Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid


auteur: K. ter Laan


bron: K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij, Den Haag / Djakarta 1952 (tweede druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Anna Maria Schuermans]

Schuermans, Anna Maria -, geprezen in het voorwerk van de Trou-ringh van Cats, die ook haar portret daarin opnam. zie Schurman.