Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid


auteur: K. ter Laan


bron: K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij, Den Haag / Djakarta 1952 (tweede druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Reyer Anslo]

Anslo, Reyer, d.i. Reinier -, 1626-'69, van Amsterdam, navolger van Vondel als dichter; werd ook van Doopsgezind Rooms, en trok naar Rome, 1649; † te Perugia. Afscheit van Amsterdam, 1650. Zijn Poezy uitgegeven door J. de Haes, 1713. Hij schreef een treurspel over de Parijsche Bruiloft, 1649. In zijn lijkdicht op Hooft: Muiden in rou, gaf hij een beschouwing van het letterkundig werk van de vereerde dichter. Zijn vader was afkomstig uit Oslo; (Anslo is de oude naam van Oslo). Maar hij werd een goed Amsterdammer, blijkens zijn lofdicht op Het gekroonde Amsterdam bij de eerste steenlegging van 't nieuwe stadhuis in 1648:

 
Was Nederland een ring,
 
Gij zoudt, o stadt,
 
de diamantsteen wezen!

Daar kreeg hij een zilveren schaal voor. H.H. Knippenberg schreef 1913: Reyer Anslo, zijn leven en werk.