, [1999], pp. 281-282.
Kempen, Michiel van (d). Caliban met welgevulde boekentas: Albert Helman als indiaan in de diaspora? In: Armada, 4 (1999), nr. 16, september, pp. 44-53.
Kempen, Michiel van (e). Niet terug naar het land van Kareltje Rex: De poëzie van John Leefmans. In: Armada, 4 (1999), nr. 16, september, pp. 53-62.
Kempen, Michiel van (f). De West tussen Romantiek en realisme. In: K.D. Beekman, M.T.C. Mathijsen-Verkooijen, G.F.H. Raat (red.), De as van de Romantiek: opstellen aangeboden aan prof dr W. van den Berg bij zijn afscheid als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Vossiuspers AUP, 1999, pp. 114-128.
Kempen, Michiel van (red.) (g). Mama Sranan: 200 jaar Surinaamse verhaalkunst. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door -. Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1999.
Kempen, Michiel van (a). ‘Ik ben een neger.’ Poëzie als graf voor Surinaamse demonen. In: Poëziekrant, 24 (2000), nr. 3, mei-juni, pp. 36-41.
Kempen, Michiel van (b). De moeizame geboorte van een Sarnami dichteres - of niet? In: Literatuur, 17 (2000), nr. 4, juli/augustus, pp. 211-216. Ook in: De Ware Tijd Literair, nr. 604, 23 oktober 1999.
Kempen, Michiel van (a). John Leefmans en zijn poëzie. In: John Leefmans, Intro. Haarlem In de Knipscheer, 2001, pp. 95-100.
Kempen, Michiel van (b). Corly Verlooghen. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 80, februari 2001. 14 pp.
Kempen, Michiel van (c). Le Suriname: une jeune nation en chute libre. In: Septentrion, 30 (2001), nr. 2, pp. 88-90.
Kempen, Michiel van (d). Het Nirwana is een lege trein: Reisverhalen over India. Haarlem: In de Knipscheer, 2001.
Kempen, Michiel van (e). Ellen Ombre. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 81, mei 2001, 12 pp.
Kempen, Michiel van (f). The literary infrastructure of Suriname: problems and changes. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 2. English and Dutch-speaking regions. Edited by A. James Arnold.
[p. 126]
Subeditors Vera M. Kutzinski, Ineke Phaf-Rheinberger. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 2001, pp. 387-395.
Kempen, Michiel van (g). Surinamese short narrative. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 2. English and Dutch-speaking regions. Edited by A. James Arnold. Subeditors Vera M. Kutzinski, Ineke Phaf-Rheinberger. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 2001, pp. 543-560.
Kempen, Michiel van (h). De hoofdpijn van de bibliograaf. In: Kruispunt, 2001, nr. 188, december (ter perse).
Kempen, Michiel van (a). De fondantlaag van de romantiek: vier teksten over slavernij in Suriname. In: Spiegel der Letteren, 44 (2002), nr. 1.
Kempen, Michiel van (b). Chitra Gajadin. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 84, februari 2002. 11 pp.
Kempen, Michiel van. Jit Narain. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. (2002) (ter perse)
Kempen, Michiel van. Van Grouwelijcke Monsters en Kinderen Gods: De Nederlands-koloniale literatuur over Suriname. In: Theo D'haen (red.), Europa buitengaats: Handboek koloniale literaturen. Amsterdam: Bert Bakker (ter perse).
Kempen, Michiel van. 1962: Hans Faverey maakt zijn debuut in Podium; Bernardo Ashetu's debuutbundel Yanacuna verschijnt. In: Kunsten in beweging. Deel I. Onder redactie van Rosemarie Buikema. (ter perse, verschijnt in 2003)
Kempen, Michiel van. 1978: Edgar Cairo begint columns voor de Volkskrant te schrijven; 1996: Kader Abdolah begint columns voor de Volkskrant te schrijven. In: Kunsten in beweging. Deel I. Onder redactie van Rosemarie Buikema. (ter perse, verschijnt in 2003)
Kempen, Michiel van. Van ijskast en bromfiets: Antillianen over Suriname, Surinamers over de Antillen en Aruba: aspecten van Caraïbische identiteit, (ter perse)
Kempen, Michiel van, m.m.v. Jan Bongers (red.). Hoor die tori! Surinaamse vertellingen. Amsterdam: In de Knipscheer, 1990.
Kempen, Michiel van, m.m.v. Jan Bongers (red.). Sirito: 50 Surinaamse vertellingen. Paramaribo: Kennedy-Stichting, 1993.
Kempen, Michiel van & Hugo Enser. Surinaamse kranten en hun vindplaatsen vanaf 1774. In: Oso, 20 (2001), nr. 2, pp. 263-286.
Kempen, Michiel van & John Albert Jansen. Nergens thuis: Jit Narain en het verdriet van de voorouders. In: Poëziekrant, 26 (2002), nr. 1, januari-februari, pp. 57-63.
Kempen, Yves van. Bestemming is belangrijker dan afkomst: over het werk van Anil Ramdas. In: Ons Erfdeel, 42 (1999), nr. 3, pp. 396-403.
Kensmil, Harry. Na een kwart eeuw omroepwezen in Suriname. In: Djogo, 3 (1960), nr. 1, september/oktober, pp. 15-16.
Kerner, Charlotte. Seidenraupe, Dschungelblüte: die Lebensgeschichte der Maria Sibylla Merian. In der Ausst. veränderte Aufl. Weinheim [etc.]: Beltz & Gelberg, 1992.
Kerst en Nieuwjaar Programma AVROS. [Paramaribo: Avros, 1943.]
Kesler, C.K. Maria Sibylla Merian (1647-1717). In: WIG, 13 (1931-32), pp. 37-43.
Kesler, C.K. Nog iets over Maria Sibylla Merian. In: WIG, 13 (1931-32), pp. 165-166.
Kesler, C.K. In memoriam Dr. H.D. Benjamins. In: Tropisch Nederland, 5 (1933), afl. 21, 6 februari, pp. 323-324.
Kesteloot, L. Les écrivains noirs de langue française: naissance d'une littérature. Bruxelles: Edition de l'Université de Bruxelles, 1965. (1ère ed.: 1963).
Kesteloot, Lilyan. Methodologie de la recherche et de l'analyse du recit oral. In: Komparatistische Hefte, nr. 15/16 (1987), Poetik mündlicher und schriftlicher Literatur, pp. 119-126.
K[etwaru], E.N. (a). De droefenis van Bhai. In: Bhāsā, 2 (1984), nr. 1, december, pp. 20-25.
K[etwaru], E.N. (b). Haken en aanhalingstekens bij Djewal Persad. In: Bhāsā, 2 (1984), nr. 1, december, pp. 27-29.
Ketwaru, E.N. Sarnamiseminar. In: Oso, 5 (1986), nr. 2, december, pp. 203-205.
Ketwaru, J. Surinaams-Hindustaanse muziek. In: Surinaamse muziek in Nederland en Suriname. Onder redactie van Marcel Weltak. [Utrecht]: Kosmos, Surinam Music Association, [1990], pp. 39-44.
[p. 127]
K[eye], O[ttho]. Het waere onderscheyt tusschen koude en warme landen, aengewesen in de nootsakelijckheden die daer vereyscht worden ... om beyde die landen te konnen bewoonen ... Voor-gestelt en vergeleken met Nieu-Nederlant, als sijnde een koudt landt en Guajana sijnde een warm landt, en beyde gelegen in America ... In 's Graven-Hage: gedruct voor den autheur, by Henricus Hondius, in de nieuwe Konst-en-boeck-druckery, in de Hofstraet, [1659].
Khemradj, Roy. ‘Don n'a dresi’. In: Kompas, 1 (1996), nr. 40, 5-11 augustus, pp. 32-36.
Kiban, Robert Janki. Muziek, zang en dans van de Karaiben in Suriname. Paramaribo: Stichting Etnologische Kring, 1966.
Kindergedachten in woord en beeld rondom de ingreep van 25 febr. 1980: aangeboden aan het volk van Suriname. [Reproducties van tekeningen en opstellen van leerlingen van de Thomas van Aquinoschool, Zorg & Hoop.] [Paramaribo: 1980].
Kinderspel in Suriname. Paramaribo: Stichting Etnologische Kring Suriname, 1963.
King, Johannes. Het eerste visioen van Johannes King: naar het handschrift uit Herrnhut meegedeeld in moderne spelling. In: Tongoni 1, Vox Guyanae, 3 (1958), nr. 1, februari, pp. 41-45.
King, Johannes. Life at Maripaston. Edited by H.F. de Ziel. The Hague: Martinus Nijhoff, 1973. (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 64.)
King, Johannes. Berichten uit het Bosland (1864-1870). Inleiding en vertaling Chris de Beet. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, Instituut voor culturele antropologie, Centrum voor Caraibische studies. 1981. (Bronnen voor de studie van bosneger samenlevingen, 7.)
Kishna, Sita. Het ontstaan van het Sarnami. In: Eddy Charry, Geert Koefoed en Pieter Muysken, met medewerking van Sita Kishna (red.). De talen van Suriname. Muiderberg: Coutinho, 1983, pp. 67-92.
Kishna, Sita. Prins Awin en de twee leeuwewelpjes en andere verhalen. Bewerkt door -. Illustraties Soeki. Irodikromo. [Paramaribo]: Stichting Wetenschappelijke Informatie in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Sport, [1985].
Kishna, Sita. De fluitspeler en andere verhalen. Naverteld door -. Illustraties Soeki Irodikromo. Paramaribo: 1986.
Klashorst, Pauline van de. Banja-pré: interview met Henk Tjon. In: Pauline van de Klashorst (red.), Dodendans: ontdekkingsreis rond de dood in verschillende culturen. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1990, (KIT Publications), pp. 140-149.
Klaveren, Frans van. Voor de zoveelste keer speelt Bouterse met de baard van de tijger. In: NRC Handelsblad, 7 december 1983.
Kleberg-Tjoe Nij, A. Taal en het zelf-concept: een onderzoek naar de wijze waarop vier Creoolse dichters schrijven over ‘mi’. [Paramaribo]: Instituut voor de Opleiding van Leraren, 1998. (Scriptie MO-B.)
Kleijn, Koen. Schutters en studenten: de geschiedenis van de Universiteitsbibliotheek. Amsterdam: Stadsuitgeverij, 1992.(Historisch Amsterdam.)
Kleine, Christina Mary de. A morphosyntactic analysis of Surinamese Dutch as spoken by the Creole population of Paramaribo, Suriname. Ann Arbor, Mich.: University Microfilms International, [1999]. (Diss.)
Klerk, C.J.M. de. Cultus en ritueel van het orthodoxe hindoeisme in Suriname. Amsterdam: Urbi et Orbi, 1951. (Diss.)
Klerk, C.J.M. de. De immigratie der Hindostanen in Suriname. Amsterdam: Urbi et Orbi, 1953.
Klerk, C.J.M. de. Boek I. Cultus en ritueel van het orthodoxe hindoeisme in Suriname. Boek II. De immigratie der Hindostanen in Suriname. Met een voorwoord en inleiding van Sandew Hira. Den Haag: Amrit, 1998. [Fotomechanische herdruk.]
Klerk, Joost de. Grietjebie, schoonheid van Suriname: een reis langs oerwouden en rivieren. Haarlem: De Toorts, 1966. (Toorts-contacten, 7.)
Klinkers, Ellen. Op hoop van vrijheid: van slavensamenleving naar creoolse gemeenschap in Suriname, 1830-1880. Utrecht: Vakgroep Culturele Antropologie Universiteit Utrecht, 1997. (Bronnen voor de studie van Afro-Suriname, 18.) (Diss.)
[Klinkhamer, K.] Caraïbische spraakkunst. [Paramaribo: 1955]
Kloek, J.J. Over Werther geschreven...: Nederlandse reacties op Goethes Werther 1775-1800: proeve van historisch receptie-onderzoek. Utrecht: Hes, 1985.
Kloek, J.J. Van receptie-esthetica naar leescultuur - en terug? In: Forum der Letteren, 34 (1993), nr. 4,
[p. 128]
december, pp. 242-254.
Kloos, Peter. W.G. Ahlbrinck, missionaris-etnograaf onder de Karaiben in Suriname. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 123 (1967), pp. 141-144.
Kloos, Peter. Becoming a pïyei: variability and similarity in Carib shamanism. In: Antropologica, nr. 24, 1968, pp. 3-25.
Kloos, Peter. Female initiation among the Maroni river Caribs. In: American Anthropologist, 71 (1969), pp. 898-905.
Kloos, Peter. The Maroni river Caribs of Surinam. Assen: Van Gorcum & Comp./Prakke & Prakke, 1971. (Diss.)
Kloos, Peter. Johannis Sneebeling over Surinaamse Indianen: een manuscript uit de 18e eeuw. In: Mededelingen Stichting Surinaams Museum, [1973], nr. 10, [pp. 5-40].
Kloos, Peter. Galibi: een Karaïbendorp in Suriname. Paramaribo: Bureau Volkslectuur, 1975.
Kloos, Peter. Karaibische verhalen. In: Bzzlletin, 5 (1976), nr. 40 (Surinamenummer), november, pp. 24/12-27/15.
Kloos, Peter (a). The Akuriyo of Surinam: a case of emergence from isolation. Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs, 1977. (Iwgia Document.)
Kloos, Peter (b). The Akuriyo way of death. In: E.B. Basso (ed.), Carib speaking Indians: culture, society, language. Tucson: University of Arizona Press, 1977, pp. 114-122. (Anthropological Papers of the University of Arizona, 28.)
K[loos], P[eter]. Indiaanse muziek en Caraïbische liederen. In: Albert Helman (red.), Cultureel mozaïek van Suriname. Zutphen: De Walburg Pers, 1978, pp. 349-359.
Kloos, Peter. [Bespreking van De foltering van Eldorado.] In: Oso, 2 (1983), nr. 2, december, pp. 228-229.
Kloos, Peter. De mythe van de Amazonen: een Caraïbische versie uit Suriname. In: Oso, 3 (1984), nr. 2, december, pp. 153-165.
Kloos, Peter. Aanvaarding en ontkenning: leven en dood in niet-westerse culturen. In: Pauline van de Klashorst (red.), Dodendans: ontdekkingsreis rond de dood in verschillende culturen. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1990, (KIT Publications), pp. 10-17.
Kloos, Peter. Thing aloud: a Maroni river Carib shaman considers a patient. In: M.M.G. Bax & A. Koster (eds.), Power and prayer: essays on religion and politics. Amsterdam: VU University Press, 1993, pp. 108-119.
Kloos, Peter. The Maroni river Caribs of Surinam. [Tekstboek bij de gelijknamige CD.] Leiden/Amsterdam: PAN Records, KIT, 1996. (PAN 4005 KCD.)
Kloos, Peter & Nardo Aluman (red.). Drie Karaïbische vertellingen. Verteld door Kamala'imïn, La'imo en Ilu'imïn. Opgetekend en vertaald door -. In: Mutyama, 2 (1991), nr. 3, november, pp. 31-34.
Kloos-Adriaansen, Anneke C. Kinderen van Galibi: kinderopvoeding en kinderverzorging in de Caraïbendorpen Christiaankondre en Langamankondre in Suriname. Amsterdam: Afd. Culturele antropologie, Antropologisch-Sociologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam: 1974. (Uitgave 5.)
Klooster, Wm.S.B. Romanliteratuur over Suriname. In: Schakels, 1963, S 50 NA 39, pp. 7-10.
Knappert, L. De labadisten in Suriname. In: WIG, 8 (1926-27), pp. 193-218.
Knight, Franklin W. The Caribbean: the genesis of a fragmented nationalism. New York: Oxford University Press, ca. 1991. (1st ed.: 1990).
Knuvelder, Gerard. Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde. 's-Hertogenbosch: Malmberg, 1964.
Knuvelder, G.P.M. Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel III. 5e, geheel herz. dr. Den Bosch: Malmberg, 1973.
Knuvelder, Gerard. Onachterhaalbre tijd. Den Bosch: Malmberg, [1974].
Koanting, Evert D. A toli fu Wataa Mama. [Nederlandse vertaling: E.D. Koanting. Samenstelling: Louis M. Shanks e.a.] Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, [1987]. (Serie leesboekjes in het Aukaans.)
Köbben, A.J.F. Unity and disunity: Cottica Djuka society as a kinship system. In: Bijdragen to de Taal-, Land- en Volkenkunde, 123 (1967), pp. 10-52.
Köbben, A.J.F. In vrijheid en gebondenheid: samenleving en cultuur van de Djoeka aan de Cottica. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, Instituut voor culturele antropologie (ICAU), Centrum voor Caraïbische studies, 1979. (Bronnen voor de studie van bosneger samenlevingen, 4.)
Koch, Jerzy. Literatura Surinamu. In: Pismo: literacko-artystyczne, (1986), nr. 11-12 (54-55), listopad-
[p. 129]
grudzień, pp. 206-209.
Koefoed, Geert. Surinaamse schrijvers en dichters als taalpolitici. In: Oso, 6 (1987), nr. 2, pp. 147-164.
Koefoed, Geert. Geschreven Creoolse literatuur van Suriname. In: Michiel Baud & Marianne C. Ketting (red.). ‘Cultuur in beweging.’ Creolisering en Afro-Caraïbische cultuur. Rotterdam: Bureau Studium Generale, Erasmusuniversiteit, 1989, (Reeks Studium Generale Rotterdam 89.03.), pp. 45-52.
Koefoed, Geert. Albert Helman als creolist. In: Mutyama 4 (1993), nr. 5 (Lou Lichtveld - Albert Helman negentig jaar), pp. 60-62.
[Koefoed, Geert.] De woorden herbevestigen: Jit Narain over poëzie. In: De Ware Tijd Literair, nr. 318, 19 maart 1994.
Koefoed, Geert. In het zingen van jouw lied ben ik tekort geschoten: over de Surinaamse dichter Jit Narain. In: Kruispunt, 36 (1995), nr. 161, juni-september, pp. 455-463.
Koefoed, Geert. Uitgeverij Canna. In: Tropisch Nederlands, 2 (1997), nr. 3/4, juli, pp. 6-7.
Koefoed, Geert. Grensoverschrijdend nationalisme. In: Surinaamse en Caraïbische literatuur. Schrijverschap 2000 nationaal of internationaal? Redactie Jack Menke, Jerry Egger, Joop Vernooij, Eartha Groenfelt. Paramaribo: Stichting Wetenschappelijke Informatie, 1998. (SWI-Forum 14 (1997), nr. 2, december, & 15 (1998), nr. 1, juni), pp. 70-81.
Koefoed, Geert (a). Wie dit leest wordt gek (op literatuur). In: De Ware Tijd Literair, nr. 517, 7 februari 1998. Ook in: Tussen droom en werkelijkheid: een keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd. Paramaribo: Okopipi, 2001, pp. 151-155.
Koefoed, Geert (b). De nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve. In: Oso, 17 (1998), nr. 1, mei, pp. 77-83.
Koefoed, Geert. ‘Toch voel ik dat de taal mij tekortdoet.’ In: De Ware Tijd Literair, nr. 648, 28 oktober 2000.
Koefoed, Geert & Jacqueline Tarenskeen. De opbouw van de Sranan woordenschat. In: Oso, 11. (1992), nr. 1, mei, pp. 67-82.
Keisi/Cees Koelewijn, Tarëno tamu inponopiï panpira (Trio verhalenboek). Leusden: Algemeen Diakonaal Bureau, 1984.
Koelewijn, Cees, in collaboration with Peter Rivière (eds.), Oral literature of the Trio Indians of Surinam. Dordrecht/ Providence: Foris, 1987. (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Caribbean Series 6.)
Koelewijn, Cees. Kennismaking met Karina en allochtonen. In: Oso, 12 (1993), nr. 2, oktober, pp. 222-226.
Koeman, C. (ed.). Links with the past: the history of the cartography of Suriname, 1500-1971 = Schakels met het verleden: de geschiedenis van de kartografie van Suriname 1500-1971 = Eslabones con el pasado: la historia de la cartografía de Surianme 1500-1971. By F.C. Bubberman, A.,H. Loor, B. Nelemans, G. Schilder, J.B.Ch. Wekker. Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum, 1973.
Koeman, Petra (e.a., red.). Het land dat in mij woont: literatuur en beeldende kunst over migratie. [Voorwoord: Marco Bentz van den Berg; inleiding: Liane van der Linden en Els van der Plas; essay: Anil Ramas.] Rotterdam [etc.]: Museum voor Volkende [etc.], 1995.
Koenders, J.G.A. Hoe ik ertoe kwam? In: Kri, kra! Proza van Suriname. Bloemlezing samengesteld door Thea Doelwijt. Paramaribo: Bureau Volkslectuur, 1972, pp. 82-89.
Koenen, J. Jan Willem Gefken, het Réveil en de afschaffing van de slavernij. Wognum: 1982.
Köhler, Wim. Atlas van de mens. In: De wereld in 1995. [S.l.]: Bonaventura/ Kluwer/ Het Spectrum, 1996, pp. 370-373. (Winkler Prins Encyclopedisch Jaarboek 1996.)
Kolfin, Elmer (a). Van de slavenzweep en de muze: twee eeuwen verbeelding van slavernij in Suriname. Leiden: KITLV Uitgeverij, 1997. (Caribbean Series 17.)
Kolfin, Elmer (b). De muze met een missie: verbeeldingen van slavernij in de West c. 1650-1860. In: Oso, 16(1997), nr. 1, april, pp. 5-20.
Kollektief Jumpa Rajguru. Sarnami-beweging: oorsprong en ontwikkeling. In: Kollektief, 1 (1984), nr. 3, februari, pp. 3-7.
Koloniale Boekerij. Aanwinsten van 1911 tot en met 1914. In: Gouvernements Advertentie Blad, nr. 102, 7 december 1917, Bijblad; nr. 104, 14 december 1917, Bijblad; nr. 105, 18 december 1917, Bijblad.
Koloniale Boekerij. Aanwinsten van 1915 en 1916. In: Gouvernements Advertentie Blad, nr. 26, 20 maart 1917.
Koloniale Boekerij. Aanwinsten van 1917 tot en met 1919. In: Gouvernements Advertentie Blad, nr. 39, 11
[p. 130]
mei 1920, Bijblad; nr. 41, 14 mei 1920, Bijblad.
[Kom, Anton de.] Gedichten en teksten van Anton de Kom. [Utrecht: Surinaams Volkscultureel Assemblée, 1981.] (Gestencilde uitgave, ook identiek uitgebracht onder de titel Teksten en gedichten van Anton de Kom.)
Kom, Judith de. Onafhankelijkheid, niet nu - maar gisteren. In: War, tijdschrift voor arbeidersliteratuur, [1] (1975-76), nr. 2, januari 1976, p. 3-6.
Kompas. Een maandelijkse publikatie. [Paramaribo]: Kabinet van de Onderminister van Cultuur. Mei, juni 1980.
Koningsbloem, Truus L. (a). De zweepslagen hielden op, maar mentaal zijn ze gebleven: een interview met André Pakosie over het gevolg van de slavernij voor de Afro-Surinamers. In: Siboga, 4 (1994), nr. 1, pp. 14-46.
Koningsbloem, Truus L. (b). Enkele overeenkomsten tussen de bosneger cultuur en de Akan cultuur: verslag van een lezing gehouden door André Pakosie op 8 oktober 1994. In: Siboga, 4 (1994), nr. 2, pp. 18-23.
Koningsbloem, Truus L. De koto is een dwangbuis...: een interview met Celestine Raalte. In: Siboga, 7 (1997), nr. 1, pp. 14-24.
Koningsveld, Herman. Het verschijnsel wetenschap: een inleiding tot de wetenschapsfilosofie. 8e dr. Meppel [etc.]: Boom, 1987.
Koopman, De, of Bydragen ten opbouw van Neêrlands koophandel en zeevaard. Amsterdam: Gerrit Bom, 1768-1776. (6 dln)
Koopman, J. Avonturen met Anansie de Spin. Illustraties van Rumy Luider-Jeleva. Amsterdam: Mulder Holland, [1982].
Korte en wonderlijcke beschryvinge, van de seltsame wanschepsels van menschen, die ghevonden worden in het coninckrijck Guianae, aen het meyr Parime. Alsmede van de satyrs, en van de vrouwen die Amazoonen genoemt worden, daer van de oude historien gewach maecken. t'Amsterdam: gedruckt by Gillis Joosten Saeghman, in de Nieuwe-straet ... [ca. 1660].
Koselleck, Reinhart. Vergangene Zukunft: zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt: Suhrkamp, 1979.
Kossmann, E.H. Nawoord. In: E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780/1980: twee eeuwen Nederland en België. Deel 2. Amsterdam/ Brussel: Elsevier, 1986, pp. 367-386.
Kossmann, E.H. Vergankelijkheid en continuïteit: opstellen over geschiedenis. Amsterdam: Bert Bakker, 1995.
Kouwenaar, Gerrit. Heimwee naar het paradijs. Zachte dieren en harde mensen. In: Vrij Nederland, 27 juni 1953.
Kouwenberg, Silvia. Berbice Dutch Creole: grammar, texts, and vocabulary. [Amsterdam]: 1991. (Diss.)
Kpobi, David Nii Anum. Mission in chains: the life, theology and ministry of the ex-slave Jacobus E.J. Capitein (1717-1747) with a translation of his major publications. Zoetermeer: Boekencentrum, 1993.
Kraayeveld, Maaike. Dichter Jit Narain: ‘Vechten tegen corruptie, elite en vooroordelen.’ In: Haagsche Courant, 12-3-1981.
Kramp, Alwin André. Early Creole lexicography: a study of C.L. Schumann's manuscript dictionary of Sranan. Leiden, 1983. (Diss.) [Pag. [43]-358 transcriptie van: C[hristian] L[udwig] Schumann, Neger-englisches Wörter-Buch, ed. 3a (Paramaribo 1783).]
Kranenburg, Margo H. Candani verstrikt in de taal. In: Black flash, 4 (1994), nr. 1, mei, pp. 20-21.
Kretschmer, Herbert. Der Gaddo-tikki: eine Erzählung nach Missionsberichten frei gestaltet. Textillustrationen: Gerti Reiß. Lahr: Verlag Ernst Kaufmann, [1952].
Krijl, Colette. De doem nooit thuis te zijn: over het werk van M.M. Schoenmakers. In: Bzzlletin, 27 (1998), nr. 255, april, pp. 37-41.
Krishnadath, Ismene. Bruine bonen met zoutvlees: een Anansiverhaal. Illustraties: Gerold Slijngard. Paramaribo: Lees Mee, 1992.
Krishnadath, Ismene. Het zoo-syndroom: een Anansiverhaal. Illustraties Gerold Slijngard. Paramaribo: Lees Mee, 1992.
Krishnadath, Ismene. B'Anansi keert terug naar de eenentachtigste afslag. Met illustraties van Gerold Slijngard. Paramaribo: Cultureel Centrum Suriname, 1997.
Kross, Marcel, Ernst Megens, Eric Paërl & Leo Willems (eindred.). De uitbuiting van Suriname. 5de [= 2de] dr. Nijmegen: Socialistiese Uitgeverij, 1974. (1e dr. 1970.)
[p. 131]
Kross, R.F. (a). De dubbelgangers. In: Mamjo, 1 (1961-1962), nr. 4, april 1962, pp. 23-30.
Kross, R.F. (b). Een generatie op zoek naar poëzie. In: Algemeen Handelsblad, 6 oktober 1962.
Kross, R.F. (c). II. k(oe)k(oe)k. In: Mamjo, 1 (1961-1962), nr. 4, april 1962, pp. 33-34.
Kross, R.F. Surinaams perspektief. In: Contour 10, 2 (1966), nr. 4, september, pp. 115-125.
[Kross, Rudi (a).] Apartheid, of het gevecht om de eigen identiteit. In: Marcel Kross e.a. (eindred.), De uitbuiting van Suriname. Nijmegen: Socialistiese Uitgeverij, 1970, pp. 101-123.
Kross, R.F. (b). Dobru en zijn ruimtekapsule. In: Vrije Stem, nr. 801, 2 mei 1970.
Kross, R.F. Nestvlieders in Transito. In: Avenue, 6 (1971), juli, pp. 116-121.
Kross, R.F. Rebel op de valreep: een analyse na de persconferentie van de jeer J. Lachmon. Paramaribo: Biswakon & Biswakon, 1972.
Kross, Rudi. Bosnegers en Creolen. Hindoestanen. Javanen. In: Suriname/Sranan: Bevolking sociaal-economisch politiek cultureel. [Amsterdam]: Tropenmuseum, 1976, pp. [7-19].
Kross, Rudi F. Anders maakt het leven je dood: de dreigende verdwijning van de staat Suriname. Groningen [etc.]: Muusses Groningen, 1987.
Kross, Rudi. Een merkwaardig stuk van onze geschiedenis. In: Vereniging Ons Suriname 70: 18 januari 1919 - 18 januari 1989: een aanzet tot de geschiedschrijving over zeventig jaren leven en strijd van Surinamers in Nederland. [Amsterdam]: Vereniging Ons Suriname, [1990], pp. 72-76.
Kross, Rudi F. (a). Waterkant - Lustrumrede. In: Jubileumboek Sociëteit De Waterkant. ['s-Gravenhage]: De Waterkant, 1992, pp. 67-74.
Kross, Rudi F. (b). Het dilemma van Suriname. In: Alerta, 18 (1992), nr. 188, pp. 11-14.
Kruijer, G.J. Suriname, neokolonie in rijksverband. Meppel: Boom, 1973. (Boom paperback, 65.)
Kruijer-Poesiat, Lies (a). Inventaris van het archief van Philip Abraham Samson (1902-1966). Amsterdam: [Bibliotheca Rosenthaliana], 1998. (Met Appendix, 2000.)
Kruijer-Poesiat, Lies (b). Ph.A. Samson and his archive on the Jews in Surinam. In: Studia Rosenthaliana, 32 (1998), nr. 2, pp. 202-209.
Kruijer-Poesiat, Lies. An Inauguration in Suriname, 1804. In: Studia Rosenthaliana, 34 (2000), nr. 2, pp. 194-197.
Kruijer-Poesiat, Lies. Inventaris van de collectie S.A. Bruijning in de Bibliotheca Rosenthaliana. Amsterdam: [Bibliotheca Rosenthaliana], 2001.
Kruijff, Roeland de. Ik ben een kind van drie continenten. In: Prothese, nr. 40, [1986], pp. 5-6.
Krumeich, Anja. Ziektepreventie in een Caraibendorp in Suriname. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1984. (Doctoraalscriptie.)
Kuijk, Leonoor. De meest afgelegene gewesten des aardkloots: de Nederlandse Antillen in teksten, gedrukt tot en met 1863. Vakgroep Historische Letterkunde, Universiteit van Amsterdam, [Amsterdam: 1993.] (Doctoraalscriptie raadpleegbaar bij het Documentatiecentrum Nederlandse Letteren van het Instituut voor Neerlandistiek van de UvA, en het KITLV/Caraf te Leiden).
Kuitenbrouwer, M. De Nederlandse afschaffing van de slavernij in vergelijkend perspectief. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 93 (1978), nr. 3, pp. 69-100.
Kuitert, Lisa. Het uiterlijk behang: reeksen in de Nederlandse literatuur 1945-1996. Amsterdam: De Bezige Bij, 1997.
Kuitert, Lisa. ‘Zeven omeletten’: een nieuwe Nederlandse Literatuurgeschiedenis. In: Noordzee taal & letteren, 1 (1998), nr. 1, pp. 20-22.
Kunitz, J.D. Surinam und seine Bewohner oder Nachrichten über die geographischen, physischen, statistischen, moralischen und politischen Verhältnisse dieser Insel während eines zwanzigjährigen Aufenthalts daselbst, gesammelt. Erfurt: Beyer und Maring, 1805.
Kutzinski, Vera M. Sugar's secrets: race and the erotics of Cuban nationalism. Charlottesville/London: University Press of Virgina, 1993. (New World Studies.)
Kutzinski, Vera. The cult of Caliban: collaboration and revisionism in contemporary Caribbean narrative. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 3. Cross-cultural studies. Edited by A. James Arnold. Subeditors Josephine V. Arnold, Natalie M. Houston, Claudia Schenkels. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1997, pp. 285-302.
Kwamina. Paramaribo (Hoofdstad van de Kolonie Suriname). In: Eigen Haard, 1913, nr. 48, pp. 762-764 en nr. 49, pp. 772-775.
[p. 132]
Laan, Nicolaas Theodorus Johannes. Het belang van smaak: twee eeuwen academische literatuurgeschiedenis. Amsterdam: Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, 1997. (Amsterdamse historische reeks, dl. 36. Kleine serie.) (Diss.)
Laar, E. van & W.L. Man A Hing. De roemloze ondergang van het stoomschip ‘Goslar’. In: Tijdschrift voor zeegeschiedenis, 8 (1989), nr. 1, pp. 67-78.
Labadie, H. Kromanti-woorden uit het gebied van de Aukaners anno 1944. In: Oso, 14 (1995), nr. 1, april, pp. 74-81.
Lafour, Franklin D. Kindermusical in Suriname. In: Sticusa Journaal, 2 (1972), nr. 7, 31 december, pp. 8-10.
Lakerveld, Carry van & Joost Smiers (red.). Matheid, hoezo? Tweeëntwintig teksten over kunst en politiek '70... '80. [Odijk]: Sjaloom, 1981.
Lambert, José. L'eternelle question des frontières: littératures nationales et systèmes littéraires. In: C. Angelet e.a. (eds.), Langue, dialecte, littérature. [Festschrift Hugo Plomteux.] Leuven: Leuven University Press, 1983, pp. 355-370.
Lambert, José & Hendrik van Gorp. Geschiedenis, theorie en systeem: valse dilemma's in de literatuurwetenschap. In: Spektator, 10 (1980/1981), pp. 514-519.
Lammens, Adriaan François. Bijdragen tot de kennis van de Kolonie Suriname: dat gedeelte van Guiana hetwelk bij Tractaat ten jare 1815 aan het Koningrijk Holland is verbleven, tijdvak 1816 tot 1822. 1. Eerste afdeling: Geographie, statistica, zeden en gewoonten. 2. Vierde afdeling: Voorname belangen der Kolonie. G.A. de Bruijne (red.). Amsterdam/ Leiden/ Meppel: Vrije Universiteit Amsterdam: Geografisch en Planologisch Instituut, Vakgroep Sociale geografie van ontwikkelingslanden/ CARAF/ Krips Repro, 1982. (Bijdragen tot de sociale geografie en planologie, 3.)
Lamming, George. The pleasures of exile. London: Michael Joseph, 1960.
Lampe, Armando. Mission or submission? Moravian and catholic missionaries in the Dutch Caribbean during the 19th century. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. (Studien zur Außereuropäischen Christentumsgeschichte [Asien, Afrika, Lateinamerika], Band 4.)
Lampe, Armando, Joop Vernooij & Ben Vocking. De kracht van ons erfgoed. Oegstgeest: Week van de Nederlandse missionaris, 1991.
Lamur, Carlo. The American takeover: industrial emergence and Alcoa 's expansion in Guyana and Suriname 1914-1921. Dordrecht, Cinnaminson, N.J.: Foris Publications, 1985. (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Caribbean series, 1.)
Lamur, Humphrey E. The demographic evolution of Surinam, 1920-1970: a socio-demographic analysis. The Hague: Martinus Nijhoff, 1973. (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde, 65.) (Diss.)
Lamur, Humphrey E. & John D. Speckmann (eds.). Adaptation of migrants from the Caribbean in the European and American metropolis: a selection of papers presented at a symposium of the annual conference of the American Association of applied anthropology, Amsterdam, March 1975. Amsterdam/Leiden: University of Amsterdam, Department of anthropology and non-Western sociology/ Royal Institute of linguistics and anthropology at Leiden, Department of Caribbean studies, [1978]. (American Association of applied anthropology, Annual conference, 34.) (Department of anthropology and non-western sociology, University of Amsterdam, Publication series, [14].)
Lamur, H.E. De groei van de Chinese groep van Suriname 1964-1970. In: NWIG, 51 (1976), nr. 1, augustus, pp. 13-19.
Land, Sipke van der. Ratjetoe: het bonte leven van Suriname. Kampen: J.H. Kok, [1970].
Landveld, Erney R.A.O. Ganzë: het dorp dat het meer verdronk. Paramaribo 1988.
Lang, George. Islands, enclaves, continua: notes toward a comparative history of Caribbean creole literatures. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 3. Cross-cultural studies. Edited by A. James Arnold. Subeditors Josephine V. Arnold, Natalie M. Houston, Claudia Schenkels. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1997, pp. 29-56.
Lapar, Harry. Doorlopende micmac: een collectie knipsels uit de Nieuwe Surinaamsche Courant van het jaar 1896. Paramaribo 1996.
Laret, W.F.H. Surinamers buiten hun vaderland. In: Eldorado, 1 (1949), 4, april, pp. 166-170.
Laret, W.F.H. Boekbespreking [Willem van de Poll - Suriname.] In: Eldorado, 2 (1950), nr. 4, april, p. 24.
Lavrijsen, Ria. Black theatre on the move: een verkenning van het Engelse ‘black theatre’. Amsterdam:
[p. 133]
Nederlands Theater Instituut, 1990.
Lavrijsen, Ria. Uit het nest gevallen. In: Hervormd Nederland, 5 september 1992, pp. 6-9.
Lee Kong, D.R. Surinamers van Chinese origine. [Paramaribo 1977.] (Scriptie.)
Leefmans, J. Ambassadeurs zonder geloofsbrieven. In: Suriname in stroomlijnen. [Redactie J. van de Walle en H. de Wit.] Amsterdam [etc.]: Wereld-bibliotheek, 1958, (Wereld-boog, 120), pp. 104-116.
L[eefmans], J[ohn] (a). III: Klimmen. In: Mamjo, 1 (1961-1962), nr. 4, april 1962, p. 34.
L[eefmans], J[ohn] (b). Naar Surinaamse Literatuur? (III). De Muze van de Zure Naam (1). In: Mamjo, 1 (1961-1962), nr. 4, april 1962, pp. 15-20.
Leefmans, J. (c). De Muze van de Zuure Naam (2). In: Mamjo, 2 (1962-1963), nr. 1, juli 1962, pp. 33-41.
L[eefmans], J[ohn] (d). Muziek in de ton? In: Mamjo, 2 (1962-1963), nr. 1, juli 1962, pp. 31-32.
