Rhetoricaal glossarium


auteur: J.J. Mak


bron: J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium. Van Gorcum, Assen 1959   


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Rhetoricaal glossarium

J.J. Mak


Inhoudsopgave

Inleiding

Bronnenlijst

Lijst van aangehaalde woordenboeken en idiotica

A Abandon(n)eren, habandoneren, abandaneeren, Abatementen, Abee, Abeelich, Abelaert, Abiect, Abyl, Abylgieren, Abymich, Abitacie, Ablutie, Abominatije, Absentelijck, Absentich, Absolvant, Absolveren, Absolverighe, Abstract, Absumeren, Abuys, Abuyselijck, abuselijck, abuzelick, Abundabele, Abunderen, Abuseeringhe, Abuselic, abuselijck, Abuseren, abuzeiren, Abuzelick, Abuzye, Accedent, Accentueren, Accident, accedent Accidentelijck, Accolleren, Accoordanche, accoordancie, Accoorden, Accoordich, accordigh, Accoort, Accordabelijc, Accordable, Accordanche, accoordanche, Accordantie, accordancie, Accordatie, acordatie, Accordeersele, Accordelyc, Accorderen, Accorderinge, Accordigh, Accuseren, Achter, Achterbate, Achtercloot, Achtercnaper, Achtercrommen, Achterdencken, Achterhiel, Achterloop, Achterlooper, Achtermont, Achterqueerne, Achterpeysen, Achtersienich, Achterspoet, Achtersteken, Achterwaghen, Achtich, Achticheyt, Ackelen, Ackerdrol, Ackerguyl, Ackernest, Acord-, Acquit, Acuperinghe, Addresseren, Adere, Aderen, Aderlic, Adhere(i)ren, Adhorteren, Adiect, Adiectie, Adiunct, Adiutorie, Administreren, Admitteren, Admonitie, Admoveren, Adpeel, Adscriberen, Adv -. Advantagie, Adverteren, averteren, Adverterighe, Advys, Advyzelick, advyselick, avyselick, avyzelick, avysselic, Advocaeyen, Advocatersse, Aelwaericheit, haelwaericheit, aelwaerdicheyt, aelweirdicheyt, Aelwitte, Aen-, Aenbedich, Aencleven, Aenclevenesse, Aencnopen, Aendragen, Aengenamich, Aengheboorte, Aengrijp, Aenhelden, Aenherken, Aenheven, Aennijpen, Aenschender, Aensmijten, Aentasticheyt, Aentrecsel(e), Aenvellen, Aenwelven, Aequipareren, Aequivoque, Aerd-, aert-, Aerdevorm(e), Aerdveld, Aerfghenaemheyt, Aermicheyt, Aertiste, Aes, Aessack, Af-, Afdraghelicheyt, Afdraghentheijt, Affabel, Affect (I), Affect (II), Afflictie, aflixtie, Affluencie, Affrapen, Affschuymen, Affscifelen, *Affusceren, Affvlien, Affwijckelijck, Afgesnedene, Afgrijs, Afgrijsheyt, Afgrondisch, Afguijsen, Afionsticheyt, Afkerven, Afkijven, Aflivich, Aflixtie, Afroeten, Afscheeninghe, Afscroeyen, Afseghenen, Afsetter, Afsnijden, ofsnyden, Afsnoecken, ofsnoucken, Afstroopere, Aftrexele, Afvallen, Afvlaen, Afwenschen, Aggraveren, Aggreabelijc, Aggreable, Agonizeren, Agreable, aggreable, Alaermen, Alder(e), Aldicht, Alegatie, Alegeren, alegieren, Alffsgespuijs, Alfscappe, Alfschijn, Alianc(h)e, alyanche, Alieneeren, Alieren, Alimenteringhe, All-, Alleens, Allegatie, alegatie, Allegeren, alegeren, Allegorie, Alleynicheyt, Allevodts, Alliatie, Alluderen, Altercatie, Altroy, Alumeren, Alverneim, Amandelinge, Amandereyt, Ambachtsmaet, Ambage, Ambijsheyt, Ambitieuselic, Amende, emende, Amendich, Amiablijck Amicable, Amoreus (I), amoureus, Amoreus (II), amoureus, Amoreusheit, amoureusheit, Amoreuslijc, amoureuselijck, Amperich, Amphibologia, Amplificatie, Amuer(e), Anclevenesse, Ancommer, Andaelich, Anderlijck, Andoelken, Andromen, Angelijck, Anghe, Anghenamelic, Angient, Anlech, Anleken, Anmercken, Annect, Annectie, annextie, annexie, Annexeren, Annexie, annextie, Annichilleeren, Anscaute, Anschauwenesse, Anthierelick, Antiquiteyt, Antouchieren, Anvecht, Anvesten, Apolijt, Apostasye, Apostelsch, Apostemich, Apparencie, Appeelken, Appeert, Appeerte, Appelenrobeert, Appeleringhe, Appelleren, Appeltasseije, Appetijtich, Appliceren, Apponteerlick, Approbacye, Approberelic, Approberen, aproberen, Approbeersele, *Arbet, Arch, Aredt, Aresteren, Arghument, arghement, Arguatie, Argueringhe, arguwerynge, Argument, arghument, arghement, Arguwanche, Arguwerynge, Arie, Aryveersele, Arket, arquet, Arlebecken, Aromatijcsch, Arquet, Arresteersele, Arresteren, aresteren, Artificiael, Artificialick, Artificie, Artycke, Artyckelick, Artisan, Artiste, aertiste, Artistelijck, *Aspereren, Aspiratie, Assay, Assaijen, Asserge, Asseuranse, Assysen, Assistent, Assout (?) (I), assoude (?), Assout Aster, Astout, Atenten, Atreperen, Attenteren, Attentich, Auctentijcke, Auctentijckelijck, Auctoriteyt, Audientier, Audituer, Audvremdigheyt, Augeren, Autentijcke, auctentijcke, Autentijckelijck, auctentijckelijck, Aut(h)oriseren, Avancement, Avang(h)aerde, Avant, Avantage, aventayghe, avantagie, aventagie, advantagie, Avant-bras, Avantgaerdich, Avaritie, Avendspel, avontspeel, Aventayghe, avantagie, Aventurieus, aventuerieus, Averteren, Avyselick, Avijsheit, Avoyeren, Avondtgaerde, Avontspeel, Avontspronck, Avontuereus, avontuerieus(?), Avot, Avouweren,

