Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid


auteur: K. ter Laan


bron: K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij, Den Haag / Djakarta 1952 (tweede druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Karel Miry]

Miry, Karel -, 1823-'89, uit Gent, zwager van Van Peene, schreef de muziek bij De Vlaamse Leeuw en bij de toneelstukken van Van Peene.