L[eefmans], J[ohn] (e). Naar een Surinaamse literatuur? II. Beschouwingen naar aanleiding van een gedichtenbundel. In: Mamjo, 1 (1961-1962), nr. 3, januari 1962, pp. 29-36.
L[eefmans], J[ohn] (f). Naar een Surinaamse literatuur? I. Uitgeven is een kunst. In: Mamjo, 1 (1961-1962), nr. 2, oktober 1962, pp. 25-27.
L[eefmans], J[ohn] (a). De Muze van de Zuure Naam (4). In: Mamjo, 2 (1963), nr. 3, februari, pp. 24-32.
L[eefmans], J[ohn] (b). De overtocht door Jo van de Walle. In: Mamjo, jrg. 2, nr. 3, februari 1963, pp. 36-37.
Leefmans, John. Aanvullende herinneringen. In: Oso, 14 (1995), nr. 2, oktober, pp. 195-199.
Leefmans, John. Klassieke componisten uit Suriname. In: Oso, 19 (2000), nr. 1, mei, pp. 93-102.
Leerssen, J.Th. Over nationale identiteit. In: Theoretische geschiedenis, 15 (1988), nr. 4, pp, 417-430.
Leerssen, Joep. Van essentie naar perceptie. In: Skript, 12 (1990), nr. 4, zomer, pp. 195-199.
Leerssen, Joep. Literatuur op de landkaart: taal, territorium en culturele identiteit. In: Forum der Letteren, 34 (1993), nr. 1, maart, pp. 16-28.
Leeuwen, Freek van. De deur op een kier: levensherinneringen. Bewerking en nawoord Martin Mooij. 's-Gravenhage: Bzztôh, 1981.
Leeuwen, Ko van. Otto Sterman vijftig jaar toneelspeler: ‘Geen neger zal meer smeken om blank te mogen zijn.’ In: Haarlems Dagblad, 9 november 1985.
Leeuwen, W.L.M.E. van. Albert Helman. In: W.L.M.E. van Leeuwen, Drift en bezinning: beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandse letterkunde. Amsterdam/Antwerpen: Wereldbibliotheek, 1950, pp. 200-206.
[Leeuwin, WA.] De musicus Helstone. In: Suriname-Zending, 7 (1948), nr. 1, januari, pp. 4-12.
Leeuwin, W.A. Johannes Nicolaas Helstone 1853-1927: de Surinaamse componist en musicus. In: Emancipatie 1863-1963: biografieën. Paramaribo: Surinaamse Historische Kring, 1964, pp. 98-112.
Leeuwin, W.A. Iets over ons volkslied en onze vlag. In: De Ware Tijd, 10 juli 1973.
Legêne, P.M. De Waterstroom uit het heiligdom: twee honderd jaren van Herrnhutter zendingsarbeid. [Zeist]: Zeister Zendingsgenootschap der Evang. Broedergemeente, [1932].
Legêne, Susan. De bagage van Blomhoff en Van Breugel: Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse cultuur van het imperialisme. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1998. (Diss.)
Leijnse, Elisabeth. Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland voor 1900: een onderzoek naar de Nederlandse receptie van Maurice Maeterlinck. Met de uitgave van een handschrift van Lodewijk van Deyssel. Genève: Droz, 1995. (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, Fasc. cclxii.) (Diss.)
Leijnse, Elisabeth & Michiel van Kempen (redactie). Tussenfiguren: schrijvers tussen de culturen. Amsterdam: Het Spinhuis, 1998. [2e dr. 2001]
Leistra, Gerlof. Parbo aan de Amstel: Surinamers in Nederland. Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 1995.
Lemaire, Ton. Over de waarde van kulturen. Baarn: Ambo, 1976.
Lemaire, Ton. De Indiaan in ons bewustzijn: de ontmoeting van de Oude met de Nieuwe Wereld. Baarn: Ambo, 1986.
Lemm, Robert. Eldorado: werkelijkheid en droom. Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, [1996].
Lenders, Maria. Misi Hartmann: een leven als zendelinge in de kolonie Suriname. In: Vrouwen in de Nederlandse koloniën. Zevende jaarboek voor vrouwengeschiedenis (1986). Onder redactie van Jesje Reijs
[p. 134]
e.a. Nijmegen: SUN, 1986, pp. 172-191. Licht gewijzigd ook in: Oso, 5 (1986), nr. 2, pp. 137-153.
Lenders, Maria. Strijders voor het Lam: leven en werk van Herrnhutter broeders en -zusters in Suriname, 1735-1900. Leiden: KITLV, 1996. (Caribbean Series 16.)
Lennep Coster, G. van. Herinneringen mijner reizen naar onderscheidene werelddeelen, I. Reis naar de kust van Afrika en West-Indië, in de jaren 1819-1821. Aanteekeningen gehouden op eenen kruistogt in de Nordzee, met de haringvloot, in 1827. Amsterdam: J.F. Schleijer, 1836.
Lenoir, J.D. The Paramaka maroons: a study in acculturation. New York: The New School for Social Research, 1973. (Diss.)
Lenoir, J.D. Surinam national development and Maroon cultural autonomy. In: Social and Economic Studies, 24 (1975), pp. 308-319.
Letterkunde in Suriname en de Nederlandse Antillen. 's-Gravenhage: Kabinet van de Vice-Minister President, [1967]. (Schakels, S 67/NA 50.)
Letterkundige uitspanningen van het genootschap De Surinaamsche Lettervrinden. Paramaribo: W.H. Poppelmann, 1785, 1786, 1786, 1787. (Vier bundels.)
Levecq, Christine. Soewarsih Djojopoespito et la littérature postcoloniale néerlandophone. Liège: Département de Languages et Littératures Germaniques, Université de Liège, [1993].
Levecq, Christine. Processus de marginalisation et de canonisation de la littérature néerlandophone ayant trait à l'Indonésie. In: Luc Herman (red.), The empire writes back (again): vergelijkende literatuurwetenschap en post-koloniale literatuurstudie. Antwerpen: Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap, 1994, (ALW-Cahier nr. 15), pp. 75-90.
Levens, Alphons. Edgar Cairo: koloniale trauma's ongedaan maken. In: Pipel, 7 september 1979.
Lévi-Strauss, Claude. Structural anthropology. New York: Basic Books Inc. 1963.
Lévi-Strauss, Claude. Du miel aux cendres. Paris: Plon, 1967.
Lichtveld, Lou. Op zoek naar de spin. In: WIG, 12 (1930-31), pp. 209-230 en 305-324.
Lichtveld, Lou. Geluidsaesthetiek van de Film. In: Filmkunst. Bijdragen van E.P.F. Morlion, [...], Lou Lichtveld [e.a.]. Antwerpen: De Warande, 1932, pp. 56-69.
Lichtveld, Lou. De muziek der Roodhuiden. In: Leven en werken: maandblad der R.V.U., 4 (1940), nr. 1, nieuwe serie, januari, pp. 3-15, E.
Lichtveld, Lou. Tot afscheid: rede op 8 december 1946 gehouden in ‘Bellevue’ te Paramaribo. [Paramaribo: Eben Haezer, 1947.]
Lichtveld, Lou (a). Boekbespreking [P.M. Legêne, Suriname: land mijner dromen.] In: Eldorado, 1 (1949), nr. 1, januari, pp. 41-43.
Lichtveld, Lou (b). Bij de zeventigste verjaardag van C.H. de Goeje. In: Eldorado, 1 (1949), nr. 5, mei, pp. 219-221.
Lichtveld, Lou (c). Boekbespreking [W. Adolphe Roberts, Lands of the Inner Sea.] In: Eldorado, 1 (1949), nr. 3, maart, pp. 135-136.
Lichtveld, Lou (d). Het vertrouwen. In: Eldorado, 1 (1949), nr. 3, maart, pp. 97-100.
[Lichtveld, Lou, red.] Culturele activiteit in Suriname: beginselen, feiten en problemen. Gedenkboek C.C.S. 1947-1957. Paramaribo: Stichting Cultureel Centrum Suriname, 1957.
[Lichtveld, Lou.] Fos'ten odo. [Paramaribo: BuVo, 1959].
[Lichtveld, Lou.] De slaventijd in odo's: een boekje over Suriname's heden en verleden. Samengesteld door het Bureau Volkslectuur. Paramaribo: Bureau Volkslectuur/Radhakishun, 1960. (Creoolse wijsheid, no. 1.)
L[ichtveld], L[ou] (a). De bosnegers. In: Albert Helman (red.), Cultureel mozaïek van Suriname. Zutphen: De Walburg Pers, 1978, pp. 146-188.
L[ichtveld], L[ou] (b). Volksmuziek, dans en lyriek. In: Albert Helman (red.), Cultureel mozaïek van Suriname. Zutphen: De Walburg Pers, 1978, pp. 359-378.
Lichtveld, Noni. Suriname en ‘De Kankantrie’. In: NWIG, 41 (1961), nr. 1, augustus, pp. 46-51.
Lichtveld, Noni. Anansi: de spin weeft zich een web om de wereld. Verteld en getekend door -. Paramaribo: Vaco, 1984.
Lichtveld, Noni. Anansie en die andere beesten. 's-Gravenhage/Utrecht: NBLC/ Novib/ Sjaloom, [1985].
Lichtveld, Noni. Een speurtocht naar Anansi. In: Oso, 8 (1989), nr. 1, mei, pp. 21-28.
Lichtveld, Noni. Mijn pijl bleef in de kankantri. Rotterdam/['s-Gravenhage]: Lemniscaat/Novib, 1993.
Lichtveld, Noni. Anansi tussen god en duivel. Rotterdam: Lemiscaat/Novib, [1997].
[p. 135]
Lichtveld, Ursy. De onbekende Herlein. In: NWIG, 45 (1966), nr. 1, oktober, pp. 27-31.
Lichtveld, Ursy M. & Jan Voorhoeve (red.), Suriname: spiegel der vaderlandse kooplieden: een historisch leesboek. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1958. (Zwolse drukken en herdrukken 22.) (2e herz. dr.: Den Haag: Martinus Nijhoff, 1980. (Nederlandse Klassieken.).)
Lie A Kwie, Cor J. & Henk G. Esajas (red.). 80 jaar bauxietindustrie in Suriname = 80 years of bauxite industry in Suriname. Speciale medewerkers: André H. Loor, Jerry Egger. Vertaling: A.J.J. Parisius. Paramaribo: Suralco L.C.C., 1996.
[Lie-A-Lien-Perk, C.] Gedenkboek in verband met de herdenking van 120 jaar Nieuw Nickerie 8 augustus 1999. [Nieuw-Nickerie]: Districtscommissariaat in samenwerking met de commissie ‘Herdenking 120 jaar Nieuw Nickerie’, [1999].
Lieburg, M.J. van. Sophie Redmond (1907-1955). In: Medisch Contact, 50 (1995), nr. 37, 15 september, p. 1143.
Liefhebbers van het toneel. Paramaribo: Thaliabestuur, 1965.
Lier, Peter van. Kruistocht in braakliggend land: Rudi Kross' doembeeld van de pers in een verdwijnend Suriname. In: Alerta, 17 (1991), nr. 178, pp. 12-13.
Lier, R. van. Ter inleiding. In: Adriaan van der Veen, Geld speelt de groote rol. Brugge: De Garve/Ach. van Acker, 1938, p. 3.
Lier, R. van. Essayisme, Schat der Boecken, in 't licht gegeven 15-XI-1940. Den Haag: L.J.C. Boucher, 1940 (najaarsnummer van Zwart op Wit).
Lier, R. van. Actuele maatschappelijke problemen rondom de verhouding Suriname-Nederland. In: Mamjo, [1, 1961, nr. 1], pp. 5-28.
Lier, Rudolf van. Samenleving in een grensgebied: een sociaal-economische studie van Suriname. 3e herz. uitg. Amsterdam: S. Emmering, 1977. (Oorspr. uitg. 1949.)
Lier, R. van. Bonuman: een studie van zeven religieuze specialisten in Suriname. Leiden: Institute of Cultural and Social Studies, Leiden University, 1983. (ICA publication, 60.)
Lier, Will. F. van. Iets over de boschnegers in de Boven-Marowijne. Paramaribo: H. van Ommeren, 1919.
Lier, W.F. van. Aanteekeningen over het geestelijk leven en de samenleving der Djoeka's (Aukaner Boschnegers) in Suriname. Met een inleiding en gegevens van C.H. de Goeje. ['s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1940]. (Overdruk uit: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, 99, nr. 2.)
Ligtvoet, Frank. De macht van de cultureel attaché. In: De Gids, 164 (2001), nr. 7, juli/augustus, pp. 583-591.
Linde, Jan Marinus van der. Het visioen van Herrnhut en het apostolaat der Moravische broeders in Suriname 1735-1863. Paramaribo: C. Kersten & Co., 1956. (Diss.)
Linde, J.M. van der (a). Heren, slaven, broeders: momenten uit de geschiedenis der slavernij. Nijkerk: Callenbach, 1963. (Boeken der broeders 2.)
Linde, J.M. van der (b). Ballade van de slavenhaler. Met historische toelichtingen. Nijkerk: Callenbach, 1963.
Linde, J.M. van der. Surinaamse suikerheren en hun kerk: plantagekolonie en handelskerk ten tijde van Johannes Basseliers, predikant en planter in Suriname 1667-1689. Wageningen: H. Veenman en Zonen, 1966.
Linde, Jan Marinus van der. Johannes Wilhelmus Kals (1702-1781): een Multatuliaanse dominee in Suriname (1731-1733). In: Mededelingen van het Surinaams Museum, 1981, nr. 34, augustus, pp. 26-41.
Linde, Jan Marinus van der. Theologische Ausbildung in Zeist und Paramaribo. In: Unitas Fratrum, 15 (1984), pp. 32-40.
Linde, J.M. van der. Jan Willem Kals: leraar der Hervormden: advocaat van Indiaan en Neger. Kampen: J.H. Kok, 1987.
Linde, J.M. van der. Over Noach en zijn zonen: De Cham-ideologie en de leugens tegen Cham tot vandaag. Utrecht/ Leiden: Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica, 1993. (IIMO Research Publication 33.)
Lindeboom, G.A. De oprichting van een Genootschap voor de Landbouw in Suriname. In: Oso, 6 (1987), nr. 1, mei, pp. 85-92.
Linden, Frénk van der. Museumdirecteur Rudi Fuchs: ‘Het ergste van vreemdgaan is de ontrouw aan jezelf’.
[p. 136]
In: NRC Handelsblad, 2 november 1996.
Lindhout, Else (redactie en samenstelling). ‘Wij hadden warmen menschenharten’: In de buurt van de Tachtigers: Culturele vernieuwers in Oost. Amsterdam: Stadsdeel Oost, 1994.
Linger, Hertoch. Soema no tranga moes koni/ Wie niet sterk is, moet slim zijn. Naverteld door -. [Illustraties: Carolyn Dyk. Nederlandse vertaling: H. Linger.] Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 1990. (Serie leesboekjes in het Sranan Tongo.)
Links Richten: tussen partij en arbeidersstrijd: materiaal voor een teorie over de verhouding tussen literatuur en arbeidersstrijd. Projectgroep ‘Literatuursociologie’ 1. Nijmegen 1975. (Doctoraalscriptie, 2 delen.)
Lion-Sjin-Tjoe, Rudy; met foto's van Diego Pos. Carifesta 1981: Twee weken Caraibische kultuur. In: Jere, 7 (1981), nr. 40, september/oktober, pp. 11-14.
Lionarons, W.H. (a). Het Cultureel Centrum Suriname te Paramaribo. In: Schakels, 1 November 1954, No. 82-S-18, pp. 5-9.
Lionarons, W.H. (b). Pers en publiciteit in Suriname. In: Schakels, 1 November 1954, No. 82-S-18, pp. 10-13.
Lionarons, Wilfred. ‘Mijn huwelijk was pure koehandel.’ In: Gemenebest, februari 1992, p. 5.
Lionarons, Wilfred. Ojo als culturele instelling. In: Weekkrant Suriname, 24 augustus 1995.
Lockard, Craig A. Repatriation movements among the Javanese in Suriname: a comparative analysis. In: Caribbean Studies, 18 (1978), nr. 1-2, pp. 85-113.
Lodewick, H.J.M.F., W.A.M. de Moor & K. Nieuwenhuijzen. Ik probeer mijn pen: atlas van de Nederlandse letterkunde. Amsterdam: Bert Bakker, 1979.
Loggem, Manuel van. Meesters der negervertelkunst. Bijeengebracht en vertaald door - met medewerking van Otto Sterman. Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1956.
Lohier, Michel (ed.). Légendes et contes folkloriques de Guyane. 2e ed. Paris: Ed. Caribbéennes, 1980.
Loker, Z. & R. Cohen. An eighteenth-century prayer of the jews of Surinam. In: Robert Cohen (ed.). The Jewish nation in Surinam: historical essays. Amsterdam: Emmering, 1982, pp. 75-87.
Lombard, Jean. Waterslangverhalen in en rondom Afrikaans; 'n ondersoek na mitisiteit as basis vir vergelykende literatuurstudie. [Potchefstroom] 1999. (Diss.)
Long Him Nam, Gonda. Leisibakru a e wroko? Verslag van een evaluatie van de Surinaamse literatuurmethode voor VOS Fa y e tron leisibakru? In: Nederlands in Suriname, 5 (2000), nr. 1, juli, pp. 16-18.
Lont, Ch.R.W. Ontwikkeling van het bibliotheekwezen. In: 100 jaar Suriname: gedenkboek i.v.m. een eeuw immigratie (1873 - 5 juni - 1973). Onder redactie van J.H. Adhin. Paramaribo: Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie, 1973, pp. 158-166.
Look Lai, Walton. The Chinese in the West Indies, 1806-1995. Jamaica: The University of the West Indies Press, 1998.
Loor, André H. Hiendoestaan ke ek djahaadjie ke kahaanie. [Met vertaling uit het Nederlands in het Sarnami door L. Antoe.] Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 1980. (2e uitg.: 1983.)
[Loor, André e.a.] 100 jaar bijdrage aan onze natie: 1887 - 8 november 1987. [Paramaribo: Hendrikschool, 1988.]
Loor, André. De politieke carrière. In: Kompas, 1 (1996), nr. 40, 5-11 augustus, pp. 24-29.
[Loor, André H. & Erwin W. van Brussel]. 150 jaar boerenkolonisatie in Suriname: 1845 - 20 juni - 1995. [Paramaribo: Comité Herdenking 150 jaar Boerenkolonisatie in Suriname, 1995.]
[Loor, A., Cor J. Lie A Kwie & Henk G. Esajas, De Foresterbeweging in Suriname/The Forester Movement in Suriname. [Speciaal nummer van:] Suralco Magazine, 19 (1995), nr. 3.
Loswijk, Edgar J.A. Nationalisme en evangelie in de moderne Surinaamse literatuur. Utrecht 1979. (Doctoraalscriptie.)
Lotens, Walter. Gesprekken aan de Waterkant: Suriname 2000. Paramaribo/Mol: Firgos/Libertas, 2000.
Lotens, Walter. Literaire tussenfiguren: Schrijvers uit Caribisch gebied passen niet in literaire hokjes. In: La Chispa, nr. 276, februari 2001, pp. 23-25.
Lou Lichtveld - Albert Helman negentig jaar. [Speciaal nummer van:] Mutyama, 4 (1993), nr. 5.
Louw, Gilbert van der. Hoe duur was de suiker een historische roman? In: Kruispunt, 36 (1995), nr. 161, juni-september, pp. 421-446.
Lucassen, Jan & Rinus Penninx, Nieuwkomers nakomelingen nederlanders: Immigranten in Nederland 1550-
[p. 137]
1993. Amsterdam: Het Spinhuis, 1994. (Reeks Migratie- en Etnische Studies.)
Ludwig, Johann Friedrich. Neueste Nachrichten von Surinam. Als Handbuch für Reisende und Beytrag zur Länderkunde. Herausgegeben und mit Anmmerkungen erläutert, von Philipp Friedrich Binder. Jena: in der akademischen Buchhandlung, 1789.
Luxemburg, Jan van (a). Samenstemming van slavenzang en spanenslag: Couperus' retorische reis door Egypte. In: Ernst van Alphen & Maaike Meijer (red.), De canon onder vuur: Nederlandse literatuur tegendraads gelezen. Amsterdam: Van Gennep, 1991, pp. 79-94.
Luxemburg, Jan van (b). Zwarte slaven bij Couperus. In: Literatuur, 8 (1991), nr. 4, juli-augustus, pp. 210-216.
Luxemburg, Jan van, Mieke Bal & Willem Weststeijn. Inleiding in de literatuurwetenschap. 3e dr. Muiderberg: Coutinho, 1983.
Luxemburg, Jan van, Mieke Bal & Willem Weststeijn. Over literatuur. Muiderberg: Coutinho, 1987.
Maas, Kees van der. ‘Surinamer zijn is een en al gespletenheid.’ In: Brabants Nieuwsblad, 4 september 1976.
Maas, Nop. Een wieg voor Knuvelder jr.: een nieuwe literatuurgeschiedenis. In: Taalschrift, 1997, nr. 1, pp. 13-16.
Maatje, Frank C. Literatuurwetenschap: grondslagen van een theorie van het literaire werk. 4e herz. dr. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1977.
Mac Donald, Roy. Anton de Kom: op het kruispunt van twee werelden. [Paramaribo: Anton de Kom Universiteit van Suriname], 1986.
Maduro, Emy. Nos a bai Ulanda: Antillianen in Nederland 1634-1954. In: Gert Oostindie & Emy Maduro, In het land van de overheerser II; Antillianen en Surinamers in Nederland 1634/1667-1954. Dordrecht: Foris, 1986, pp. 133-244. (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 100.)
Magaña, Edmundo. Carib myths about the origin of some animal species. In: Latin American Indian Literatures Journal, 1 (1985), nr. 1, pp. 13-27.
Magaña, Edmundo. Contribuciones al estudio de la mitología y astronomía de los indios de las Guyanas. Amsterdam: Cedla, 1987. (Cedla Latin American studies, 35.)
Magaña, Edmundo. Orión y la mujer Pléyades: simbolismo astronómico de los indios kaliña de Surinam. Amsterdam: Cedla, 1988. (Latin America studies, 44.) (Diss.)
Magaña, Edmundo (a). Orale traditie, cosmologie en dagelijks leven bij de Indianen van Suriname. In: Oso, 8 (1989), nr. 2, december, pp. 137-142.
Magaña, Edmundo (b). The old-head woman and the penis man: two Wayana narratives. In: Latin American Indian Literatures Journal, 5 (1989), nr. 2, pp. 15-30.
Magaña, Edmundo. Literatura de los pueblos del Amazonas: una introducción Wayana. Madrid: Editorial Mapfre, 1992.
Magaña, Edmundo & Fabiola Jara. The Carib sky. In: Journal de la Société des Américanistes, 68 (1982), pp. 115-132.
Magaña, Edmundo & Fabiola Jara. Carib myths on the origin of some animal species. In: Latin American Indian Literatures Journal, 1 (1985), nr. 1, pp. 13-27.
Magaña, Edmundo & Peter Mason (eds.). Myth and imaginary in the New World. Amsterdam: Cedla, 1986. (Latin America Studies 1934.)
Mahabier, Bris (a). ‘Jumpa Rajguru’ heeft een lange weg te gaan. In: Lalla Rookh, 3 (1978), nr. 6, november, pp. 3-7.
Mahabier, Bris (b). Pandit Surj Biere aanvaardt en propageert het Sarnami. In: Aisa Samachar, 4 (1978), nr. 8, pp. 25-26.
Mahabier, Bris. Biraha's; Sarnami literatuur, de orale traditie. In: Aisa Samachar, 10 (1984), nr. 6, juli, pp. 12-15.
Mahabier, Bris. [Recensie van Stifa van Rabin Baldewsingh.] In: Oso, 4 (1985), nr. 1, mei, pp. 114-117.
Mahadew Missier, Tjitra. Anansi ke khiessa (Anansi verhalen). Naverteld in het Sarnami Hindoestani door -. [Nederlandse vertaling: A.L. Bosch.] 2e uitg. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap onder auspiciën van het Minow, [1986]. [1e uitg.: 1984.]
Maier, Henk. Is Indisch-Nederlandse literatuur ook een Aziatische literatuur? In: Indische Letteren, 7 (1992), nr. 4, december, pp. 137-144.
[p. 138]
Makroschets allochtonen in Nederland. 's-Gravenhage: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1986.
Malajuwara, Frans J. De komst van de grote kannibaal: een verhaal van de Caraïben. In: Pim van Sambeek [e.a.] (red.), Als de verhalen verdwijnen verdwijnt ons volk: Indiaanse literatuur. Leiden: Wampum, [1989], (Wampum no. 9), pp. 152-157.
Malajuwara, Frans. Begrafenis- en rouwrituelen bij de Kalihna. In: Oso, 17 (1998), nr. 1, mei, pp. 63-70.
Malajuwara, Frans & Mirjam van Nie. ‘Zij hoort niet het jammeren van haar huisdier’: een interview over Kalihna kunst. In: Oso, 16 (1997), nr. 1, april, pp. 82-90.
Maleko, Charles & Henk Courtz (eds.). Kari'na nekarity'san. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 1999.
Malmberg, H.R.A. Anton de Kom, o grande lutador pela liberdade do Suriname. In: Nestor dos Santo Lima (ed.), Mutirão para o Suriname: 1976-1982. Brasília: [s.n.], 1991, pp. 73-74.
M[an] A H[ing], W.L. Boekbespreking: Spanhoek. In: Mamjo, 1 (1961), nr. 2, oktober, pp. 21-22.
Man A Hing, William L. De Chinese pers in Suriname. In: Oso, 7 (1988), nr. 1, mei, pp. 97-102.
Man A Hing, William L. Eigen verenigingen en integratie. In: Sranan: cultuur in Suriname. Samenstelling en redactie: Chandra van Binnendijk, Paul Faber. Amsterdam/ Rotterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen/ Museum voor Volkenkunde, 1992, pp. 72-77.
Man A Hing, William. Zoon van het Hemelse Rijk al vroeg in de kolonie. In: De West, 28 december 1998.
Man A Hing, W.L. Kanttekeningen bij cryptisch pyawbriefje. In: De West, 7 juni 2001. Vervolg: ‘Van de Rang/Xun-verwisseling in het Pyawbriefje. In: De West, 12 juli 2001.
Manifest inzake de instelling en de Sur. afvaardiging van de Rijksraad v. Culturele aangelegenheden. [Paramaribo]: Culturele Ver. Wie Eegie Sanie in samenwerking met de Red. v. ‘De Vrije Stem’, 1961.
Manifest van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie Palu: zoals gepresenteerd aan het volk van Suriname bij de proklamatie van Palu, als de politieke partij van de werkende klasse op 12 maart 1977, in het ABO-gebouw, Paramaribo. Paramaribo: Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie, 1977.
Mannoni, Octave J.D. Psychologie de la colonisation. Paris: Seuil, 1950. (Coll. ‘Esprit Frontière Ouverte’.)
Maran, René. Le mouvement littéraire aux Antilles et à la Guyane. In: WIG, 33 (1952), pp. 12-22.
Marcus, A.W. Gedenkboek aan de woelingen gedurende het 1e halfjaar 1910. Paramaribo: H.B. Heyde, 1910.
Marcus, A.W. (a). De Gids: almanak voor Suriname 1936. Met officieele gegevens, samengesteld en uitgegeven door -. Paramaribo: H. van Ommeren, [1935].
[Marcus, A.W. (b).] Doctor Herman Daniël Benjamins 25 februari 1850-24 januari 1933. In: De Gids: almanak voor Suriname 1936. Met officieele gegevens, samengesteld en uitgegeven door A.W. Marcus. Paramaribo: H. van Ommeren, [1935], pp. 5-23.
Marcus, Joh.C. Schoone kunst. In: Maandboek Excelsior, nr. 9, september 1915, pp. 197-198.
Marhé, R.M. Sarnami volksverhalen. In: Aisa Samachar, 3 (1977), nr. 9, pp. 10-12.
Marhé, R. Motilal (a). Waarom toch die emancipatie van het Sarnami? in: Lalla Rookh, 3 (1978), nr. 6, november, pp. 10-29. Ook in: Oso [oude serie], 3 (1978), nr. 1, pp. 13-31. En als bijlage bij: Aisa Samachar, 4 (1979), 9, 10. Herziene versie in Eddy Charry, Geert Koefoed en Pieter Muysken, met medewerking van Sita Kishna (red.). De talen van Suriname. Muiderberg: Coutinho, 1983, pp. 95-117.
Marhé, R.M. (b). Nieuw Sarnami talent maakt debuut als dichter. In: Aisa Samachar, 4 (1978), nr. 5, p. 17.
Marhé, R.M. Jahajiyan ke yad men... 10 Sarnami spreekwoorden. In: Aisa Samachar, 5 (1979), nr. 2, mei, pp. 33-34.
Marhé, R.M. (red.) (a). Nati aur natin ke khissa - een Sarnami volksverhaal. In: Aisa Samachar, 6 (1980), nr. 3, p. 15.
Marhé, R.M. (b). Ramlila in Den Haag. In: Aisa Samachar, 6 (1980), nr. 9/10, p. 14-15.
Marhé, R.M. (red.). Notaris chori kare, alla paisa foefoeroe kare. In: Aisa Samachar, 7 (1981), nr. 2, pp. 15-17.
Marhé, R.M. Vijf Sarnami spreekwoorden toegelicht. In: Oso, 1 (1982), nr. 1, mei, p. 98.
Marhé, R.M. Sarnami byākaran: een elementaire grammatica van het Sarnami. [Leidschendam]: Stichting voor Surinamers, [1985].
Marhé, Usha. [Bespreking van Annel de Noré, De Bruine Zeemeermin.] In: Oso, 19 (2000), nr. 2, november, pp. 330-331.
[p. 139]
Marlee, [P.] Trefossa. In: De West, 29 november 1984.
Marlee, P. Shrinivási in analyse. In: De West, 26 januari 1985.
Marlee, Paul. Kan je een condor vergelijken met een struisvogel of een kolibrie met een cheeta? In: De Ware Tijd, 4 september 1986 en in De West, 5 september 1986. Ook in: Privé-Domein van de Surinaamse letteren. Het Surinaamse literatuurbedrijf in egodocumenten en verspreide teksten. Samengesteld, van een inleiding en toelichtingen voorzien door Michiel van Kempen. Paramaribo: Stichting Surinaams Museum/ Stichting Volkslectuur, 1993, (Mededelingen van het Surinaams Museum, no. 51, november 1993), pp. 101-106.
Marlee, P. Een diepgraven naar diep verborgen dingen: Over De honderd bochten van de koningsarend en Het schild van de weemoed van M.M. Schoenmakers. In: Preludium, 7 (1991), nr. 4, pp. 85-94.
Marlee, P. Sangam van Shrinivási. In: De Ware Tijd Literair, nr. 265, 20 februari 1993.
Marres, René. Het vermeend racisme van Helmans De stille plantage. In: De Nieuwe Taalgids, 87 (1994), nr. 5, pp. 426-431.
Marres, René. Het vermeend racisme van Helmans De stille plantage. In: René Marres, Zogenaamde politieke incorrectheid in Nederlandse literatuur: ideologiekritiek in analyse. Leiden: Internationaal Forum voor Afrikaanse en Nederlandse Taal en Letteren, 1998, (Dimensie-boeken), pp. 63-73.
Marshall, Edwin. Nationalisme en politieke machtsvorming in Suriname. In: Oso, 18 (1999), nr. 1, mei, pp. 65-76.
Marshall, Edwin (samenstelling). Eddy Bruma 75 jaar: 1925-2000. [Met bijdragen van Hugo Overman e.a.] [Amsterdam: Carafin (Caraïbisch-Afrikaans Instituut) met medewerking van ASCC (Afrikaans Surinaams Cultureel Centrum), 2000.]
Marsman, H.R. van Lier, Praehistorie. In: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3-3-1939.
Marsman, H. Verzameld werk: poëzie, proza en critisch proza. Amsterdam: Querido, 1960, pp. 542-543.
Martin, Bernard. Slavenhandel. Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1974. (Fibula Oriëntatiereeks.)
Martin, K. Westindische Skizzen: Reise-Erinnerungen. Mit 22 Tafeln und einer Karte. Leiden: E.J. Brill, 1887. (Separatausgabe des 1ten Theils von: K. Martin, Bericht über eine Reise nach Niederländisch West-Indien und darauf gegründete Studien.)
Martinus Arion, F. Schrijvers en muzikanten. In: De Nederlandse Antillen in de actualiteit. [Onder redactie van H. de Wit en J. van de Walle.] Amsterdam/Antwerpen: Wereld-Bibliotheek, 1958, (Wereld-boog, nr. 121), pp. 81-102.
Martinus Arion, Frank. Twee sonnet[t]en van Willem Kloos in het Papiamento. In: Kakiña, 1 (1963), nr. 8, februari/maart.
Martinus Arion, Frank (a). Interview met R. Dobru (ps. van R. Ravales). In: Ruku, 1 (1969), nr. 4, pp. 20-24.
Martinus Arion, Frank (b). Onvermogen en ijdelheid van Willem Frederik Hermans. In: Ruku, 1 (1969), nr. 5, pp. 33-37.
Martinus Arion, Frank. Over de bundel gedichten ‘Sasa’ van Zamani (ps. van A. Roemer. In: Ruku, 2 (1970), nr. 4/5, p. 26.
Martinus Arion, Frank (a). J. van de Walle; de pijn van een romanticus. In: Haagse Post, 17 augustus 1974, pp. 36-40.
Martinus Arion, Frank (b). Kennismaking met de Antilliaanse en Surinaamse poëzie. In: De Revisor, 1 (1974), nr. 4-5, pp. 87-91.
Martinus, Frank. Albert Helman, de eenzame jager. Lezingen gehouden op 13 juni en 20 juni 1977 door - ter gelegenheid van de Helman-week georganiseerd door het Surinaams Museum - Fort Zeelandia, Paramaribo -Suriname. Paramaribo: IOL, 1977. (Cahier van het Instituut voor de Opleiding van Leraren, 1.)
Martinus, Efraim Frank. The kiss of a slave: Papiamentu's West-African connection. [Amsterdam: Centrale Drukkerij Universiteit van Amsterdam], 1996. (Diss.)
Martinus Arion, Frank. In de huid van Oroonoko: hoe de roman in Suriname begon. In: Surinaamse en Caraïbische literatuur. Schrijverschap 2000 nationaal of internationaal? Redactie Jack Menke, Jerry Egger, Joop Vernooij, Eartha Groenfelt. Paramaribo: Stichting Wetenschappelijke Informatie, 1998. (SWI-Forum 14 (1997), nr. 2 (december) & 15 (1998), nr. 1 (juni), pp. 21-31.
McClintock, Anne. The angel of progress: pitfalls of the term ‘post-colonialism’. In: Social Text, 10 (1992),
[p. 140]
nrs. 2 & 3, pp. 84-98.
McGann, Jerome J. (ed.). Historical studies and literary criticism. Madison: The University of Wisconsin Press, 1985.
Mc Leod-Ferrier, Cynthia. Elisabeth Samson: een vrije zwarte vrouw in het achttiende-eeuwse Suriname. Utrecht: Vakgroep Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht, 1993. (Bronnen voor de studie van Afro-Suriname, 15.) [Licht afwijkende herdrukken: Paramaribo: VACO, s.a. [1995]. En: [Schoorl]: Conserve, [1996].
Mc Leod, Cynthia. Elisabeth Samson: een vrije zwarte vrouw in het 18de-eeuwse Suriname. In: Kruispunt, 36 (1995), nr. 161, juni-september, pp. 408-420.
McWorter, John. Sisters under the skin: a case for genetic relationship between the Atlantic English-based creoles. In: Journal of Pidgin and Creole Languages, 10 (1995), no. 2, pp. 289-333.
Medendorp, Clazien. Licht en luimen, of W.E.H. Winkels, tekenaar in Suriname in de 19e eeuw. In: Mededelingen van het Surinaams Museum, nr. 53, juni 1994, pp. 3-13.
Medendorp, Clazien. Gerrit Schouten (1779-1839): botanische tekeningen en diorama's uit Suriname. Am sterdam/ Paramaribo: Koninklijk Instituut voor de Tropen/Stichting Surinaams Museum, 1999.
Medendorp, Clazien (a). ‘Die uitmuntend na de natuur tekent’: de Surinaamse kunstenaar Gerrit Schouten (1779-1839). In: Spiegel Historiael, 36 (2001), nr. 3, pp. 118-121.
Medendorp, Clazien (b). Twee diorama's van Gerrit Schouten. In: Oso, 20 (2001), nr. 2, pp. 203-207.
Meder, Theo. De neerlandici gaan digitaal! 't Gaat alleen wat traag allemaal... In: Neerlandica extra muros, 35, 1997, nr. 1, februari, pp. 33-46.
Meedoen, van kolonie tot republiek, van vicariaat tot bisdom: de geschiedenis van 75 jaren werk in Suriname. Uitgegeven bij gelegenheid van het 75-jarig verblijf van de Fraters van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid in de Kerk van Suriname. [Paramaribo: Fraters van Tilburg, 1977.]
Meel, Peter (a). ‘Van Lier stierf als teleurgesteld man’; Surinaams cultuurbeleid gefaald. In: Weekkrant Suriname, 2 januari 1988.
Meel, Peter (b). Nyumane/Uit mensennaam, literaire evocatie van de geschiedenis van Afrika. In: SWI Forum, 5 (1988), nr. 1, juni, pp. 87-97.
Meel, Peter (c). Verdwijning van de staat Suriname. In: Internationale Spectator, 42 (1988), nr. 11, november, pp. 730-732.
Meel, Peter (a). Money talks, morals vex: the Netherlands and the decolonization of Suriname, 1975-1990. In: European Review of Latin American and Caribbean Studies, 48 (1990), pp. 75-98.
Meel, Peter (b). A reluctant embrace: Suriname's idle quest for independence. In: Gary Brana-Shute (ed.), Resistance and rebellion in Suriname: old and new. Williamsburg, Va.: Department of Anthropology, College of William and Mary, 1990, (Studies in Third World Societies 43), pp. 259-289.
Meel, Peter (c). [Bespreking van: Albert Helman - Verdwenen wereld.] In: SWI Forum, 7 (1990), nr. 2, december, pp. 67-70.
Meel, Peter. Verbroederingspolitiek en nationalisme: het dekolonisatievraagstuk in de Surinaamse politiek. In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 109 (1994), nr. 4, pp. 638-659.
