Van de Schelde tot de Weichsel. Deel 1: Frankrijk - Zuid-Nederland - Noord-Nederland


auteur: Joh. A. Leopold en L. Leopold


bron: Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel. Deel 1: Frankrijk - Zuid-Nederland - Noord-Nederland. J.B. Wolters, Groningen 1882  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 399]

Op Joest van Vondel. (Heerlen.)

 
Joest van Vondel is
 
Zieker en gewis
 
Der grutste(1) dichter
 
En zederichter
 
Dä os Holland(2) hat
 
Zoe läve(3) gehad.
 
 
 
God der Här hä(4) prees,
 
Wie(5) inn' ärme wees
 
Oet groet' dankbaarheed
 
Vür(6) et gooddoen deed.
 
Ooch vür et geloof
 
En woar(7) hä neet doof.
 
 
 
De üveldoade(8)
 
En slechte roade(9)
 
Van düvel en hel
 
Hong hä aan de bel
 
En makde ze kond
 
Üver het erdrond.
 
Schoen is et t' läse(10)
 
Van al zing wäse(11),
 
Die op et tooniel
 
Gans in hun gehiel
 
Wäde(12) opgebrach
 
Mit dichtersche krach.
 
 
 
De taal most schwichte
 
Vür zing gedichte,
 
Zich onderwerpe
 
One(13) bemerke,
 
Voldoen ziene geest
 
Volgens ziene leest.
 
 
 
Zing werke zind groet
 
En zwoarder wie loed
 
De wöd(14) die hä broekt(15);
 
Geen hat hum geschtoekt(16),
 
Wie groet dä ooch woar,
 
Kreeg hä dat neet kloar.
 
 
 
Üvergroet genie
 
Verlien mich esprit
 
Talent en gave
 
Ming(17) zinglost te lave,
 
Zaag(18) neet mich adie(19)
 
Da zing ich nog mie.
 
St. Pieter en Paul 1878.
 
Kaufmann.