B Babbe, Babbeltant, Babben, Babelye, Babeloens, Babylonich, Bachten, Back, Backelic, Backen, Backere, Backtoereye, Bacschaert, Badderken, Badich, Baenen, Baerblijcke, Baers, Baesseken, Baguenaude, Baguenauwe, Bakenvleesch, Balade, Baladerene, Baladewijs, Baladich, Balancij, Balg, Balsemierich, balsamierich Ba(n)ckboef, banckboeve, Banckdicht, Banckreferein, Banckrondeel, Banddoeck, Bane, Banen, baenen, Bangachtich, Banghenesse, Baptiseerder, Baptizeren, Barbieren, Bardeersel, Bardieren, Barmhertelick, Baroogen, Bas, Basannijt, Batement, Bats, Battatie, Batteren, Batteringhe, Batting, Baudegaerde, Beblixemt, Bebloomen, Bebrieven, Bec, Bec-, Becansen, Becanst, Becken, Beclas(se), Beclassen, Becleeden, Beclijf, beklijf, Beclyfsele, Beclijvelijck, Beclijven, beklijven, Beclyvicheyt, Beclimmeren, Beclissen, Becluchten, Beclueteren, Becnau, Becnoesen, Becomte, Becoopere, Becraghen, Becrayen, becraeyen, Becreyten, Becryten, Becrot, Becuer, Becuerd, Becuerlijck, Becuerte, Becusten, Becuussele, Bedacht, Bedachtich, Bedaeckt, Bedaken, Bedanckere, Bedauwen, Bedauwich, Bedect, Bedegen, Bedeimt, Bedelen, Bedelf, bedelve, Bedellimt, Bedelve, Bedelven, Bederfte, Bedien, ww., Bediet, Bedijcken, Bedijdinghe, Bedouwen (I), Bedouwen (II), Bedouwen (III), Bedouwenisse, Bedragen, Bedralen, Bedregen, Bedreten, Bedriechte, Bedriegich, Bedrifte, Bedrijf, Bedrijven, Bedroomen, Bedroopen, Beduwe, Bedwancheyt, Bedwancxsele, Bedwanghelick, Bedwanghen, Beeldelijck, Beelder, Been, Beenen, Beeninghe, Beerdt, Beerven, Beeu, Befaemt, Befamen, Befoeyen, Begheerrynghe, Begheertsele, Begheeuwen, Beghele, Beghent, Begheringh(e), begherringhe, begheerrynghe, Beghevinghe, Beghinnighe, Beghoomen, Beglent, Beglosen, Begoom(e), Begorden, Begracien, Begraest, Begrasen, Begrypich, Begrijpsel, Begrouwen, Begruten, begruyten, Beguijcken, Beguijten, beguten, Begunte, Beguten, Behaeten, Behaghen, Behandelen, Behanden, Behanssen, Beharden, Behaten, behaeten, Behaven, Beheghenen, Beheren, Behermen, Behoedeghe, Behoefheit, Behoet, Behoethede, Behoetsel(e), Behooricheit, Behooven, Behoudigh, Behouffinghe, Behuven, Bejaen, beyaen, Bek-, Bekaent, Bekanen (I), Bekanen (II), Bekendelic, bekindelijck, Bekent, Bekente, Bekentheit, Bekeuren, bekueren, Bekeurt, bekuert, becuerd, Bekiekelooghen, Bekindelijck, Bekinlijck, Bekinnen, Bekinnich, Bekinsele, bekintsele, Bekiver, Bekleteren, Beklijf, Beklijven, Bekloppen, Beknauwen, Beknesen, Beknijsen, Bekoffert, Bekoutere, Bekuer, becuer, Bekueren, Bekuerich, Bekuericheyt, Bekuert Bekusten, becusten, Bel, Beladich, Beladicheyt, Beladijnghe, belaeyinghe, Belaecht, Belaeghdigh, Belaeyinghe, Belaghen, Belanden, Belangen, Belastich, Belasticheyt, Beleedscip, Beleet, Beleetheyt, Beleeven, Beles, Beleuren, Beleven, beleeven, Belickken, Belydelick, Belijnen, Bellaert, Belle, Bellen, Belock(e), Belommeren, Belover, Belroen, Belueteren, Beluyckinghe, beluuckynghe, Beluucxsele, Bemaercken, Bemaercsel, Bemasselen, Bemeerelen, Bemerc, bemerck, Bemerckelijck, Bemercken, bemaercken, Bemerckheyt, Bemindich, Beminsele, Bemoetsele, Bemudsen, Bemueren, Bemulen, Bemuren, Bemutst, bemudst, Benaerstyghen, Benauwer, Benefitie, beneficie, benefycye, Benetsele, Benevolentie, Beniesen, Benigne, Benoyen, Benoocht, Benooghen, Benoost, Beoochsaemicheyt, Beperelt, Beplec, Beplecken, Beprachen, Bepraemen, Bepruijcket, Bequamicheyt, Bequaminghe, Bequeeckene, Bequelder, Bequelen, Bequelich, Bequellen, Bequeteren, Beradelic, Beradicheyt, Beradinghe, Beraedtheyt, Beraedtzaem, Beraeyen, Beraestheyt, Beramper, Beraute, Berauwen, Berckstoff, Bereije, Beryeuwicheyt, Beryghen, Berijt, Beringen (I), Beringen (II), Beroemen, Beroer, Berommenesse, Berommenheijt, Beromte, Beroncken, Berooghen, baroogen, Berost, Bersteken, Beruck, Beruerelijckheyt, Beruericheyt, Beruerlijc, Berut, Besaten, Besaticheyt, Bescadelic, Bescaet, Bescansen, Bescaute, Bescauw(e), Beschadicheyt, Beschaet, Beschauw(e), Bescheldere, Beschijten, Beschijter(e), Beschytich, Beschinkenesse, bescynckenesse, Beschoof, Beschot, Beschotten, Beschouw(e), besc(h)auw(e), Beschoven, bescooven, Beschrijden, Beschuijlen, Beschutten, Bescynckenesse, Bescooven, Bescouden, Bescoudenesse, Bescouw(e), Bescreeuwen, Bescrooden, Beseffinge, Besefsele, Beseuren, besueren, Beseven, Beslach, Beslaegen, Beslaven, Beslaver, Beslechten, Beslets, Besletsen, Beslicht, Beslueteren, Besluijpen, Beslutynghe, besluuttynghe, Besmetsele, Besmuerynghe, Besneden, Besneven, Besnijden, Besnicken, *Besnoden, Besnoot, Besoecken, Besoeignieren, Besoetsele, Besoeven, bezoeven, Besoigneren, besoeignieren, besongieren, Besommen, Besongieren, Besorghen, Bespecken, Bespeerelen, Besperelen, Bespeuren, bespooren, besporen, bespueren, Bespien, Bespysen, Bespoeysele, bespoysele, bespoysels, Bespooren, besporen, Besprecksele, Besproeytsele, Bespueren, Bestandelijck, Bestecken, Bestedelick, Bestedigen, Besteent, Bestieren, Bestierich, Bestierichede, Bestierken, Bestierlijck, Bestijven, Bestincken, Bestoppelen, Bestoppen, bestuppen, Bestraelt, Bestralicheyt, Bestranden, Bestrangen, Bestrecken, Bestrecksels, Bestremen, Bestrictheyt, Bestrijdinghe, Bestringhen, bestrijngen, Bestromen, bestroomen, Bestuct, Bestuppen, Bestuucken, Besueren, Beswaren, Beswatelen, Beswerckinghe, Beswermen, bezweermen, Beswyc, bezwyc, Beswijckelijck, bezwijckelijck, Betamelheyt, Betegenheijt, Betemen, Beteren, Betoghelyck, Betoyen, Betoonen, Betrapen, Betrapijnghe, Betraute, Betrecksele, Betreuren, Betrost, Betwijfelt, Bevaen, Bevancheyt, Bevanck, Bevecht, Bevechtigheyt, Bevel, Bevelich, Bevitten, Bevlaghen, Bevlecsele, bevlecxsels, Bevrachten, Bevreder(e), Bevredinghe, bevredynghe, Bevrijden, bevrijen, Bevrijt, bevrij(e), Bevrockken, Bevroedeghe, Bevroeder, Bevroedich, Bevroedicheyt, Bevroedinghe, Bevroemen, Bevroetheyt, Bevroetsaem, Bevroetsaemlijck, Bevroetsel(e), Bevroyen, Bevromen, bevrij(e), Bevruchten, Bewaent, Bewaerlijck, Bewaerte, Bewarringe, Bewecken, Beweerrynghe, Beweerte, Beweghen (I), Beweghen (II), Bewelven, Beweren, Bewieren, Bewijs, Bewysen, Bewysenesse, Bewinden, Bewinder, bewinderken, Bewint, Bewintsele, bewintzele, bewynsels, Bewreuwen, Bezeten, Bezoetelen, Bezoeven, Bezueringhe, Bezwaerte, Bezwaringe, Bezweermen, Bezwercken, Bezwyc, Bezwijckelijck, Bezwyckenesse, Bibelen, Bibebrarie, Biblist, Bidtbout, Bierschole, Biersnare, Biesen, Bijblijfvich, Byblyvelic, Byblivicheit, Bybrenghere, Bydicht, Byeenstaken, Byeenwellen, Bijleggen, Bys, Bijsaerd, Bijsen, Bijsere, Bijsetten, Bijslach, Bijstandelijck, Bystanichede, Bijten, Bimoeder, Binck, Binnelijck, Bisschop, Black, Blaecooghen, Blaecksele, Blaemen, Blaer? Blare? Blaes, Blaet, Blamatie, blamacie, blammacie, Blameerder, Blamelijc, Blamen, blaemen, Blamerelic, Blammatie, blammacie, Blanckaert (I), Blanckaert (II), Blanden, Blant, Blasphematie, Blasphemeringhe, Blasphemich, Blaten, Blauwaert, Blauwelijck, Blauwen, Bleecverwich, Bleyne, Blendich, Blensteren, Blieck, Blier? Blijck, Blijckachtich, Blijdeghelaetich, Blijen, Blijncsel, Blijsmoets, Blinde, Blisse, Bloc(k), Blockieren, blocquieren, Blockiersel, blocquiersel, Blocsleper, blocquiersel, Bloeder, bloeyer, Bloetsel, Bloncheit, Blonckaerd, Blooden, Blootelijck, Blootstellen, Blusschersse, Bluts(e), Boech, Boen, Boes, Boesen, Boetbe(e)teringhe, Boete, Boetenesse, Boetschap, Boetsel, Boetwijn, Boffen, Bogorgie, Boken, buecken, Bol(le), Bond, bondt, Bonettenhoet, Bont, Boom, Boonsluym, Boorden, Boorghbier, Boort, Boot, Bordecxkin, Borsier, Borten, Bossen, Bot, Botten, Bot wt Roelken, roel, roele. Boucken, Bourgoys, Bout (I), Bout (II), Bouvernie, Brack, Bradelick, Braeckmaert, Braemhouwer, Braggaert, Braken, Brakere, Brander(e), Brandicheyt, Brasseringhe, Brassynghe, Brauwen, Breebaert, Breecsel, Breet, Breyken, Bremen, Bremer, Brengen, Brieffelijck, Brielken, Brieven, Brievenisse, Brijne, Brijnich, Bril, Brocken, Broddier, Broemen, Broempot, Broer (ken), Broesscelic, Bronckelen, Broodbiddeghe, Brooschmensschelick, Broot, Brossen, Brouwen, brauwen, Brouwet, Brouwyne, Bruyschaert, Bruwet, brouwet, Bruwyne, brouwyne, Buckvysteghe, Buecken, boken, Bueraensicht, Bueseldicht, Buetele, Buffelsch, Buijcken, Buijlsnijder, Buytertier(en), Bulcechtich, Buls, Bulsich, Bulsicheit, Busynghe, Busisticx? Bussen, Buten, Butertier, buytertier, butertiere, buuterthiere, buuterthieren, buytertieren, Butertierlick, Buttachtich, Buucksparich, Buuterthiere(n), Buutertierich,