Meel, Peter. Inleiding. In: Op zoek naar Surinaamse normen. Nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve (1950-1961). Geselecteerd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Peter Meel. Utrecht: CLACS & IBS, 1997, (Bronnen voor de studie van Suriname, deel 20.), pp. 1-67.
Meel, Peter. Towards a typology of Suriname nationalism. In: New West Indian Guide, 72 (1998), nr. 3/4, pp. 257-281.
Meel, Peter. Tussen autonomie en onafhankelijkheid: Nederlands-Surinaamse betrekkingen 1954-1961. Leiden: KITLV Uitgeverij, 1999, (Caribbean Series 19.) (Diss.)
Meel, Peter. [Bespreking van Michaël Slory, In de straten en in de bladeren.] In: Oso, 19 (2000), nr. 2, november, pp. 348-349.
Meel, Peter. Menselijke waardigheid als voertuig van emancipatie: Surinaamse geschiedschrijving en geschiedschrijving over Suriname. In: Oso, 20 (2001), nr. 2, pp. 224-240.
Meer de Walcheren, Pieter van der. Menschen en God. Eerste deel 1911-1929. Utrecht: Het Spectrum, [1940].
Meiden, G.W. van der. Betwist bestuur: een eeuw strijd om de macht in Suriname 1651-1753. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1986.
[p. 141]
Meijer, Emile. Farawe: acht kunstenaars van Surinaamse oorsprong. Fotografie: Bert van Goethem. Heusden: Aldus, 1985.
[Meijer], Ischa. Geesteskinderen. In: Vrij Nederland, 1 september 1984, p. 20.
Meijer, Jaap. Isaac da Costa's weg naar het christendom: bijdrage tot de geschiedenis der joodsche problematiek in Nederland. Amsterdam: Joachimsthal, 1946. (Diss.)
Meijer, J. (a). M.J. Lewenstein's opperrabbinaat te Paramaribo (1857/8-1864): analyse van het Surinaamse Jodendom in zijn crisisperiode. Amsterdam: De Driehoek, [ca. 1957].
Meijer, J. (b). Sleutels tot Sranan: wegwijzer in de Surinaamse geschiedenis. Amsterdam: Meulenhoff, [1957]. (Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen (Sticusa).)
Meijer, J. en F. Ferrari. Suriname: volk en geschiedenis: cultuur-historisch leesboek voor het MULO en de lagere klassen van A.M.S. en Kweekschool. 2e dr. Paramaribo: Kersten, 1955.
Meijer, Maaike. De lust tot lezen: Nederlandse dichteressen en het literaire systeem. Amsterdam: Sara/ Van Gennep, 1988.
M[eijer], M[aaike], ‘Grootste dichteresse onzes lands’: Lucretia Wilhelmina van Merken (Amsterdam, 21 augustus 1721-Leiden, 24 oktober 1789). In: Met en zonder lauwerkrans: Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Teksten met inleiding en commentaar. Hoofdredactie Riet Schenkeveld-van der Dussen. Redactie Karel Porteman, Piet Couttenier, Lia van Gemert. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997, pp. 572-579.
Meijer, Pieter de. De moderne historicus als literair verteller. In: Spektator, 16 (1986-1987), nr. 1, pp. 18-28.
Meijer, P.W.M. de. Weten en vertellen, weten te vertellen. In: Verhaal en relaas. P.W.M. de Meijer e.a. Muiderberg: Coutinho, 1988, pp. 7-18.
Meinzak, E. Barron - Boni, en Jolicoeur: de vrijheidshelden v.d. slaventijd in Suriname 1771. Overgenomen van Opbouw van 30 juni 1950. [Paramaribo: 1950.]
Meinzak, E.E. Odo nanga tra woortoe moro ini Sranang tongo: spreekwoorden en andere iutdrukkingen in de Surinaamse taal. [Paramaribo: 1956.]
Meinzak, E. Dee odo boekoe, deel I. [Paramaribo, 1958.]
[Meinzak, Emilio (red.)] (b). 200 odo, spreekwoorden: 200 jari, 1768-1968. [Paramaribo: D.A.G., 1958].
Meinzak, E. Wi tongo: odo nanga tra woortoe moro ini Sranan tongo: Surinaamse spreekwoorden en zegswijzen. Paramaribo: Vereniging Jong en Oud, [1959].
Meinzak, E. Da pikien odo-boekoe: spreekwoordenboekje. 3de dr. Paramaribo: Vereniging Jong en Oud, 1960.
Meinzak, Emilio. Odo-boekoe na ini Sranang tongo: spreekwoordenboekje in het Surinaams en vertaald in het Nederlands. [Paramaribo: ca. 1961.]
Meinzak, Emilio en medewerkers. Woordenlijst en samenspraak: Surinaams vertaald in het Nederlands. Nederlands Surinaams. 16de verbeterde druk. [Paramaribo: Meinzak], 1973.
Meinzak, Emilio en medewerkers. Woordenlijst en samenspraak: Surinaams vertaald in het Nederlands. Nederlands Surinaams. 27de verbeterde druk. [Paramaribo: Meinzak], 1973.
Melker, Jessica. Cojo, Mentor en Present: brandstichters of verzetsstrijders? Een literatuur-onderzoek naar de veroorzakers van de brand in Paramaribo van 3 op 4 september 1832. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Historische letterkunde, 2001. (Doctoraalscriptie.)
Memre Dobru. ['s.Gravenhage]: Haags Surinaams Vrouwen Kollektief, [1990].
Memre Papa de Kom. Paramaribo: [Orpis etc.], 1985.
Menke, Jack & Jerry Egger. Guyana vanaf de eeuwwisseling tot de verkiezingen van 5 oktober 1992. Paramaribo: Stichting Wetenschappelijke Informatie, 1993.
Menkman, [W.R.]. Boekbespreking. [John de Pool, Del Curazao que se va.] In: WIG, 17 (1935-36), pp. 290-297.
M[enkman, W.R.]. Boekbespreking. [Jacq. Samuels, Schetsen en typen uit Suriname.] In: WIG, 28 (1947-48), p. 22.
Menkman, W.R. A lady of quality in Suriname: herinneringen eener officiersvrouw. In: WIG, 29 (1948-49), pp. 81-87.
M[enkman, W.R.] (a). Boekbespreking. [Tj. Arkieman, Suriname, het vergeten land.] In: WIG, 30 (1949), p. 56.
[p. 142]
M[enkman, W.R.] (b). Boekbespreking. [P.M. Legêne, Tani het Godenkind.] In: WIG, 30 (1949), pp. 364-365.
M[enkman, W.R.] (c). Claudius Henricus de Goeje. In: WIG, 30 (1949), pp. 182-183.
M[enkman, W.R.] [Bespreking van Joh. van Hulzen, De kaper van Nantes.] In: WIG, 33 (1952-53), pp. 106-107.
M[enkman]-W[alters], J.M. [Bespreking van Hans van Amstel, De laatsten der Wajarikoele's in Suriname.] In: WIG, 29 (1948), p. 232.
M[enkman]-W[alters], J.M. [Boekbespreking van Kees Neer, Viottoe.] In: WIG, 30 (1949), p. 150.
Mesters, Gabbi. Historische, theaterwetenschappelijke analyse van het koloniale Surinaamse theater tussen 1773 en 1900. Amsterdam [1998]. (Doctoraalscriptie.)
Het merkteken en andere verhalen. [Paramaribo]: Publishing Services Suriname, 1997.
Mhango, Baijah Hunderson Philip. Gap analysis applied to the Surinamese economy: a study of the savings, foreign exchange, and absorptive capacity constraints to the economic development of Suriname. [Paramaribo: s.n.], 1980. (Diss.)
Mhango, Baijah. Aid and dependence, the case of Suriname: a study in bilateral aid relations. Paramaribo: SWI, 1984.
Mhango, Baijah. The political economy of aid: the case of Suriname. In: Caribbean Studies, 24 (1991), nr. 1-2, pp. 123-164.
Migge, Bettina. Substrate influence in creole formation: the origin of ‘give’-type serial verb constructions in the Surinamese plantation creole. In: Journal of Pidgin and Creole Languages, 13 (1998), no. 2, pp. 215-265.
Migge, Bettina. Language varieties and patterns of language use in the Ndyuka community. [Paper gepresenteerd op het colloquium The languages of Suriname, te Leiden, 21 en 22 januari 1999. Ter perse.]
Mijnhardt, W.W. (a). Het Nederlandse genootschap in de achttiende en vroege negentiende eeuw. In: De negentiende eeuw, 7 (1983), nr. 2, juni, pp. 76-101.
Mijnhardt, W.W. (b). De Nederlandse Verlichting in Europees perspectief. In: Theoretische geschiedenis, 10 (1983), pp. 335-347.
Mijnhardt, Wijnandus Wilhelmus. Tot Heil van 't Menschdom: culturele genootschappen in Nederland, 1750-1815. Amsterdam: Rodopi, 1987. (Diss.)
Millies, H.C. De inhuldiging en een wapenschild: eene nabeschouwing. In: De Gids, 13 (1849), dl. I, pp. 721-735.
Mintz, Sidney W. & Richard Price. An anthropological approach to the Afro-American past: a Caribbean perspective. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1976. (ISHI occasional papers in social change; no. 2.)
Mishra, Vijay & Bob Hodge, What is post(-)colonialism? In: Patrick Williams & Laura Chrisman (eds.), Colonial discourse and post-colonial theory: a reader. New York [etc.]: Harvester Wheatsheaf, 1994, pp. 276-290.
Misidjan, Wensley. De strijd van de maroons en de inheemsen in Suriname voor hun juridische erkenning van hun grondenrechten. In: Siboga, 10 (2000), nr. 2, pp. 13-15.
Mitrasing, Frits Eduard Mangal. Tien jaar Suriname: van afhankelijkheid tot gelijkgerechtigheid: bijdrage tot de kennis van de staatkundige ontwikkeling van Suriname van 1945-1955. Leiden: Luctor et Emergo, 1959. (Diss.)
Mitrasing, F.E.M. Samenleving in een grensgebied. In: Vrije Stem, 7-3-1974.
M[itrasingh], B[enjamin] S. Boekbespreking Van erf tot skai. In: Aisa Samachar, 4 (1978), nr. 4, p. 29.
Mitrasingh, Benjamin S. & Marita S. Harpal (red.). Hindostanen: van contractarbeiders tot Surinamers. Paramaribo: Stichting Hindostaanse Immigratie, 1998.
Mitrasingh, Benjamin S. & R. Motilal Marhé. Mathura, Ramjanee en Raygaroo: verzet tegen uitbuiting en onderdrukking in Suriname. Den Haag: Stichting voor Surinamers, Den Haag en Omgeving, 1979.
Modiwirjo, Slamet. Panglipur ati. Samenstelling Johan Sarmo en Hein Vruggink. [Paramaribo]: Afdeling Cultuurstudies, Ministerie van Volksmobilisatie en Cultuur, 1983.
Mokkum, Nancy & Leonore de Vries. Het beoordelen van jeugdliteratuur in Suriname. [Paramaribo]: 1984.
Molendijk, Mathilde. Inheemsen in Paramaribo 1964-1991. In: SWI Forum, 9 (1992), nr. 1 & 2, pp. 128-144.
[p. 143]
Möllering, George. Wraakgeest als politiek manipulatiemiddel bij de Saamaka. In: Oso, 16 (1997), nr. 2, oktober, pp. 232-246.
Monde noir d'expression néerlandaise. [Speciaal katern in:] Présence Africaine: revue culturelle du monde noir, nr. 57, Paris: Diop, 1966, pp. 541-557.
Mooij, J.J.A. Noodzaak en mogelijkheden van canonvorming. In: Spektator 15 (1985-1986), nr. 1, pp. 23-31.
Mooij, Martin (red.). Rotterdam: Vrijhaven voor poëzie. Rotterdam: Ad. Donker, 2001.
Moor, Els (a). De queeste van het hart. In: Kompas, 1 (1996), nr. 40, 11 augustus 1996, pp. 29-31.
Moor, Els (b). Ontwikkelingsrelaties weerspiegeld in literatuur: Wie goed bedoelt. In: De Ware Tijd Literair, nr. 430, 8 juni 1996. Ook in: Tussen droom en werkelijkheid: een keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd. Paramaribo: Okopipi, 2001, pp. 141-144.
Moor, Els. Strafhok als klassieke Surinaamse roman. In: De Ware Tijd Literair, nr. 477, 3 mei 1997.
Moor, Els. Het verdriet van Suriname: over Plantage Lankmoedigheid, debuutroman van Michiel van Kempen. In: Bzzlletin, 27 (1998), nr. 255, april, pp. 25-31.
Moor, Els. Maak je keuze voor de toekomst voor het te laat is: Theatercollectief speelt Yorkafowru van Edgar Cairo. In: De Ware Tijd Literair, nr. 523, 21 maart 1998. Ook in: Tussen droom en werkelijkheid: een keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd. Paramaribo: Okopipi, 2001, pp. 169-171.
Moor, Els (a). ‘Je bent wat je wil zijn’: sporen van hoop in de trilogie van Astrid Roemer. In: Armada, 4 (1999), nr. 16, september, pp. 73-81. Ook in: Tussen droom en werkelijkheid: een keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd. Paramaribo: Okopipi, 2001, pp. 59-68.
Moor, Els (b). Surinaamse literatuur op de lerarenopleiding. In: Nederlands in Suriname, 4 (1999), nr. 2, november, pp. 8-11.
Moor, Els (c). Van A.B.C. Boekoe tot Popki Patu. In: De Ware Tijd Literair, nr. 605, 30 oktober 1999.
Moor, Els. In gesprek met onze eerste ‘writer in residence’. In: Nederlands in Suriname, 5 (2000), nr. 1, juli, pp. 14-15.
Moor, Els. In memoriam Hugo Pos. In: Oso, 20 (2001), nr. 1, mei, pp. 187-188.
[Moor, Els, Joan Vaseur-Rellum & Godeke Donner.] Fa yu e tron leisibakru: literatuurmethode voor het Voortgezet Onderwijs op Seniorenniveau. Paramaribo: Sectie Nederlands van het Instituut voor de Opleiding van Leraren, 1997.
Moor, Wam de. Van Oudshoorn: biografie van de ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1982. (Open Domein nr. 1.)
Möring, Marcel. Daar hoor ik thuis. In: Vrij Nederland, 17 maart 2001, pp. 51-53.
Morpurgo, A.J. Legkaart der beschaving. In: Suriname in stroomlijnen. [Redactie J. van de Walle en H. de Wit.] Amsterdam [etc.]: Wereld-bibliotheek, 1958, (Wereld-boog, 120), pp. 76-85.
Morpurgo, Leo. De relatie tussen de overheid en de pers. In: SWI Forum. 13 (1996), nr. 2, december/14 (1997), nr. 1, juni, (Suriname in het informatietijdperk), pp. 48-52.
Morriën, Adriaan (samenstelling), met medewerking van Harriët Leget. Liefde, altijd de liefde: de grote liefdespoëzie uit de wereldliteratuur. Amsterdam: Bert Bakker, 1994.
Mosis, André. Het verder voortbestaan van de Apinti. In: De Ware Tijd, 20-9-1989.
Mosis, André N. Lieve Hugo the king of Kaseko: de kasekomuziek van 1940 tot 1974. In: Siboga, 4 (1994), nr. 2, pp. 13-17.
Mufwene, Salikoko S. The founder principle in Creole genesis. In: Diachronica, 13 (1996), nr. 1, pp. 83-134.
Mukařovský, Jan. Aesthetic function, norm and value as social facts. Translated from Czech, with notes and afterword by Mark E. Suino. Ann Arbor: Department of Slavic Languages and Literature, University of Michigan, 1979. (Michigan Slavic contributions; nr. 3.)
Mulder, Karin. The Javanese celebrations in Surinam: social security through an alliance of costs and culture. In: Focaal, nr. 22/23, 1994, pp. 113-138.
Mulier, Ludwich van. Nola Hatterman grondlegster beeldende kunst in Suriname. ‘Surinaamse kunstenaar moet eigen omgeving als inspiratiebron gebruiken.’ In: Palet, 1 (1984), nr. 2, oktober, pp. 6-7.
Mulier, Ludwich van. ‘Meneer u bent met een negerding bezig.’ In: Palet, 3 (1988), nr. 3, p. 6.
Muller, Julius E. en C. Hoekstra. 1845 - 21 Juni - 1895: het 50-jarig jubilé der boeren in Suriname. [Paramaribo]: B. Heijde, 1895.
Muller, Kim Isolde. ‘eijder kan gedencken hoe mij hart gestelt was’: het zeventiende-eeuwse dagboek met
[p. 144]
reisverslag van Elisabeth van der Woude. Amsterdam: 1998. (Doctoraalscriptie.)
Muller, Kim Isolde. Elisabeth van der Woude: memorije van 't geen bij mijn tijt is voorgevallen: met het opzienbarende verslag van haar reis naar de Wilde Kust 1676-1677. [Red. en bew. Darja de Wever et al.] Amsterdam: Terra Incognita, 2001.
Multatuli, Volledige werken I. [Bezorgd door G. Stuiveling.] Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1950.
Multatuli. Volledige werken II. [Bezorgd door G. Stuiveling.] Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1951.
Munnick, O.M. de. Het rijke ertsland Suriname en zijn problemen: het ontstaan en het bedrijf van de Surinaamsche Bauxiet Maatschappij in woord en beeld: de gang van het erts tot metaal. Hengelo (O.): Smit & Zn., 1946.
Muntslag, F.H.J. Tembe: Surinaamse houtsnijkunst: Symboliek van de meest voorkomende motieven. Met de medewerking van Ch.H. Eersel. 3e dr. [Paramaribo: Varekamp, 1971.]
Muntslag, F.H.J. Paw a paw dindoe: Surinaamse houtsnijkunst. Paramaribo: Vaco, 1979.
Musicus Helstone Comité. J.N. Helstone: musicus (11 januari 1854-24 april 1927). [Paramaribo]: Musicus Helstone Comité, [1998].
Musschoot, Anne Marie. De literatuurgeschiedschrijving in Vlaanderen. In: Spiegel der Letteren, 33 (1991), nr. 4, pp. 233-246.
Musschoot, Anne Marie. Literatuurgeschiedenis terug van weggeweest: kroniek van de literatuurwetenschap. In: Neerlandica extra muros, 34 (1996). nr. 2, mei, pp. 50-55.
Naam-wyser Waar in vertoont worden De Naamen en Woonplaatsen van haar Ed. Gr. Achtb. de Regeerders der Stad Amsterdam, deses jaers .... Mitsgaders van verscheyde andere Collegien en Beampten. Tot dienst van alle Liefhebbers in goede orde gestelt. [t' Amsterdam]: Otto Barentsz. Smient, 1684-1793. Titel, ondertitel en uitgevers variëren (zie CatUBA 4649).
N[abibaks], M.A. Nieuwe publikaties [over Cándani, Ghunghru ṯuṯ gail]. In: Bhāsā, 2 (1985), nr. 2, maart, pp. 42-43.
Nabibaks, M.A. Immigratie en isolatie: de groei van het Sarnami door het sociaal isolement. In: Bhāsā, 5 (1992), juni, pp. 17-21.
N[agel], J.H. Suriname in losse tafereelen en schetsen. Rotterdam: Locke en Zoon, 1840.
Nagelkerke, G.A. (red.). Literatuur-overzicht van Suriname tot 1940: literatuur aanwezig in de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden. Leiden: Bibliotheek Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 1972.
Nagelkerke, G.A. Bibliografisch overzicht van de Indianen in Suriname, 1700-1977. Bibliographical survey of the Indians of Surinam, 1700-1977. Leiden: Caraïbische afdeling, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 1977.
Nagelkerke, Gerard A. Suriname: a bibliography 1940-1980. Leiden: Department of Caribbean Studies, Royal Institute of Linguistics and Anthropology, 1980.
Nagtegaal, C. Suriname, in 19e eeuwse prenten. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1968.
Nahar, M.H. De Anansi-tori en het bijgeloof. In: Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 14 (1904), afl. 11, pp. 322-327. Ook in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, 72 (1916), pp. 270-279.
Naipal, Anand. Bloei van het Sarnami op Nederlandse bodem: Stifa een Sarnami novelle. In: Palet, 1 (1984), nr. 2, oktober, p. 4.
Naipaul, Shiva. Suriname: a tableau of savage innocence. In: GEO, 3 (1981), march, pp. 74-94.
NAKS: te bouwen gemeenschaps-centrum. [Paramaribo: Naks, 1965.]
Nanga palm...: liederen bij het overlijden, de begrafenis en de rouwverwerking van Afro-Surinamers (Creoolse Surinamers). Deze liederen hebben voornamelijk een anitri en lomsu grondslag. [Voorwoord: Gerda A. Havertong.] Paramaribo/ Den Haag: Ab Tholen Consultancy i.s.m. Andrépak Mailing, 1999.
Nankoe, Lucia (red.). De komst van de slangenvrouw en andere verhalen van Caribische schrijfsters. [Amsterdam etc.]: Van Gennep/Novib, Ncos, 1998.
Narain, Jit. Sarnami men bhi bol. In: Lalla Rookh, 3 (1978), nr. 6, november, pp. 38-40.
Narain, Jit. De aap en zijn malle fratsen? In: Aisa Samachar, 8 (1982), nr. 4/5, juli, pp. 3-4.
Narayan Tiwari, Badri. Bidesia: a study of folklore and migration: an explorative documentation. Allahabad: G.B. Pant Social Science Institute, [2001].
[Nassy, David de Isac Cohen]. Essai historique sur la colonie de Surinam, sa fondation, ses révolutions, ses
[p. 145]
progrès, depuis son origine jusqu'á nos jours ... Avec l'Histoire de la nation juive portugaise & allemande y établie ... Le tout redigé ... & mis en ordre par les régens & réprésentans de ladite nation juive portugaise. Paramaribo: s.n., 1788 [= 1789]. (2 stkn.) [Fotomechanische herdruk: Amsterdam: Emmering, 1968.]
[Nassy, David de Isac Cohen]. Geschiedenis der kolonie van Suriname. Behelzende derzelver opkomst, voortgang, burgerlijke en staatkundige gesteldheid, tegenwoordige staat van koophandel, en een volledige en nauwkeurige beschrijving van het land, de zeden en gebruiken der ingezetenen. Geheel opnieuw samengesteld door een gezelschap van geleerde Joodse mannen aldaar. Amsterdam/ Harlingen: (Allart en van der Plaats), 1791. (2 dln) [Fotomechanische herdruk: Amsterdam: Emmering, 1974.]
Natarajan, Nalini (ed.). Handbook of twentieth-century literatures of India. Westport/ London: Greenwood Press, 1996.
Neck-Yoder, Hilda van. Suriname's cultural memory: of crown and knife. In: College Language Association Journal, 24 (1980), pp. 173-183.
Neck-Yoder, Hilda van. The theme of imprisonment in Bea Vianen's novels. In: Journal of Caribbean Studies, 2 (1981), no. 2/3, pp. 228-236.
Neck-Yoder, H. van. Calibans antwoord: de Caribische roman, haar noordelijke lezer en het kolonialisme. In: Tirade, 30 (1986), nr. 307, november/december, pp. 694-707.
Neck-Yoder, H. van. Colonialism and the author: Albert Helman's ‘Hoofden van de Oayapok!’ In: Oso, 7 (1988), nr. 1, mei, pp. 21-30.
Neck-Yoder, Hilda van. Zo sprak Zoon tot Spin: Hans Faverey en de Caraïbische poëtische traditie. In: Literatuur, 17 (2000), nr. 3, mei/juni, pp. 159-166.
Neck-Yoder, Hilda van. ‘Yu gowtu kankan’: treasures, translators, and tricksters: twentieth-century literature from Suriname. In: Rosemarijn Hoefte & Peter Meel (eds.), Twentieth-century Suriname: continuities and discontinuities in a New World society. Kingston/Leiden: Ian Randle/ KITLV Press, 2001, pp. 244-269.
Het Nederlandse boek in vertaling: bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuid-Nederlandse werken 1993-1997/ The Dutch book in translation: bibliography of translations from Holland and Flanders 1993-1997. Samenstelling Hoofdafdeling Verwerking Publicaties, Afdeling Catalogisering Koninklijke Bibliotheek Den Haag. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1999.
Nederveen Meerkerk, Hannedea van. Recife: the rise of a 17th-century trade city from a cultural-historical perspective. [Translated from the Dutch by Cecilia M. Willems.] Assen [etc.]: Van Gorcum, 1989. (Diss.)
Nederveen Meerkerk, Hannedea C. van. David Cohen Nassy senior en junior: hun bijdrage tot de kolonisatie van Suriname. In: Kruispunt, 36 (1995), nr. 161, juni-september, pp. 355-385.
Nederveen Pieterse, Jan. Wit over zwart: beelden van Afrika en zwarten in de westerse populaire cultuur. Amsterdam/ Den Haag: Koninklijk Instituut voor de Tropen/ Stichting Cosmic Illusion Productions/ Novib, [1990].
Neerlandia: algemeen Nederlands tijdschrift. Gent [etc.]: Algemeen Nederlands Verbond. Suriname-nummer: september-october 1903.
Neger-Engelsche spreekwoorden (Odo's). Opnieuw verzameld. 1e aflevering. Paramaribo: H.B. Heyde, 1924.
Negernummer [van] De Groene Amsterdammer: weekblad voor Nederland. Amsterdam, No. 2759, 19 April 1930.
Nepveu, Jan. Annotaties op het boek van J.D. Herlein ‘Beschryvinge van de volkplantinge Zuriname’. [Manuscript 1765/1766; aanwezig bij het ARA.]
Nepveu. J. Annotatiën op de Surinaamsche Beschrijvinge van Ao 1718. 1771. Amsterdam: Gemeente Archief, Arch. Marquette, nr. 231, inv. nr. 298.
Netscher, P.M. Geschiedenis van de koloniën Essequebo, Demerary en Berbice, van de vestiging der Nederlanders aldaar tot op onzen tijd. 's Gravenhage: Nijhoff, 1888. (Uitgeg. door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.)
Nettleford, Rex. The Caribbean: crossroads of the Americas. In: Alan Cobley (ed.), Crossroads of empire: the Europe-Caribbean connection, 1492-1992. Cave Hill, Barbados: Department of History, University of the West-Indies, 1994, pp. 1-14.
Neus, Hilde. Nieuwe werkvormen voor nieuw literatuuronderwijs. In: Tropisch Nederlands, 2 (1997), nr. 2, april, p. 4.
Neus, Hilde. Anansi uiteengerafeld. In: Nederlands in Suriname, 3 (1998), nr. 2, oktober, pp. 31-32.
[p. 146]
Neus, Hilde. Was'doro krosi: Overlevingsstrategieën van creoolse volksvrouwen. In: De Ware Tijd Literair, nr. 621, 4 maart 2000.
Ngugi Wa Thiong'o. Writers in politics: a re-engagement with issues of literature and society. Oxford/Nairobi/Portsmouth: James Curry/Eaep/ Heinemann, 1997.
Nie, Mirjam van. Voordat er pïyais waren: Toen de sjamanen nog alïlïman heetten, en toen er nog geen tabak was. In: Oso, 12 (1993), nr. 2, oktober, pp. 227-238.
Niekerk, Marlene van. Reënboogredenasies: repliek op 'n intreerede. In: Tydskrif vir Letterkunde, 34 (1996), nr. 4, November, pp. 20-34.
Niekerk, Mies van. ‘De krekel en de mier’: fabels en feiten over maatschappelijke stijging van creoolse en hindoestaanse Surinamers in Nederland. Amsterdam: Het Spinhuis, 2000. (Migratie- en Etnische Studies.)
Niemeijer, Sandra. Literatuur in facetten. In: Tropisch Nederlands, 1 (1995), nr. 1, juli, pp. 6-7.
Niemel, Jules. Anansi-tori. Verteld en bewerkt door -. Met tekeningen van Ernest Hofwijks. Amsterdam: [Jules Niemel], 1997.
Nieuwenhuys, Rob. Oost-Indische spiegel: wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden. Amsterdam: Querido, 1972.
Nieuwenhuys, Rob, Bert Paasman & Peter van Zonneveld. Oost-Indisch magazijn: de geschiedenis van de Indisch-Nederlandse letterkunde. 2e, herz. dr. Amsterdam: Bulkboek, 1990. [1e druk eveneens 1990 als Bulkboek 188.]
Nijbroek, Paul. Literatuurontwikkeling en literatuurwaardering in Suriname tegen een bredere achtergrond. In: De West, 13, 14, 15, 17 en 18 juni 1985 (5 afl.).
Nijbroek, P. De crisis van de moderne Amerikaanse samenleving (naar Allan Bloom's ‘The closing of the American mind’. In: De Ware Tijd, 12 november 1988.
Nijbroek-Asin, Linda J. Thematiek en vorm bij de Moetete-dichters. Paramaribo 1976. (Scriptie IOL, MO-B Nederlands.)
NK 66: 17-21 aug. Palmentuin Paramaribo: Tweede Nationale Kunstbeurs: Programma. [Paramaribo: CCS/Eldorado, 1966.]
Nomination of the inner city of Paramaribo for the World Heritage List. [Paramaribo]: the Government of the Republic of Suriname, 1998. (Unesco Convention concerning the protection of the World Cultural and Natural Heritage.)
Nooteboom, Cees. Een brief uit Bonaire. In: Avenue, 19 (1984), mei, pp. 126-132.
Nord, Max. Albert Helman: een inleiding tot zijn werk, met enkele teksten, handschriften, foto's en curiosa en een bibliographie. 's-Gravenhage: D.A. Daamen, 1949. (Schrijvers van heden II.)
Nord, Max. Nederlandse hulp en samenwerking. In: Albert Helman (red.), Cultureel mozaïek van Suriname. Zutphen: De Walburg Pers, 1978, pp. 429-435.
Nord, Max. Het literaire leven van R.A.J. van Lier, In: ‘Een andere in een ander’; liber amicorum voor R.A.J. van Lier. Redactie: B.F. Galjart, J.D. Speckmann, J. Voorhoeve. Leiden: Instituut Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse volken, [1982], (ICA-Publicatie No. 52), pp. 291-307.
Nord, Max. The Netherlands Antilles and Surinam, treasure-chests of Dutch-language literature. In: The low countries: arts and society in Flanders and the Netherlands: a yearbook 19994-95. [Rekkem]: Stichting Ons Erfdeel, [1994], pp. 251-257.
Nugteren, J.F. van. Nogmaals het auteurschap van Wij slaven van Suriname: Jef Last beschuldigd. In: ‘Buiten de perken’, nr. 50, 27 februari 1965, pp. 21-25.
Nurmohammed, M.S.A. De geschiedenis van de Islam in Suriname. Gedenkboek Surinaamse Moesliem Associatie uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de Djama Masdjid van Suriname. [Paramaribo: Surinaamse Moesliem Associatie], 1985.
O'Bryan, Ponda. Afro-Surinaamse muziek. In: Surinaamse muziek in Nederland en Suriname. Onder redactie van Marcel Weltak. [Utrecht]: Kosmos, Surinam Music Association, [1990], pp. 25-38.
O'Donnell, Mary Ann. Aphra Behn: an annotated bibliography of primary and secondary sources. New York [etc.]: Garland, 1986. (Garland reference libbrary of the humanities, vol. 505.)
Oedayrajsingh Varma, F.H.R. alias Che Varma. De slavernij van Hindustanen in Suriname: een kultureel antropologische en sociaal-geografische benadering van onze verzwegen historie. Amsterdam: 1993.
Oemari (samenstelling). Atamygano Warery: pyjai liederen. Vertaling Nardo Aluman. Paramaribo: Oemari, 1985.
[p. 147]
Oers, Johannes Franciscus van. De maatschappelijke context van het schoolwezen in de kolonie Curaçao, 1816-1837, met inbegrip van de onderhorige eilanden Aruba en Bonaire. [Helmond: Wibro, 1993]. (Diss.)
Oevering, Gerard J. Chitra Gajadin: Suriname: ‘Jij bent mijn diepste gedachte’. In: Uitgelezen 14. Reacties op boeken. Exil en migratie. Onder verantwoordelijkheid van de Adviesraad voor Godsdienst en Levensbeschouwing. Den Haag: Nblc, 1995, pp. 58-77.
[Oirschot, Anton van.] Letterkundig varia: voor de R.K. Mulo. Paramaribo: H. van den Boomen, [ca. 1968]. (Niet in de handel.)
Ojo-Ade, Femi. Caribbean negritude and Africa: aspects of black dilemma. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 3. Cross-cultural studies. Edited by James A. Arnold. At-large editors Josephine V. Arnold, Natalie M. Houston, Claudia Schenkels. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1997, pp. 357-373.
Olivieira, D. France. In memoriam Edgar Cairo, 1948-2000. In: Oso, 20 (2001), nr. 1, pp. 188-189.
[Oltmans, Willem.] Willem Oltmans in gesprek met Desi Bouterse. Amsterdam: Jan Mets, 1984.
Ombre, Ellen. Een probaat middel tegen rassenwaan: gesprek met Kwame Anthony Appiah. In: Vrij Nederland, 22 januari 2000, pp. 42-43.
Ommeren, H.C. van. Onrecht door macht vergaat door recht. Paramaribo: H.C. van Ommeren, 1950.
Omotose, Kole. The theatrical into theatre: a study of the drama and theatre of the English-speaking Caribbean. London: New Beacon Books, 1982.
Ooft, Benny. Emancipatie eeuwfeest werd kermis. Betekenis verloren door optreden van coördinator Lichtveld. In: De Vrije Stem, nr. 162, 13 juli 1963.
Ooft, Benny Ch. Persoonlijke notities over schrijven in Sranantongo. In: Moetete, nr. 2, december 1968, pp. 16-18.
Ooft, Benny. Suriname 10 jaar republiek. Nieuwegein/Paramaribo: Stichting Basispers/Art Incorporation, 1985.
Ooft, Cornelis Desiré. Ontwikkeling van het constitutionele recht van Suriname. Assen: Van Gorcum, 1972. (Diss.)
[Ooft, C.D. en Ph.A. Samson, samenstelling.] Gedenkboek 100 jaar Staten van Suriname, 1866-1966. Paramaribo: Staten van Suriname, Commissie voor de herdenking van het 100-jarig bestaan van de Staten van Suriname, 1966.
Oomens, Marja. Veelwijverij en andere losbandige praktijken: bevolkingspolitiek tegenover Surinaamse plantageslavinnen in de 19de eeuw. In: Vrouwen in de Nederlandse koloniën. Zevende jaarboek voor vrouwengeschiedenis (1986). Onder redactie van Jesje Reijs e.a. Nijmegen: SUN, 1986, pp. 152-171.
De Oost, de West, de stilte voorbij: over literatuur uit Suriname, de Antillen en Indonesië. [Samenstelling: De Derde Boekenmaand]. Amsterdam: Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, 1989. (Uitgave ter gelegenheid van de Derde Boekenmaand 1989.
Oostburg, B.F.J. 25 Jaar Universiteit van Suriname. Paramaribo: Anton de Kom Universiteit van Suriname, 1995.
Oostburg, B.E. [= F.] J. Was Sophie Redmond de eerste vrouwelijke dokter in Suriname? In: De Ware Tijd, 12 maart 1999.
Oosterhout, Bert(samenstelling en bewerking). Westindische sprookjes. Rijswijk: Elmar, 1994. (Sprookjes uit de wereldliteratuur.)
Oostindie, Gert J. [Bespreking van De foltering van Eldorado.] In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 140 (1984), pp. 360-363.
Oostindie, Gert. Kondreman in Bakrakondre: Surinamers in Nederland 1667-1955. In: Gert Oostindie & Emy Maduro, In het land van de overheerser II; Antillianen en Surinamers in Nederland 1634/1667-1954. Dordrecht: Foris, 1986, pp. 1-131. (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 100.)
Oostindie, Gert (a). Roosenburg en Mon Bijou: twee Surinaamse plantages, 1720-1870. Foris Publications, Dordrecht/ Providence 1989. (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Caribbean Series 11.)
Oostindie, Gert (b). Cultuurbeleid en de loden last van een koloniaal verleden: Sticusa 1948-1988. In: Sticusa Jaarverslag [1988]. Amsterdam: Sticusa, 1989, pp. 60-88.
[p. 148]
Oostindie, Gert J. (a). Preludes to the exodus: Surinamers in the Netherlands 1667-1960s. In: Gary BranaShute (ed.), Resistance and rebellion in Suriname: old and new. Williamsburg, Va.: Department of Anthropology, College of William and Mary, 1990, (Studies in Third World Societies 43), pp. 231-258.
Oostindie, Gert (b). De onvoltooide dekolonisatie en de geschiedschrijving van Suriname. In: Leidschrift, themanummer Suriname beeld van een onafhankelijke republiek, 6 (1990), nr. 2, april, pp. 5-26.
Oostindie, Gert J. On Stedman's Narrative, Suriname slavery and editing. In: Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde, 147 (1991), pp. 140-145.
Oostindie, Gert (a). Voltaire, Stedman and Suriname slavery. In: Slavery and abolition, 14 (1993), No. 2, August, pp. 1-34.
Oostindie, Gert (b). The economics of Surinam slavery. In: Economie and social history in the Netherlands. Volume V. Amsterdam: Het Nederlands Economisch-Historisch Archief, 1993, pp. 1-24.
Oostindie, G.J. Caraïbische dilemma's in een ‘stagnerend’ dekolonisatieproces. Leiden: KITLV, 1994. (Inaugurele rede.)
Oostindie, Gert. Het paradijs overzee: de ‘Nederlandse’ Caraïben en Nederland. Amsterdam: Bert Bakker, 1997.
Oostindie, Gert en Inge Klinkers. Knellende Koninkrijksbanden: Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001. (3 dln.)
Oostindie, Gert & Bert Paasman. Dutch attitudes towards colonial empires, indigenous cultures, and slaves. In: Eighteenth-Century Studies 31 (1998), nr. 3, pp. 349-356.
Oostindie, Gert & Alex van Stipriaan. Anthony Blom en het ‘Vervolg van den Surinaamschen Landman’. In: Oso, 10 (1991), nr. 2, december, pp. 136-146.
Oostindie, Gert & Alex van Stipriaan. Slavery and slave cultures in a hydraulic society: Suriname. In: Stephan Palmié, Slave cultures and the cultures of slavery. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1995, pp. 78-99.
