Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid


auteur: K. ter Laan


bron: K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij, Den Haag / Djakarta 1952 (tweede druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Cornelis Pietersz. Hooft]

Hooft, Cornelis Pietersz. -, 1547-1626, burgemeester van Amsterdam, vader van Pieter. Getekend als

 
Een hoofd vol kreuken, een geweten zonder rimpel,

en geprezen om zijn ‘deeghe deeghlijkheit’ in Vondels hekeldicht Roskam. Vondel maakte ook een gedicht bij zijn overlijden.

Hooft hield de verheffing van de Prins tot graaf van Holland tegen. In 1616 waarschuwde hij tegen het drijven der Contra-Remonstranten; opnieuw in 1618, toen Maurits in Amsterdam kwam. H.A.E. van Gelder schreef 1918 Levensbeschouwing van C.P. Hooft.