C Cabbelare, Cabeeuwynghe, Cacabo, cakebo, kakebo, Cackaert, Cackspaender, Caeck(e), Caeckharnasch, Caeckinghe, Caeffkiste, Caelge, caelgie, Caerte, chaerte, charte, kaert(e), quaerte, qwaerte, Caets(e), Cafcoenvagher, Caffen, Caille, caelge, kaelge, kailge, caelgie, calgie, calye, Cakebo, Caken, Calaem, Calculant, Calculeren, Calgie, calye, Calomnije, Calumnieren, Camerlooghe, Camos, Campelic, Canneelich, Canoyen, Cant, Canteleckere, Cantere, Cantfyghe, Cantknagher, Capaert, Capeeuken, Capelle, cappelle, Capoen, cappoender, capuijn, Cappaer(d)t, Cappelle, Cappoender, capuijn, Caresseren, Caritatijf, caretatijf, charitatijf, karitatyf, Caritatyfvelecken, charitatyvelick, Caritativigh, Carperkeyte, Carpersnat, Carspelcrulle, Cas, Casement, Casse, Casselen, Cassement, casement, Casseren, Cathoen, Catyver, Catoen, cathoen, katuyn, Cattenghespuijs, Cause efficiente, Causeren, Cauwetten, Cauwettere, Cavage, Cave, Caveren, Ceborie, Celebratie, Celebricie, Centepluere, sentipluere, Ceremonialyck, Certeyn, serteyn, Certeynich, serteynich, Certeynicheyt, Certeynlijck, certeynelic, serteyndelick, Certificatie, Certifieren, sertifieren, Cesseren, Cesseringhe, Chaerlick, Chaerte, charte, Chanche, charte, Chare, Charitatijf, Charitatyvelick, Charte, Chartilage, Chief, Chierich, cierich, sierich, Chijs(e), Christiaen, Ciborie, cyborie, cijborie, siborie, ceborye, seborie, zeborie, Cierich, Cijspenningh, Circumstancie, Cirkel, Cyropygh, Clabotshoot, Clachtich, Clachticheit, Clachtinghe, Clackaerd, Claddaert, Claddorie, Cladsalve, Claer, Claerckelic, Claercken, Claerschijnich, Claetere, Clamatie, Clamnie, Clanck, Clapheylighe, Clappeghe, Claptaertgen, Claratie, Clareringe, Clater(e), claetere, Clebbeck, clibbeck, Cleergesse, Cleesen, Cleynsteken, Clekere, Clerckelijc, claerckelic, klerckelijck, Clergesse, cleergesse, Clespen, Cleutermeerse, Cleven, Clibbeck, Click, Clickoyken, Clientelijck, Cliesterhout, Clijnckant, Clyncke, Clincke, Clincken (I), Clincken (II), Clinckwerck, Clippertant, Cloetelen, Cloffeiren, Cloyaert, Cloken, Clokerynghe, Cloosterbouck, Cloot, Clopherynghe, Clossen, Cloubroeck, Clouwenachtich, Cluchtisch, Cluchtslager, Cluchtzinnich, Cluijtenaer, Cluter(e), Cluven, Cnabbelinghe, Cnag(h)en, Cnapen, Cnobbele, Cnolhaen, Cnollen, Cnoorten, Cobber, Cockelueris, cockolueris, Cockuwe, Cocorul, Cocxskin, coxken, Coddaert, Coeye, Coeken, Coelpap, Coesijn(tgen), Coffere, Cohiberen, Coye, Coyen, Cokene, Colacelijck, Colacie, Colacien, Colacioneren, Colatie, colatije, Collatie, colatie, colatije, Colligieren, collegieren. Collusie, Coloreren, Colueren, Comandaduer, Comerynghe, Commandatie, Commande, Commendatie, Commenderen, Commentelijck, Commocie, Commoditeyt, Communiquieren, Commuun, Comparatie, Compareren, Compareringhe, Compasselijck, Compassieus, compassiues, Compassieusich, Compassiues, Complexioneren, Complyste, Componist, Compositie, Compozeiren, Comuije, Concederen, Conceptie, Concille, Concluderen, Concluderinghe, Concluys, Concordant, Concordantie, Concquesteren, Concubijnen, conkebijnen, Condecentelick, Condemnatie, Conduceren, Conduyt, Confirmatie, Confondatie, Confonderen, Confortabelijc, Confortable, Confortancie, Confortatie, Confortatijf, Confortatyvelyck, Confortatyvich, Confortelic, Conforteringe, Confueris, Confusichede, Confutatie, Congnicie, Congregatie, Coniam, Coniunctie, Conkebijnen, Conkestreren, Connieveren, Conquest(e), Conquesteren, concquesteren, conquisteren, conquestreren, conkestreren, Conquisteren, Conroot, Conscilie, Consenteren, Conserflijck, Consideratie, Considereren, Consilie, conscilie, consillie, concille, Consistacie, Consocie, Consoleren, Consoleringe, Consolideren, Consonant, Consone, Constant, Constantelick, Constellatie, Constghierich, Consuleren, Consultacie, Consummacie, Consummeiren, Contelueren, conteilieuren, Contemplatijf, Contemplativelijck, Contempleren, Contenantie, continancie, Contenentie, Content, Contenteren, Contentie, Continancie, Continencie, Continentelic, Continuacie, Continueel, Continueren, Contoor, Contractie, Contradiceren, Contrarieren, Contreliefde, Contreman, Contreregel, Contribueren, Contributie, Controlueren, Contuleuren, contulueren, contelueren, contelören, conteilieuren, Contusie, Convencie, Converseeringhe, Coocxkene, Coordeelich, Coorneweeldeke(n), Coosten, Coppecarnoelgye, Corage, -gie, Corden, Corderen, Corenwachtere, Corenweelde, Corenweeldeke(n), coorneweeldeke(n), Corisijf, Cornuyt, Cornutelen, Cornuter, Cornuweel, Coroneren, Corosijf, Correctelijck, Correptie, Correspondent, Corrigibele, Corrosyf, corosijf, corisijf, Corrosijvich, corosijvich, corosivich, corisivich, corezyvegh, Corrumpeeringhe, Corrumperen, corumperen, corromperen, Corrupsieus, Corruptible, corruptibel, Corruptie, corupcie, Corruptieus, corrupsieus, Corruptijvelijck, Cort, curt, Cortwaert, Corumperen, Corupcie, Coruptybelic, Cosijn(tien), Cossem, Coter, Coteren, Cotswijn, Cotueldeken, Couchieren, Courageus, -ieus, corageus, -ieus, coraieus, Couragie, coragie, corage, Couragieuselijck, coragieuselijck, couraieuselick, coraiueselic, Couragieusheyt, coragioosheyt, coraieusheyt, Courreur, Courtiseren, Cousijn(ken), cosijn(tien), cozyn(tin), coesijn(tgen), Cousmisse, Coussensot, Coxken, Cozyntin, Crabbaert, Cracht, Craecken, Craecsele, Craeyieren, Craemwaer, Craghe, Craghen, Craken, craecken, Cranckbestier, Cranckere, Crane, Cranen Crauwage, Creacie, Crebben, Credaet, Credentie, Creditie, Creëren, Creyieren, Creinsen, Crepelen, Cretsaert, Crevitsedansdansser, Criepe, crijpe, Crieren, cryieren, krijgieren, creyieren, krayieren, craeyieren, Crigelaert, Crijnen, Crijpe, Crillekens, Crillen, Cringen, Criselachtich, Crom, Cromijser, Croonement, Croongeltjaeger, Croonspel, Crop(pe), Croppen, Crubbelen, Cruepelen, Cruynichsch, Cruunkelbaert, Cueken(e), Cuysen, Cuijst, Culpable, culpabel, Curable, curabel, Cureringhe, Curt, Cusen, Custodieren, Cuwen,