Openneer, Herman. Kid Dynamite: de legende leeft. Amsterdam: Jan Mets, 1995.
OpHey, Paul. De culturele betrekkingen tussen Nederland en Suriname (1667-1975): Wat was de functie van Sticusa (1948-1975)? [Nijmegen 1986.] (Doctoraalscriptie.)
Ormskirk, Fred. Rond de lezing van Drs. R. van Lier over de Neger. In: Het Nieuws, nr. 1411, 24. maart 1948.
Ormskirk, Fred. Twintig jaren N.P.S.: ‘groei temidden van beroering’. Paramaribo: s.n., 1967.
Ort, J.W.C. Surinaams verhaal: Vestiging van de Hervormde Kerk in Suriname, (1667-1800). Zutphen: Walburg Pers, 2000. (1e dr. 1963.)
Ottes, Lia. Nola Hatterman: haar leven en werk. Nijmegen 1999. (Doctoraalscriptie.)
Oudschans Dentz. Fred. De Koloniale Bibliotheek te Paramaribo (Suriname). In: De Boekzaal, 3 (1909), pp. 212-216.
Oudschans Dentz, Fred. Het bibliotheekwezen in de kolonie Suriname. In: De Boekzaal, 5 (1911), afl. 2, pp. 49-51.
Oudschans Dentz, Fred. Oude scheepsjournalen. In: WIG, 4 (1922-23), pp. 557-561.
Oudschans Dentz, F. Suriname. In: Gedenkboek van het Algemeen Nederlandsch Verbond bij gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan: 1898 - mei - 1923: geschiedenis en invloed van den Nederlandschen stam. Dordrecht/Amsterdam-Sloterdijk: Algemeen Nederlandsch Verbond/Wereldbibliotheek, [1923], pp. 62-74.
Oudschans Dentz, Fred. De geschiedenis van een boek. In: WIG 7 (1925-26), pp. 571-582.
Oudschans Dentz, Fred. De kolonisatie van de Portugeesch Joodsche natie in Suriname en de geschiedenis van de Joden Savanne. [Voorwoord: H.D. Benjamins]. Amsterdam: M. Hertzberger, [1927]. (Ongewijzigde herdruk: Amsterdam: S. Emmering, 1975.)
Oudschans Dentz, Fred. De plaats van den creool in de literatuur van Suriname. In: WIG, 19 (1937), pp. 208-211. (Ook verkort in Timehri, 7 (third series) (1921), august. En in: Suriname, 74 (1921), nr. 31, 18 april.)
Oudschans Dentz, Fred. Surinaamsche journalistiek. In: WIG, 20 (1938), pp. 33-44, 65-76 en 289-290.
Oudschans Dentz, Fred. August Kappler, stichter van ‘Albina la Coquette’. In: De Indische Gids, 43 (1941), maart, pp. 131-134.
Oudschans Dentz, Fred. Nederlandse grafzerken in Suriname. In: De Nederlandse Leeuw, 59 (1941), pp. 382-386, 419-421 en 443-448; 60 (1942), pp. 30-32, 73-75, 109-112, 147-154 en 199; 61 (1943), pp. 26-30.
[p. 149]
Oudschans Dentz, F. De afzetting van het groot-opperhoofd der Saramaccaners Koffy in 1835 en de politieke contracten met de Boschnegers in Suriname. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 104 (1948), nr. 1, pp. 35-43.
Oudschans Dentz, Fred. Geschiedkundige aantekeningen over het culturele leven in Suriname. In: WIG, 30 (1949), pp. 42-50.
Oudschans Dentz, Fred. Banden tussen Afrikaanse en Surinaamse geslachten in vroegere eeuwen. In: Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, 13 Nuwe Reeks (1953), afl. 3, Oktober, pp. 90-95 & 18 Nuwe Reeks (1958), april, pp. 100-105. Ook in: De West, 4 november 1958.
Oudschans Dentz, Fred. Grepen uit de geschiedenis van het onderwijs in Suriname in de 17e en 18e eeuw. In: WIG, 36 (1956), pp. 174-182.
Oudschans Dentz, Fred. Gouverneur Mr. Wolphert Jacob Beeldsnyder Matroos. In: De West, 8 november 1958.
Oudschans Dentz, Fred. Geschiedkundige aanteekeningen over Suriname en Paramaribo. Opnieuw geïllustreerd uitgegeven door D.G.A. Findlay. Paramaribo: De West, 1972. [1e druk: 1911.]
[Oudschans Dentz, Fred. & W.R. Menkman.] Onze West. 3e, herz. en omgew. dr. 's-Gravenhage: Vereeniging ‘Oost en West’, Informatiebureau/Ten Hagen, 1928. (1. Suriname door Fred. Oudschans Dentz. 2. Curaçao door W.R. Menkman.)
Oven, Ro van. Nola Hatterman. In: Maandblad voor Beeldende Kunsten, 8 (1931), juni, pp. 177-180.
Oversteegen, J.J. Albert Helman (geb. 1903). In: J.J. Oversteegen, Vorm of vent: opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen. 3e dr. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1978, pp. 346-350.
Oversteegen, J.J. Beperkingen: methodologische recepten en andere vooronderstellingen en vooroordelen in de moderne literatuurwetenschap. Utrecht: HES, 1982.
Oversteegen, J.J. 13 oktober 1859: Eduard Douwes Dekker bericht zijn vrouw: ‘Lieve hart mijn boek is af’ en wordt voorgoed Multatuli. De wereld verdubbeld. In: M.A. Schenkeveld-van der Dussen e.a., Nederlandse Literatuur, een geschiedenis. Groningen: Martinus Nijhoff, 1993, pp. 484-489.
Overtoom, Liesbeth. Spinvertellingen: een analyse van overeenkomende Nederlandstalige varianten van de Curaçaose Cuentana di Nanzi en de Surinaamse Anansi-tori's. [S.1.]: 1989. Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam. (Afstudeerrichting: moderne letterkunde).
Paap, J.C. Boekbespreking: ‘Zuid-Zuid-West’ door Albert Helman. In: Jong Suriname [uitgave JPF, Curaçao], 2 (1942-43), nr. 50, 22 October 1943, pp. 6-7.
Paasman, A.N. Elisabeth Maria Post (1755-1812): een bio-bibliografisch onderzoek. Amsterdam: Thespa, 1974. (Amsterdamse smaldelen 2.) (2e opl. met errata en addenda: 1977)
Paasman, A.N. Wat bezielde de literaire kolonisten?: het beeld van de Westindische kolonist in de literatuur 1670-1830. In: Oso, 1 (1982), nr. 2, december, pp. 44-62.
Paasman, A.N. Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de verlichting. Leiden: Martinus Nijhoff, 1984.
Paasman, Bert. Het boek der Verlichting: de 18e eeuw van a tot z. 2e herz. dr. Amsterdam/ Barneveld: Bulkboek, s.a. [1e dr.: © 1986].
Paasman, Bert. Mens of dier? Beeldvorming over negers in de tijd voor de rassentheorieën. In: J.E. Dubbelman en J. Tanja (red.), Vreemd gespuis. Amsterdam: Anne Frank Stichting/ Ambo/ Novib, 1987, pp. 92-107.
Paasman, Bert. De geschiedschrijving van de Indisch-Nederlandse literatuur uit de Compagniestijd: taak en problemen. In: Indische Letteren, 7 (1992), nr. 4, december 1992, pp. 175-186.
Paasman, Bert (a). Surinaamse plantersletterkunde in de 18e eeuw, in het bijzonder de Surinaamsche mengel poëzy van Paul François Roos. In: Catalogus en lezingen bij de tentoonstellingen over Suriname in de Stedelijke Openbare Bibliotheek ‘De Biekorf’. Brugge: Kruispunt, 1995, (Kruispunt, 36 (1995), nr. 161bis, juni), pp. 135-141.
Paasman, Bert (b). Leven als een vorst: de planter-directeur in de literatuur over Suriname. In: Kruispunt, 36 (1995), nr. 161, juni-september, pp. 386-406.
Paasman, Bert (a). De ogen van de Nederlandse koloniale literatuur. In: Setiawati Darmojuwono, Lilie Suratminto & Kees Groeneboer (eds.), Duapuluh lima tahun studi Belanda di Indonesia/ Vijfentwintig jaar studie Nederlands in Indonesië. Depok: Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, 1996, pp. 231-251.
[p. 150]
Paasman, Bert (b). Verloren in een zee van wonderen: J.F. Martinet (1729-1796). In: Verlichte geesten: een portrettengalerij voor Piet Buijnsters. Onder redactie van Kees Fens. Amsterdam: Querido, 1996, pp. 96-105.
Paasman, B. La littérature néerlandaise et l'émancipation des esclaves des Indes Occidentales/ De Nederlandse literatuur en de emancipatie van de Westindische slaven. In: B. Verstraete (ed.), L'émancipation dans la littérature néerlandophone des Caraïbes/ Emancipatie in de Nederlandstalige Caraïbische literatuur. Lille: Université Charles-de-Gaulle, Centre de recherches néerlandaises Michiel de Swaen, 1997, (Alluvions/ Bilingue), pp. 33-48.
Paasman, Bert (a). Te laat voor het Classicisme, te vroeg voor de Romantiek, of de plaatsbepaling van het ‘gevoelig-verlichte’ oeuvre van Elisabeth Maria Post. In: K.D. Beekman, M.T.C. Mathijsen-Verkooijen, G.F.H. Raat (red.), De as van de Romantiek: opstellen aangeboden aan prof dr W. van den Berg bij zijn afscheid als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Vossiuspers AUP, 1999, pp. 177-188.
Paasman, Bert (b). Een klein aardrijkje op zichzelf, de multiculturele samenleving en de etnische literatuur. In: Literatuur, 16 (1999), nr. 6, november/december, pp. 324-334.
Paasman, Bert. Nederlands als bronnentaal in Suriname (2): ‘Wat zijn bronnen, noem er een paar op?’ In: Nederlands in Suriname, 5 (2000), nr. 2, december, pp. 16-17. Ook in: Gerard Elshout e.a. (red.), Perspectieven voor de internationale neerlandistiek in de 21ste eeuw: Handelingen Veertiende Colloquium Neerlandicum, Katholieke Universiteit Leuven 27 augustus - 2 september 2000. Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, 2001, pp. 277-281.
Paasman, A.N. West Indian slavery and Dutch Enlightenment literature. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 2. English and Dutch-speaking regions. Edited by A. James Arnold. Subeditors Vera M. Kutzinski, Ineke Phaf-Rheinberger. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 2001, pp. 481-489.
Paasman, Bert. Wandelen onder de palmen: de morele actualiteit van het koloniale verleden. Amsterdam: Vossiuspers UvA, 2002. (Inaugurele rede.)
Paërl, Eric. Nederlandse macht in de Derde Wereld. Een inventarisatie van economische belangen. Amsterdam: Van Gennep Nederlandse Praktijk, 1971.
Pahladsingh, Preetema. Wie kent Johanna Schouten-Elsenhout? In: Nederlands in Suriname, 5 (2000), nr. 2, pp. 8-9.
Pakosie, André. De dood van Boni. [Paramaribo 1972.]
Pakosie, André (a). Gaanta Labi 1760. [Paramaribo]: Vereniging Akifonga, 1976.
Pakosie, A.R.M. (b). A toli fu a ogii m'ma. Na - sikiifi a toli ja, na Balakaman Velantie fu Diitabiki sikiifi den pelenki fu a buku ja. Drietabbetje: Instituut voor Taalwetenschap in Suriname, 1976.
Pakosie, André R.M. Een beknopt overzicht van het ontstaan van de Bosnegerstammen de Lo, de Bee en de Mama(osoe)pikin of Wosoedendoe. [Paramaribo]: Stichting Volksboekwinkel, [1976].
Pakosie, André R.M. Bongo Doti 1760. [Paramaribo 1978.]
Pakosie, André & Bonno Thoden van Velzen. Bosneger dreigt schietschijf te worden door Nederlands geld. In: Het Parool, 26 april 1988.
Pakosie, André R.M. Orale traditie bij de bosneger. In: Oso, 8 (1989), nr. 2, december, pp. 159-165.
Pakosie, André R.M. (a). Dood, rouw en rouwverwerking bij de stam der Ndyuka of Okanisi. In: Siboga, 1 (1990), nr. 1, november, pp. 4-23.
Pakosie; André R.M. (b). Arrogantie versus traditie: Paramaribo en het binnenlands gezag. In: De Gids, 153 (1990), nr. 10/11, oktober-november, pp. 873-878.
Pakosie, André R.M. (a). Apinti akeema: een orale overleveringsversie van de ontstaansgeschiedenis van de ‘Drum’. In: Siboga, 1 (1991), nr. 2, maart, pp. 1-8.
Pakosie, André R.M. (b). Kunu: een onuitwisbare vloek die over een familie hangt. In: Siboga, 1 (1991), nr. 3, juli, pp. 17-19.
Pakosie, André R.M. Verteltraditie van de Aukaners: Anainsi tori bij de Marronstam der Aukaners. In: Siboga, [1] (1992), nr. 4, [december], pp. 4-6.
Pakosie, André R.M. Benpenimaunsu: Gaanman der Ndyuka van 1759-heden van Fabi Labi tot Gazon Matodja. Utrecht: Siboga/ Stichting Sabanapeti, 1993. (Siboga, 3 (1993), nr. 1.)
Pakosie, André R.M. Tuka: klaagliederen bij de bosnegerstam der Ndyuka: betekenis en achterliggende gedachten. Utrecht: Siboga/ Stichting Sabanapeti, 1995. (Siboga, 5 (1995), nr. 1.)
[p. 151]
Pakosie, André R.M. Maroon leadership and the Surinamese state (1760-1990). In: Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 1996, no. 37-38, pp. 263-277.
[Pakosie, André R.M.] Boekbespreking - Silvia W. de Groot, Marrons aan de Djukakreek in de achttiende eeuw. In: Siboga, 7 (1997), nr. 2, pp. 24-29.
Pakosie, André R.M. Kiya en gi pangi: gebruiken rond volwassenwording van meisjes in de Ndyuka Marronsamenleving. In: Siboga, 8 (1998), nr. 2, pp. 1-9.
Pakosie, André R.M. (a). Ontstaan en ontwikkeling van de aleke: de popmuziek van de Marronstam der Ndyuka. In: Siboga, 9 (1999), nr. 1, pp. 2-24.
Pakosie, André R.M. (b). Gazon Matodja: Surinaams stamhoofd aan het einde van een tijdperk. [Met een voorwoord van H.U.E. Thoden van Velsen.] Utrecht: Stichting Sabanapeti, 1999.
Pakosie, André R.M. (a). 250 jaar vrede van Bongodoti - Vreedenburg: het relaas van de vrede met de Okanisi of Ndyuka marrons. In: Siboga, 10 (2000), nr. 1, pp. 11-15.
Pakosie, André R.M. (b). Een etymologische zoektocht naar Afrikaanse woorden in de Ndyuka taal. In: Siboga, 10 (2000), nr. 2, pp. 2-12.
Pakosie, André R.M. (c). Terugblik op de marronsamenlevingen vanaf 1960. In: Siboga, 10 (2000), nr. 2, pp. 16-19.
Palencia-Roth, Michael. Mapping the Caribbean: Cartography and the cannibalization of culture. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 3. Cross-cultural studies. Edited by James A. Arnold. At-large editors Josephine V. Arnold, Natalie M. Houston, Claudia Schenkels. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1997, pp. 3-27.
Palm, J.Ph. de en H. Pos. Kennismaking met de Antilliaanse en de Surinaamse poëzie. Gekozen en ingeleid door -. [Met een ‘Ten geleide’ van Max Nord.] [Amsterdam: Sticusa, 1973.]
Palm, Jules de. In memoriam René A. de Rooy. In: Sticusa Journaal, 4 (1974), nr. 8, 31 december, pp. 12-13.
Palm, J.Ph. de (red.). Encyclopedie van de Nederlandse Antillen. 2de herz. druk. [Zutphen]: De Walburg Pers, 1985.
Panhuys, L.C. van. Les chansons et la musique de la Guyane néerlandaise. Avec notes de musique. Journal de la Société des Américanistes de Paris. Nouvelle série 9. Extrait. Paris 1912.
Panhuys, L.C. van. Het aantal en de woonplaatsen van de boschnegers en indianen in Suriname. In: WIG, 3 (1921-22), pp. 83-99.
Panhuys, L.C. van. Folklore in Suriname. In: WIG, 16 (1933-34), pp. 17-32.
Panhuys, L.C. van. Aard en karakter van Surinaamsche liederen. In: WIG, 18 (1936-37), pp. 1-12.
Panhuys, L.C. van. De opoffering van een R.K. priester in Suriname. In: WIG, 18 (1936-37), dl. 19, pp. 200-206.
Een pantserwagen in de straten: drie verhalen rond 25 februari. Paramaribo: Ministerie van Cultuur, Jeugd en Sport, 1981.
Panza, Johan & Rene Bobo. Anasi ku dee kau (Anansi en de koeien). [Illustraties: Agoutupe Panza. Nederlandse vertaling: A.L. Bosch. Samenstelling: N. Glock, J.R. Mantell.] Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, [1984]. (Serie leesboekjes in het Saramaccaans.)
Para, Theo. A. de Kom, grondlegger van de Surinaamse communistische gedachte. In: A. de Kom: zijn strijd en ideeën. Samengesteld door het Anton de Kom - Abraham Behr Instituut. Amsterdam: Sranan Buku, 1989, pp. 91-130.
Para, Theo. Een Javaanse Marron. In: Mutyama, 1 (1990), nr. 2, pp. 18-20.
Para, Theo. Belogen land. Paramaribo 1996.
Para, Theo. Wraak der wijsheid: het verlangen van Suriname. Amsterdam: De Bezige Bij, 1998.
Parabirsing, R. (a). Onze nieuwe officiële taal. In: De Ware Tijd, 19 juli 1980 [I], 26 juli 1980 (II), 2 augustus 1980 (III), 9 augustus 1980 (IV), 23 augustus 1980 (Slot).
Parabirsing, R. (b). Een nieuwe spelling voor onze officiële taal. In: De Ware Tijd, 6 september 1980 en 20 september 1980 (Slot).
Parabirsing, R. (c). De groei naar een taal en een cultuur. In: De Ware Tijd, 4 oktober 1980.
Parabirsing, R. (d). Het Surinaams-Nederlands. In: De Ware Tijd, 29 november 1980.
Parabirsing, R. (Inter)nationaal taalgebruik. In: De Ware Tijd, 25 juli 1981.
Parabirsing, R. De Surinaamse Literatuur. In: Bro, [1] 1983, nr. 1, juni, pp. 51-56.
[p. 152]
Parabirsing, Robby. Surinaamse literatuur in perspectief. In: Chandra van Binnendijk (eindred.), Perspectieven van Surinaamse kunst: verslag tweede Egi Du Congres. [Paramaribo: Vaco-Press, 1991], pp. 17-21.
Parabirsing, Robby. Ons literatuuronderwijs kritisch belicht. In: Tropisch Nederlands, 1 (1995), nr. 2, oktober, pp. 12-13.
Paramaribo: image of the past, vision on the future/ [text: Urban Heritage Foundation Suriname; introduction: Narainpersad Mahadewsingh]. [Paramaribo: Urban Heritage Foundation Suriname, 1997.]
Pareau, A.H. Onze West: reisschetsen. 's Gravenhage: Van Stockum en Zoon, 1898.
Parra, Pim de la (a). Een verwording. In: Mamjo, 2 (1962-1963), nr. 1, juli 1962, pp. 46-48.
Parra, Pim de la (b). Boskopoedron. In: Mamjo, 2 (1962-1963), nr. 2, november 1962, p. 28.
Pawirodirjo, Esther. Javaanse verhalen uit Suriname: literaire analyse en interpretatie. Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, 1988. (Doctoraalscriptie.)
Pée, Willem, W.Gs. Hellinga & Antoon Donicie. Opstellen over het Surinaams. Amsterdam: Stichting voor Culturele Samenwerking, 1953.
Peene, Bert. Hugo Pos - Het mausoleum van de innerlijke vrede. In: Bert Peene, Eerste druk '89: samenvattingen van Nederlands en Vlaams literair proza dat voor het eerst verscheen in het jaar 1989. Laren (Gld): Walva-Boek, 1990, pp. 80-85.
Peene, Bert. Hugo Pos. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, afl. 46, augustus 1992, 10 pp.
Peerkhan, Grace. De Naast Mijn Bed Show. In: Leidse Universitaire Almanak, Leiden 1992, pp. 54-58.
Pelton, Robert D. The trickster in West Africa: a study of mythic irony and sacred delight. Berkeley, Calif.: University of California Press, 1980.
Penard, A.P. Surinaamsche volksvertellingen. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 80 (1924), pp. 325-363 & 82 (1926), pp. 47-98.
Penard, A.Ph. Het pujai-geheim der Surinaamsche Caraïben. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 84 (1928), pp. 626-671.
Penard, A.P. & T.E. Penard. Negro riddles from Surinam. In: WIG, 7 (1925-26), pp. 411-432.
Penard, Frederik Paul & Arthur Philip Penard. De Menschetende Aanbidders der Zonneslang. Paramaribo: H.B. Heyde, 1907-1908. (3 dln)
Penard, F.P. en A.P. Penard. Surinaamsch bijgeloof: iets over wintie en andere natuurbegrippen. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië, 67 (1913), pp. [157]-183.
Penard, F.P. & A.P. Penard. Surinam Folk-Tales. In: Journal of American Folk-Lore, 30 (1917), pp. 239-250.
Penard, Thomas E. & Arthur P. Penard. Four Arawak Indian songs. In: WIG, 7 (1925-26), pp. 497-500.
Pengel, Lotta. ‘Genesis’: bij de geboorte van een gedichtenbundel. In: De West, 2 augustus 1972.
Pengel, Lotta. Ontbolstering: de ontmoeting met de ander om jezelf te zijn. In: Vrije Stem, nr. 1680, 31 januari 1973.
Peperstraten, Ina van. Surinaamse kinderen en hun boeken. In: Projektkrant Surinaamse kinderboeken. [Rotterdam]: Stichting Samen Wonen Samen Leven (SWSL), 1985, nr. 45, juni, p. 3.
Perkins, David (ed.). Theoretical issues in literary history. Cambridge (Mass.)/ London: Harvard University Press, 1991. (Harvard English studies 16.)
Perkins, David. Is literary history possible? Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1992.
Perl, Matthias. The ‘Wörterbuch zur Erlernung der Saramakka-Neger-Sprache’ by Johann Andreas Riemer 1779: an early document in a Romance-based Creole. In: Journal of Pidgin and Creole Languages, 4 (1989), nr. 2, pp. 277-282.
Perl, Matthias. Die Herrnhuter Missionare als Philologen und Übersetzer: die Sklavenbriefe aus Suriname als frühe Dokumente einer Kreolsprache. In: Sprachtransfer - Kulturtransfer: Text, Kontext und Translation. [Frankfurt am Main]: Europäischer Verlag der Wissenschaften Peter Lang, [1995], pp. 183-197.
Perre, Rudolf van de. De kamer van Rabin Gangadin. In: Ons Erfdeel, 25, (1982), nr. 5, pp. 755-756.
Perron, E. du. Verzameld werk. II. Cahiers van een lezer. De smalle mens. Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1955.
Perron, E. du. Brieven. Deel V. Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1979.
[p. 153]
De pers in perspectief. [Bijzonder nummer van:] Bank Notes, [Paramaribo: De Surinaamsche Bank, najaar 1978].
Pertinente beschrijvinge van Guiana. Gelegen aen de vaste kust van America: waer in kortelijck verhaelt wordt het aanmerckelijckste dat in en omtrent het landt van Guiana valt/ als de limiten, het klimaet en de stoffen der landen, de mineralen, edele gesteenten, vruchten, dieren, en de overvloedigheyt der vissen, nevens der selver inwoonderen aldaer/ Hier is bygevoeght der participanten uytschot ende profijten, die daer uyt te volgen staen, Als oock de Conditien van mijn Heeren de Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, voor die gene die nae Guiana begeeren te varen. t Amsterdam: by Jan Claesz. ten Hoorn, boeckverkoper, tegen over 't Oude Heeren Logement, 1676.
Pet, Willem Jan Agricola. Lokono dian: the Arawak language of Suriname: a sketch of its grammatical structure and lexicon. Ann Arbor, Michigan University, 1987. (Diss.)
Phaf, Ineke (a). Vrouwen en literatuur in het Caribisch gebied. In: Mineke Schipper (red.), Ongehoorde woorden: vrouwen en literatuur in Afrika, de Arabische wereld, Azië, het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Weesp/ Den Haag: Het Wereldvenster/ Novib, 1984, pp. 183-214.
Phaf, Ineke (b) Interview met Astrid Roemer (Suriname). In: Mineke Schipper (red.), Ongehoorde woorden: vrouwen en literatuur in Afrika, de Arabische wereld, Azië, het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Weesp/ Den Haag: Het Wereldvenster/ Novib, 1984, pp. 217-226.
Phaf, Ineke (c). Habanera: eine literatursoziologische Studie über die Darstellung der Mulattin im kubanischen Roman. In: Ilse Lenz & Renate Rott (eds.), Frauenarbeit im Entwicklungsproze. Saarbrücken/Fort Lauderdale: Breitenbach Publishers, 1984, pp. 333-349.
Phaf, Ineke (a). Women and Literature in the Caribbean. In: Mineke Schipper (ed.), Unheard words. London/New York: Allison & Busby, 1985, pp. 168-199.
Phaf, Ineke (b). Interview with Astrid Roemer. In: Mineke Schipper (ed.), Unheard words. London/New York: Allison & Busby, 1985, pp. 201-210.
Phaf, Ineke (a). De Caraïbische verbeelding aan de macht: Antilliaanse en Surinaamse literatuur. In: Bzzlletin, (1987), nr. 143, februari, De Caraïbische verbeelding aan de macht, pp. 3-19.
Phaf, Ineke (b). Nationale Alegorien entzaubert. Mythos und Aufklärung bei Lydia Cabrera und Astrid Roemer. In: Gina Cánepa & Ineke Phaf (eds.), Literatur und Frauen aus vier Kontinenten Berlin: Lateinamerika Institut der Freie Universität Berlin, 1987, pp. 25-38.
Phaf, Ineke. Caribbean imagination and nation nuilding in Antillean and Surinamese literature. In: Callaloo, 11 (1988), nr. 1, pp. 148-171.
Phaf, Ineke (a). Man en vrouw zijn even ‘swietie’. In: Oso, 8 (1989), nr. 1, mei, pp. 109-114.
Phaf, Ineke (b). Motivforschung altmodisch? Mit der Mulattin zu einem karibischen Nationaltext. In: Karl Kohut (ed.), Rasse, Klasse und Kultur in der Karibik. Frankfurt a. M.: Klaus Dieter Vervuert, 1989, pp. 85-98.
Phaf, Ineke. Women writers in the Dutch-speaking Caribbean: Life Long Poem in the tradition of the Surinamese Granmorgu (New Dawn). In: Selwyn R. Cudjoe (ed.), Caribbean women writers: essays from the First International Conference. Wellesley, Mass.: Calaloux. Publications, 1990, pp. 357-364.
Phaf, Ineke. Imaginación caribeña y construcción de la nación. Translación: María Teresa Ortega. In: Anales del Caribe La Habana: Casa de las Américas, 1991, pp. 157-89. (Centro de Estudios del Caribe, 11.)
Phaf, Ineke. Actualizando el viaje de Stedman: el retorno improvisto del ‘matrimonio surinamense’. In: Dispositio, 17 (1992), nrs. 42-43, pp. 135-163.
Phaf, Ineke. La introducción emblemática de la nación mulata: el contrapunteo híbrido en las culturas de Suriname y Cuba. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 19 (1993), nr. 38, pp. 195-215.
Phaf, Ineke. Ut pictura poesis: the avenue at Middelharnis, 1689. In: Festschrift für Prof. Dr. Gisela Beutler. Berlin: Freie Universität Berlin, 1995, pp. 147-56. (Neue Romania 16.)
Phaf, Ineke. Adyosi versus Sunrise Inn: el paisaje alternativo del Caribe no-hispánico. In: Ineke Phaf (ed.), Creole presence in the Caribbean and Latin América/Presencia criolla en el Caribe y América Latina. Frankfurt a. M.: Vervuert, 1996, pp. 99-128. Ook bewerkt als ‘Plantation emblems in the Dutch 17th century: Helman's contrastive analysis.’ In: Kamau Brathwaite and Timothy J. Reiss (eds.), Annals of scholarship: Sisyphus and Eldorado: magical and other realisms in Caribbean literature. 12 (1997), nrs. 1-2, pp. 113-121.
Phaf, Ineke. Republican code, working conditions, and cross-cultural hybridity in the literature of Suriname
[p. 154]
and Cuba. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 3. Cross-cultural studies. Edited by A. James Arnold. Subeditors Josephine V. Arnold, Natalie M. Houston, Claudia Schenkels. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1997, pp. 375-391.
Phaf-Rheinberger, Ineke (a). The contemporary Surinamese novel. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 2. English and Dutch-speaking regions. Edited by A. James Arnold. Subeditors Vera M. Kutzinski, Ineke Phaf-Rheinberger. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 2001, pp. 527-541.
Phaf-Rheinberger, Ineke (b). An Enlightenment essay on the colony of Suriname. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 2. English and Dutch-speaking regions. Edited by A. James Arnold. Subeditors Vera M. Kutzinski, Ineke Phaf-Rheinberger. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 2001, pp. 491-503.
Pickett, Philip. Flecha the Elder, Flecha the Younger: the Ensaladas. In: Las Ensaladas [tekstboek bij de gelijknamige CD. L'Oiseau-Lyre 444 810-2, London 1997], pp. 4-6.
Pieters, Florence, Goos van der Sijde & Ronald van Weeren, Maria Sybilla Merian: kunstenares en biologe. In: Artis, 42 (1997), nr. 6, maart-april, pp. 178-183.
Pinas, Ronald L. Anansi nanga a ston san abi barba. Naverteld door -. [Illustraties Carolyn Dyk. Nederlandse vertaling: Dorothy Wong Loi Sing. Samenstelling: John Wilner.] Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 1995. (Serie leesboekjes in het Sranan Tongo.)
Pistorius, Thomas. Korte en zakelyke beschryvinge van de colonie van Zuriname, .../ Waar agter gevoegt is, echt, omstandig en naauwkeurig verhaal van de gepleegde moord aan ... den Heer van Sommelsdyk, Gouverneur, en het doodelyk kwetzen van de heer L. Verboom, Commandeur van de colonie van Zuriname. Meestendeels uit eigene langduurige ondervindinge opgemaakt door -. Te Amsterdam: by Theodorus Crajenschot, boekverkooper, 1763.
Ploeger, Jan. Frederik Oudschans Dentz (Leeuwarden, 3 september 1876 - Claremont, bij Kaapstad, 19 juli 1961). In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1961-1962. Leiden: E.J. Brill, 1962, pp. 38-47.
Plotkin, Mark J. In de leer bij de Sjamanen: een botanicus op zoek naar nieuwe medicijnen in het Amazone regenwoud. [Rijswijk: Elmar, 1995.]
Poel, Ieme van der. Hoe zwaar weegt de Larousse?: interculturele problematiek in de Franstalige literatuur van Noord-Afrika. In: Tussenfiguren: schrijvers tussen de culturen. Elisabeth Leijnse & Michiel van Kempen, redactie. Amsterdam: Het Spinhuis, 1998, pp. 33-45.
Poel, Ieme van der. Burgers van de Franse taal. [Amsterdam]: Vossiuspers UvA, 2001. (Inaugurele rede.)
Polak, J.A. Historisch overzicht van de goudindustrie in Suriname. 's-Gravenhage: Nijhoff, 1908.
Polanen, J.V.D. Herinneringen aan mijn vader, Johannes Hendrik Nelson Polanen: de eerste neger-hoofdonderwijzer in Suriname (1882-1939). Paramaribo: 1982.
Polimé, Thomas. Banden met het bos. In: Sranan: cultuur in Suriname. Samenstelling en redactie: Chandra van Binnendijk, Paul Faber. Amsterdam/ Rotterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen/ Museum voor Volkenkunde, 1992, pp. 24-37.
Polimé, Thomas. Dood- en begrafenisrituelen bij de Ndjuka. In: Oso, 17 (1998), nr. 1, mei, pp. 71-73.
Polimé, Thomas. Reproductieve rituelen van de Ndyuka. In: Oso, 19 (2000), nr. 2, november, pp. 241-259.
Poll, Willem van de. Koninklijk bezoek, Suriname. 's-Gravenhage/Bandung: W. van Hoeve, [1956].
Polman, Maria Elisabeth. De keerzijde van het leven: Anton van Duinkerken als literatuurcriticus bij De Tijd (1927-1952): een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren. Nijmegen: Valkhof Pers, 2000. (Diss.)
Pont, Johan. Dichtvormen in de Surinaamse letterkunde. In: De Ware Tijd, 7 oktober 1961.
Pos, H. Toneel in Suriname. In: Schakels, 1 November 1954, No. 82-S-18, pp. 1-4.
Pos, Hugo. In memoriam W.L. Salm 12-9-1901 - 24-2-1963. In: NWIG, 43 (1964), nr. 2, februari, pp. 100-102.
Pos, H. (red.) (a). De jonge Surinaamse literatuur. [Speciaal nummer van:] Tirade, 17 (1973), nr. 189, september.
Pos, Hugo (b). Inleiding tot de Surinaamse literatuur. In: Tirade, 17 (1973), nr. 189, september, pp. 396-409.
Pos, Hugo (a). De jonge Surinaamse literatuur. In: Sticusa Journaal, 4 (1974), nr. 6, 1 oktober, pp. 3-13.
Pos, Hugo (b). In memoriam René A. de Rooy. In: Sticusa Journaal, 4 (1974), nr. 8, 31 december, pp. 13.
Pos, Hugo. Surinaamse Literatuur werd geschreven door Ingezetenen & Ballingen. In: Bzzlletin, 5 (1976) nr.
[p. 155]
40, november (Surinamenummer), pp. 13/1-15/3.
Pos, Hugo. De Surinaamse letteren. In: Albert Helman (red.), Cultureel mozaïek van Suriname. Zutphen: De Walburg Pers, 1978, pp. 412-426.
Pos, Hugo. De jonge literatuur van Suriname: een uiting van zelfrespect. In: De Tijd, 6 juli 1979, pp. 25-26.
Pos, Hugo. Een bewustwording beschreven: Hoop en wanhoop in de Westindische literatuur. In: De Tijd, 18 april 1980, p. 37.
Pos, Hugo. Bij het overlijden van Bernardo Ashetu. In: Jere, 8 (1982), nr. 50, augustus/september, p. 5.
Pos, Hugo. De opkomst van de Surinaamse literatuur 1945-heden. In: Oso, 2 (1983), nr. 1, mei, pp. 11-17.
Pos, Hugo. Inleiding. In: Jorg Funke & Lourina de Voogd (red.), Literatuur en talen van Suriname: een kennismaking. Den Haag: Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1984, pp. 9-13.
Pos, Hugo. Surinaams en Nederlands: de tweedeling van de Surinaamse literatuur. In: De Gids, 148 (1985), nr. 3/4, pp. 297-304.
Pos, Hugo. Naïef nationalisme. In: De Groene Amsterdammer, 12 november 1997.
Pos, Hugo. Reizen en stilstaan. Amsterdam: In de Knipscheer, 1988.
Pos, Hugo. In triplo: autobiografie. Amsterdam: In de Knipscheer, 1995.
Pos, Hugo. De ongewisse tijd. Haarlem: In de Knipscheer 1999.
Post, Paul. 1827: de schilder-acteur Johannes Jelgerhuis begint de publikatie van zijn boek Theoretische Lessen over de Gesticulatie en Mimiek: de naweeën van de classicistische speeltrant. In: R.L. Erenstein (hoofdred.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden: tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Redactie D. Coigneau e.a. Amsterdam. Amsterdam University Press, 1996, pp. 396-409.
Potter, Peter. Een overzicht van de moderne Surinaamse literatuur. Den Haag 1982. (Doctoraalscriptie.)
Praamstra, Olf. De neerlandistiek in Zuid-Afrika. In: Nieuw Letterkundig Magazijn, 16 (1998), nr. 1, mei, pp. 3-5.
Preedy, S.E. Negers in de Nederlanden, 1500-1863. Nijmegen: Masusa, 1984.
Price, Richard (ed.) (a). Maroon societies: rebel slave communities in the Americas. Garden City, N.Y: Anchor Press, 1973. (Anchor books, no. 954.)
Price, Richard (b). Avenging spirits and the structure of Saramaka lineages. In: Bijdragen tot de Taal-, Landen volkenkunde, 129 (1973), afl. 1, pp. 86-107.
Price, Richard. Saramaka social structure: analysis of a Maroon society in Surinam. Rio Piedras: University of Puerto Rico, 1975. (Caribbean Monograph Series No. 12.)
Price, Richard. The Guiana Maroons: a historical and bibliographical introduction. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976. (Johns Hopkins studies in Atlantic history and culture.)
Price, Richard (a). De Marrons van Suriname: een historische inleiding. Translated by Henna Malmberg-Guicherit, Miriam Sterman and W. van Wetering. In: Mededelingen Stichting Surinaams Museum, 1979, nr. 28, juli, pp. 10-54.
Price, Richard (b). Kwasimukamba's gambit. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 135 (1979), pp. 151-169.
Price, Richard (a). First-time: the historical vision of an Afro-American people. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, [1983].
Price, Richard (b). To slay the hydra: Dutch colonial Perspectives on the Saramaka Wars. Ann Arbor: Karoma, 1983.
Price, Richard. Alabi's world. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1990. (Johns Hopkins studies in Atlantic history and culture.)
Price, Richard. The miracle of creolization: a retrospective. In: NWIG, 75 (2001), no. 1 & 2, pp. 35-64.
Price, Richard (bewerking en inleiding) & Chris de Beet (transcriptie en vertaling). De Saramakaanse vrede van 1762: geselecteerde documenten. Utrecht: Centrum voor Caraïbische studies, Instituut voor culturele antropologie, Rijksuniversiteit Utrecht, 1982. (Bronnen voor de studie van bosneger samenlevingen, 8.)
Price, Richard & Sally Price. John Gabriel Stedman's collection of 18th-century artifacts from Suriname. In: NWIG, 53 (1978-79), pp. 121-140.
