Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid


auteur: K. ter Laan


bron: K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij, Den Haag / Djakarta 1952 (tweede druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Opwaartsche Wegen]

Opwaartsche Wegen, Chr. letterkundig tijdschrift; 1923-'40. Enkelen scheidden zich af in 1935 en richtten De Werkplaats op. De hoofdman der Opw. Wegen was Van Ham, later Roel Houwink, die eerst meewerkte aan de Vrije Bladen. Van 1923-'40 was Herman van der Leek de redacteur. Verder Willem de Merode, Jan Eekhout, Jan H. de Groot, W.A.P. Smit en Muus Jacobse.