D Dach, Dachten, *Dacye, Dadich, Daecsele, Daey(e) (I), Daey(e) (II), Daghbedijnghe, Daghen, Dak, Daken (I), Daken (II), Daken (III), Dammelen, Danckaert, Danckbaerichede, Dangereus, dangireus, Dangereushevt, Dangier, dansgier, Dangierich, Dangierlijck, Dangireus, Dansgier, Dantelen, Danteloose, Darmdroes, Date (I), Date (II), Dauwich, D'avantage, Debben, Debilitatie, Deckspaen, Declaratie, Declareren, Declinatie, Declineren, Decretelick, Decxsels, Deduceersele, Deduceren, Deductie, Deelkin, Deere, Deeren, Deerlic, Deerrynghe, Deerte, derte, Déësse, Defamatie, Defectie, Defencie, Defenderen, deffenderen, Defenseur, defensoor, Deferencie (I), Deferencie (II), Deffenderen, Deffianche, Deffirmeren, Defrauderen, Defunctie, Dege, Degraneren, Dehet, Deyck, Deimsterigh, Deyn (I), Deyn (II), Deynicheyt, Deysen, Deysselijc, Deyzijnghe, Delaei, Delayeren, dilayeren, Delateren, Delatie, Delectatie, dilectatie, Delectie, Delecxtie, Delibereren, Delicatelic, Delicieuselick, Delictuhues, Delpen, Deme, Demonstratie, Demuere, Denomineren, Denommeren, Dependeren, Depucelleren, Deputeren, Deren, Deringe, Deroy, desroy, Derren, Derte, Descencie, Descenderen, Desconfoort, Descreet, Describeren, Desidie, Desier, Desireren, Desolabel, Desolaet, Desolaetelijck, Desolant, Desolatie, Desoleren, dezoleiren, Desperaetheyt, Desperatelic(k), Despoinctieren, Desroy, Dessencie, Destructie, Detractie, Deurgloeysele, Deurgrondigen, Deurraeyen, duerraeyen, Deurrijden, Deurronnen, Deurspel, Deursteken, Deurteesen, Deurtouwen, Deusekin, Devictie, Devijs, dyvys(e), Devysie, Devocie, Devoor, Dezoleiren, Dyademecroone, Dyademich, Diamantelijck, Dicht (I), Dicht (II), Dichtich, Dictie, Diefhals, Dielken, Dienstbergh, Dienstpresentich, *Diepen, Dierlijck, Dierste, Diferencie, Diffamacie, Diffame, Diffameren, Different (I), Different (II), Dif(f)erentie, Differeren, Diffidentie, Diffieren, Diffinitie, Digniteit, dingniteyt, Dyck, deyck, Dijcken, Dilagie, Dilayeren, Dilectatie, Dilectie, Diligent, Diligentelijck, Diligenteren, Diligentie, Diligentigh, Diminutie, Dynghaert, Dingniteyt, Dinnen, Dyocesaen, Diogenicien, Discencie, Discerneren, Discoordelijc, Discoordie, Discoordigh, Discoort, disscoort, Discordabele, Discordadich, Discordatie, Discordie, discoordie, Discreet, disscreit, descreet, Discretie, Disloyael, Dispenseren, Dispensierster, Displicentie, Disponeren, Dispositie, Disscreit, Dissentie, dissencye, discencie, Distantie, Distinct, Distinctie, Distingueren, Distributie, Ditie, Diveerscheit, Diveerschelic, Diverselijc, diveerschelic, Divideren, Divijn, Dyvynich, Dyvys(e), Diviseren, Divitie, Dobbelsteert, Dobblet, Docteren, Doctoreren. Doctoresse, Doctoriseiren, Doctrinaelyck, Doctryne, Doergoyen, Doerquolen, duerquolen, Doersteken, Doertouwen, deurtouwen, duertauwen, Doerwien, Doerwieren, duerwieren, Dolatie (I), Dolatie (II), Doleren, Dollizeren, dolliseren, Doloreus, Doloreuselijc, Doloreusheyt, Doloringhe, Doluere, Doluerscap, Domage, domagie, Dominatie, dommenacie, Dominatresse, Dominie, Dommage, domage, domagie, Dommenacie, Domphooren, Donderzwerck, Doodwondelick, Dooghe, Doonekin, Doopen, Door-. Doorblaest, Doorbluwelen. Doorcnaginge, Dooreeren, Doorflueren, Doorglijden, Doorgrondigen, deurgrondigen, Dooriachten, Doorkerten, Doorknijsen, Doorployen, Doorrijden, deurrijden, duerrij(d)en, Doorschachtich, Doorschaken, Doorschoyen, Doorsmuycken, Doorsteken, doersteken, deursteken, duersteken, Doorstrepelen, Doorstrijpen, Doorstroopen, Doorteesen, deurteesen, duerteesen. Doorthuynt, Doortoghen, duertoghen, Doortrobbelen, Doorvlinderen, Doorwerken, Doorwien, dorwien, doerwien, duerwien, Dootcnower, Dootlaghich, Dootmatten, Dootvleck(e), Dootwondelyck, Dootwondich, Dootzondigh, Dorblutsen, Dorcnauwelen, Dorcretsen, Dorpclouwen, Dorpletsen, Dorronnen, deurronnen, duerronnen, Dorwien, Doteren, Doucheyne, Doucineren, Douckachtich, Douwarye, Drabben, Dracht, Draeckich, Draffsot, Drafwaterken, Drafzack, Draijlaert, Dralaert, draijlaert, Drale, Dralen, Dralich, Dralicheyt, Dralijc, Dreel, Dreelinck, Dreet, Dreg(ge), Dreggen, Drem, Drepen, trepen, Drevele, Dryakelbusse, tryakelbusse, Driakel-cooper, Dryakelcorf, Driakelen, Dryakelprouver, Dryghen, Drijven, Drimmer, Drincken, Drincksaem, Drippen, Droel, Droghen, Dronckilct, Droochcackken, Droochscote, Droochstrote, Dropen, Drosen, Druckloos, Drucksaem, Druckzinnich, Druescop, Druggelen, Druyl, Druylen, drulen, Druijlgadt, Drulen, Drulleken, Druter, Druvaert, Druvich, Dsoncken(e), Dubieus, Dubitatie, Ducesse, Duchtbaer, Duchtbarich, Duchtich, Duchtvarich, Duchtverwich, Ducken, Duechtbeletter, Duercaerden, Duerdrijven, Duerdrommen, Dueredromen, duerdrommen, Duerelick, Duerescieten, Duergleden, Duergraveren, Duergrondich, Duerknaghen, Duerkneden, Duerlijc, Duerluusteren, Duermuusteren, Duerquolen, Duerraeyen, Duerrij(d)en, Duerronnen, Duerschaven, Duersprieten, Duersteken, Duerstralicheyt, Duerstrickt, Duerstriden, Duerstrijpelen, Duert, Duertauwen, Duerteesen, Duertoghen, Duervloedich, Duervueren, Duerwaghen, Duerwalt, Duerwien, Duerwieren, Duerzinderen, Duesaert, Duffen, Duycken, duyken, Duycker, Duyfhuys, Duyken, Duymken, Duypen, Duijpenachtich, Duytsch, Duijtwers, Duijvelsmartelaer, Duyvelspecht, Duldoor, Dultotich, Dureren, Durreye, Dutreijse, Dutse, Duveljonck, Duwagiere, Duwarie, douwarye, Duwier(e), Dwaesen, Dwalen, Dwalich, Dwalicheyt, Dwasaert, Dwasen, dwaesen, Dwasick, Dwasinghe, dwazijnghe, Dweers(s)en, Dweirele, Dweren, Dwynelic, Dwynen, Dwijnlijck, Dwynghaert, Dwinsel,