Price, Richard & Sally Price. John Gabriel Stedman's ‘Journal of a voyage to the West Indies in ye_ year 1772. in a poetical epistle to a friend’. In: NWIG, 59 (1985), nr. 3 & 4, pp. 185-196.
Price, Richard & Sally Price. Two evenings in Saramaka. With musical transciptions by Kenneth M. Bilby. Chicago [etc.]: The University of Chicago Press, 1991.
[p. 156]
Price, Sally. Co-wives and calabashes. 2nd ed. Ann Arbor: The University of Michigan Press, [1993].
Price, Sally and Richard. Afro-American arts of the Suriname rain forest. Berkeley, London: University of California Press, [1980].
Price, Sally & Richard Price. Maroon arts: cultural vitality in the African diaspora. Boston: Beacon Press, [1999].
Priester, L.R. De Nederlands houding ten aanzien van de slavenhandel en slavernij, 1596-1863: het gedrag van de slacenhandelaren van de Commercie Compagnie van Middelburg in de 18e eeuw. Middelburg: Commissie Regionale Geschiedbeoefening Zeeland, 1987. (Scriptiereeks CRGZ nr. 2.)
Prins Bernhard. Vijftig toespraken. Amsterdam: W. ten Have/Prins Bernhard Fonds, 1961.
Prins-S'Jacob, Anneke. Aphra Behn, Suriname and the critics. In: Oso, 3 (1984), nr. 1 (may), pp. 127-135.
Procee, H. Over de grenzen van culturen: voorbij universalisme en relativisme. Meppel/ Amsterdam: Boom, 1991. (Diss.)
Propp, Vladimir Ja. Morphologie du conte. Traduit du Russe par Claude Ligny. Paris: Gallimard, 1970. (Bibliotheque des sciences humaines.)
Punwasi, M. Ramlila: de strijd tussen twee goden. In: Suriname [nieuwsblad], nr. 128186/9-3-1971.
Putten, Adriaan van. De Lawa-spoorweg: een voortijdige poging tot industrialisatie. In: Oso, 9 (1990), nr. 1, pp. 57-74.
Putten, Laddy van. Tussen twee werelden. In: Sranan: cultuur in Suriname. Samenstelling en redactie: Chandra van Binnendijk, Paul Faber. Amsterdam/ Rotterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen/ Museum voor Volkenkunde, 1992, pp. 16-23. Ook in: Mededelingen van het Surinaams Museum, 1992, nr. 49, december, pp. 9-15.
Putten, L. van. Aanwinsten artefacten 1994. In: Mededelingen Stichting Surinaams Museum, 1997, nr. 54, december, pp. 68-71.
Putten, Laddy van & Janny Zantinge. Let them talk: de historische ontwikkeling van de kleding van de creoolse vrouw. [Paramaribo: Stichting Surinaams Museum, 1988]. (Mededelingen van het Surinaams museum, 43.)
[Quandt, Christlieb]. Nachricht von Suriname und seinen Einwohnern sonderlich den Arawacken, Warauen und Karaiben, von den nüzlichsten Gewächsen und Thieren des Landes, den Geschäften der dortigen Missionarien der Brüderunität und der Sprache der Arawacken. Görlitz: Burghart, [1807]. [Fotomechanische herduk: Amsterdam: Emmering, 1968.]
Quay, P.P. de. De genoegzaamheid van het natuurlijk gezond verstand: prijsverhandelingen over godsdienst, zedenkunde en burgerlijke maatschappij in Nederland aan het einde der 18e eeuw. Den Haag: Sdu, 2000. (Nederlandse cultuur in Europese context, monografieën en studies, 19; IJkpunt 1800, 4.)
Raalte, Jan van. Zoektocht naar vrede voor de stad: Over de betekenis van de Stadszending in Paramaribo sinds 1869. Paramaribo: Stadszending der EBGS, 1999.
Raes, Hugo, Paul de Wispelaere & Piet van Aken (red.). Wereld in teksten, Deel 6: bloemlezing voor het tweede determinatiejaar V.S.O. en complementaire optie Nederlands & voor het normaal onderwijs. Brussel/Amsterdam: Manteau, 1977.
Raghoebier, R. Sanskriti ki baten: bijdragen tot de kennis van de Hindostaanse Cultuur in Suriname. Paramaribo: Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, Afdeling Cultuurstudies, 1987.
Raijmann, Mildred (samenstelling). Winti-religie in Suriname en Nederland: een bibliografie (1970- 1991). Amsterdam: Discom, 1992. ([Nederlandse Bibliografische Studies], 11.)
Ralegh, Sir Walter. The discoverie of the large and beautiful Empire of Guiana. Edited from the original text with introduction, notes and appendixes of hitherto unpublished documents by V.T. Harlow. London: The Argonaut Press, 1928.
Rambaran, Hari & Hans Ramsoedh. Concepten en praktijken onder Surinaamse hindoes in relatie tot de dood. In: Oso, 17 (1998), nr. 1, mei, pp. 40-49.
Ramchand, Kenneth. The West Indian novel and its background. 3th ed. London: Faber and Faber, 1974.
Ramchand, Kenneth. West Indian literary history: literariness, orality and periodization. In: Callaloo, 11 (1988), no. 1, winter, pp. 95-110.
Ramcharan, Chandredath. Het verloren paradijs India. [S.l. (Suriname): s.a.]
Ramdas, Anil. De papegaai, de stier en de klimmende bougainvillea: essays. Amsterdam: De Bezige Bij, 1992.
[p. 157]
Ramdas, Anil (a). In mijn vaders huis. Amsterdam/'s-Gravenhage/Hilversum: Jan Mets/ Novib/ VPRO, 1993.
Ramdas, Anil (b). Zandpaden: ‘Alle wegen van Suriname lopen dood’. In: De Groene Amsterdammer, 3 maart 1993.
Ramdas, Anil. In mijn vaders huis II. Amsterdam/'s-Gravenhage/Hilversum: Jan Mets/ Novib/ VPRO, [1994].
Ramdas, Anil. Het misplaatste chauvinisme van de achterblijvers. In: Tussenfiguren: schrijvers tussen de culturen. Elisabeth Leijnse & Michiel van Kempen, redactie. Amsterdam: Het Spinhuis, 1998, pp. 23-31.
Ramdas, Anil. Waar bleef het referendum over onafhankelijkheid van Suriname? In: Vrij Nederland, 9 december 2000, pp. 10-12.
Ramdas, Anil & Fred van Dijk. Een Surinaamse ballade: ‘Wel de snack maar niet de saus’. Amsterdam: De Bezige Bij, 1995.
Ramdhanie, Biendoe & Leo Visscher. Surinaamse literatuur tussen wal en schip. In: Allochtonenkrant, 30 mei 2001.
Ramdin, Albert. Het ontstaan van Hindostaanse organisaties in Suriname in de periode 1900-1940. In: SWI-Forum, 6 (1989), nr. 2, pp. 53-66.
[Ramlal, D en R. Samlal.] Sarnami Hindi: een eenvoudige handleiding. Utrecht: Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsstichtingen voor Surinamers, 1977.
Ramsoedh, Hans. Suriname 1933-1944: koloniale politiek en beleid onder gouverneur Kielstra. Delft: Eburon, 1990. (Diss.)
Ramsoedh, Hans (a). Helmans politieke kruistochten. In: Oso, 14 (1995), nr. 1, april, pp. 22-36.
Ramsoedh, Hans (b). Rumcola en Yankee-dollars. In: Oso, 14 (1995), nr. 2, oktober, pp. 135-147.
Rappa. Ons volkslied. In: Bro, nr. 2, 1990, pp. 43-45.
Rappa. Brief aan Michiel van Kempen, dd. 7 okt. 1988. In: Privé-Domein van de Surinaamse letteren: het Surinaamse literatuurbedrijf in egodocumenten en verspreide teksten. Samengesteld, van een inleiding en toelichtingen voorzien door Michiel van Kempen. Stichting Surinaams Museum/ Stichting Volkslectuur, Paramaribo 1993 (Mededelingen van het Surinaams Museum, 1993, nr. 51, november), p. 52-54.
Rappa. Leesduivels allemaal. In: Nederlands in Suriname, 3 (1998), nr. 1, april, pp. 9-12.
Ras, J.J. De schending van Soebadra: Javaans schimmenspel. Volgens de Soerakartase traditie bewerkt door Ki Kodiron. Vertaald uit het Javaans en van toelichtingen voorzien door -. Amsterdam: Meulenhoff, [1976]. (De Oosterse bibliotheek 1.)
Ravales, Robin. C.C.S. nog steeds koloniaal. Maar ook daar begint het te dagen. In: De Vrije Stem, 10 april 1965.
Ravales, R. Tigri tron Anansi asi - Tijger als paard van Anansi. In: Suralco Magazine, 3 (1972), nr. 4, april, pp. 12-15.
Ravales, R. Ontwikkeling van de letterkunde. In: 100 jaar Suriname: gedenkboek i.v.m. een eeuw immigratie (1873 - 5 juni - 1973). Onder red. van J.H. Adhin. Paramaribo: Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie, 1973, pp. 167-170.
Ravales, R. Zó gaan wij het samen doen. Paramaribo: Onderministerie voor Kultuur, 1980.
Recueil van egte stukken en bewijzen door Salomon Duplessis geweese Raad van Policie en Criminele Justitie in de Colonie van Suriname, en door andere; tegen Mr. Jan Jacob Mauricius, Gouverneur Generaal over de Colonie van Suriname; als mede door de Sociëteit van Suriname, rivieren en districten van dien collonel over de militi aldaar en door den selve gouverneur Mauritius, tegen den gemelde Du Plessis en andere. Amsterdam 1752. (5 dln)
Redmond, Roline. Zwarte mensen in kinderboeken. Den Haag: Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1980. (Buiten het boekje 19.)
Redmond, Roline. Taal, macht en cultuur: machtsverhoudingen in een Afro-Caribische roman. Utrecht: Isor, 1993. (Diss.)
Redmond, Roline [samenstelling]. Van Coppename tot Niagara: verhalen en gedichten van zwarte en migrantenvrouwen. [Illustraties: Monica Resowidjojo & Haidy Cameron. Voorwoord: Wim Renes.] Gemeente Den Haag, Dienst Bibliotheek en Archief, [1998].
Redmond, Sophie. 4 toneelstukken. Bijeengebracht door Thea Doelwijt. Paramaribo: Ywca, 1972.
Reen, Ton van (samenstelling) (a). Heksen en helden: verhalen uit de geschiedenis van de Lage Landen. Amsterdam/Antwerpen: Piramide, 1998.
[p. 158]
Reen, Ton van (samenstelling) (b). Ridders en rebellen: verhalen uit de geschiedenis van de Lage Landen. Amsterdam/Antwerpen: Piramide, 1998.
Reen, Ton van (samenstelling). Oorlog: 63 schrijvers over oorlog en vrede. Met een inleiding van Koos van Zomeren. Breda: De Geus, 2001.
Reglement der lees-vereeniging Keur van Letteroogst te Paramaribo. [Paramaribo: DAG, 1936.]
Reijerman, Meike. ‘Sranan konde a no paradijs!’: (Suriname ist kein Paradies!): Konstruktion von Lokalität in Populärer Musik der Saramaka-Maroons. [Amsterdam]: Universiteit van Amsterdam, 1997. (Doctoraalscriptie.)
Reijerman, Meike. ‘Sranan kondre a no paradijs: De constructie van localiteit in de populaire muziek van de Saramaka. In: Oso, 19 (2000), nr. 1, mei, pp. 59-82.
Reinsma, R. Een merkwaardige episode uit de geschiedenis van de slavenemancipatie. Den Haag: Van Goor, [1963].
Reiziger, J.A.H. Jhr. Mr. Titus Anthony Jacob van Asch van Wijck, Gouverneur van Suriname 1891-1896, Minister van Koloniën 1901-1902. In: Surinaamsche Almanak voor het Schrikkeljaar 1904. Paramaribo: Morpurgo, [1903], pp. 11-27.
Rellum, Tom. [Bespreking van Mange ghat pe jiwan jhele Kahen naw samundar khewe/ Wie wil wonen op de oever Waarom koerst hij naar de zee van Jit Narain en Kab ke yaad van Chitra Gajadin.] In: Oso, 4 (1985), nr. 1, mei, pp. 109-113.
Rellum, Tom. [Bespreking van Rabin Gangadin, De Surinaamse literatuur en Landgenoten]. In: Oso, 6 (1987), nr. 1, mei, pp. 99-102.
Rellum, Tom R. Double play as discourse: a discursive approach to the Dutch Caribbean novel. Weiden und Regensburg: Eurotrans-Verlag, [1997]. (Kultur und Kunst, 2.) (Diss.)
Renault-Lescure, Odile, Franȼoise Grenand & Eric Navet. Contes amérindiens du Guyane. Textes recueillis, transcrits et traduits. Illustrations Frits Stjura. Paris: Conseil International de la Langue Franȼaise, 1987. (Fleuve et flamme.)
Rens, Lucien Leo Eduard. The historical and social background of Surinam's negro-English. Amsterdam: North-Holland Publ. Co., 1953. (Diss.)
Rens, Lieven. De betekenis van Gerard Knuvelder. In: Ons Erfdeel, 26 (1983), nr. 5, november-december, pp. 698-705.
Rens Sr., Ronny. Bruma: de man die het nationalisme bracht maar zelf ook weer doofde. In: Obsession, 4 (2000), nr. 3, november/december, p. 16.
Rensch, Stanley. De nationale alfabetisatiecampagne een mislukking. In: Brandpunt, 1 (1985), nr. 3, 5 juli-12 juli, pp. 6-7.
Renselaar, H.C. van. Een laku-pree. In: Tongoni 2, (Vox Guyanae, 3 (1959), nr. 6, oktober), pp. 37-47.
Renselaar, H.C. van (a). De doe en zijn erfgenamen. In: Oost & West, 56 (1962-63), nr. 5, januari 1963, pp. 12-13.
Renselaar, H.C. van (b). Colin, profeet van Coronie. In: Uit Suriname's historie. Paramaribo/ Amsterdam: Surinaamse Historische Kring/ Sticusa, 1963, pp. 20-24.
Renselaar, H.C. van (c). Nationalisme in Suriname. In: Oost & West, 57 (1963-64), nr. 3, november 1963, pp. 12-15.
Renselaar, H.C. van. Théodore Bray, planter and draughtsman in Surinam. In: Tropical Man, 1 (1968), pp. 140-152.
Richard, R. Mr. Hendrik Jacob Koenen (1809-1874). Amstelveen: 1989. (Doctoraalscriptie.)
[Richter, Friedrich Anton.] Vater Richter: wie aus einem Häuslersohn des Erzgebirges ein Missionar wurde. Gnadau: Verlag der Unitäts-Buchhandlung, [ca. 1918].
Ridder, J. Herman de. Een levensteeken op een doodenveld. Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1857.
Riemens, Leo. Elseviers groot operaboek. Amsterdam/ Brussel: Elsevier, 1974.
Rier, C.P. Na veertig jaren: voorlezing gehouden op den 41sten Emancipatiejaardag van de kolonie Suriname, in de loge ‘Concordia’ te Paramaribo, op den 1sten Juli 1904. Paramaribo: C.P. Rier, 1904.
Riesz, János. Einleitung: zur Omnipräsenz nationaler und ethnischer Stereotype. In: Komparatistische Hefte, nr. 2 (1980), Literarische Imagologie - Formen und Funktionen nationaler Stereotype in der Literatur, pp. 3-11.
Rigney, A. Narrativity and historical representation. In: Poetics Today, 12 (1991), nr. 3, pp. 591-605.
[p. 159]
Rijk van Ommeren, H.N. van. Harry Johan van Ommeren 1879-1923. In: Emancipatie 1863-1963: biografieën. Paramaribo: Surinaamse Historische Kring, 1964, pp. 150-166.
Rijnaars, Engelbertus. Het pand der goden. In: Spectrum, 5 (1948-49), nr. 5, juni 1948, pp. 141-143.
Rijsdijk, Elvira. Kamla Sukul: van radio, t.v. naar toneel en film: ‘Ik blijf doorgaan, want werken kan nooit slecht zijn.’ In: De Ware Tijd, 2 oktober 1996.
Riko, A.J. Ons rijk Suriname: schetsen voor Neêrlands volk, zijn handel en nijverheid. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1883.
Rivière, Peter. Marriage among the Trio: a principle of social organisation. Oxford: Clarendon Press, 1969. (Diss.)
Rivière, Peter. The political structure of the Trio Indians as manifested in a system of ceremonial dialogue. In: T.O. Beidelman (ed.), The translation of culture: essays to E.E. Evans-Pritchard. London: Tavistock, 1971, pp. 293-311.
Rivière, Peter. A report on the Trio indians of Suriname. In: NWIG, 55 (1981), no. 1/2, augustus, pp. 1-38.
Rivière, Peter. Individual and society in Guiana: a comparative study of Amerindian social organization. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. (Cambridge studies in social anthropology, 51.)
Robertson, Ian E. Berbice and Skepi Dutch: a lexical comparison. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 105 (1989), nr. 1, pp. 3-21.
Robertson, Ian. Some patterns of language use in the period of transition from Dutch to British rule in the Guiana colonies. In: International Journal of the Sociology of Language, 85 (1990), pp. 51-60.
Robles, E.J. [25 jaar Teroenga.] In: Teroenga, 26 (1964-65), nr. 1, november 1964, p. 3.
Robles, E.J. In memoriam Philip Abraham Samson. In: Teroenga, 27 (1965-66), nr. 4, juli 1966, pp. 2-3.
Robles, Ellin. Kun je ook een gewoon Nederlands stuk schrijven? De ‘tweetaligheid’ van Thea Doelwijt. In: Surplus, 3 (1989-1990), nr. 2, mei-juni 1989, p. 6.
Rochefort, Charles de. Histoire naturelle et morale des Iles Antilles de l'Amerique. Rotterdam: Arnout Leers, 1658.
Rochefort, Charles de. Natuurlyke en zedelyke historie van d'eylanden en de voor-eylanden van Amerika. Met eenen Caraïbaanschen woordenschat. [Vertaald uit het Frans van 1658 door H. Dullaart.]. Rotterdam: Arnout Leers, 1662.
Rodenko, Paul. Poëzie bij de donkere oorsprong. In: Paul Rodenko, Over Hans Lodeizen. Tussen de regels. De sprong van Münchhausen. Op het twijgje der indigestie. Bezorgd door Koen Hilberdink. Amsterdam: Meulenhoff, 1991, (Verzamelde essays en kritieken 1), pp. 289-297.
Rodriguez, Luz. De droom van de rede: is de Latijns-Amerikaanse literatuur belangrijk? [Leiden]: Rijksuniversiteit Leiden, 1998. (Inaugurele rede.)
Rodríguez-Luis, Julio. Literary production in the Hispanic Caribbean. In: Callaloo, 11 (1988), no. 1, winter, pp. 132-146.
Roegholt, Richter. De geschiedenis van De Bezige Bij 1942-1972. Amsterdam: De Bezige Bij, 1972.
Roemer, Astrid H. Rabin Gangadin, een zeldzaam dichter. In: Boskopoe, 8 (1982), nr. 5, juni, p. 7.
Roemer, Astrid (samenstelling). Het vrolijke meisje. Amsterdam: Arena, 1995.
Roest, B. Kupido: R.K. in de Marataka. Nieuw Nickerie: 1992.
Roggeman, Willem M. Gesprek met Bea Vianen. In: De Vlaamse Gids, 62, (1978), nr. 3, mei-juni, (Bea Vianen-nummer), pp. 4-15.
Roggeman, Willem M. Albert Helman. In: Willem M. Roggeman, Beroepsgeheim 4: gesprekken met schrijvers. Antwerpen: Soethoudt & Co 1983, pp. 75-95.
Rolfes, Irene. Boni: een bibliografie. Leiden: [Kitlv/ Caraf], 1989.
Rolfes, Irene. Bibliografie. In: Mutyama 4 (1993), nr. 5 (Lou Lichtveld - Albert Helman negentig jaar), pp. 96-104.
Rolfes, Irene. Suriname: a bibliography 1989-1995. Leiden: Kitlv Press, 1997. (Caribbean Bibliographies)
Romaanse spelling van het Sarnami: rapport van de spellingscommssie Sarnámi. Paramaribo: Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, 1984.
Romeny, Robertine (a). Chitra Gajadin: ‘Ik kan niets verzinnen en dat vind ik heel erg.’ In: De Ware Tijd Literair, nr. 545, 22 augustus 1998.
Romeny, Robertine (b). ‘Ga, ga die last van Surinamer dragen!’ In: De Ware Tijd Literair, nr. 523, 21 maart 1998. Ook in Tussen droom en werkelijkheid: een keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd. Para-
[p. 160]
maribo: Okopipi, 2001, pp. 172-176.
Romijn, Aart en L.H. Stronkhorst (samenstelling). Ontmoeting. I: een bundel proza en poëzie ten dienste van het V.H.M.O. Baarn: Bosch & Keuning, [1959].
Romondt, Alice C. van. Bibliography of Caribbean literature in English from Suriname, the Netherlands Antilles, Aruba, and the Netherlands. In: Caribbean literature from Suriname, the Netherlands Antilles, Aruba, and the Netherlands: a special issue. Callaloo, 21 (1998), nr. 3, pp. 704-713.
[Ronhaar-Rozema, Hanneke]. Anansi-tori's: rol en functie van het Surinaamse volkssprookje. [Wormer: Nederlands Volkskundig Genootschap, 1979]. (Uitgegeven als nummer van: Neerlands volksleven, 29 (1974), nr. 4.)
Roo, B. Jos de. De tijd zal het leren. Paramaribo: Instituut voor de Opleiding van Leraren, 1974.
Roo, B. Jos de. Beknopte bio- en bibliografie. In: René de Rooy, Verworpen vaderland. Amsterdam: Meulenhoff, 1979, (Meulenhoff Editie E 572), pp. 113-115.
Roo, Jos de. Antilliaans literair logboek. Zutphen: De Walburg Pers, 1980.
Roo, Jos de. Shrinivási? Suriname's bekendste dichter. In: Amigoe Kerstkrant 1985.
Roo, Jos de. Surinaamse dichter Shrinivási: ‘Ik wil dichtend het vergezicht van de komende harmonie tonen’. In: Trouw, 26 januari 1986.
Roo, Jos de. Hugo Pos. In: Uitgelezen 10. Reakties op boeken. Onder verantwoordelijkheid van de Adviesraad voor Godsdienst en Levensbeschouwing. Den Haag: NBLC, 1988, pp. 190-195.
Roo, Jos de. Van konehin tot pletter; van kapitalist tot revolutionair: het beeld van makambas in elf Antilliaanse romans. In: Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud: Boeli van Leeuwen, Tip Marugg, Frank Martinus Arion. Onder redactie van Maritza Coomans-Eustatia, Wim Rutgers, Henny E. Coomans. Zutphen: Walburg Pers, 1991 pp. 64-87.
Roo, Jos de. De droomgestalte van de navelstreng. In: Mutyama, 4 (1993), nr. 5. Lou Lichtveld - Albert Helman - negentig jaar, pp. 55-57. Herdrukt in: Mutyama, 4 (1993), nr. 5 (Lou Lichtveld - Albert Helman negentig jaar), pp. 55-59.
Roo, Jos de. Het geweten van de hele wereld. In: Trouw, 12 juli 1996.
Roo, Jos de. De verdwenen melk van café au lait: Cola Debrot en Tip Marugg als gecreoliseerde auteurs. In: Tussenfiguren: schrijvers tussen de culturen. Elisabeth Leijnse & Michiel van Kempen, redactie. Amsterdam: Het Spinhuis, 1998, pp. 163-175.
Roo, Jos de. Antillean literary criticism: Caribbean vs. Dutch Approaches. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 2. English and Dutch-speaking regions. James A. Arnold (ed.). Subeditors Vera M. Kutzinski, Ineke Phaf-Rheinberger. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 2001, pp. 645-650.
Roo, Jos de & Albert Helman. Groot geld tegen klein geld: de voorgeschiedenis van Sticusa, uitgeg. op 26 februari 1988 t.g.v. de herdenking van de oprichting van Sticusa op 26 februari 1948. Interviews: Jos de Roo; redactie: Albert Helman en Jos de Roo. Amsterdam: Stichting voor Culturele Samenwerking, [1988].
Roon, Eddie van. Particuliere onafhankelijkheid of overheidsregulering?: een historische beschouwing over het internationale culturele beleid van Nederland in de periode 1945-1960. [Leiden 1989]. (Doctoraalscriptie.)
Roos, Henriette. Literêre Geskiedskrywing en/as persoonlike perspektief. In: Journal for literary studies/Tydskrif vir Literatuurwetenskap, 10 (1994), nr. 3/4, pp. 330-343.
Roos, Henriette. Dáárom letterkunde, dáárom Afrikaanse letterkunde. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika, 1996.
Rooy, René de. Contemporaine literatuur in Suriname. In: Culturele activiteit in Suriname: beginselen, feiten en problemen. Gedenkboek C.C.S. 1947-1957. [Onder redactie van Lou Lichtveld.] Paramaribo: Stichting Cultureel Centrum Suriname, 1957, pp. 100-104.
Rooy, René de. Verworpen vaderland. Amsterdam: Meulenhoff, 1979. (Meulenhoff editie. E, 572.)
Rooy, Wesley de & Marein van Schaaijk. Ekonomische ontwikkeling van Suriname. Paramaribo: Vaco, 1983.
Rosalia, Rene Vicente. De legale en kerkelijke repressie van Afro-Curaçaose volksuitingen: een case-study van het tambú. [Tekeningen: Marwin Ricardo. Met muzikale annotaties: Erwin Prudencia.] [Amsterdam: Centrale Drukkerij Universiteit van Amsterdam], 1996. (Diss.)
Rossum, E.A. van. Emancipation jubilee in Surinam, Dutch Guiana, on 1st and 2nd July 1913. With
[p. 161]
illustrations, sermons, songs and music. Written and compiled by -. Paramaribo: H.B. Heijde, [1913].
Rost, Nico. De negerhut van De Kom. In: Critisch Bulletin, 14 (1934), dl. II, juli/augustus 1934, pp. 785-788.
Roth, W.E. An inquiry into the animism and folk-lore of the Guiana Indians. Washington: Bureau of American Anthropology, 1915. (30th annual report)
Rountree, S. Catherine. Saramaccan grammar sketch. Paramaribo: Summer Institute of Linguistics, 1992. (Languages of the Guianas, 8.)
Rücker, Elisabeth. William T. Stearn. Maria Sibylla Merian in Surinam: Kommentar zur Faksimile-Ausgabe der ‘Metamorphosis Insectorum Surinamensium’ (Amsterdam 1705): nach den Aquarellen in der Royal Library, Windsor Castle: based on original watercolours in the Library Windsor Castle = commentary to the facsimile edition of ‘Metamorphosis Insectorum Surinamensum’ (Amsterdam 1705). [Translated of the original Latin text into German by Gerhard Worgt; translated from English into German by Beatrice Flad-Schnorrenberg; translated from German into English by Sarah O'Brien-Twohig. London: Pion, 1982.
Rüffer, H. Lichtbilder aus Wanica nach den Berichten des Missionars. 2. Auflage, 4.-9. Tausend. [Herrnhut: Verlag der Missionsbuchhandlung, 1928.]
Ruiter, Frans. Het pantheon van de Nederlandse literatuur in 150 brokstukken. In: Vrij Nederland, 12 juni 1993.
Ruiter, Frans & Wilbert Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990. Amsterdam/ Antwerpen: De Arbeiderspers, 1996.
Runs, Alfred. Ontwikkeling van het bibliotheekwezen in Suriname. In: Infobijlage Immigranten, Bijlage bij Infobulletin 12. 's-Gravenhage: NBLC, 1985 (19 maart), pp. 8-11.
Russel, R. (a). De verpletterde droom: een tour de farce. In: Kolibri, 1 [1971], nr. 2, pp. 7-11.
Russel, V. [Rodney] (b). Wajono, een (echte) bespreking. In: Kolibri, 1 [1971], nr. 3, pp. 18-25.
Rutgers, G.W. De dichter Trefossa en de Surinaamse literatuur. In: Ons Erfdeel, 21 (1978), nr. 3, mei-juni, pp. 333-342. Ook in: Wim Rutgers, Dubbeltje lezen, stuivertje schrijven: over Nederlandstalige Caraïbische literatuur. Oranjestad/Den Haag: Charuba/Leopold, 1986, pp. 44-57.
Rutgers, G.W. (a). Zuidamerikanen op de leba-jacht in Zweden. In: Ons Erfdeel, 24 (1979), nr. 2, maart/april, pp. 267-269.
Rutgers, G.W. (b). Edgar Cairo: Surinaamse medicijnman. In: Ons Erfdeel, 24 (1979), nr. 2, maart/april, pp. 269-271.
Rutgers, G.W. (c). Het vaderland van de dichter. In: Bange dagen, 3 (1979), pp. 19-21.
Rutgers, G.W. De Nederlandstalige literatuur van Suriname en de Nederlandse Antillen in 1979. In: Ons Erfdeel, 25 (1980), nr. 3, mei/juni, pp. 424-426.
Rutgers, G.W. Edgar Cairo als Taalman: van Srananman tot Eurocreool? In: Ons Erfdeel, 25 (1982), nr. 2, maart/april, pp. 236-246.
Rutgers, Wim. Surinaamse poëzie van drie generaties: Helman, Löffel, Dobru, Gangadin. In: Amigoe Ñapa, 31 maart 1983.
Rutgers, Wim (a). Edgar Cairo's verzamelde poëzie. In: Ons Erfdeel, 28 (1985), nr. 2, maart/april, pp. 256-258.
Rutgers, Wim (b). [Bespreking van Een weinig van het andere]. In: Oso, 4 (1985), nr. 2, december, pp. 260-262.
Rutgers, Wim (a). Dubbeltje lezen, stuivertje schrijven: over Nederlandstalige Caraïbische literatuur. Oranjestad/Den Haag: Charuba/Leopold, 1986.
Rutgers, Wim (b). Literaire migranten: Surinaamse auteurs en de Nederlandse Antillen. In: Oso, 5 (1986), nr. 2, december, pp. 191-202.
Rutgers, Wim (a). Bon dia! Met wie schrijf ik? Over Caraïbische jeugdliteratuur. Oranjestad: Charuba, 1988.
Rutgers, Wim (b). Rabin Gangadin. In: Uitgelezen 10. Reakties op boeken. Onder redaktie van het Christelijk Lektuur Centrum. Den Haag: NBLC, 1988, pp. 78-86.
Rutgers, Wim. Literaire passanten in de Nederlandse Antillen. In: Theo D'haen (red.), Herinnering, herkomst, herschrijving: koloniale en postkoloniale literaturen. Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Rijksuniversiteit, 1990, (Semaian 4), pp. 74-91.
Rutgers, Wim. Letterkundig leven rond de eeuwwisseling. Oranjestad: Editorial Charuba, 1992.
Rutgers, Wim (a). [Hoofdstuk] 139. 30 mei 1969: Frank Martinus Arion redt in Willemstad een kostbare
[p. 162]
voorraad boeken: Nederlands-Caraïbische literatuur. In: M.A. Schenkeveld-van der Dussen (hoofdredactie), Nederlandse literatuur: een geschiedenis. Groningen: Martinus Nijhoff, 1993, pp. 801-806.
Rutgers, Wim (b). De Indiaan in Albert Helman, in: Oso, 12 (1993), nr. 2, pp. 161-166.
Rutgers, Wim (c). Albert Helman negentig jaar verbonden met Suriname. In: Mutyama, 4 (1993), nr. 5 (Lou Lichtveld - Albert Helman negentig jaar), pp. 25-27.
Rutgers, Gerrit Willem. Schrijven is zilver, spreken is goud: oratuur, auratuur en literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba. Utrecht 1994. (Diss.)
Rutgers, Wim (a). Beneden en boven de wind: literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba. Amsterdam: De Bezige Bij, 1996.
Rutgers, Wim (red.) (b). Zingende eilanden: Caraïbische verhalen van Miguel Barnet [e.a]. Amsterdam: De Bezige Bij, 1996.
Rutgers, Wim (a). Je wordt erop afgerekend. In: Neerlandica extra muros, 35 (1997), nr. 1, februari, pp. 24-32.
Rutgers, Wim (b). Suriname als genezing - Eenheid als droom. In: Amigoe Ñapa, 15-1-1997.
Rutgers, Wim (c). Drievoudige actualisering van het lijdensverhaal. In: Amigoe Ñapa, 15-3-1997.
Rutgers, Wim (d). Een reiziger liegt altijd wat: negentiende-eeuwse passantenliteratuur over Aruba. In: Arubaans akkoord: opstellen over Aruba van vóór de komst van de olieindustrie. Ter nagedachtenis aan Dr Johan Hartog 1912-1997. Onder redactie van Luc Alofs, Wim Rutgers, Henny E. Coomans. [Bloemendaal/Den Haag]: Stichting Libri Antilliani/Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Aruba, 1997, pp. 221-229.
Rutgers, Wim (a). Dutch Caribbean literature. In: Caribbean literature from Suriname, the Netherlands Antilles, Aruba, and the Netherlands. A special issue. Callaloo, 21 (1998), nr. 3, pp. 542-555.
Rutgers, Wim (b). Nestor van de Nederlands-Caribische literatuur: Surinaamse auteur Hugo Pos 85 jaar. In: Amigoe Ñapa, 14 november 1998.
Rutgers, Wim (c). Brandende kaarsen om de donkere heidenwereld te verlichten: Zendingsromans over Surinames binnenland. in: Oso, 17 (1998), nr. 2, november, pp. 148-156.
Rutgers, Wim (d). Op zoek naar Surinaamse normen. In: Amigoe Ñapa, 14 maart 1998.
Rutgers, Wim. Ode aan Aruba. In: Albert Helman, Amor ontdekt Aruba. Schoorl: Conserve, 1999, pp. 73-82.
Rutgers, Wim (a). Surinaamse dichter Michaël Slory vijfenzestig jaar: De weg van de dichter. In: Amigoe Ñapa, 25-11-2000. Ook in: Nederlands in Suriname, 5 (2000), nr. 2, pp. 24-26.
Rutgers, Wim (b). Een nieuw geloof in Negerschap: Het literair nationalisme van Eddy Bruma. In: Amigoe Kerstkrant 22 december 2000.
Rutgers, Wim (c). In memoriam Hugo Pos. In: Oso, 20 (2001), nr. 1, mei 2001, pp. 186-187.
Rutgers, Wim (a). Bea Vianen: ‘Wonen was toch altijd trekken naar elders’. In: De Ware Tijd Literair, nr. 659, 20 januari 2001.
Rutgers, Wim (b). Cándani debuteert met remigratieroman: Op eigen erf een onbekende. In: Amigoe Ñapa, 25 augustus 2001.
Rutgers, Wim (c). Romandebuut over wortelonderzoek en zaaddiversificatie. In: Amigoe Ñapa, 8 september 2001.
Rutgers, Wim (d). Shrinivási 75 jaar: De dichter en zijn vaderland. In: De Ware Tijd Literair, nr. 699, 8 december 2001.
Rutgers, Wim. De dichter en het woord: de Surinaamse dichter Shrinivási en zijn vaderland. Paramaribo: Okopipi, 2002.
Rutgers, G.W. & Max Nord, Bestaat Antilliaanse literatuur? In: Sticusa Journaal, 10 (1980), nr. 72, 31 oktober, pp. 8-9.
Sack, Albert von. Reize naar Surinamen, verblijf aldaar en terugtogt over Noord-Amerika naar Europa. Uit het Hoogduitsch [met gegrav. tit. en vign. door D. Veelwaard]. Haarlem: Erven François Bohn, 1821. (3 dln)
Sack, J. Mededeelingen over den ontdekker van het Quassiehout. In: Pharmaceutisch Weekblad, 48 (1911), nr. 42, pp. 1152-1157 en nr. 43, pp. 1175-1186 en nr. 53 (1916), nr. 5, pp. 103-105.
Sahtoe, Haridew. Suriname ki bhashaon ke sandarbha men Hindi ki sthiti. Delhi: Kendriya Hindi Sansthan [= Central Institute of Hindi], 1986. (Scriptie.)
[p. 163]
Said, Edward W. Orientalism. London: Routledge & Kegan Paul, 1978.
Said, Edward W. Cultuur & imperialisme. Vertaald door Luud Dorresteyn. Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 1994.
Sain, Guus de. Ba Anansi, prachtig spektakel. In: Toon Brouwers, Lieke van Duin, Rob Erenstein en Jaak van Schoor (red.), Dramatisch Akkoord 14: Immigrantentheater. Utrecht/Aartselaar: A.W. Bruna, 1981, pp. 49-52.
Salm, W.L. Boekbesprekingen [Jo Spier, De West.] In: Eldorado, 1 (1949), nr. 2, februari, pp. 89-90.
Salomon, Noël. La source de l'évocation de Paramaribo et son élaboration littéraire dans ‘El siglo de las luces’. In: Mélanges à la mémoire d'André Joucla-Ruau. Aix-en-Provence: Éditions de l'Université de Provence, 1978, Vol. 1, pp. 355-369.
Salverda, Reinier. The turn of the native: literary portraits of Indonesians in Dutch colonial fiction. In: Blake Lee Spahr, Thomas F. Shannon & Wiljan van den Akker (eds.), Vantage points: Festschrift for Johan P. Snapper. Lanham: University of America Press, 1996, pp. 213-237.
Samson, A.Ph. In memoriam Eduard Veterman. In: Teroenga, 7 (1946), nr. 9.
Samson, H.A. Lo Tisjkach. In: Teroenga, 9 (1947-48), nr. 1, november 1947; 9 (1947-48), nr. 3, januari 1948; 9 (1947-48), nr. 4, februari 1948.
Samson, H.A. [Bespreking van Fritz Rueben Rothgiesser, De betwiste bron.] In: WIG, 29 (1948), pp. 245- 246.
S[amson], H.A. Een bundel verhaaltjes. In: Djogo, 3 (1960-61), nr. 3, januari/februari, p. 16.
S[amson], H.A. Wij spraken met... Corly Verlooghen. In: Djogo, 5 (1962-63), nr. 3, januari/februari 1963, pp. 9-11.
S[amson], H.A. Boeken: Dichtbundel [bespreking van Slagveers Kosoe dron]. In: Djogo, 9 (1967), nr. 2, juli, pp. 7-8.
