Het vaderlandsch gevoel


auteur: S.H. Levie


bron: S.H. Levie et al., Het vaderlandsch gevoel. Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis. Rijksmuseum, Amsterdam 1978   


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 231]

90 L. Royer 1793-1868
Joost van den Vondel (1587-1679)

Terra cotta, 55 cm

Gesigneerd en gedateerd: L. Royer 1854

Amsterdam, Maatschappij ‘Arti et Amicitiae’

Vondel is staand afgebeeld en houdt met zijn linkerhand een lier tegen de borst gedrukt. Hij is gekroond met een lauwerkrans (zie cat.nr. 46) en heeft de keten met draagpenning om, die hij van koningin Christina van Zweden heeft gekregen. Achter hem liggen een aantal boeken, een rol papier en een masker, die duiden op de verschillende aspecten van zijn schrijversschap.

Literatuur i.v.m. het beeld

K. Heynsius, ‘De beeldhouwwerken uit de verzameling Jacob de Vos’ in Historia, xv (1950), blz. 169-170
Van Daalen, blz. 124illustratie