E Ebbe, Ecxploot, Edictie, Edificie, Eedtscnope, Eeninghe, Eenpaerheyt, Eensamelijck, Eensdeels, Eensinlijck, Eenveerdich, eenverdich, Eenwil(le), Eeraftreckere, Eerfsondich, Eeringhe, heerynghe, Eerougst, Eertijden, Eertwormich, Eestere, Eewich (I), Eewich (II), Effeckt, Effecteren, Effectie, Efficacie, Efficiente, Effigie, Egghen, Egressie, Eijerpaendere, Eynsch, Electie, elexcie, Elegant, eligant, Elegantelijck, Elegantich, Element, Elementael, Elementatie, Elementsch, elexcie, Eliciëren, Eligant, Elleboghe, Eloquent, Eloquentelijck, Eloquentie, Elsater, Elvick, Elwerder, Embrasseren, embrachieren, Emende, Emendich, Emolument, molement, Enargië, Enarratie, Endelveers, Enghe, inge, Ennisse, Enten, Entremes, Entreprise, Envie, invye, Envieus, Envieusheyt, Epicurienich, Epitaphe, epitaphie, Eppelpeerdeken, Equivocaal, Equivoque, aequivoque, Ercke, Erectie, Erfpachtich, Erraet, errate? Erreur, erruer, Erroy(e), Erruer, Erruerich, Erruerynghe, Erverghen, Ervich, Erwenden, Esbatement, ebatement, batement, Esbatementen(e), abatementen, Esbatementerie, Essentie, Estimatie, Estime, Estimeren, extimeren, Etymologie, Evaderen, Evangeliareghe, Evangelichlick, Evangeligeren, Evelinghe, Evident, Evidentelick, Evolutie, Ewangeliaer, Exactie, Exaltatie, Exalterelick, Exalteren, Excelleiren, Excellentelijc, Excellentheyt, Excellentich, Excellentie, exellentie, Excerceren, Exces, Excessijf, Excluderen, Excogiteren, Excusable, Excusteren, Execrable, Executeren, Exederen, Exellentie, Exellenticheyt, Exemtie, Exempt, Exemptie, exemtie, Exerceren, excerceren, Exhiberen, exibeiren, Exhibitie, Exhortatie, Exibeiren, Existimeren, Exordie, Expaert, Expedeert, Expedient, Expedieren, Expeerdich, Expeert, Experdich, expeerdich, Experientie, Experimentelick, Experimenteren, Expert, expeert, exspeert, expaert, Expireren, Exploot, ecxploot, Explootlic, Exploteren, Expositie, Expres, Expres(se), Expresseren, Exprimeren, Expuerjoyen, Exquisiit, Exspeert, Exsperient, Exsperientelic, Exsperientich, Exstimeren, Extenderen, Extimeren, Extirperen, Extolleren, Extorqueren, Extrem, Exulteren,