Samson, J.A. Orale traditie van joden in Suriname. In: Oso, 8 (1989), nr. 2, december, pp. 184-190.
S[amson], Ph.A. (a). Geschiedkundige sprokkelingen. XI. Bioscoop. In: WIG, 30 (1949), p. 317.
Samson, Ph.A. (b). Inhuldiging van Gouv.-Generaal Ch. Green. In: Teroenga, 10 (1949), nr. 6, juni 1949.
Samson, Ph.A. De Surinaamse pers gedurende het Engelse tussenbestuur. In: WIG, 31 (1950), pp. 80-92.
Samson, Ph.A. (a). Aantekeningen over kunst en vermaak in Suriname vóór 1900. In: WIG, 35 (1954), pp. 154-165.
Samson, Ph.A. (b). Geschiedenis van de Mettray te Lustrijk. In: Vox Guyanae, 1 (1954-55), nr. 6, pp. 160-164.
Samson, Ph.A. De Kweekschool op de Jodensavanna. In: Teroenga, 17 (1956), nr. 7, juli, pp. 7-8.
Samson, Ph.A. Iets over de Surinaamsche Scherpschuttersvereeniging. In: WIG, 37 (1956), pp. 219-222.
Samson, Ph.A. Sociëteitsleven in Suriname. In: [A. Currie], Gedenkboek De Vereniging Buiten Sociëteit Het Park tachtig jaar op 18 december 1957. [Paramaribo: Buiten Sociëteit Het Park, 1957], pp. 87-88.
Samson, Ph.A. (a). Ds. Cornelis van Schaick (1808-1874) als schrijver en dichter. In: WIG, 39 (1959), pp. 35-38.
Samson, Ph.A. (b). Nederlands toneel in Suriname. In: Schakels, S-33, 1959, pp. 22-25.
Samson, Ph.A. Uit het verleden van Suriname: De kankantrie. In: Suriname [nieuwsblad], 17-12-1960.
Samson, Ph.A. (a). Literatuur over Suriname. In: Suriname [nieuwsblad], 13 mei 1961.
Samson, Ph.A. (b). Loge Concordia. In: Suriname [nieuwsblad], 18 november 1961.
Samson, Ph.A. (c). Uit het verleden van Suriname: J.R. Thomson. In: Suriname [nieuwsblad], 16 september 1961.
Samson, Ph.A. De collectie Oudschans Dentz van de Centrale Boekerij van het Koninklijk Instituut voor de Tropen: de geschriften, plakboeken en mappen van Frederik Oudschans Dentz (1876-1961), voornamelijk betrekking hebbende op Suriname. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1964.
Samson, Ph.A. 25 jaar Joodse Pers in Suriname. In: Teroenga, 26 (1964-65), nr. 1, november 1964, pp. 1-2.
Samson, Ph.A. (a). Vereniging van Surinamers. In: Djogo, 8 (1966), januari/februari, nr. 1, pp. 15-16. Vervolg in Djogo, 8 (1966), nr. 4, juli/augustus, pp. 13-15.
S[amson], Ph.A. (b). Boeken [bespreking van Surinaamse herinneringen van boer Thomas door Th. Waller]. In: Djogo, 8 (1966), nr. 2, maart/april, pp. 6-7.
Samuels, Jacq. Schetsen en typen uit Suriname. Paramaribo: St. Rafael Boekhandel, [1946]. (Suriname serie 7. Lectuur 1.)
[p. 164]
Sande, Anton van de. Vrijmetselarij in de Lage Landen: een mysterieuze broederschap zonder geheimen. Zutphen: Walburg Pers/Fama Maçonnieke Uitgeverij, 1995.
Sanëpë, Ririhpë, Sëresëreru & Kapai. Paramaribo. [Voorwoord: R.J. Spoelstra; eindredactie en vertaling: Feikje Brouwer.] Paramaribo: Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, Taleninstituut, 1977.
Sansone, Livio (a). Hangen boven de oceaan: het gewone overleven van Creoolse jongeren in Paramaribo. Amsterdam: Het Spinhuis, 1992.
Sansone, Livio (b). Schitteren in de schaduw: overlevingsstrategieëen, subcultuur en etnische identiteit van Creoolse jongeren uit de lagere klasse in Amsterdam: 1981-1991. Amsterdam: Het Spinhuis, 1992.
Santos Lima, Nestor dos (ed.) (a). Mutirão para o Suriname: 1976-1982. Brasília: [s.n.], 1991.
Santos Lima, Nestor dos (b). Anton de Kom e o amanhacer da consciência crítica no Suriname. In: Nestor dos Santo Lima (ed.), Mutirão para o Suriname: 1976-1982. Brasília: [s.n.], 1991, pp. 65-66.
Santos Lima, Nestor dos (c). Dobru e a poesia engajado no Suriname. In: Nestor dos Santo Lima (ed.), Mutirão para o Suriname: 1976-1982. Brasília: [s.n.], 1991, pp. 117-125.
Santos Lima, Nestor dos (d). Stedman: um clássico sobre o Suriname. In: Nestor dos Santo Lima (ed.), Mutirão para o Suriname: 1976-1982. Brasília: [s.n.], 1991, pp. 141-148.
Sariman, Jan. Overlijdensrituelen bij Javaanse Surinamers. In: Oso, 17 (1998), nr. 1, mei, pp. 50-54.
Sarmo, Johan. Inleiding tot de wayang in Suriname. In: Bhāsā, 3 (1986), nr. 1, januari, pp. 11-13; 3 (1986), nr. 3, mei, pp. 27-29 & 4 (1987), nr. 1, januari, pp. 5-9.
Sarmo, Johan. Tembang. In: Riwayat, nr. 1, mei 1987, pp. 4-5.
[Sarmo, Johan.] De Wayang en zijn ontwikkelingen. In: De Ware Tijd, 28-8-1990.
Sarmo, Johan. Van kentong tot Garuda: Javanen en communicatie. In: SWI Forum. 13 (1996), nr. 2, december/14 (1997), nr. 1, juni, (Suriname in het informatietijdperk), pp. 53-57.
Sarmo, Johan J. & Hein D. Vruggink. Traditie en vernieuwing. In: Sranan: cultuur in Suriname. Samenstelling en redactie: Chandra van Binnendijk, Paul Faber. Amsterdam/ Rotterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen/ Museum voor Volkenkunde, 1992, pp. 50-61.
Sartre, J.P. Orphée Noir. In: L.S. Senghor (réd.), Anthologie de la nouvelle poésie nègre et Malgache. Paris: Presses Universitaires de France, 1977 (1ère ed.: 1948), pp. ix-xliv.
Sarucco, Julien Christiaan. Beknopt relaas over een justitiële inval bij De Banier. In: Censuur in Suriname. [Bijzonder nummer van:] Mutyama, 3 (1992), nr. 4, pp. 61-63.
Satish, Umāshankar. Surinām meṉ Hindi. Deharadun (India): Jugal Kishorand Company, 1984.
Satish, Umāshankar. Surinām meṉ Hindi kavita. Deharadun (India): Jugal Kishorand Company, 1984.
Satish, Umāshankar. Surinām meṉ Hindi gadya. Deharadun (India): Jugal Kishorand Company, 1985.
Savornin Lohman, Anna de. Herinneringen. Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon, [1909].
Schaaijk, M. van & J. van der Straaten. Suriname's economie en de ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Suriname. In: Economische Statistische Berichten, 69 (1984), nr. 3480, 7 november, pp. 1040-1047.
Schaick, C. van. Proeve van of bijdrage tot de geschiedenis vooral der hervormde kerk in Suriname. In: West-Indië, [1] (1854-1855), Eerste deel, pp. 5-41.
Schalken, A.C. Historische foto's van de R.K. Gemeente in Suriname:/ een verzameling foto's samengebracht uit diverse archieven en verzamelingen. Paramaribo: Leo Victor, 1983.
Schalken, A.C. (samenstelling). Historische gids, bestaande uit chronologische lijst, naamlijsten, varia, register: 300 jaar R.K. Gemeente in Suriname, 1683-1983. Paramaribo: 1985.
Schalken, A.C. Lectuurrepertorium van de R.K. gemeente in Suriname 1811-1989. Paramaribo 1989.
Scharfman, Ronnie. 1939: Before returning to the French West Indies, Aimé Césaire publishes Cahier d'un retour au pays natal in Paris. In: Denis Hollier (ed.), A new history of French literature. With R. Howard Bloch e.a. Cambridge (Mass.)/ London: Harvard University Press, 1989, pp. 942-948.
Scheepvaartgeschiedenis als uitgebeeld in de tentoonstelling van het Nederlands Scheepvaart Museum te Amsterdam. Amsterdam: Nederlands Scheepvaart Museum, 1979.
Scheffers, Wilma. Om het behoud van een klimaat: Fred Batten 1910-1980. Amsterdam 1995. (Doctoraalscriptie.)
Schellekes, Heidi & Wim Hoogbergen. Twee sodomieprocessen in Suriname, 1731-1733. In: Oso, 20 (2001), nr. 2, pp. 254-262.
Schelven, A.A. van. Suriname in de 18e eeuw (Ervaringen en idealen van Ds. Joa. Guil. Kals. In: WIG, 4
[p. 165]
(1922-23), pp. 65-90.
Schendel, A. van. Een stille plantage in Suriname, door Dirk Valkenburg, 1707. In: Bulletin van het Rijksmuseum, 11 (1963), nr. 3, pp. 80-87.
Schenkeveld-van der Dussen, M.A. (hoofdred.). Nederlandse literatuur: een geschiedenis. Groningen: Martinus Nijhoff, 1993.
Schenkeveld-van der Dussen, M.A. Nederlandse literatuur; een geschiedenis (1993) als mogelijk model voor een geïntegreerde Zuidafrikaanse literatuurgeschiedenis. In: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 1 (1994), nr. 1, pp. 41-52.
S[chenkeveld-van der Dussen], R[iet] (a). Avonturen op zee: Elizabeth van der Woude (Niedorp, 11 januari 1657-Amsterdam, na 1694). In: Met en zonder lauwerkrans: Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Teksten met inleiding en commentaar. Hoofdredactie Riet Schenkeveld-van der Dussen. Redactie Karel Porteman, Piet Couttenier, Lia van Gemert. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997, pp. 429-430.
S[chenkeveld-van der Dussen], R[iet] (b). Landelijke liefdes: Elisabeth Maria Post (Utrecht, 22 november 1755-Epe, 3 juli 1812). In: Met en zonder lauwerkrans: Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Teksten met inleiding en commentaar. Hoofdredactie Riet Schenkeveld-van der Dussen. Redactie Karel Porteman, Piet Couttenier, Lia van Gemert. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997, pp. 696-706.
S[chenkeveld-van der Dussen], R[iet] (c). Veelzijdigheid in leven en schrijven: Eliza Carolina Ferdinanda Schiotling (Amsterdam, 19 november 1822 - 's-Gravenhage, 13 juli 1904). In: Met en zonder lauwerkrans: Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Teksten met inleiding en commentaar. Hoofdredactie Riet Schenkeveld-van der Dussen. Redactie Karel Porteman, Piet Couttenier, Lia van Gemert. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997, pp. 901-912.
Schiltkamp, J.A. & J.Th. de Smidt (red.). West Indisch plakaatboek. I. Plakaten, ordonnantiën en andere wetten, uitgevaardigd in Suriname, 1667-1816. Amsterdam: Emmering, 1973. (Werken der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, 3: 24: 1-3.) (2 dln)
Schipper, Mineke (a). Afrikaanse letterkunde. Utrecht/ Antwerpen: Het Spectrum, 1983. (Aula 696.)
Schipper, Mineke (b). Hoe westers is literatuurwetenschap(pelijk onderzoek)? In: Forum der Letteren, 24 (1983), nr. 1, pp. 44-54.
Schipper, Mineke. Literaire kritiek vanuit intercultureel perspectief. In: Door het oog van de tekst: essays voor Mieke Bal over visie. Onder redactie van Ernst van Alphen en Irene de Jong. Muiderberg: Coutinho, 1988, pp. 172-181. (opgenomen in Engelse vertaling als hoofdstuk IX in Schipper 1989a.)
Schipper, Mineke (a). Beyond the boundaries: African literature and literary theory. Allison & London: Busby, 1989.
Schipper, Mineke (b). ‘Homo caudatus’: verbeelding en macht in de letteren. Baarn: Ambo, 1989. (Inaugurele rede.) (Ook opgenomen in D'haen 1990: 166-185 en Schipper 1995: 24-43.)
Schipper, Mineke. De boomstam en de krokodil: cultuur en wetenschap van binnenuit en van buitenaf. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, 1994. (Inaugurele rede.) (Ook opgenomen in Schipper 1995: 200-222.)
Schipper, Mineke. De boomstam en de krokodil: kwesties van ras, cultuur en wetenschap. Amsterdam: Van Gennep, 1995.
Schipper, Mineke en Angélica Dorfman. En de boom blijft maar geven: Caribische en Latijns-Amerikaanse spreekwoorden en zegswijzen over vrouwen. Amsterdam: Ambo, 1998.
Schmidt, Lodewijk. Verslag van drie reizen naar de Bovenlandsche Indianen. Bewerkt door Gerold Stahel. [Paramaribo]: Departement Landbouwproefstation in Suriname, 1942. (Bulletin, 58.)
Schmidt, Marina. De Surinaamse romans van Bea Vianen. Leiden 1978. (Doctoraalscriptie.)
Schmidt, Siegfried J. On writing histories of literature. In: Poetics, 14 (1985), nr. 3/4, pp. 195-198.
Schnabel, Hans. Vliegtuig en oerwoud: de moderne verkeerstechniek in dienst van de missie. Naar gegevens van den Miva-vlieger H. Verhulst. Amsterdam: Diligentia, [ca. 1935].
Schnabel, Paul. De multiculturele samenleving is een illusie. In: de Volkskrant, 17 februari 2000.
Schneider, Louis. Catalogue des oeuvres d'Offenbach. In: Louis Schneider, Offenbach. Paris: Perrin & Cie, 1923, pp. 253-259. (Les maîtres de l'opérette française.)
Schoen, Annemieke. Orale tradities van etnische groepen in Nederland dreigen verloren te gaan. In:
[p. 166]
Bibliotheek en Samenleving, 19 (1991), nr. 9, pp. 321-324.
Schoen, Ivan L. The discovery of the Akurijo footprints in the sand. In: Mededelingen Stichting Surinaams Museum, 1976, nrs. 17/18, oktober, pp. 31-33.
Schoepf, Daniel. Historique et situation actuelle Wayana-Aparai du Brésil. In: Bulletin annuel du Musée d'Ethnographie de la Ville de Genève, 15 (1972), pp. 33-64.
Schoepf, Daniel. Le récit de la création ches les Indiens Wayana-Aparai du Brésil. In: Bulletin annuel du Musée d'Ethnographie de la Ville de Genève, 29 (1986), pp. 113-138.
Schoffelmeer, J. Iets over de oorspronkelijke godsdienst der creolen in Suriname/ About the original religion of the creoles in Suriname. In: Mededelingen Stichting Surinaams Museum, 1982, nr. 38, december, pp. 6-48 & 1983, nr. 39, april, pp. 4-65.
Schoffelmeer, J. Het raadplegen van een geestenmeester. In: Oso, 5 (1986), nr. 1, pp. 55-75.
Schoffelmeer, J. De roeping tot sjamaan bij de creolen in Suriname. In: Bijdragen, tijdschrift voor filosofie en theologie, 49 (1988), pp. 18-40.
Schoffelmeer, J. ‘Santa Jeje’ onjuist? In: De Ware Tijd, 20 juni 1989.
Scholten, Harry. Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap. Baarn: Amboboeken, 1978.
Scholtens, Ben. ‘Samenleving in een grensgebied’ anno 1984. In: SWI-Forum, 1 (1984), nr. 2, december, pp. 22-25.
Scholtens, Ben. Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog. Paramaribo: Anton de Kom Universiteit van Suriname, 1985.
Scholtens, Ben. Opkomende arbeidersbeweging in Suriname: Doedel, Liesdek, De Sanders, De Kom en de werklozenonrust 1931-1933. Nijmegen: Masusa, 1986.
Scholtens, Ben. Oral history in Suriname. In: SWI Forum, 4 (1987), nr. 1, juni, pp. 60-74.
Scholtens, Ben. Albert Helman: Ekologische geschiedschrijving door een vervreemde literator. In: De Ware Tijd, 8 februari 1988.
Scholtens, Ben. ‘Wij slaven’ van Anton de Kom: gecensureerd? In: SWI Forum, 6 (1989), nr. 1, juni, pp. 9-21.
Scholtens, Ben. Indianen en bosnegers, een historisch wisselvallige verhouding. In: SWI Forum, 9 (1992), nrs. 1 en 2, oktober, pp. 70-98.
Scholtens, Bernardus Petrus Canisius. Bosnegers en overheid in Suriname: de ontwikkeling van de politieke verhouding 1651-1992. Paramaribo: Afdeling Cultuurstudies/Minov, 1994. (Diss.)
Scholtens, Ben, Gloria Wekker, Laddy van Putten & Stanley Dieko. Gaama duumi, buta gaama: Overlijden en opvolging van Aboikoni, grootopperhoofd van de Saramaka Bosnegers. (With a summary in English). Paramaribo: Afd. Cultuurstudies Minov, 1992.
Schoon, Jetty & Jet Matawlie samenstellers). 110 jaar Hendrikschool 1887-1997. Eindredaktie: Orlando Emanuels. [Paramaribo: Hendrikschool, 1997.]
Schoonheym, Peter E. Je geld of ..... je leven: een sociaal-economische benadering van de religie der Para-Creolen in Suriname. Utrecht: Instituut voor Culturele Antropologie, 1980. (ICAU mededelingen, 14.)
Schouten, Martin. Kleur: hoe blank, bruin & zwart in Nederland over elkaar denken & met elkaar omgaan: interviews. Amsterdam: De Bezige Bij, 1994.
Schouten, Rob. Ceterum censeo. In: Maatstaf, 30 (1982), nr. 5, pp. 54-56.
Schouten-Elsenhout, Johanna. Sranan pangi. Paramaribo: Bureau Volkslektuur, 1974.
Schuchardt, Hugo. Die Sprache der Saramakkaneger in Surinam. Amsterdam: Johannes Müller, 1914. (Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afd. Letterkunde N.R., Verhandelingen, 14: 6.)
Schuhmacher, Peter. Rudi Kross: het bewogen leven van een ontheemd man. In: Persona Grata, 0 (1991), pp. 8-15.
Schulte Nordholt, Jan Willem. Rassendiscriminatie. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1961. (AP Kijkboek.)
Schuster, John. Poortwachters over immigranten: het debat over immigratie in het naoorlogse Groot-Brittannië en Nederland. Amsterdam: Het Spinhuis, 1999. (Migratie- en etnische studies.)
Schutte, G.J. De Nederlandse patriotten en de koloniën: een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800. Groningen: Wolters, 1974. (Diss.)
Schutte, G.J. Zedelijke verplichting en gezonde staatkunde: denken en doen rondom slavernij in Nederland en
[p. 167]
koloniën eind 18e eeuw. In: Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw, nr. 41-42, februari 1979, pp. 101-115.
Schütz, Harald. Schetsjes uit Albina. In: WIG, 8 (1926-27), pp. 399-404, 473-479.
Sedney, Jules. Het streven van Wie Eegie Sanie. In: Foetoe-boi, 8 (1953), nr. 6, october, pp. 1-3.
Sedney, Jules. Een persoonlijke herinnering. In: Vereniging Ons Suriname 70: 18 januari 1919 - 18 januari 1989: een aanzet tot de geschiedschrijving over zeventig jaren leven en strijd van Surinamers in Nederland. [Amsterdam]: Vereniging Ons Suriname, [1990], pp. 53-68.
Sedney, Jules. De toekomst van ons verleden: democratie, etniciteit en politieke machtsvorming in Suriname. Paramaribo: Vaco, 1997.
Sedney, Vivian & Jane W.F. Smith (samenstellers). Bibliotheek- en documentatiegids voor Suriname. Met een voorwoord van R.R. Venetiaan en I.I.S. Tsai Meu Chong. Paramaribo: Vereniging van Bibliotheekpersoneel in Suriname, 1990.
Sedoc, Nell. (Asramani). Pre alomi soesa. Sranan kraberi. Suriname: 1977.
Sedoc, N.O. ‘Aisa winti’: Suriname's culturele achtergronden. Paramaribo: 1979.
Sedoc, Nellius (Nell). Afro-Surinaamse natuurgeneeswijzen: bevattende meer dan tweehonderd meest gebruikelijke geneeskrachtige kruiden. Paramaribo: Vaco, 1992.
Sedoc-Dahlberg, Betty Nelly. Surinaamse studenten in Nederland: een onderzoek rond de problematiek van de toekomstige intellektuele kadervorming in Suriname. [S.l.]: 1971. (Diss.)
Seeligmann, S. David Nassy of Surinam and his Lettre politico-theologico-morale sur les Juifs. In: Publications of the American Jewish Historical Society, 22 (1914), p. 27.
Segers, R.T. (red.). Vormen van literatuurwetenschap: moderne richtingen en hun mogelijkheden voor tekst interpretatie. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1985.
Segers, Rien T. De dynamiek van het receptie-onderzoek: een vergelijkende beschouwing over receptie-esthetica en empirische literatuurwetenschap. In: Forum der Letteren, 34 (1993), nr. 4, december, pp. 255-272.
Seip, Mattijn. ‘Laat je beïnvloeden, maar behoud wat van jezelf is.’ In: Span'noe, 17 (1990), nr. 3, pp. 21-23.
Sens, Angelie. Dutch antislavery attitudes in a decline-ridden society, 1750-1815. In: Gert Oostindie (ed.), Fifty years later: antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit. Leiden/Pittsburgh: KITLV Press/University of Pittsburgh Press, 1995, pp. 89-104. ((Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Caribbean Series 15.)
Sens, Angelina Petronella Gerarda. ‘Mensaap, heiden, slaaf’: Nederlandse visies op de wereld rond 1800: een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren. [Den Haag: Sdu, 2001. (Nederlandse cultuur in Europese context, 20; IJkpunt 1800, 5.)] (Diss.)
Setrowidjojo, Bartje S. & Ruben T. Setrowidjojo. Het Surinaams-Javaans: Tyoro Jowo-Suriname. Den Haag: Suara Jawa, 1994.
[Sewgobind]. Ghunghru ṯuṯ gail. In: Lalla Rookh, 15 (1990), nr. 5, p. 15.
Shakespeare, William. The complete works. [Foreword: Sybil Thorndike.] London: Abbey Library, 1977.
Shastri, R. Sheoratan. Bhakti-Prakash. Voor de beleiders van de Vedische gods-dienst. Bevat Sandhya Praarthna-mantre Swasti wachan Shanti-karam Agni-hotra Brahm stotre hulde zang. Vertaald in het Hindie en Nederlands door -. Distrikt Suriname: Saraswati Press, s.a.
Shayadsingh, H.D. (samenstelling). Shub Holi 1977: achtergronden & inhoud van het ‘Holifeest’ met tjaw- ‘kabier's’ oelahra's. Paramaribo 1977.
Shayadsingh, Henry. Ramlila: het spel van Ram. In: De Ware Tijd, nr. 6768/4-12-1979.
Shohat, Ella. Notes on the ‘post-colonial’. In: Social Text, 10 (1992), nrs. 2 & 3, pp. 99-113.
Shrinivási (red.). Wortoe d'e tan abra: bloemlezing uit de Surinaamse poëzie vanaf 1957. Paramaribo: Bureau Volkslectuur, 1970. (3e uitgebreide druk 1974; 4e opnieuw uitgebreide druk 1979)
Shrinivāsi and Thea Doelwijt. Rebirth in words: poetry and prose from Suriname. [Translated in co-operation with the Language Institute of the Ministry of Education, Suriname]. Paramaribo: Ministry of Culture, Youth and Sports, 1981.
Shurvír (a). Purkhan kai yad meṉ. In: Sarnami, 5 (1986), nrs. 1, 2 & 3, pp. 39-58.
Shurvír (b). Bina tatai ke berwa gaṟha se nikar. In: Sarnami, 5 (1986), nrs. 1, 2 & 3, pp. 27-30.
Siebeck, H. Buschnegermärchen aus Surinam. In: Hessische Blätter für Volkskunde, 7 (1908), pp. 10-12.
[p. 168]
Sijpesteijn, C.A. van. Beschrijving van Suriname: historisch-, geografisch- en statistisch overzigt, uit officiële bronnen bijeengebragt. 's Gravenhage: Van Cleef, 1854.
Sijpesteijn, C.A. van. Mr. Jan Jacob Mauricius, Gouverneur-generaal van Suriname, van 1742 tot 1751. 's-Gravenhage: Van Cleef, 1858.
Silenieks, Juris. Toward créolité: postnegritude developments. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 1. Hispanic and Francophone regions. Edited by A. James Arnold. Subeditors Julio Rodriguez-Luis, J. Michael Dash. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1994, pp. 517-525.
Silverberg, Robert. The golden dream: seekers of El Dorado. Athens: Ohio University Press, 1996.
Simons, L. Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling. [Amsterdam]: Maatschappy voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1921-1932 (Nederlandsche Bibliotheek, 5 dln)
Simons, Piet. Globe: Oroonoko en de Raad voor de Kunst. In: Ons Erfdeel, 27 (1984), nr. 2, maart/april, p. 289.
Simons, R.D. Paramaribo: over den oorsprong en de beteekenis van den naam. Paramaribo: RK Drukkerij (H.v.d. Boomen), 1943.
Simons, R.D. Een gestoorde kerkdienst en een storend feest: episode uit de bestuursperiode van Mauricius. In: Eldorado, 2 (1950), nr. 7/8, juli/augustus, pp. 87-94.
Simons, R.D. (a). Srenan-tongo, de Surinaamse taal I. In: Schakels, no. 52, 2 januari 1952, pp. 3-7.
Simons, R.D. (b). Dichters en schrijvers in Suriname I & II. In: Schakels, no. 52, 2 januari 1952, pp. 12-19.
Simons, R.D. (c). Paul François Roos: een dichter met profetische blik. In: Naar ruimer horizon, 7 (1952), nr. 6, pp. 13-15. Ook in: Djogo, 4 (1961-62), nr. 1, september/oktober, pp. 7-10.
Simons, R.D. Eldorado I en II en nog een. In: Vox Guyanae, 2 (1956), nr. 4, december, pp. 180-192.
Simons, R.D. Dr. Herman Daniël Benjamins 1850-1933. In: Emancipatie 1863-1963: biografieën. Paramaribo: Surinaamse Historische Kring, 1964, pp. 82-88.
Simons, R.D. Suriname Nederland onafgebroken 150 jaar. In: Djogo, 8 (1966), nr. 2, maart/april, pp. 11-15.
Simons, R.D.G.Th. Een collegium medicum van 1781 in Suriname. In: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 93 (1949), I, p. 340.
Singeling, C.B.F. Gezellige schrijvers: aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland, 1750-1800. Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 1991. (Diss.)
Siswowitono, Saleman. Dongeng Kancil = Het verhaal van Kantjil. Verteld door -. Samenstelling en vertaling: J.J. Sarmo en H.D. Vruggink. Illustraties: Doel Soekinta. [Paramaribo]: Ministerie van Cultuur, Jeugd en Sport, 1983. (Javaanse vertellingen uit Suriname, 1.)
Sitaldin, Shirley. Sharda Ganga over Cairo's Yorkafowru. In: Nederlands in Suriname, 3 (1998), nr. 1, april, pp. 18-20.
Sitaldin, Shirley. ‘Wij willen een open en vrije rubriek zijn.’ In: Nederlands in Suriname, 4 (1999), nr. 1, april, pp. 5-6.
Sitaldin, Shirley (a). Het kind in Roemer. In: Nederlands in Suriname, 5 (2000), nr. 1, juli, pp. 18-20.
Sitaldin, Shirley (b). Taal is gemeenschappelijk. In: Nederlands in Suriname, 5 (2000), nr. 1, juli, pp. 23-24.
Siwpersad, Jozef Prabhudass. De Nederlandse regering en de afschaffing van de Surinaamse slavernij: (1833-1863). Groningen [etc.]: Bouma's Boekhuis [etc.], 1979. (Diss.)
Slagveer, J.H. Corly Verlooghen: Dans op de vuurgrens. In: Djogo, 4 (1961-62), nr. 3, januari/februari 1962, pp. 18-19.
[Slagveer, J.H. (a).] Suriname: gecompliceerd feest... In: Haagse Post, 6-7-1963, pp. 7-8.
Slagveer, J.H. (b). Surinaamse regering op heksenjacht: Mr. Bruma: ‘Wij zijn geen communisten.’ In: Vrij Nederland, 31 augustus 1963, p. 4.
Slagveer, J.H. De vrije expressie en de mogelijkheden hiervan in Suriname. In: Djogo, 7 (1965), nr. 2, maart/april, pp. 6-7.
Slagveer, Jozef (a). Sociaal cultureel kontakt van de Surinamers in Nederland. In: Vrije Stem, nr. 401, 28 september 1968 & nr. 402, 5 oktober 1968.
Slagveer, Jozef (b). Boekbespreking: Ātman. In: Moetete, nr. 2, december 1968, pp. 43-45.
Slagveer, Jozef. Sranantongo's emancipatie. In: Vrije Stem, nr. 789, 16 april 1970.
Slory, M.A. Fresko: leri mi den tra odo. [Paramaribo: 1984].
Slory, Michaël. Ik zal zingen om de zon te laten opkomen. Bloemlezing samengesteld en ingeleid door Michiel van Kempen. Amsterdam: In de Knipscheer, 1991.
[p. 169]
Slot, P. Dat vuur der grote drama's. In: Kompe, 6 (1982), nr. 7/8, p. 4.
Sluisdom, Ewald E. De levensloop der Surinaamse Pers. In: Suriname [nieuwsblad], nr. 11182, 4-1-1956.
Smet, Peter de. Kruiden van hemel en hel: ritueel gebruik van psycho-actieve stoffen. In: Natuur en Techniek, 52 (1984), nr. 9, pp. 670-689.
Smeulders, Jacques. De opperste tragedie van den neger is schaamte over het ras. [Willemstad]: Surinaamse Katholieke Kring ‘Sint Aloysius’, [1944].
Smith, Julian. Om almal te bereik. In: Karring, nr. 4, winter 1992, pp. 24-27.
Smith, Norval Selby Hunter. The genesis of the Creole languages of Surinam. [Amsterdam: s.n., 1987]. (Diss.)
Sn[elleman, Joh. F.] (a). Boekbespreking [Ultimus (R.A.P.C. O'Ferrall), Een Beschavingswerk.] In: WIG, 6 (1924-25), pp. 277-282.
Sn[elleman, Joh. F.] (b). Boekbespreking [A. den Tex-Boissevain, Tora bij de Trio's.] In: WIG, 6 (1924-25), pp. 377-384.
Sn[elleman, Joh. F.] Een Surinaamsch papegaaien-boek. In: WIG, 7 (1925-26), pp. 7-16.
Snelleman, Joh.F. Walter E. Roth, (Ethnol. onderzoeker W. Indië). In: WIG, 8 (1926-27), dl. 9, pp. 315-335.
Snelleman, Joh.F. Boekbespreking. Aan de Marowijne. Zeven fraters met vacantie. [Over Toriman, Aan de grenzen van Cayenne.] In: WIG, 10 (1928-29), pp. 417-424.
Snelleman, Joh.F. Het sprookje van een goudland. In: WIG, 11 (1929-30), pp. 219-229.
Snelleman, Joh.F. Dr. H. van Cappelle (Overleden 24 Aug. 1932). In: WIG, 14 (1932-33), dl. 15, pp. 225-234.
Snelleman, Joh.F. In memoriam H.D. Benjamins. In: WIG, 14 (1932-33), dl. 15, januari 1933, pp. 337-338. (Overgenomen in De Banier van Waarheid en Recht, nr. 385, 15 maart 1933.)
Snijders, Armand. Suriname: mensen, politiek, economie, cultuur, milieu. [Amsterdam/Den Haag]: Koninklijk Instituut voor de Tropen/Novib, 2000. (Landenreeks.)
Snijders, Ronald. Surinaamse kaseko muziek: een onderzoek naar geschiedenis, concept, betekenis en repertoire. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1991. (Doctoraalscriptie.)
Snijders, Ronald. Surinam kaseko music melodies/ Surinaamse kaseko muziek en melodieën. Delft: Snijders, 1996.
Snijders, Ronald. De man met de piccolo: biografie over zijn vader Eddy Snijders. Schoorl: Conserve, 1998.
Soebhag, J.S. De oorsprong en betekenis van Diwali. In: Bhāsā, 5 (1992), september, pp. 4-5.
Soest, Marjo van. De tere snaar van Anil Ramdas. Het licht door het zijraam van de bibliotheek in Paramaribo. In: Vrij Nederland, 31 januari 1998, pp. 38-39.
Sötemann, H.L. Een nieuwe literatuurgeschiedenis: een vergruisd beeld. In: Ons Erfdeel, 36 (1993), nr. 5, pp. 754-756.
Spalburg, J.G. De Tapanahoni Djuka rond de eeuwwisseling: het dagboek van Spalburg (1896-1900). Ingeleid door H.U.E. Thoden van Velzen en Chris de Beet. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, Instituut voor culturele antropologie, Centrum voor Caraïbische studies, 1979. (Bronnen voor de studie van bosneger samenlevingen, 5.)
[Span, Hijlco.] Tussen vaderland en moederland: Surinaamse literatuur in Nederland. [Tekst van een radio-uitzending van 21-7-1987.] In: Literama, 22 (1987), nr. 3/4, juli/augustus, pp. 62-70.
Spaninks, Pierre. Surinaamse literatuur in Nederland; De dreigende vervreemding. In: Mandala, 3 (1980), nr. 4, pp. 107-119.
Speckmann, Johann Dirk. Marriage and kinship among the Indians in Surinam. Assen: Van Gorcum, 1965. (Diss.)
Speckmann, J.D. & G.W. Locher, In Memoriam Rudolf Asueer Jacob van Lier. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 144 (1988), pp. 3-18.
Spies, Marijke. De krisis in de historische neerlandistiek. In: Spektator, 3 (1973-1974), nr. 7, mei, pp. 493-512.
Spijkerboer, Anne Marijke. De reactie van de stadscreolen op het christendom. In: Oso, 5 (1986), nr. 2, december, pp. 129-135.
Spivak, Gayatri C. The post-colonial critic: interviews, strategies, dialogues. Edited by Sarah Harasym. London: Routledge, 1990.
Spong, Bryan. De Braziliaanse invasie. In: PIT, nr. 45, februari/maart 2001, pp. 11-14.
[p. 170]
Spoor, Corine. Edgar Cairo en de Surinaamse cultuur: ‘Ik ga nog liever dood dan dat ik mijn pen neerleg.’ In: De Tijd, 6 juli 1979, pp. 20-24.
Sporen zoeken: een boek over twintig jaar Suriname vanaf 1975. [Voorwoord: Ilse Labadie.] Paramaribo: Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, 1996.
Spotbeen, Annie. Biblionef Kinderboekendepot Suriname. In: Tropisch Nederlands, 2 (1997), nr. 3/4, juli, p. 10.
Sprouse, Keith Alan. Chaos and rhizome: introduction to a Caribbean poetics. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 3. Cross-cultural studies. Edited by James A. Arnold. At-large editors Josephine V. Arnold, Natalie M. Houston, Claudia Schenkels. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1997, pp. 79-86.
Spruit, J.E. [Bespreking van De foltering van Eldorado.] In: Tijdschrift voor Antilliaans recht, 5 (1984), nr. 2, juli, pp. 155-157.
Staal, G.J. Nederlandsch Guyana: een kort begrip van Suriname. Amsterdam: Groot Nederland, 1927. (Bibliotheek voor cultuur en wetenschap.)
Staal, G.J. Schetsen uit Suriname. In: WIG, 5 (1923-24), pp. 449-462, 519-534, 625-638.
Staal, G.J. Schetsen uit Suriname. In: WIG, 10 (1928-29), pp. 369-373.
Staal, G.J. Albert Helman: Zuid-Zuid-West. In: WIG, 9 (1927-28), pp. 180-184.
Staehelin, F. Buschneger-Erzählungen von Surinam. In: Hessische Blätter für Volkskunde, 8 (1909), pp. 173-184.
Staehelin, F. Die Mission der Brüdergemeine in Suriname und Berbice im achtzehnten Jahrhundert: eine Missionsgeschichte hauptsächlich in Auszügen aus Briefen und Originalberichten. Paramaribo: [1913-1919]. (7 dln)
Stamperius, Hannemieke. Zoeken overleven en scheppen. De beste vrouwenboeken van 1989. In: Opzij, 18 (1990), nr. 2, februari, pp. 54-59.
Stamperius, Hannemieke (samenstelling). Moeders mooiste. Verhalen van vrouwen door vrouwen. Amsterdam: Contact, 1994.
Stamperius, Hannemieke (samenstelling). Vrouwen van de wereld in 1000 bladzijden: verhalen van vrouwen. Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1996.
Statuten der A.M.S.-vereniging. [Paramaribo: V.A.M.S., ca. 1950].
Statuten en huishoudelijk reglement van de leesvereniging Keur van Letteroogst te Paramaribo. [Paramaribo 1957.]
Statuten en huishoudelijk reglement van de studie-vereeniging ‘Minerva’. Gevestigd te Paramaribo. Paramaribo: Snelpers van de ‘Suriname’, 1907.
Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging ‘Het Surinaams Verbond’, gevestigd te Amsterdam. Kon. goedgekeurd 22 januari 1954. [Amsterdam: Het Surinaams Verbond, ca. 1954.]
Statuten van de Schrijversgroep 77. Gevestigd te Paramaribo. [Paramaribo 1980.]
Statuten van de Stichting ‘Cultureel Centrum Suriname’. Gepubliceerd in het G.A.B. No. 83 van 21 September 1948. [Paramaribo: CCS, ca. 1948.]
Statuten van de Stichting Theatergroep Epakadono. [Paramaribo 1987.]
Statuten van de Surinaamse Historische kring. Gevestigd te Paramaribo. Gepubliceerd in het G.A.B. van vrijdag 2 september 1960, No. 72. [Paramaribo: Surinaamse Historische Kring, 1960.]
Statuutdag 1956. ['s-Gravenhage/ Amsterdam: Van Leeuwen/ Koninklijke Vereniging ‘Oost en West’, de Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen, het Koninklijk Instituut voor de Tropen 1956].
