Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid


auteur: K. ter Laan


bron: K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij, Den Haag / Djakarta 1952 (tweede druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloads



DBNL vignet

[Rachel Ruysch]

Ruysch, Rachel -, 1664-1750, bloemschilderes te Amsterdam, kort voor haar dood bezongen door 10 dichters in de bundel Dichtlovers. Daarbij Bernardus de Bosch en L.W. v. Merken.