F *Fabitacie, Fabulatie, Fabuliste, Facondeloos, Facondich, facundich, Facondichede, Facteur, Factibele, Factie, Factionael, Factor, facteur, Facundich, Faeyerie, Faelgie, Faembevlecker, Faerse, Faetse, Faggelen, Fayllande, Falen, Falich, Falicheyt, falichede, Falinghe, Famelier, Famen, Familiaer, Familyaerschap, Fammaei, Famueselic, Fantasatie, Fantasieus, Fardegadyn, Fas, Fasen, fazen, Fastene, Fau(s)samblant, Fausamblantich, Fauset, Faute, foute, Fautelic, Fauten, fouten, Fauvisage of fau visage, Fauvuerich, Faveren, Faveur, favuer, Faveurich, fauvuerich, Favorabel, Favoreus, Favorisatie, Favoriseren, Favuer, Favuerelick, Fazen, Feestere, Feit, Feytdadicheit, Feldadich, Fellick, Felligh, Fenijnlijck, Fenimeus, Ferie, Fictie, ficcye, ficxcie, Fiente, Fierich, Fiffel, Fygueraelick, Fyguerich, Figuerlijck, Figuracye, Figureren, Fij, Fijlick, Fijn, Fijnanchier, Fynelic, Fijtichaert, Finabelyck, Fynalick, Fynaligh, Finance, finanse, Financier, fijnanchier, Finantie, Fineren, finieren, Finesse, Fingeren, Fingierich, Finitie, Fiskieren, Fitten, Flanckaert, Flat, Flatternye, Flauweren, flouweren, Flauwich, Fleeuwelijck, Fleeuwen (I), Fleeuwen (II), Fleeuwer, Fleeuwich, Fleeuwigh, Fleeuwigheyt, Fleeuwynghe, Flegmatijckigh, Fleren, Fletsen, Fletser, Fletserie, Fleuwicheyt, Flexibele, Flincken, Flinckerder, Floratie, Flos, Flossert, flosscaert, Flouwen (I), Flouwen (II), Flouweren, Flueelen, Flueren, Fluijn, Fluysen, flusen, fluusschen, Fluyser, Flusen, fluusschen, Fluweelen, flueelen, Fobitacie, fobetacie, Focken, Focker, fockker, Fockerij, fockkerij, Foele, foule, Foertge, Foye, Follaert, Fondacien, Fondatie, Fondatuer, Fonteynbeke, Fonteinsch, Foockaert, Foolaert, Foortselijck, Foortsen, Foortsich, Foracije, Forceren, fortseren, Forche, Foreest, vorreest, Forge, foertge, Formeel, Formelyck, Fors(e), Forsen, foortsen, Forteynich, Fortificacie, Fortifieren, Fortinues, Fortselick, foortselijck, Fortseren, Fortsich, foortsich, Fortsicheyt, Fortunues, fortinues, Fosset, Foule, Foute, Fouten, Fracken, Fradde, Fraeyaert, Fraeylijc, Fraet, Fragiliteyt, Frayaert, fraeyaert, Fraijen, Francklijck, Fraudatie, Fraudelyck, Fraudeloos, Frauderen, Fraudich, Fraudye, Fraudulentie, Freerlijck, Frequenteren, Fretten, Frijtken, Fringeerderken, Fristen, Fronse, Fruijtieren, Frustreren, Fueteren, Fugitijf, Fuycken, Fuijsken, Fumeusheit, fumuesheit, Fumeux, fumues, fumoes, Fundatie, fondatie, Fundeersele, Furieus, Furiueselic, Furnieren, Furuer, Fuste, Fute, Futselboec, Futzart,