Stedman, John Gabriël. Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana. Met plaaten en kaarten. Naar het Engelsch. Amsterdam: Johannes Allart, 1799-1800. (4 dln)
Stedman, John Gabriël. Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guïana I-IV. Opnieuw uitgegeven naar de oorspronkelijke editie Amsterdam 1799-1800 met inleiding en aantekeningen door Prof. Dr. R.A.J. van Lier. Amsterdam: S. Emmering, 1974. (3 dln)
Stedman, John Gabriël. Reize naar Surinamen. Met plaaten en kaarten naar het Engelsch. Red. Jos Fontaine. Zutphen: De Walburg Pers, 1987.
Stedman, John Gabriel. Narrative of a five years expedition against the revolted negroes of Surinam. Transcribed for the first time from the original 1790 manuscript. Edited, and with an Introduction and Notes,
[p. 171]
by Richard Price and Sally Price. London and Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1988.
Steenbrink, Karel & Joop Vernooij. Poetry by Shrinivasi in context: the encounter of popular and official Hinduism and Christianity in Surinam. In: Exchange, 30 (2001), nr. 2, pp. 157-181.
Steijn, Anneke van (red.). De culture mix in het land van Trix. [Amsterdam-Zuidoost: De Geïllustreerde Pers, 1995.] (Avenue-pocket bij Avenue Box 4/1995.)
Steinberg, H.G. Ons Suriname: de zending der Evangelische Broedergemeente in Nederlandsch Guyana. Met gedeeltelijke medewerking van G.J. Staal. 's-Gravenhage: Algemeene Boekhandel voor Inwendige en Uitwendige Zending, [1933].
Steinmetz, Horst. Aspecten van contingentie in de literatuurgeschiedenis. In: Forum der Letteren, 30 (1989), nr. 4, december, pp. 290-295.
Steinmetz, Horst. Assimilatie: over de ontvangst van de receptie-esthetica in Nederland. In: Forum der Letteren, 34 (1993), nr. 4, december, pp. 273-280.
Steinz, Pieter. We moeten kunnen genieten van hetzelfde boek. In: Cultureel Supplement NRC Handelsblad, 1 augustus 1997.
Stellema, Marian. Dinari's: dood en rouwverwerking bij creoolse Surinamers in Nederland. In: Oso, 17 (1998), nr. 1, mei, pp. 29-39.
Stentius, Bas. Hugo Pos wil de vraagtekens weg hebben. In: O, nr. 4, maart 1990, pp. 50-58.
Stephen, Henri J.M. De macht van de fodoe-winti: fodoe-rituelen in de winti-kultus in Suriname en Nederland. Amsterdam: Karnak, 1986.
Stephen, Henri J.M. Lexicon van de Surinaamse Winti-kultuur. [Paramaribo]: Druk ‘De West’, [1987].
Stephen, Henri J.M. Sranan odo: adyersitori: spreekwoorden en gezegden uit Suriname. [Amsterdam 1990.]
Stephen, Henri J.M. Dede oso: de dood en rouwverwerking bij Creoolse Surinamers in Suriname en Nederland. [Amsterdam]: 1992.
Stephen, Henri J.M. Winti en hulpverlening: een bijdrage aan de gezondheidszorg in multicultureel Nederland. [Amsterdam]: 1995.
Stephen, Henri J.M. Winti: Afro-Surinaamse religie en magische rituelen in Suriname en Nederland. 3e dr. [Amsterdam]: Karnak, 1998.
Sticusa Jaarboek 1950-1952. Amsterdam: Sticusa, [1951-1953].
Sticusa Jaarverslag 1953-1980. Amsterdam: Sticusa, [1954-1981].
Stipriaan, Alex van (a). Surinaams contrast: roofbouw en overleven in een Caraïbische plantagekolonie 1750-1863. Leiden: Kitlv Uitgeverij, 1993. (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Caribbean Series 13.)
Stipriaan, Alex van (b). ‘Een verre verwijderd trommelen...’ Ontwikkeling van Afro-Surinaamse muziek en dans in de slavernij. In: Ton Bevers, Antoon Van den Braembussche en Berend Jan Langenberg (red.). De Kunstwereld: produktie, distributie en receptie in de wereld van kunst en cultuur. Hilversum: Verloren 1993, pp. 143-173. (Publikaties van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen X.)
Stipriaan, Alex van (a). Muzikale creolisering: De ontwikkeling van Afro-Surinaamse muziek tijdens de slavernij. In: Oso, 19 (2000), nr. 1, mei, pp. 8-37.
Stipriaan Luïscius, Alex van (b). Creolisering: vragen van een basketbalplein, antwoorden van een watergodin. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2000. (Inaugurele rede.)
Stipriaan, R. van. Historische distantie in de Spaanschen Brabander. In: Nederlandse letterkunde, 2 (1997), pp. 103-127.
Stone, Judy S.J. Theatre: studies in West Indian literature. London/Basingstoke: Macmillan, 1994.
Stolp, Marije (red.). Catalogus collectie Antilliana. [Den Haag]: Dienst Bibliotheek en Archief Den Haag, 1998.
Stouten, Johanna. Willem Anthonie Ockerse (1760-1826): leven en werk: het bewogen leven van een verlicht ‘Bataafs’ politicus, letterkundige, predikant en wijsgeer en zijn veelwijdig oeuvre op de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw. Amsterdam/Maarssen: Apa-Holland Universiteits Pers., 1982. (Diss.)
Stouten, J. Verlichting in de letteren. Leiden: Martinus Nijhoff, 1984. (Literatuur.)
Stuiveling, G. Dichters en schrijvers in Suriname III. In: Schakels, no. 52, 2 januari 1952, pp. 20-23.
Stuivenberg, Richard. Chitra Gajadin en ‘Savitri’. In: Chitra gajadin, Savitri. Rotterdam: De Kist, 1994, pp. 4-6.
[p. 172]
Stuldreher-Nienhuis, J. Verborgen paradijzen: het leven en de werken van Maria Sibylla Merian 1647-1717. Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1944.
Stutgard, Ricky W. De eerste Surinaamse sportencyclopedie (1893-1988). [Paramaribo: 1992.]
Suárez, Maria Matilde. Terminology, alliance and change in Warao society. In: NWIG, 48 (1971), nr. 1, april, pp. 56-122.
Suer, Henk. Het wonder van Suriname. In: De Narrenkap, 4 [ca. 1960], nr. 6, pp. 77-90.
Sukhai, B. Baithak-Gana als Surinaams erfgoed. In: Lalla Rookh, 3 (1978), nr. 4, april/mei, pp. 25-30.
Sumter, Archie. Internationale erkenning voor Surinaams ballet. In: Dans: het Nederlands ballettijdschrift, 5 (1987), nr. 7, april, pp. 24-25.
Suparlan, Parsudi. The Javanese in Surinam: ethnicity in an ethnically plural society. Illinois: Urbana-Champaign, University of Illinois, 1976. (Diss.)
Surinaams-Javaans/Jawa-Suriname. In: Cikal, nr. 1, [december] 1982, pp. 10-11; nr. 2, mei 1983, pp. 8-9; nr. 3, oktober 1983, pp. 6-8; nr. 4, maart 1984, pp. 8-10.
Surinaamsch Museum. [Statuten.] Gepubliceerd in het G.A.B. van 9 Mei 1947, No. 41. [Paramaribo: Surinaamsch Museum, 1947.]
Surinaamsche almanak. Uitgegeven door het Departement Paramaribo der Maatschappij tot nut van 't algemeen. Paramaribo/Amsterdam: Beyer en Sulpke [etc.], 1820-1847 [1822, 1823, 1824, 1826 en 1844 zijn niet verschenen.]
Surinaamsche almanak. Paramaribo: Morpurgo, 1883-1903.
Surinaamsche staatkundige almanak voor den jaare 1818. Door den uitgever vermeerdered en verbeterd met privilegie. Paramaribo: Geprivilegeerde Gouvernements Drukkery, [1817].
Suriname. Leiden: Netherlands Students Bureau for International Cooperation, Nesbic, 1969. (Nesbic brochure.)
Suriname en de opheffing van het pauperisme in Nederland. Uitgegeven door een Vereeniging van Surinamers. Leiden: Somerwil, 1872. (Vereeniging van Surinamers, 1.)
Suriname: jaarboekje voor het jaar 1856. Uitgegeven door het letterlievend genootschap: Oefening kweekt kennis, te Paramaribo. 's-Gravenhage: L.J. Verhoeven, 1856.
Suriname Planatlas. Washington: SPS/OAS, 1988.
Swaan, Abram de. Het lied van de kosmopoliet. In: Simon Franke, Dieke Hondius, Maarten Lubbers, Joe Simmons, Maak er een gewoonte van: racismebestrijding in de grote stad. Amsterdam: De Populier, 1986, pp. 156-160.
Swaan, Bram de, Leo Willems en Maarten van Dullemen. Gesprek met Surinaamse dichter-activist Dubro [sic]: Propaganda met de daad. In: De Groene Amsterdammer, 21 november 1970.
Swagerman, Jan. Het verhaal gaat verder...: de kunst van het vertellen. Deventer: Ankh-Hermes, 1991.
Swanzy, Henry. Writing in the British Caribbean. In: WIG, 22 (1951), pp. 217-240.
Sweers, Anton. Het lekespel in Suriname. In: Schakels, 1962, nr. S 48/NA 37, pp. 9-15.
Swinkels, J. Filmkunst. In: Albert Helman (red.), Cultureel mozaïek van Suriname. Zutphen: De Walburg Pers, 1978, pp. 407-412.
Szulc-Krzyzanowski, Michel (fotografie) & Michiel van Kempen (tekst), Woorden die diep wortelen: tien vertellers en schrijvers uit Suriname. Amsterdam: Voetnoot, 1992.
Szulc-Krzyzanowski, Michel (fotografie) & Michiel van Kempen (tekst), Woorden op de westenwind: Surinaamse schrijvers buiten hun land van herkomst. Amsterdam: In de Knipscheer, 1994.
Tacoma, Jouke. American Indians from Suriname: a physical anthropological study. [S.l.]: 1963. (Diss.)
Tacoma, J. in collab. with D.C. Geijskes, G.J.R. Maat and G.N. van Vark; ed. by L.J. van der Steen, A.H. Versteeg. On ‘Amazonidi’: precolumbian skeletal remains and associated archaeology from Suriname. Amsterdam: Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, 1991. (Uitgaven van de Stichting Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, no. 127.)
Tan, Umberto. Het Surinaamse legioen: Surinaamse voetballers in de eredivisie 1954-2000. Schoorl: Conserve, 2000.
Taylor, Douglas. Languages of the West Indies. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977.
Teenstra, M.D. Bijzonderheden betrekkelijk den brand te Paramaribo in den nacht van den 3den op den 4den sept. 1832. Paramaribo: J.J. Engelbrecht, 1833.
[p. 173]
Teenstra, M.D. De landbouw in de kolonie Suriname, voorafgegaan door eene geschied- en natuurkundige beschouwing dier kolonie. Groningen: Eekhoff Hz., 1835. (2 dln)
Teenstra, M.D. De negerslaven in de kolonie Suriname en de uitbreiding van het christendom onder de heidensche bevolking. Dordrecht: H. Lagerweij, 1842.
[Teenstra, Maarten Douwes.] Verscheidenheden betrekkelijk booze kunsten en wetenschappen, door eene phantastische wereld geschapen, en wel in zonderheid die der tooverijen en waarzeggerijen, zijnde eene rapsodie van sprookjes van vroegere en latere dagen; uit onderscheidene schrijvers en mondelinge mededelingen verzameld. II. Kampen: K. van Hulst, 1848. [Fotomechanische herdruk: s.l. s.a.]
Temminck Groll, C.L. (tekst, samenstelling en foto's), A.R.H. Tjin A Djie (coördinatie in Suriname) [et al.] De architektuur van Suriname: 1667-1930. Zutphen: De Walburg pers, 1973. (Suriname en zijn historie, no. 2.)
Tennekes, J. Contextualiteit: antropologische reflecties op een theologisch begrip. In: J. Tennekes & H.M. Vroom (red.), Contextualiteit en christelijk geloof. Kampen: Kok, 1989, pp. 16-31.
Ter nagedachtenis aan onze onvergetelijke Nola Hatterman. Geboren 12 augustus 1899. Overleden 8 mei 1984. [Paramaribo] 1984.
Termorshuizen, Gerard (a). De ‘eigen’ en die ‘andere’ wereld: een introductie tot de Indisch-Nederlandse literatuur. In: Theo D'haen (red.), Herinnering, herkomst, herschrijving: koloniale en postkoloniale literaturen. Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Rijksuniversiteit, 1990, (Semaian 4.), pp. 18-34.
Termorshuizen, Gerard (b). De Indische bellettrie: een exotisch stiefkind binnen de literatuurgeschiedenis. In: Traditie en progressie. Handelingen van het 40ste filologencongres, 's-Gravenhage 1990, pp. 249-256.
Termorshuizen, Gerard. Journalisten en heethoofden: een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. Met medewerking van Anneke Scholte. Amsterdam/Leiden: Nijgh & Van Ditmar/KITLV, 2001.
Tesi f'i: (proef het). Rotterdam: SASK (Surinaams Antilliaans Schrijvers Kollektief), 1975.
Tewes, Silvia. Das Thema des Kulturkontakts im Spätwerk Albert Helmans. Münster 1993. (Hausarbeit zur Erlangung des Magistergrades.)
Tewes, Silvia. Uitwisseling of uitbuiting? De ambivalentie van het cultuurcontact in Hoofden van de Oayapok! In: Oso, 14 (1995), nr. 1, april (Albert Helman-nummer), pp. 37-42.
Teylingen, Henk van. Bedek je schande: Suriname van binnen uit. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1972.
Toes, Jacobus. Wanklanken rond een wingewest: in de nadagen van de Surinaamse slavernij. Hoorn: Drukkerij Noordholland, 1993. (Diss.)
Thieme, John (ed.). The Arnold anthology of post-colonial literatures in English. London: Edward Arnold, 1996.
Thijs, M.D. 25 jaar Adviesraad voor Culturele Samenwerking tussen de Landen van het Koninkrijk 1961-1986. Amsterdam: Adviesraad voor Culturele Samenwerking tussen de Landen van het Koninkrijk, 1986.
Thoden van Velzen, Hendrik Ulbo Eric. (a) Politieke beheersing in de Djuka maatschappij: een studie van een onvolledig machtsoverwicht. [Amsterdam: Gemeentelijke Universiteit], 1966. (2 dln) (Diss.)
Thoden van Velzen, H.U.E. (b). Het geloof in wraakgeesten: bindmiddel en splijtzwam van de Djuka matrilineage. In: NWIG, 45 (1966), pp. 45-51.
Thoden van Velzen, H.U.E. The origins of the Gaan Gadu movement of the bush negroes of Surinam. In: NWIG, 52 (1978), nr. 3/4, pp. 81-130.
Thoden van Velzen, H.U.E. Welvaarts- en armoedereligies in het Surinaamse binnenland. In: Suriname: De schele onafhankelijkheid. Onder redactie van Glenn Willemsen. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983, (Synopsis), pp. 37-74.
Thoden van Velzen, Bonno. Een prima donna in het Surinaamse binnenland. In: Henk Driessen & Huub de Jonge (red.), Miniature Etnografiche. [Festschrift Anton Blok.] Nijmegen: SUN, 2000, pp. 102-105.
Thoden van Velzen, H.U.E. & W. van Wetering. The great father and the danger: religious cults, material forces and collective fantasies in the world of the Surinamese maroons. Dordrecht/Providence: Foris, 1988. ((Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Caribbean series, 9.)
Thomas, Edwin. Enkele facetten van het toneelleven in Suriname. In: Culturele activiteit in Suriname: beginselen, feiten en problemen. Gedenkboek C.C.S. 1947-1957. [Onder redactie van Lou Lichtveld.] Paramaribo: Stichting Cultureel Centrum Suriname, 1957, pp. 87-90.
[p. 174]
Thomson, J.R. Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs in Suriname. Paramaribo: Heinrich Bernhard Heyde, 1897.
Thomson, J.R. Overzicht der geschiedenis van Suriname. 2de, verm. dr. 's-Gravenhage: Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij, 1902.
Thomson, J.R. Is 't in Suriname steeds een armoedige boel geweest?: lezing, gehouden in eene bijeenkomst van Groep Suriname van het Alg. Ned. Verbond. Paramaribo: Oliviera, [1906].
Thompson, Stith. Motif-index of folk-literature: a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books, and local legends. Revised and enlarged edition. Bloomington [etc.]: Indiana University Press, [ca. 1976-1979]. (6 dln)
Tien jaar SWI 1977-1987. [Paramaribo: Stichting Wetenschappelijke Informatie, 1987.]
Tiendalli, H.C. 3 Anansi tori. Naverteld door -. [Nederlandse vertaling: M. Bernadine. Samenstelling: M. Nickel.] 3e uitg. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 1985. [1e dr. 1980.] (Serie leesbokjes in het Sranan Tongo.)
Tilon, Nadia. Achter de schermen van De Banier: in gesprek met Dina Sarucco. In: Censuur in Suriname. [Bijzonder nummer van:] Mutyama, 3 (1992), nr. 4, pp. 58-60.
Tjoe-Nij, Martha. Theater Thalia honderdvijftig jaar. In: Kalá, 4 [1990], nr. 1-2, [augustus], pp. 13-20.
Tjon A Hie-Knops, Riet. Toneel als zelfbewustwordings-expressie (de funktie daarvan in de surinaamse samenleving). In: Frank Naarendorp & Frank Renada [= Ranada], Het antagonistisch karakter in het Surinaams kultuurpatroon. Riet Tjon A Hie-Knops, Toneel als zelfbewustwordingsekspressie (De functie daarvan in de ontwikkeling van de surinaamse maatschappij). [Paramaribo 1972], Culturele Editie Kern, pp. 39-48.
Tjon A Tam, August. Djinti: beroeps beeldend kunstenaar en in zijn vrije tijd dichter. In: Adek, 8 (1981), nr. 4/5, oktober, pp. 12-14.
Tjon-A-Ten, Varina. Anansi komt naar Nederland. Illustraties Ernest Hofwijks. Breda: De Geus, [1986].
Tjon-A-Ten, Varina, Satya Jadoenandansing & Lucia Berkenveld. Over spiegeltjes en kraaltjes: identiteitsversterkende jeugd-‘verhaaltjes’: Literatuur voor de Surinaamse jeugd. Utrecht: Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers, 1993.
Tjon A Ten, Varina. Rituelen en gebruiken bij overlijden bij creolen. In: Oso, 17 (1998), nr. 1, mei, pp. 23-28.
Tjon A Yong-Nahar, R. Cornelis Winst Blijd 1860-1921. In: Emancipatie 1863-1963: biografieën. Paramaribo: Surinaamse Historische Kring, 1964, pp. 113-123.
Tjon Sie Fat, P.B. Chinese talen in Suriname. In: Mededelingen van het Surinaams Museum, nr. 50, juli 1993, pp. 25-31.
Tjon Sie Fat, Paul. Chinese geestelijke specialisten, Chinese volksgodsdienst en Chinese identiteit in Suriname. In: Oso, 18 (1999), nr. 2, november, pp. 121-130.
Tjon Sie Fat, Paul Brendan. Code-switching and borrowing in Surinamese Kejia. [Paper gepresenteerd op het colloquium The Languages of Suriname, te Leiden, 21 en 22 januari 1999. Ter perse.]
Tjung Agnie, R.E., J.R.P. Krishnadath en M.E.M. Brunings-Stolz. Bibliografie van Jnan H. Adhin. Paramaribo: Prakashan, 1995.
Todd, Janet (ed.). Aphra Behn studies. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 1996.
Todd, Janet. ‘Pursue that way of fooling, and be damn'd:’ editing Aphra Behn. In: Editing the text: essays presented at the tekst/texte/text-conference Ghent, Belgium 1995. Edited by Marysa Demoor, Geert Lernout, Sylvia van Peteghem. Tilburg: Tilburg University Press, 1998, pp. 7-17.
Toespraken gehouden op de nationale betooging van 11 Mei 1941 in het Theater Bellevue door Suriname Waakt. [Paramaribo: Suriname Waakt/Drukkerij Eben Haëzer, 1941.]
Tollefsen, Randall H. Catalogue of the music collection of the Moravian congregation at Zeist. [Utrecht]: Rijksarchief Utrecht, 1985. (2 dln.)
Torres-Saillant, Silvio. Dominican literature and its criticism: anatomy of a troubled identity. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 1. Hispanic and Francophone regions. Edited by A. James Arnold. Subeditors Julio Rodriguez-Luis, J. Michael Dash. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1994, pp. 49-64.
Torres-Saillant, Silvio. The cross-cultural unity of Caribbean literature: toward a centripetal vision. In: A history of literature in the Caribbean. Volume 3. Cross-cultural studies. Edited by James A. Arnold. At-
[p. 175]
large editors Josephine V. Arnold, Natalie M. Houston, Claudia Schenkels. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1997, pp. 57-76.
Träger, Richard & Charlotte Träger-Große. Dienerblätter: biographische Übersichte von Personen, die im Dienst der Brüdergemeine standen. [Herrnhut]: Unitätsarchiv/Moravian Archives, [1999]. (11 Bdn.)
Trefossa. Trotji: puëma. Met een stilistische studie over het gedicht ‘Kopenhagen’/ vertalingen en verklarende aantekeningen door Jan Voorhoeve. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1957. (Bureau for linguistic research in Surinam, (Universiteit of Amsterdam), Publication.)
Trefossa. Ala poewema foe -. Samengesteld door Jan Voorhoeve. Paramaribo: Bureau Volkslectuur, 1977.
Trefossa: na wan njoen kari. [Speciaal nummer van:] Mutyama, 1 (1990), nr. 1.
Trier-Guicherit, Ingrid van. De eerste taalgids Sranan-Nederlands. In: Oso, 10 (1991), nr. 1, juni, pp. 31-47.
Trommelen, Jeroen. Dwars door Suriname: drie Guyana's in een tegendraads portret. Met foto's van Guus Dubbelman. Amsterdam: Arena, 2000.
Trouillot, Michel-Rolph. Silencing the past: power and the production of history. Boston: Beacon Press, 1995.
Truideman, Desi. Weten en denken. [Paramaribo: 1980].
T'Sas, René. Hugo Pos: ‘Het verklanken van onstuimige gevoelens is voor mij niet weggelegd.’ In: HN-Magazine, 42 (1986), nr. 24, 14 juni, pp. 6-9.
Tussen droom en werkelijkheid: een keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd. [Voorwoord: Chandra van Binnendijk, Jan Bongers, Lila Gobardhan-Rambocus, Els Moor, Robertine Romeny; inleiding: Michiel van Kempen.] Paramaribo: Okopipi, 2001
Uit onze pers-geschiedenis. In: Bank Notes, nr. 110, juli/augustus/september 1977, pp. 55-67.
Vader, A.N. 50 Nederlandse en Vlaamse schrijvers van de tweede helft van de 20e eeuw. Met overzicht van de Ned.-Indische, Antilliaanse en Surinaamse literatuur. Delft 1986.
Vajda, György M. Einleitung: marginale Literaturen. In: Komparatistische Hefte, nr. 7 (1983), ‘Marginale’ Literaturen, pp. 5-14.
Valdés, Maria Elena de & Mario J. Valdés, Rethinking Latin American literary history. In: Latin America as its literature: Selected papers of the XIVth congress of the International Comparative Literature Association (ICLA) (University of Alberta, August 15-20, 1994). Edited by Maria Elena de Valdés, Mario J. Valdés and Rochard A. Young. New York: Council on National Literatures, 1995, World Report, Volume VIII, pp. 67-85.
Vancrevel, Laurens (red.), Spiegel van de surrealistische poëzie in het Nederlands. Amsterdam: Meulenhoff, 1989.
Vancrevel, Laurens. Op nieuwe wegen. In: Jak van der Meulen, De uiterste palen der ballingen: gedichten 1946-1995. Met een nawoord van Tenny Frank, en een verantwoording door Laurens Vancrevel en een tekening van Rik Lina. Amsterdam: Brumes Blondes, 1999, pp. 69-72.
Vandenbroeck, Paul. Dirk Valkenburg: Negerplechtigheid: een nadere interpretatie. In: Ine Pisters & Frank
Vanhaecke (red.), America, Bruid van de zon: 500 jaar Latijns-Amerika en de Lage Landen. Antwerpen: Imschoot, 1992, pp. 350-352.
Vandercook, John W. ‘Tom-Tom’. With illustrations from photographs taken by the author and others. New York, [N.Y.] [etc.]: Harper, 1926.
Vandercook, John W. Tam-Tam: een oerwoudstaat in Suriname. Vertaald en ingeleid door Albert Helman. 3e dr. Amsterdam: Wereldbibliotheek, [ca. 1937]. (Wereldbibliotheek, 629.) (1ste druk 1935.)
Vansina, Jan. De la tradition orale: essai de methode historique. Tervuren: Musée Royal de l'Afrique Central, 1961. (Annales, Serie in octavo, Sciences humaines, no. 36.)
Vansina, Jan. Oral tradition as history in Africa. In: Daedalus, 1971, Spring, pp. 442-468.
Vansina, Jan. Oral tradition: a study in historical methodology. Harmondsworth: Penguin, 1973.
Vansina, Jan. Oral tradition as history. London [etc.]: Heinemann, 1985.
Vanvugt, Ewald. Bloed aan de klomp: de eerste vaderlandse schandaalkroniek: Nederlandse schurken in het buitenland. Hilversum: Centerboek, 1989.
Vanvugt, Ewald. Nestbevuilers: 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West. Amsterdam: Babylon-De Geus, 1996.
Vaseur-Rellum, Joan. Normeren, beoordelen en toetsen van vernieuwd literatuuronderwijs. In: Tropisch Nederlands, 2 (1997), nr. 2, april, pp. 6-9.
[p. 176]
Vaseur, Joan. Oude lessen, nieuwe aanpak! In: Nederlands in Suriname, 5 (2000), nr. 1, pp. 11-13.
Veen, Adriaan van der. Momentopnamen van jonge dichters. In: Het Vaderland, 26-12-1939.
Veer, Paul van 't. Het leven van Multatuli. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1979.
Vegt, Jan van der. Latijn in de tropen: het poëziedebuut van De Kom. In: Ons Erfdeel, 35 (1992), nr. 5, pp. 747-748.
Velden, Jan van. Het ‘Ala Kondre’ festival. In: Podium, 7 (1989), nr. 7, november, pp. 13-17.
Velema, W.R.E. Verlichtingen in Nederland: het voorbeeld van de politieke theorie. In: Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. Documentatieblad Werkgroep ‘Sassen’, 5 (1994), pp. 45-53.
Veltman-van den Bos, Ans J. Petronella Moens (1762-1843): de vriendin van 't Vaderland. Nijmegen: Vantilt, 2000.
Venema, Tijno. Famiri nanga kulturu: Creoolse sociale verhoudingen en Winti in Amsterdam. Amsterdam: Het Spinhuis, 1992.
Venetiaan, Ronald R. Toespraak van de president van de Republiek Suriname, Z.E. Drs. Ronald R. Venetiaan bij de opening van de expositie Het Surinaamse Woord in het Surinaams Museum op 10 november 1993. In: Mededelingen van het Surinaams Museum, nr. 52, december 1994, pp. 6-7.
Verbraak, Coen. De stem(mingen) van Ischa Meijer. In: Vrij Nederland, 7 maart 1998, pp. 56-59.
Verdaasdonk, H. De vluchtigheid van literatuur: het verwerven van boeken als vorm van cultureel gedrag. Amsterdam: Bert Bakker, 1989.
Vereniging Ons Suriname 70: 18 januari 1919 - 18 januari 1989: een aanzet tot de geschiedschrijving over zeventig jaren leven en strijd van Surinamers in Nederland. [Amsterdam]: Vereniging Ons Suriname, [1990].
Vereul, Abraham. Redevoering over de gelijkheid der menschen, beschouwd als dat algemeen beginsel, het welk den vrijen Nederlander tot gids behoort te strekken in het vestigen zijner politiecque en burgerlijke vrijheid. Door Mr. -, uitgesproken in de Maatschappij Felix Meritis, den IIden van februarij, 1795. Te Amsteldam: bij Pieter Johannes Uylenbroek, [1795].
Verhees, Fred. Een speurtocht naar Rijts: Een fragmentarische reconstructie van een religieuze beweging. In: Oso, 19 (2000), nr. 2, pp. 309-319.
Verkade-Cartier van Dissel, Eline Françoise. De mogelijkheid van landbouw-kolonisatie voor blanken in Suriname. Amsterdam: Paris, 1937. (Diss.)
Verkade-Cartier van Dissel, E.F. Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel. Zutphen: De Walburg Pers, 1978.
[Verlooghen, Corly (a).] ‘Zakelijke’ experimentele poëzie. Een beschouwingswijze van eigentijdse maatschappij-problemen. In: De Ware Tijd, nr. 680, 21 november 1959.
Verlooghen, Corly (b). Experimentele poëzie in de praktijk. In: De Ware Tijd, nr. 688, 1 december 1959.
Verlooghen, Corly (a). Een literaire traditie in Suriname: mogelijk en wenselijk? In: De Ware Tijd, nr. 981, 17 november 1960.
Verlooghen, Corly (b). Nationale schatvorming: De carrière van de Surinaamse letterkunde. In: De Ware Tijd, nr. 984, 21 november 1960.
Verlooghen, Corly (c). Belletristische verlangens: Wat gaat er om in Suriname's letterkundig geweten? In: De Ware Tijd, nr. 985, 22 november 1960.
Verlooghen, Corly (d). Positiebepaling: Surinaamse literatoren: Welke koers? In: De Ware Tijd, nr. 986, 23 november 1960.
Verlooghen, Corly (e). Geen tijd voor extremisme. Taal-fanatisme leidt tot een ongezond letterkundig klimaat. In: De Ware Tijd, nr. 1009, 20 december 1960.
Verlooghen, Corly (f). Gevaarlijke denkgewoonten: Normen bij het produceren van literatuur. In: De Ware Tijd, nr. 1016, 28 december 1960.
Verlooghen, Corly (a). Konventionele onderwerpen hebben afgedaan. In: De Ware Tijd, nr. 1028, 12 januari 1961.
Verlooghen, Corly (b). Poëzie schrijven is niet: Het leven mooier maken. In: De Ware Tijd, nr. 1032, 17 januari 1961.
Verlooghen, Corly (c). Is Surinaamse ‘verzetspoëzie’ wel nodig? In: De Ware Tijd, nr. 1035, 20 januari 1961.
Verlooghen, Corly (d). Het gevaar van kulturele spoken bij dag zien. In: De Ware Tijd, nr. 1038, 24 januari
[p. 177]
1961.
Verlooghen, Corly (e). Zelfkritiek noodzakelijk. Waarschuwing tegen letterkundige verwildering. In: De Ware Tijd, nr. 1059, 17 februari 1961.
Verlooghen, Corly (f). Kultuur moet gedragen worden door kennis. In: De Ware Tijd, nr. 1063, 22 februari 1961.
Verlooghen, Corly (g). Er zit nog teveel banaliteit in sommige doelstellingen. In: De Ware Tijd, nr. 1074, 7 maart 1961.
Verlooghen, Corly (h). De rationele en artistieke beleving van poëzie. In: De Ware Tijd, nr. 1191, 29 juli 1961.
Verlooghen, Corly (i). Is nationalistische kunst gevaarlijk? In: De Ware Tijd, nr. 1223, 5 september 1961.
Verlooghen, Corly (a). Het vestigen van buitenlandse kulturele betrekkingen voor Suriname. In: De Ware Tijd, nr. 1383, 14 maart 1962.
Verlooghen, Corly (b). Het vraagstuk van Surinames kulturele welvaart. [Paramaribo 1962.]
Verlooghen, Corly (a). Corly Verlooghen antwoordt Albert Helman. In: Sticusa Journaal, 15 februari 1975, p. 4.
Verlooghen, Corly (b). Noord-Noord-West. In: Sticusa Journaal, 1 april 1975.
Vermaas, Rob. Frank Martinus Arion: schrijven in de jungle. In: Elseviers Magazine, 25 november 1977, pp. 55-57.
Vernooij, Joop. De rooms-katholieke missie in Suriname ten tijde van mgr. Grooff (1826-1852). Nijmegen 1969.
Vernooij. Johannes Gerardus. De rooms-katholieke gemeente van Suriname (vanaf 1866). Paramaribo: Westfort, 1974. (Diss.)
Vernooy, Joop (a). Aktie grondrechten binnenland. Paramaribo: Stichting Wetenschappelijke Informatie, 1988.
V[ernooij], J. (b). Winti Pastoraal. In: De Ware Tijd, 26 september 1988.
V[ernooij], J. (c). Winti-religie. In: De Ware Tijd, 26 september 1988.
Vernooij, J. Indianen en kerken in Suriname: identiteit en autonomie in het binnenland. Paramaribo: Stichting Wetenschappelijke Informatie, 1989.
Vernooij, J. (a). Jacobus Grooff (1900-1852): apostolisch missionaris, prfekt, vikaris en visitator in de West, de Oost, de West. Paramaribo: Leo Victor, 1990.
Vernooij, J. (b). Woto: een Indiaanse visserijcoöperatie (1974-1985). In: SWI Forum, 7 (1990), nr. 2, december, pp. 5-21.
V[ernooij], J. Injiwinti horen erbij. In: De Ware Tijd, 20 maart 1991.
Vernooij, Joop (a). Powaka: woonplaats van Lokonon. [Paramaribo]: St. Wilhelmusschool, 1992.
V[ernooij], J. (b). De Injiwinti zijn hier thuis. In: De Ware Tijd, 28 februari 1992.
Vernooij, Joop. De Pyjai: religie van inheemsen in Suriname. Paramaribo: Leo Victor, 1993.
Vernooij, J. Barmhartigheid een levensprogram: Zusters van Liefde van Tilburg 100 jaar in Suriname. Paramaribo 1994.
Vernooij, J. Recht voor een recht voor allen: grondenrechten in Suriname. Paramaribo: Stichting Wetenschappelijke Informatie, 1995.
Vernooij, Joop. Bosnegers en katholieke kerk: van confrontatie naar dialoog. Paramaribo: Stichting Wetenschappelijke Informatie, 1996.
Vernooy, Joop. Een sociaal-economisch vrouwenproject: een stuk kerkgeschiedenis. [Paramaribo]: 1997. (Paper.)
Vernooij, J. De Rooms-Katholieke gemeente in Suriname: handboek van de geschiedenis van de Rooms-Katholieke kerk in Suriname. Paramaribo: Leo Victor, 1998.
Vernooij, Joop. Jopie Vriese 85 jaar. Paramaribo 1999.
Vernooij, Joop. Volksreligie in Suriname. In: Wereld en Zending, 29 (2000), nr. 4, pp. 52-60.
Verre, Tony van. Tony van Verre ontmoet Albert Helman: uit het leven van een dwarsliggende Indiaan. Bussum: De Gooise Uitgeverij, 1980.
[Verrijt, M.E.] Fr. Engelbert. Wie was Pater Rikken? In: Opbouw, 12 (1956), nr. 7, juli, pp. 229-236.
Verroen, Dolf & Nannie Kuiper (samenstelling). Ons Surinaamse ik. Den Haag: Leopold, 1984.
Verseput, Jaap & Jean Jacques Vrij. Een Surinaamse Nederlander uit vroeger tijd: het voor- en nagelsacht
[p. 178]
van Fredrik Petrus Gisius Nanning (1798-1832). In: Wi rutu, tijdschrift voor Surinaamse genealogie, jrg. 2002, zomer. (ter perse)
Verslag over de koloniën. Zitting 1857-1858 (LXVIII), Verslag van het beheer en den staat der koloniën over 1855. Verslag wegens Suriname. No. 21.
Verslag van het congres van taalleraren, gehouden op 19 en 20 december 1963 te Paramaribo. Paramaribo: Taalbureau, 1964.
Versteeg, A.H. Archeologisch onderzoek te Kwamalasamoetoe (Zuid-Suriname)/Archeological investigations at Kwamalasamoetoe, South-Suriname. In: Mededelingen Stichting Surinaams Museum, 1980, nr. 3, juni, pp. 22-46.
Versteeg, A.H. & F.C. Bubberman. Suriname before Columbus. Paramaribo: Stichting Surinaams Museum, [1992]. (Stichting Surinaams Museum, Mededelingen, 49A.)
Verstraete, B. (ed.) (a). L'émancipation dans la littérature néerlandophone des Caraïbes/Emancipatie in de Nederlandstalige Caraïbische literatuur. Lille: Université Charles-de-Gaulle, Centre de recherches néerlandaises Michiel de Swaen, 1997, (Alluvions/ Bilingue), pp. 141-145.
Verstraete, B. (b). Atman: l'acceptation de la différence ou le concept d'unité/ Atman: het aanvaarden van de andere of de eenheidsgedachte. In: B. Verstraete (ed.), L'émancipation dans la littérature néerlandophone des Caraïbes/ Emancipatie in de Nederlandstalige Caraïbische literatuur. Lille: Université Charles-de-Gaulle, Centre de recherches néerlandaises Michiel de Swaen, 1997, (Alluvions/ Bilingue), pp. 141-145.
Verton, Peter. Politieke dynamiek en dekolonisatie: de Nederlandse Antillen tussen autonomie en onafhankelijkheid. Alphen aan den Rijn: Samson, 1977. (Serie Maatschappijbeelden.) (Diss.)
Vervoorn, A.J. Surinaamse schrijvers en het Nederlands. In: Ons Erfdeel, 17 (1974), nr. 2, pp. 165-180.
Vervuurt, René. Surinaams wiegenlied. Dodoi-singi: Surinaams klassiek lied. [S.l.: ca. 1960]. (Gestencild.)
Vestdijk, S. Oase in Kitsch. In: De Groene Amsterdammer, 27 maart 1937.
De vestiging van de Nederlandsche kolonisten in Suriname herdacht 1845 - 21 juni - 1920. Uitgegeven door de Groep ‘Suriname’ van het Algemeen Nederlandsch Verbond. [Paramaribo: H. van Ommeren], 1921.
Veth, P.J. Suriname. In: De Gids, 19 (1855), dl. I, pp. 186-238.
Vianen, Bea. Pietje Bell in Paramaribo. In: Dát was nog eens lezen! 40 auteurs over boeken uit hun kinderjaren. Amsterdam: Arbeiderspers/Querido, 1972, pp. 87-88.