G Ga-, Gabbaert, Gaeyen, Gaepsel, Gaepteyle, Gaerde, Gage, gagie, gaygie, Gailjaerdich, Galactipote, Gambade, Ganc, Gancsaem, Gantelet, Gantois, Gapaert, Gapen, Garandeiren, Gardijnmetten, Gareel, Garen, Garrich, Gastelijck, Gasthuyspluyme, Gastich, Gastigheyt, Gastweerder, Gaudacie, Gaudeamus, gaudiamus, Gauderen, Gaudiamus, Gaudweerdich, Ge-, Geaspereert, Gebeen, Gebiert, Gebit (I), Gebit (II), Geblaeck, Gebont, Gebreck, Gebroeckillet, Gecaff, Geckaert, Gecker, gheckere, Geclam, Geclens, Gecrac, ghekrack, Gecrij, ghecry, Gedelibereert, Gedeune, gheduene, Gedienstelyck, Gedoctrineert, Gedoocheyt, Geduchtelijck, Geduerlijck, gheduerelick, Geengient, gheengient, geingient, gheingient, ghengient, gegient, ingient, angient, Gefaelen, Gefluyn, Gefluweelt, ghefluweelt, Gegat, ghegat, Gegient, Gegort, Geguijt, Gehantschap, Gehelmt, Gehuldich, ghehuldich, Gehuldigheyt, ghehuldicheyt, Geinclineert, gheinclineer(d)t, Gejacht, Gekeken, ghekeken, Gelaboren, Gelaten, Gelijckelijcheyt, Gelosen, Gelouwe, Geltfeeste, Gelubect, Geluert, Gemaniert, ghemaniert, Gemeetsaem, ghemeedsaem, Gemeynich, Gemerre, Gemetsaemheyt, Gendaerme, jandaerme, siandaerme, Genealogye, Generacie, Generael, Generalijck, Generatie, generacie, Geneselyc, gheneselick, Genevoyser, Gentelijck, Gepastelijck, Gepasticheyt, Gepersoont, ghepersoont, Gephilosopheert, Gepijnsel(e), ghepijnsele, Geploeydt, Geprost, Gequeter, Gerachtich, Geraecsele, gheraecsele, Gerechticheit, Geriever, Geris, gerisch, Gerut, Gesondelijck, Gesoort, Gespeel, Gespint, Gesplis, Gespuysche, Gestanck, Gestichte, ghestichte, Gesweerte, Geswerfte, Getouven, Getruere, ghetruer, Gevalueert, ghevalueert, Geven, Gevlijt, Gevost, Geweerden, Gewest(e), Gewevens, Gewroech, Gezeedsaem, Ghaernepotspinneghe, Ghasthuysmuyter, Gheabandonneren, Gheabylgiert, Gheadert, Gheaspereert, Gheaut(h)oriseerd, Ghebeen, Ghebenendydich, Ghebiedeghe, Ghebienesse, Gheblaem, Ghebluene, Gheboeyte, Ghebont, Ghebras, Ghebrassele, Ghebreck, Ghebriefte, Ghebroetheyt, Ghebruucxsele, Ghebuerlick, Ghebuerlijck, Ghecameloot, Ghecker, Gheckinghe, Gheclaerct, Ghecomplexioneert, Ghecontrefeyt, Ghecornuyt, Ghecry, Ghecxcluchte, Ghedaen, Ghedamast, Ghedeer, Ghedeerte, Ghedefenderen, Ghedelibereert, Ghedesoleirt, Ghedichtich, Ghediffortuneert, Ghedijen, Ghedoop, Ghedriepickeld, Ghedrullen, Gheduene, gheduente, Gheduerelick, Gheduerynghe, Gheeerdich, Gheengient, Gheernaert, Gheesken, Gheeskin, Gheestimeren, Gheet, Gheetleeder, Gheeu, Gheexalteren, Gheexpireerd, Ghefach, Ghefaemt, Gheflip, Ghefluweelt, Ghefortuneert, Ghegat, Ghegloost, Ghegort, ghegoort, Ghegrouft, Ghehachtich, Ghehaeft, Ghehande, Ghehandelic, Ghehandich, Ghehant, (I) ghehande(?), Ghehant, (II) ghehande, Ghehecht, Gheheelich, Ghehelde, Ghehercken, Gheherdich, Ghehertich, Ghehuldelicken, Ghehuldich, Ghehuldicheyt, Ghehuldighlijc, Ghehult, Gheinclineer(d)t, Gheingient, Gheinnen, Gheionstelijck, Ghejonsticheyt, ghejunsticheyt, Ghekeilcoort, Ghekeken, Ghekerlt, Ghekyff, Gheknevelbaert, Ghekrack, Ghekroonheyt, Ghelanden, Ghelauwen, Ghelijckelic, Ghelist, Gheloen(e), Gheloovinghe, Ghelsch, Gheltscip, Ghelucksaem, Gheluct, Ghelufert, Ghelve, Ghemagistreert, Ghemaniert, Ghemannierich, Ghemeedsaem, Ghemeynicheyt, Ghemercksel, ghemercsele, Ghemerlt, Ghemoet, ghemoedt, ghemoijt, Ghemoetsele, Ghemoveert, Ghemuylt, Ghenacijt, Ghenaerte, Ghenakelick, Ghenatureert, Gheneerlic, Gheneghen, Gheneichede, Gheneselick, Ghengient, Ghenitten, Ghenoopen, Ghenooten, Ghenouchte, Gheoccupeert, Ghepaelt, Ghepaerelt, ghepeerelt, Gheparkeneren, Ghepelst, Gheperelt, ghepeerelt, ghepaerelt, Ghepersoont, Ghepijnsele, Ghepleijen, Ghepluc, Ghepraes, Gheprebent, Gheprouf, Ghequac, Ghequelscap, ghequelscip, Gheraecktelick, Gheraecsele, Gheranck Gheranck Gheravent, Ghereckelijck, Ghereedscip, Ghereelen, Gheregaelt, Gheregelt, Ghereghen, Gherelt, Gheriefte, Gherijst, Gherist, Gheruc, Gheruchtich, Gherusthertich, Gheruuscheyt, Ghesate, Ghescallyck, Ghescheelt, Gheschienlijck, Gheschienst, Ghescillichede, Gheschost, Gheschreyssel, Ghescitueert, Ghescoeft, Ghescup, Ghescuul, Ghesedelic, ghezedelijc, Gheseemt, Ghesielt, Gheslaec, Ghesmerlt, Ghesmije, Ghesmorre, Ghesmost, Ghesnije, Ghesnoerde, Ghesondich, Ghespan, Ghespeilnede, Ghespelc, Ghespraect, Ghesproock, ghesproocxkene, Ghespu, Ghespuusele, Ghestaden, Ghestaecktelick, Ghestaecsele, Ghestichte, Ghestichtelijck, Ghestichtijnghe, Ghestoente, Ghestoor, Ghestoorlic, Ghestoorte, Ghestrijcsele, Ghestrypt, Ghestruuct, Ghestruuctheid, Ghestuut, Gheswelsel, Ghetast, Gheteen, Ghetemen, Ghetezen, Ghetijelijck, Ghetil(le), Ghetoom, Ghetouwen, Ghetrevel, Ghetroont, Ghetruer, Ghetruerlick, Ghetruerte, Ghetueren, Ghevaderscap, Ghevalueert, Gheveer, Ghevestich, Ghevlicht, Ghevoederdt, Ghevoert, Ghevouchte, Ghevoughen, Ghevraechede, Ghevrom(d)t, ghevroomt, Ghevrouchelic, Ghewaghelic, Ghewalch, Ghewat, Gheweente, Ghewelscip, Ghewermt, Ghewichte, Ghewijnt, Ghewinsel, Ghewueghen, Ghezedelijc, Ghezyle, Ghezoct, Ghezouchte, Ghyde, Ghijghen, Ghildelijck, Ghoijen, Ghorden, Ghuchte, Ghussen, Gibbé, Gilleman, Gyxken, Gletsen, Gloedelijc, Gloedicheyt, Gloeytsele, Gloosen, gloozen, Glorieus, Glorieusheyt, Glorieuslic, glorioselijc, Glorifieren, Glorioselijc, Glosen, gelosen, gloosen, gloozen, Goddinlijck, goddinnelijc, Godsconste, Goeddienstigh, Goederhandich, Goet, Goetaerdich, Goetgrondich, Goetsmoets, Goeverneren, Gof, Goyen, ghoijen, Golge, Goom, Gorden (I), ghorden, Gorden Gordijnwachter, Gorreelich, Gortsel, Goute, Gouverneren, goeverneren, governeren, Grachten, Graciuesheyt, Graeslooper, Graet, Graet (II), Gram, Grammerc(h)ijs, Grandmercijs, grammercijs, Granfeyn. Granten, Gran(t)feyn. Grase, Graspat, Grateirder, Gratieus, Gratieusheyt, graciuesheyt, Grauwerije, Gravatie, Graveren, Gravytheyt, graveteyt, Greffijnghe, Greynezaet, Greynlijck, Greysichede, Grief, Grieffelijck, Griefte, Griel(e), grielken, Griet, Grieu, Grieuwen, Griever, Griffie, Grijncken, Grijnsele, Gryppich, Grijser, Grijt, Grimmuts, Griveren, Groeysel, groysel, groeytsel, Groensel, Groesel, Groetsel, Groysel, Grondeken, Gronderen, grondeiren, Gronghe, Gruys, Gruyspoort, Grulen, Grusenbierken, Guchte, ghuchte, Guer (e), Gughelroc, Guygelsack, Guyser, Gus, Gussen, ghussen, Gutten,