Vink, Steven. Suriname door het oog van Julius Muller: fotografie 1882-1902. Amsterdam/Paramaribo: Koninklijk Instituut voor de Tropen/Surinaams Museum, [1997].
Vinken, Frater Virgilius. Geschiedenis van het onderwijs in Suriname. In: De Surinamer, nr. 81/3-10-1912 (dl. 1), 82/6-10-1912 (dl. 2), 83/10-10-1912 (dl. 3) en 84/13-10-1912 (dl. 4 en Slot).
[Vinkenburg, J.] Index van de Archiefbibliotheek van de Vice-Provincie van Suriname. [Wittem: Provinciaal Archief Nederlandse Redemptoristen, 1999.]
Vis, G.J. Romantiek in de Nederlandse letterkunde (1800-1830). In: G.J. van Bork & N. Laan (red.), Twee eeuwen literatuurgeschiedenis 1800-2000: poëticale opvattingen in de Nederlandse literatuur. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1986, pp. 55-66.
Visser, Willem M. Albert Helman. In: Uitgelezen 14. Reacties op boeken. Exil en migratie. Onder verantwoordelijkheid van de Adviesraad voor Godsdienst en Levensbeschouwing. Den Haag: Nblc, 1995, pp. 78-86.
Vlag, wapen en volkslied van Suriname. [Paramaribo]: Regeringsvoorlichtingsdienst Suriname, [ca. 1959].
Vlasselaers, Joris & Jan Baetens (red.). Handboek culturele studies: concepten, problemen, methoden. Leuven/Amersfoort: Acco, 1996.
Voegen van Engelen, J. De Surinaamsche artz, 1786-1788. Facsimile, met een inleiding van G.A. Lindeboom. Utrecht: Natuurwetenschappelijke studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, 1981. (Uitgaven van de Natuurwetenschappelijke studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, 109.) (Natuurhistorische reeks, 4.) (Reproductie van de uitgave: Paramaribo: gedrukt by W.H. Poppelmann 1788.)
Voerman, Dick & W.A. Braasem. De muze kent geen Babel: poëzie uit alle werelddelen in vertaling. Amsterdam: Querido, 1959.
Vogelaar, J.F. (red.). Kunst als kritiek: tien teksten als voorbeelden van een materialistiese kunstopvatting. 2de dr. Amsterdam: Van Gennep, 1973. (Kritiese bibliotheek.)
Voltaire. Candide ou l'Optimisme. Texte intégral. Paris: Librio, [1995], (nr. 31).
[p. 179]
Vondel, Joost van den. Gysbreght van Aemstel. Met inleiding en aantekeningen door Mieke B. Smits-Veldt. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1994. (Alfa.)
Voorhoeve, J. Repelsteeltje in Suriname. In: Eldorado, 2 (1950), nr. 7/8, juli/augustus, pp. 95-96.
Voorhoeve, J. Het Surinaams als litteraire taal. In: de Westindiër, 1 (1952-53), nr. 7, p. 3.
Voorhoeve, Jan (a). Voorstudies tot een beschrijving van het Sranan Tongo (Negerengels van Suriname). Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1953. (Publications of the Bureau for Linguistic Research in Surinam (University of Amsterdam), no. 3.) (Diss.)
Voorhoeve, Jan (b). De gekleurde norm. In: de Westindiër, 1 (1952-53), nr. 16, 23 januari 1953, p. 3.
Voorhoeve, J. Paul François Roos (1751-1805): de Surinaamse plantersletterkunde uit de 18e eeuw. De Nieuwe Taalgids, 48 (1955), pp. 198-203.
Voorhoeve, Jan (a). Op zoek naar de handschriften van Johannes King. In: Tongoni 1, Vox Guyanae, 3 (1958), nr. 1, februari, pp. 34-40.
Voorhoeve, J. (b). Het missionaire aspect van de bijbelvertaling. In: De Heerbaan, 11 (1958), nr. 3, pp. 127-140.
Voorhoeve, J. Het vertalen van poëzie. In: Tongoni 2 (Vox Guyanae, 3 (1959), nr. 6, october), pp. 8-13.
Voorhoeve, J. De handschriften van mr. Adriaan François Lammens. De Surinamica van het Surinaams Museum [I]. In: NWIG, 40 (1960), pp. 28-49.
Voorhoeve, Jan. W.E.H. Winkels: blankof'cier met palet en papier. De Surinamica van het Surinaams Museum. III. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, [1963]. (Mededeling Surinaams Museum, 6.) Overdruk uit: NWIG, 42 (1963), pp. 269-288. Deels herdrukt in: Mededelingen van het Surinaams Museum, nr. 53, juni 1994, pp. 14-18.
Voorhoeve, J. Johannes King 1830-1899: een mens met grote overtuiging. In: Emancipatie 1863-1963: biografieën. Paramaribo: Surinaamse Historische Kring, 1964, pp. 53-66.
Voorhoeve, J. Fictief verleden: de slaventijd in de Surinaamse bellettrie. In: NWIG, 45 (1966), pp. 32-37.
Voorhoeve, Jan. Aisa in Coronie. In: Vrije Stem, nr. 789, 16 april 1970.
Voorhoeve, J. Varieties of Creole in Suriname: the art of reading Creole poetry. In: Dell Hymes (ed.), Pidginization and creolization of languages: oroceedings of a conference held at the University of the West Indies, Mona, Jamaica, April 1968. Cambridge: Cambridge University Press, 1971, pp. 323-326.
Voorhoeve, Jan. Vóór de letters. In: Tirade, 17 (1973), nr. 189, september, pp. 410-418.
Voorhoeve, Jan. De derde schrijver. In: Bzzlletin, 5 (1976), nr. 40 (Surinamenummer), november, pp. 15/3-18/6.
Voorhoeve, Jan. Dikke Ikke en de rest: Spinverhalen uit de West. Met prenten van Ton Hoogendoorn. Amsterdam/ Antwerpen: Kosmos, [1979].
Voorhoeve, Jan. Jeje disi: een sleutelroman ontsleuteld. In: Vrij Nederland, 25 april 1981.
Voorhoeve, Jan. De oorsprong van het Surinaams. In: Eddy Charry, Geert Koefoed en Pieter Muysken, met medewerking van Sita Kishna (red.). De talen van Suriname. Muiderberg: Coutinho, 1983, pp. 38-46.
Voorhoeve, Jan. Op de begrafenis van Trefossa. In: Mutyama, 1 (1990), nr. 1 (Trefossa: na wan njoen kari), pp. 103-104.
Voorhoeve, Jan. Op zoek naar Surinaamse normen: nagelaten geschriften. Geselecteerd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Peter Meel. Utrecht: CLACS & IBS, 1997. (Bronnen voor de studie van Suriname, deel 20.)
Voorhoeve, Jan et Antoon Donicie, Bibliographie du négro -anglais du Surinam: avec un appendice sur les langues créoles parlées à l'intérieur du pays. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1963. (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Bibliographical series, 6.)
Voorhoeve, J. & Ursy M. Lichtveld, Het Surinaams (Sranan-tongo). In: De Gids, 123 (1970), nr. 9, pp. 280-285.
Voorhoeve, Jan & Ursy M. Lichtveld (eds.), Creole Drum: an anthology of Creole literature in Surinam. With English translations by Vernie A. February. New Haven and London: Yale University Press, 1975.
Voorhoeve, J & H.C. van Renselaar. Messianism and nationalism in Suriname. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 118 (1962), nr. 2, pp. 193-216.
Vriendwijk, Francis. Pikin Todo en Pikin Sneki: een Surinaams vertelsel. Naverteld door -. Tekeningen: Reginald Kartowirjo. [Paramaribo]: Drukkerij Paramaribo, [1999].
Vries, Leonore de. Bibliotheekwerk in Nickerie. In: Sticusa Journaal, 2 (1972), nr. 4, 15 juli, pp. 3-5.
[p. 180]
Vries, Leonore de. Jeugdlectuur-projekt in Suriname. In: Sticusa jaarverslag 1974. Amsterdam: Sticusa, [1975], pp. 34-37.
Vries, L. de. Jeugdlektuurprojekt (JLP). [Paramaribo]: 1977. (Stencil.)
Vries, Marleen de. Dichten voor de eeuwigheid: over eerzucht en onsterfelijkheid in de achttiende-eeuwse literaire genootschappen. In: Literatuur, 12 (1995), nr. 3, pp. 142-149.
Vries, Marleen de. Dichten is zilver, zwijgen is goud: vrouwen in letterkundige genootschappen. In: De achttiende eeuw, 31 (1999), nr. 2, pp. 187-213.
Vries, Marleen de. Beschaven!: letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800. Nijmegen: Vantilt, 2001. (Diss.)
[Vriese, J. et al.]. Een licht in het duister. Paramaribo: De ‘Neger vereeniging’, [1926].
Vrij, Jean Jacques. Jan Elias van Onna en het ‘politiek systhema’. In: Oso, 17 (1998), nr. 2, november, pp. 130-147.
Vrij, Jean Jacques. Foké A Pouw. [Met een nawoord van William Man A Hing.] In: Oso, 18 (1999), nr. 2, pp. 229-232.
Vrijmetselarij. 's-Gravenhage: Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 1990.
Vruggink, Hein. Verjavaanste toponiemen in Suriname en hun herkomst. In: Oso, 6 (1987), nr. 1, mei, pp. 35-48.
Vruggink, Hein. Javaanse volksverhalen: een eerste kennismaking. In: Oso, 8 (1989), nr. 2, december, pp. 170-183.
Vruggink, Hein. De officiële spelling van het Surinaams-Javaans. In: Oso, 9 (1990), nr. 2, december, pp. 38-40.
Vruggink, Hein. Verjavaanste toponiemen. In: Oso, 10 (1991), nr. 1, juni, pp. 57-69.
Vruggink, Hein in samenwerking met Johan Sarmo. Surinaams-Javaans - Nederlands woordenboek. Leiden: KITLV, 2001.
Vruggink, Hein & Sylvia Gooswit. Shrinivasi in proza over zijn poëzie. In: Oso, 16 (1997), nr. 2, oktober, pp. 171-185.
Vruggink, Hein & Bert Paasman (samenstelling). Overzicht van Suriname-collecties. In: Oso, 7 (1988), nr. 2, december, pp. 189-244; 8 (1989), nr. 1, mei, pp. 77-96; 8 (1989), nr. 2, december, pp. 196-226; (met Lila Gobardhan en Just Wekker:) 10 (1991), nr. 1, pp. 86-114.
Vuijsje, Herman. Met discriminatie moeten we net zo omgaan als met onze agressiviteit en seksualiteit. In: NRC Handelsblad, 23 januari 1986.
Vyent, Urwin C. Meer dan plezier alleen: een onderzoek naar de maatschappelijke functie van de feestcultuur van Creolen, Hindostanen en Javanen in Suriname. Uitgevoerd in de periode juni t/m oktober 1993. Amsterdam 1996. (Doctoraalscriptie.)
Vyent, Urwin. Idealen van Wie Eegie Sanie voor de jeugd. In: Edwin Marshall (samenstelling). Eddy Bruma 75 jaar: 1925-2000. [Amsterdam: Carafin (Caraïbisch-Afrikaans Instituut) met medewerking van ASCC (Afrikaans Surinaams Cultureel Centrum), 2000], pp. 39-44.
Waal Malefijt, Annemarie de. The Javanese of Surinam: segment of a plural society. With a preface by Margaret Mead. Assen: Van Gorcum, 1963. (Samenlevingen buiten Europa: Non-European societies, 1.) (Diss.)
Waaldijk, A.L. Persoonlijkheden uit het heden en verleden van Suriname. Cornelis W. Blijd: De eerste geordende Negerpredikant in Suriname. In: Jong Suriname, 2 (1942-43), nr. 42, 25 juni 1943, p. 3.
W[aaldijk], E.Th. Ik ben een neger. In: de Westindiër, 1 (1952-53), nr. 11, 7 november 1952, p. 3.
Waaldijk, E.Th. (a). Hoe de persen in Suriname draaien. In: Sticusa Jaarboek 1952. Onder redactie van G.H. van der Kolff. Amsterdam: Sticusa, [1953], pp. 138-142.
W[aaldijk], E.Th. (b). Johannes Carolis Kruisland: zanger, dichter, humorist. In: de Westindiër, 1 (1952-53), nr. 17, 13 februari 1953, p. 3.
W[aaldijk], E.Th. (c). Nola Hatterman op tournee. In: de Westindiër, 1 (1952-53), nr. 19, maart 1953, p. 3.
Waaldijk, Eugenius Theodorus. Die Rolle der niederländischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei in den westindischen Kolonien. Münster: [s.n.]; München: Steinbauer und Hagemann, 1959. (Diss.)
Waaldijk, E.Th. Ons Suriname 50 jaar. In: Fri-1969. Amsterdam: Ons Suriname, 1969, pp. 2-5.
Waaldijk, E.Th. Bij de dood van professor Rudolf van Lier. In: Weekkrant Suriname, 20 juni 1987.
[p. 181]
Waaldijk, Esugène. Bruma werd zonder het te willen een spil in de Surinaamse politiek met een beslissende uitwerking. In: Edwin Marshall (samenstelling), Eddy Bruma 75 jaar: 1925-2000. [Met bijdragen van Hugo Overman e.a.] [Amsterdam: Carafin (Caraïbisch-Afrikaans Instituut) met medewerking van ASCC (Afrikaans Surinaams Cultureel Centrum), 2000], pp. 31-33.
Waaldijk, H. van. Anansi go lai konoe ning: Anansitorie in Sranangtongo. [S.l.]: 1953. (Stencil.)
Wagenaar Hummelinck, P. Fred. Oudschans Dentz, 1876-1961. In: NWIG, 42 (1963), nr. 2, pp. 186-189.
Walcott, Derek. The Antilles: fragments of epic memory. The Nobel lecture. New York: Farrar, Strauss and Giroux, 1993.
[Walle, J. van de.]. Suriname. Rapport uitgebracht door het hoofd van den Gouvernements Pers Dienst in Suriname. Paramaribo: [Gouvernements Pers Dienst Suriname], 1945.
Walle, J. van de. Enige aantekeningen bij Antilliaanse en Surinaamse volksmuziek. In: De Gids, 119 (1956), nr. 8/9, augustus-september, pp. 257-263.
Walle, J.v.d. Locale en officiële talen in de litteratuur. In: De Ware Tijd, 18 april 1961.
Walle, J.v.d. Een aantekening bij een artikel in Mamjo. In: De Ware Tijd, 12 maart 1962.
Walle, J. van de. Een oog boven Paramaribo: herinneringen. Amsterdam: Querido, 1975.
Walle, Johan van de. Herinneringen van een radioman. In: Drie Curaçaose Schrijvers in veelvoud: Boelie van Leeuwen, Tip Marugg, Frank Martinus Arion. Onder redactie van Maritza Coomans-Eustatia, Wim Rutgers, Henny E. Coomans. Zutphen: Walburg Pers, 1991, pp. 24-29.
Walle, Johan van de. Herinneringen aan Suriname, 1943-1946. In: Oso, 14 (1995), nr. 2, oktober, pp. 167-172.
Waller, Ths. (a). Een boodschap aan de Creoolse bevolking. In: Suriname, 12 juli 1943.
Waller, Ths. (b). De toekomst der Surinaamsche Creolen. In: De West, 2 april 1943.
Walrecht, Aldert. Het goud van Suriname. Paramaribo: Direktoraat Cultuur en Volksvorming, Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, 1970.
Waltmans, Henk. Over Albert Helman als katholieke jongere. In: Oso, 17 (1998), nr. 2, november, pp. 169-180.
Waltmans, Henk & Geert Groothoff. Aruba, Curaçao en Bonaire aan het begin van de Twintigste Eeuw: een ANV-documentatie. 's-Gravenhage: Algemeen Nederlands Verbond, 1999. (ANV-reeks 3.)
Wamelink, Ben. Gesprek met Humphrey Keerveld van het Marxistisch-Leninistisch Centrum Suriname: ‘Het socialisme is Suriname's laatste hoop’. In: De Groene Amsterdammer, 7 maart 1973, p. 6.
Warren, George. An impartial description of Surinam... with a history of several strange beasts, birds, fishes, serpents, insects, and customs of that colony... Worthy the perusal of all, from the experience of ... Gent. London: W. Godbid, 1667.
Warren, George. An impartial description of Surinam upon the continent of Guinea in America. With a history of several strange beasts, birds ... and customs of that colony, & c. Worthy the perusal of all, from the experience of ... Gent. [London: Thomas Osborne, 1745]. (Onderdeel van: A Collection of Voyages and Travels. Vol. 2. London 1745.)
Warren, George. Een onpartydige beschrijvinge van Surinam, gelegen op het vaste landt van Guiana in Africa. Mitsgaders een verhael van alle vreemde beesten, vogels, visschen, slangen ende wormen: gelijck mede van de gewoonheden ende manieren van dese colonie. By een ghebracht van een Engels edelman - Ende overgeset uyt het Engels. Tot Amsterdam: by Pieter Arentsz., boeckverkoper, inde Beursstraet, in de drie Rapen, 1669.
Warren, Hans. Nieuwe poëziebundels: Dood Tij. In: Provinciale Zeeuwse Courant, 15 juni 1974.
Watson, C.L. Dutch colonial literature. In: Wasafiri, 1988/89, Winter, pp. 21-22.
Wayang. In: Cikal, nr. 2, mei 1983, pp. 30-32.
Weeda, Liesbeth. ‘Lach niet zo hard, dat is negerachtig’. In: Elseviers Magazine, 13 januari 1990.
Weenink, Mark. Nuance brengen in de geschiedenis: de Surinaamse schrijfster Cynthai Mc Leod. In: La Chispa, 2000, nr. 274, pp. 24-26.
Weerden, J.S. van. Marten Douwes Teenstra in Suriname, 1828-1834: een Groninger pionier in de West. In: WIG, 46 (1968), nr. 2, juni, pp. 164-175.
Weerdt, Gust de. Marius Wong Loi Sing een ongeschonden primitief. In: Kalá, 1 (1986), nr. 2, december, pp: 2-4.
Weiss, H. Vier maanden in Suriname. Met een inleiding van J.R. Callenbach. Nijkerk: G.F. Callenbach,
[p. 182]
1915.
Weiss, H. Het zendingswerk der herrnhutters in de oerwouden van de Boven-Suriname. In: WIG, 1 (1919), dl. I, pp. 102-110.
Wekker, Gloria. De mooie Johanna en haar huurling. In: Oso, 3 (1984), nr. 2, december, pp. 193-203.
Wekker, Gloria. Ik ben een gouden munt, ik ga door vele handen, maar verlies mijn waarde niet: subjectiviteit en seksualiteit van Creoolse volksklasse vrouwen in Paramaribo [vertaald uit het Engels door Gloria Wekker]. Amsterdam: Vita, 1994. [Vertaling en bewerking van: I am gold money.]
Wekker, Herman. Aphra Behn and the royal slave Oroonoko. In: NWIG, 56 (1982), pp. 57-65.
Wekker, Herman. Aphra Behn en de geschiedenis van de koninklijke slaaf Oroonoko. Recensie-artikel. In: Oso, 2 (1983), nr. 1, pp. 82-92.
Wekker, Herman Christiaan. Het ontstaan en de geschiedenis van het Sranan. In: Michiel Baud & Marianne C. Ketting (red.). ‘Cultuur in beweging.’ Creolisering en Afro-Caraïbische cultuur. Rotterdam: Bureau Studium Generale, Erasmusuniversiteit, 1989, (Reeks Studium Generale Rotterdam 89.03.), pp. 37-44.
Wekker, J.B.Ch. Op zoek naar de Surinen. In: Mededelingen Stichting Surinaams Museum, 1977, nrs. 21/22, juni, pp. 11-21.
Wekker, J.B.Ch. De oorsprong van de Kwinti is onduidelijk. In: Oso, 4 (1985), nr. 1, mei, pp. 77-84.
Wekker, J. Archiefdocumenten verhalen over Indianen. In: SWI Forum, 9 (1992), nr. 1 & 2, pp. 99-127.
Wekker, J.B. Bij 45 jaar Stichting Surinaams Museum 1947 - 29 april 1992. In: Mededelingen van het Surinaams Museum, nr. 50, juli 1993, pp. 14-24.
Wekker, J., M. Molendijk & J. Vernooij. De eerste volken van Suriname. Paramaribo: Stichting 12 oktober 1992, 1992.
Wel, F.J. van. Jan Jacob Mauricus als dichter en schrijver. In: Oost en West, 61 (1968), nr. 5, p. 7-8.
Wel, F.J. van (a). Dichter Paul François Roos. In: Schakels, S, 77. 's-Gravenhage: Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken, [1971], pp. 15-21.
Wel, F.J. van (b). Satiricus Hendrik Schouten. In: Schakels, S, 77. 's-Gravenhage: Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken, [1971], pp. 22-28.
[Wel, F.J. van]. Er tin tin ...: negersprookjes in Suriname. 's-Gravenhage: Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken, [1973]. (Schakels: S, 79.)
Wel, Freek van. De toekomst van het Nederlands in Suriname. In: Ons Erfdeel, 17 (1974), nr. 1, pp. 23-32.
[Wel, F.J. van & A.J. Vervoorn.] Het Nederlands in Suriname. Den Haag: Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken, [1974]. (Schakels, [no. 82].)
Welles, H.G. Henny F. de Ziel en het woord ‘Srefidensie’: Beschouwing van drs. J. Breeveld bekeken door H.G. Welles'. In: De West, 7 september 1984.
Weltak, Marcel. Gangadin staart naar zichzelf. In: Jere, 11 (1985), juli, p. 4.
Weltak, Marcel. Surinaamse muziek in Nederland en Suriname. Onder redactie van Marcel Weltak. Met een voorwoord van dr Lou Lichtveld (Albert Helman). [Utrecht]: Kosmos, Surinam Music Association, [1990], pp. 17-24.
Weltak, Marcel. Afrikaans-Surinaamse muziek. In: Oso, 19 (2000), nr. 1, mei, pp. 38-48.
Wengen, G.D. van. The cultural inheritance of the Javanese in Surinam. Leiden: E.J. Brill, 1975. (Mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden, no. 19.)
Wengen, G.D. van. Drie maal de Javaanse gamelan/ Three Javanese gamelan events. In: Mededelingen Stichting Surinaams Museum, 1981, nr. 33, mei, pp. 32-37.
Wengen, G.D. van. 1890-1990: honderd jaar Javanen in Suriname. In: De Gids, 153 (1990), nr. 10/11, oktober-november (Suriname-nummer), pp. 882-890.
Wengen, G. van & J.M. Woerlee. Een Hindostaans huwelijk in Suriname/ A Hindu wedding in Suriname. In: Mededelingen Stichting Surinaams Museum, 1981, nr. 35, december, pp. 14-38.
Wennekes, Wim. Geert Lubberhuizen, uitgever: het mysterie van de Van Miereveldstraat. Amsterdam: Bas Lubberhuizen/ De Bezige Bij, 1994.
Wereldpoëziedag van het kind. [Paramaribo]: Minow, Hoofdafdeling Ontwikkelingsdienst, Sectie Creatieve Expressie, [1984-1985]. (4 dln; zie Van Kempen 1987b: nrs. 1072-1075)
Werf, Siep van der. Rudi Kross: links heeft Suriname aan fascistische staat geholpen. In: Alerta, 14 (1998), nr. 41, pp. 4-5. Overgenomen in WS 20-2-1988.
Het werk van het Algemeen Nederlands Verbond in 1957. Den Haag: Algemeen Nederlands Verbond, [1958].
[p. 183]
Werskhoven, Marga C.M. Orchideeën van Suriname = Orchids of Suriname. Paramaribo: Vaco, [1986].
Werners, S. Gedenkboek Universiteit van Suriname. Paramaribo: Anton de Kom Universiteit van Suriname, 1995.
Werners, Siegfried E. Johan Adolf Pengel en de geest van zijn tijd. [Paramaribo]: Firgos Suriname, 1998. (Cahiers bij de eeuwwisseling.)
Wester, Rudi. Zijn we Caribisch genoeg? In: Vrij Nederland, 2 augustus 1997, pp. 22-24.
Westerloo, Gerard van. ‘Er zal een crisis komen die zuiverend zal werken.’ In: Vrij Nederland, 22 november 1975. (Herdrukt in Privé-Domein van de Surinaamse letteren, pp. 55-66.)
Westerloo, Gerard van. ‘Neem ons land weer op in het Koninkrijksverband!’: vier vooraanstaande Surinsmers in debat over leger, cocaïne en een gekozen president. In: Vrij Nederland, 10 oktober 1992, pp. 18-22.
Westerloo, Gerard van. De laatste dagen van een kolonel: Surinaamse notities. Amsterdam: De Bezige Bij, 1993. (BBLiterair.)
Westerloo, Gerard van. Sprekend ik: eenentwintig vertellingen. [Amsterdam]: De Bezige Bij, 1996.
Westermann, J.H. In memoriam Johanna Felhoen Kraal. In: NWIG, 44 (1965), pp. 152-161.
Westmaas, Anneke. Wijziging Havo-programma Nederlands. In: Tropisch Nederlands, 1 (1996), nr. 3, februari, pp. 3-4.
Westzaan, Roy. Enige accenten in de poëzie van Shrinivási. In: Kalá, 1 (1986), nr. 2, december, pp. 13-19.
Wetering, Wilhelmina van. Hekserij bij de Djuka: een sociologische benadering. [Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1973.] (Diss.)
Wettengl, Kurt (eindredactie). Maria Sibylla Merian 1647-1717: kunstenares en natuuronderzoekster. Haarlem: Becht/ Teylers Museum, [1998].
White, Hayden. Metahistory. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973.
White, H. The question of narrative in contemporary historical theory. In: History and Theory, 23 (1984), nr. 1, pp. 1-33.
Whitehead, Mei Lancelot. John Gabriel Stedman's collection of Amerindian artifacts. In: NWIG, 60 (1986), no. 3 & 4, pp. 203-208.
Whitehead, Neil L. Lords of the tiger spirit: a history of the Caribs in colonial Venezuela and Guyana, 1498-1820. Dordrecht [etc.]: Foris Publications, 1988. (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Caribbean series, 10.) (Diss.)
Wicart, Ellen. Wanhoop en heilsverwachting: oorzaken van het succes van Anton de Kom onder de Javaanse bevolking. In: Oso, 9 (1990), nr. 2, december, pp. 83-99.
Wijdenbosch, R.Th.C. Luchtvaartontwikkelingen in Suriname: een historisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op luchtvaartgebied vanaf 1835. Paramaribo: Vaco, [1996].
Wijks, Roy. Eerherstel, in naam van een kostbare vriendschap. In: A. de Kom: zijn strijd en ideeën. Samengesteld door het Anton de Kom - Abraham Behr Instituut. Amsterdam: Sranan Buku, 1989, pp. 41-53.
Wijnen, Nico. Wij herdenken A. de Kom. In: Stem van het verzet, nr. 76, oktober 1957.
Wijnen, Nico. A. de Kom: Niet bij woorden alleen. Rede gehouden 26 maart 1982. [Den Haag]: Haagse Kunstkring, [1982]. Ook in: A. de Kom: zijn strijd en ideeën. Samengesteld door het Anton de Kom - Abraham Behr Instituut. Amsterdam: Sranan Buku, 1989, pp. 11-31.
Wilbert, Johannes. Folk literature of the Warao Indians: narrative material and motif content. Los Angeles: Latin American Center, University of California, 1970. (Latin American studies, 15.)
Williams, Eric. A West Indian Book Collection. In: Caribbean Commission Monthly Information Bulletin, 6 (1952), nr. 3, pp. 59-62, 72.
Williams, Patrick & Laura Chrisman (eds.). Colonial discourse and post-colonial theory: a reader. New York [etc.]: Harvester Wheatsheaf, 1994.
[Williams-Maatstap, H. & L. Nunes-Dalen.] Fosten sani. Samengesteld door Ch. Pawironadi-Nunes. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 1987. (Serie leesboekjes in het Sranan Tongo.)
Winkels, W.E.H. Slavernij en emancipatie: eene beschouwing van den toestand der slavernij in Suriname. Utrecht 1856.
(Winkels, W.E.H, (a).) De tooverlantaarn van Mr Furet. 1e glaasje. De Blankofficier, Suriname 1840. In: Mededelingen van het Surinaams Museum, nr. 53, juni 1994, pp. 19-31.
[Winkels, W.E.H, (b).] Catalogus van geëxposeerde werken. In: Mededelingen van het Surinaams Museum,
[p. 184]
nr. 53, juni 1994, pp. 32-49.
Winter, Johanna Maria van (a). De openbare mening in Nederland over de afschaffing der slavernij. In: WIG, 34 (1953), pp. 61-90.
Winter, Johanna Maria van (b). Lijst van bronnen betreffende de afschaffing van de slavernij in Nederlands West-Indië. In: WIG, 34 (1953), pp. 91-102.
[Winter, Johanna Maria van.] Suriname: een slavenkolonie in de vorige eeuw. [Schiedam: H.A.M. Roelants, 1954]. (Historische encyclopaedie, 45.)
Winter, P.J. van. De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1978. (Werken uitgegeven door de Vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, 15.)
Wispelaere, Paul de. Twee romans van Bea Vianen. In: De Vlaamse Gids, 62, (1978), nr. 3, mei-juni, (Bea Vianen-nummer), pp. 24-27.
Wit, Hendrik de. Surinaamse en Curaçaose dichters in De Stoep. In: Critisch Bulletin, 13 (1946), pp. 433-437.
Witsen Geysbeek, P.G. Biographisch anthologisch en critisch Woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel V. Amsterdam: C.L. Schleijer, 1824.
Wolbers, J. Geschiedenis van Suriname. Amsterdam: De Hoogh, 1861. [Fotomechanische herdruk: Amsterdam: S. Emmering, 1970.]
Wolf, Sig.W. Cultuurminister Venetiaan: Het veelzijdig gezicht van Suriname laten zien, dat is het... In: Bzzlletin, 5 (1976), nr. 40 (Surinamenummer), november, pp. 33/21-37/25.
Wolf, Sig.W. (a). Pers, radio en televisie. In: Albert Helman (red.), Cultureel mozaïek van Suriname. Zutphen: De Walburg Pers, 1978, pp. 340-347.
Wolf, Sig.W. (b). Milde toon in felle aanklacht tegen Suriname. In: Bzzlletin, 6 (1978), nr. 57, pp. 47-48.
Wolf, Sigi. Wintireligie als legitieme heilsweg voor christelijke Afrosurinamers. Amstelveen 1993.
Wolf, Ton. Muziek en sex in Helmans landschap. In: De Ware Tijd Literair, nr. 438, 3 augustus 1996.
Wolf, Ton (a). Een wijzerloze klok. In: De Ware Tijd Literair, nr. 543, 8 augustus 1998. Ook in: Tussen droom en werkelijkheid: een keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd. Paramaribo: Okopipi, 2001, pp. 123-127.
Wolf, Ton (b). Het lezen op de Mulo onderzocht. In: Nederlands in Suriname, 3 (1998), nr. 2, oktober, pp. 4-10.
Wolf, Ton (c). Zijn de goden houtluizen? Stappen in het universum van Guillaume Pool. In: De Ware Tijd Literair, nr. 558, 21 november 1998. Herziene versie in: Tussen droom en werkelijkheid: een keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd. Paramaribo: Okopipi, 2001, pp. 128-133.
Wolf, Ton. Shrinivási's herleesbaarheid: Taalrijst uit 1968. In: De Ware Tijd Literair, nr. 699, 8 december 2001.
Wolf, Ton. Gedichten van Bea Vianen: Weerbarstig vereenzamen. In: De Ware Tijd Literair, nr. 659, 20 januari 2001.
Wolff, H.A.E. Levensberichten van leden, overleden in de jaren 1965-1970: Philip Abraham Samson (1902-1966). In: Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodsche wetenschap in Nederland gevestigd te Amsterdam, 10 (1970), pp. 14-15.
Wolfowitz, Clare. Language style and social space: stylistic choice in Suriname Javanese. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, [1991]. (Illinois studies in anthropology, 18.)
Wonderlicke avontuer van twee goelieven: een verhaal uit 1624. Uitgegeven door een werkgroep van Amsterdamse neerlandici; onder leiding van E.K. Grootes. Muiderberg: Dick Coutinho, 1984. (Literatuur en maatschappij in de zeventiende eeuw, nr. 3.) (2de herz. druk: 1988.)
Wong Loi Sing, Dorothee. Makuba wordt feministe! en andere verhalen. Paramaribo 1984.
Wooding, C.J. Winti: een Afroamerikaanse godsdienst in Suriname: een cultureel-historische analyse van de religieuze verschijnselen in de Para. Meppel: Krips Repro, 1972. (Diss.) (Ongew. herdruk 1979.)
Worp, J.A. Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Groningen: J.B. Wolters, 1904-1908. (2 dln)
Worp, J.A. Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg 1496-1772. Uitgegeven met aanvulling tot 1872 door J.M.F. Sterck. Amsterdam: S.L. van Looy, 1920.
Wullschlägel, H.R. Iets over de Neger-Engelsche taal en de bijdragen tot hare ontwikkeling en literatuur door de zendelingen der Evangelische Broedergemeente geleverd. (In het Hoogduitsch ingezonden.) In: West-
[p. 185]
Indië, 1 (1855), afl. 4, pp. 286-295.
Wullschlägel, H.R. Deutsch-Negerenglisches Wörterbuch: nebst einem Anhang, Negerenglische Sprüchwörter enthaltend. Löbau: Duroldt, 1856. (Repr. Amsterdam: Emmering, 1965.)
Wumkes, [G.A.]. [Lemma:] Gerdes (Eduard). In: Nieuwe Nederlandsch Biographisch Woordenboek. Deel 4. Onder redactie van P.C. Molhuysen en P.J. Blok. Leiden: A.W. Sijthoff, 1918, pp. 643-645.
Würzner, M.H. [Lemma:] Herder, Johann Gottfried. In: Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur. Onder hoofdredactie van A.G.H. Bachrach e.a. 2e dr. Deel 4. Haarlem/Antwerpen: De Haan/Standaard, 1980, pp. 204-205.
Wyk, Johannes van. Towards a South African literary history. In: Johannes A. Smit (e.a. eds.), Rethinking South African literary history. Durban: Y Press, 1996, pp. 31-39.
Zamuel, Hesdie S. Johannes King: profeet en apostel van het Surinaamse binnenland. Zoetermeer: Boekencentrum, 1994. (Diss.)
Zee, Henri van der. 's Heeren slaaf: het dramatische leven van Jacobus Capitein. [Amsterdam]: Balans, 2000.
Zeefuik, L. Oom Harry Jenny Jong Loy. In: Vrije Stem, nr. 1820, 25 juli 1973.
Zeefuik, Légène. ‘Wan pipel’ in Nederland. In: Bank Notes, nr. 106, juli/augustus 1976, pp. 26-27.
Zeeman, Michaël. Een bos zwarte tulpen. In: de Volkskrant, 16 maart 2001.
Zeeman, Peter (red.). Literatuur en context: een inleiding in de literatuurwetenschap. Nijmegen: SUN, 1991.
Ziel, H.F. de. De functie van het boek ten opzichte van de lezer. In: Culturele activiteit in Suriname: beginselen, feiten en problemen. Gedenkboek C.C.S. 1947-1957. [Onder redactie van Lou Lichtveld.] Paramaribo: Stichting Cultureel Centrum Suriname, 1957, pp. 119-123.
Zijlmans, G.C. en H.A. Enser. De Chinezen in Suriname: een geschiedenis van immigratie en aanpassing 1853-2000: met een bibliografie en een tijdtafel 1800-2000. Barendrecht: Batavia Publishing, 2002.
Zima, P. Literatuursociologie als tekstsociologie. In: Charles Grivel (red.), Methoden in de literatuurwetenschap. Muiderberg: Coutinho, 1978, pp. 184-202.
Zonneveld, Peter van. De toekomst van tempo doeloe: iets over de toekomst van de Indische letteren. In: Reggie Baay & Peter van Zonneveld (red.), Indisch-Nederlandse literatuur: dertien bijdragen voor Rob Nieuwenhuys. Utrecht: HES, 1988, pp. 9-17.
Zonneveld, Peter van. Indisch-Nederlandse literatuur: problemen en taken. In: Theo D'haen (red.), Herinnering, herkomst, herschrijving: koloniale en postkoloniale literaturen. Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Rijksuniversiteit, 1990. (Semaian 4.), pp. 35-44.
Zonneveld, Peter van. De geschiedschrijving van de Indisch-Nederlandse literatuur uit de negentiende en twintigste eeuw. In: Indische letteren, 7 (1992), nr. 4, december, pp. 187-194.
Zonneveld, Peter van. ‘Hoe ook in 't verre Oost 't Oranje Boven spreekt’: Kroningsverzen voor Wilhelmina. In: Indische Letteren, 13 (1998), nr. 3-4, december, pp. 128-138.
Zoutendijk, Henk. Uit de aard der zaak. In: Sticusa Jaarverslag 1975. Amsterdam: Sticusa, [1976], pp. 38-46.
Z[outendijk], H[enk]. Toneel - een wederopbloei. In: Albert Helman (red.), Cultureel mozaïek van Suriname. Zutphen: De Walburg Pers, 1978, pp. 395-401.
Zuiderweg, Adriënne. Paul François Roos, Schets van het plantaadjeleven: een hofdichter en zijn hofdicht. Utrecht: Centrale Opleidingscursussen voor Middelbare Akten (Cocma), 1986. (M.O.-B scriptie.)
Zuiderweg, Adriënne. Een verblijfplaats voor onsterfelijken: Een impressie van het culturele en literaire leven op Batavia (1619-1811). In: Literatuur, 17 (2000), nr. 3, mei/juni, pp. 132-141.
Zuidinga, Robert-Henk (red.). Uit den boze. Oorspronkelijke griezelverhalen. Amsterdam: Sijthoff, 1984.
Zuidveen, J.R.E. Eindphase en uitkomst van het geopenbaard ‘Geloof’. Paramaribo: Lionarons, 1974.
Zwaap, René. Een Surinaamse Messias. In: De Groene Amsterdammer, 2 september 1998.
Zwier, Gerrit Jan. Denkwijze 298: hoogte- en dieptepunten in de Nederlandse literatuur uit de jaren tachtig. [Baarn]: De Prom, [1981].