H Habandoneren, Habeamus, Habitatie (I), abitacie, Habitatie Habituatie, habituwacie, habitatie, Hackelinge, Haechspel, Haecken, Haeghspel, haechspel, Haeyen, hayen, Haelwaericheit, Haen, Haer, Haercken, Haerdries, harendries, Haeringsop, Haes, Haghe, Hayen, Hallaert, Halsbandt, Handelicheijt, Handtghedaet, Hanse, Hantghewrinck, Hantierenisse, Hantije, Hantsaken, Hantspeel, Happeghetap, Happeren, Harendries, Harie, arie, Harinckteef, Hartenweer, Hasejagher, Hasevel, Hassaert, Hatiscap, hatijscap, Hau, Hauteyn, hautin, Hauwaert, Haver, Haveren, Hebbelick, Hechten, Heecouter, Heene, Heentrooten, Heerynghe, Heerschapperen, Heffen, Heylsamich, Heymen, Heinze, Helden, Helledonckere, Hellen Hellen Helscap, Helscudde, Hemmen, Henensaten, Henenschadden, Henenschijfelen, Henenschouven, Henenspeuren, Henenspinderen, Henentrossen, Henne(n)taster, hinne(n)taster, Hepelic, Her, Herbarien, Herborenschap, Herboringe, Herbringhen, Hercken Hercken (II), haercken, Herckinge, Herduren, Herleeren, Hermen, Herplegen, Hersch, Hersetten, Herstaen, Hersteken, Hertbaer, Hertbarich, Hertbaricheyt, Herte(n)gat, Hertmoedich, Hertneck, Hertsrou, Hertsweerent, hertzweerent, Hertswerich, hertsweerich, Hertzweerent, Hertzweerynghe, Hetelic, Hiel, Hieticheyt, Hinckaert, Hincken, Hinnen, Hinne(n)taster, Hipo-, hypo-. Hipocrijtelijck, ypocrijtelijc, ypocryt (te) lic, Hipocritich, Hishaen, Historicien, Hoebel, Hoecken, Hoedich, Hoef, Hoeymerct, Hoerck, Hoerezuenen, Hoerresoen, Hof, Hoffen, Homage, homagie, omage, omayghe, Hondelijc, Hondenvoere, Hongerighen, Honichgeyrde, Honorabilieus, Honorable, Honoreren, onnoreren, Hons, Honuer, Honueren, Hoochgeelt, Hooft, hoot, Hooftgeschodt, Hoonheyt, Hoophout, Hoorneblas, Hoot, Hooteren, Hootstoot, Hopich, Hoppe, Hoppelken, Horinghe, Horselen, Hospitie, Hot, Hougeld, Houppen, Hout, Houter, Houtsuere, Hoveerderken, Hover(e), Hucken, Huermalich, Huevelrugghe, Huysbuyck, Huysesel, Huysghesate, Huijsweringe, Hulpsaemicheyt, Hulpsamich, Hulsich, Humilieren, Huncxter, Hurtekanne, Huseverkutser, Hussen, Hutten, Huutcoy, Huut(t)ynghe,

I Idole, Ieste, Ignorant, ingnorant, Ignorantie, Ignorantlijck, Ignoreren, Igo, igoo igoey, IJdelspilleke, IJmaginacie, IJmagineringhe, ymagenerynge, Illecebrues, Illuminable, Illustreren, Image, imagie, ymage, Imagelijck, Imaginatie, ymaginacie, ijmaginacie, Imagineren, Imflammatie, Impacient, inpacient, Impacientich, Impediment, Impenitent, Impereren, Imperfect, inperfect, Imperie, Imperitie, Impeteren, Importuun, Impossibile, Impotencie, Impotent, Impotentelijck, Imprudent, Inabel, Inbyt, Inbijter, Inbrusticheijt, Incident, Inciteren, Inciviel, Inclineren, Incomparable, incomparabel, Inconstant, Incontinentelijck, Incorporeren, Incorrect, Incostelijc, Inculpable, Inculperen, Incurable, Indacht, Indachtelijck, Indachtich, Indachticheyt, Indachtinghe, Indelinghe, Indigencie, Indignatie, jndyngnacie, Induceren, Inducie, Indulgencie, Indurable, Ineffabel(e), Ineffabelijck, Inestimabelijck, Inexorabele, Inexperde, Inexperdich, Inexpert, inexperde, Infaemelijck, Infallible, Infame, Infamelijck, infaemelijck, Infamich, Infect, Infectie, Inficie(e)ren, Inflamatie, Inflammeren, Inflammich, Influccye, Influentie, Influeren, Influxie, influxci, influccye, Informatie, Informeringhe, Infortuneus, Infracteren, Infractie, Inge, Ingenieuselijck, Jngienich, Jngienicheyt, Ingient, Ingloedicheit, Ingnorant, Inidoon, Initie, Iniuerlijc, Innen, hinnen, Innerijsen, Inneslaen, Inninghe, Innocent, Innocentie, Inobediencie, Inobedient, Inp-, Inpacient, Inperfect, Inperfecxtie, Jnpossible, Inprentelick, Inquisiteren, Inrijsen, innerijsen, Insanable, Inscrijft, Insereren, Inserteynicheyt, Inspiereere, Inspiren, Jnspireringhe, Instable, Instantable, Instantie, Instrueringhe, Jnstrumentelic, Intelligentie, Inten, Intente, Intentelick, Intentie, Internitie, Jnterpretere, Interpreteren, Interrogatie, Intonnen, Intreckel, Intreckich, Intreckinge, Jntreij, Intricaet, Introyt, Intueren, Intzele, Inungeren, Invariabile, Invatinghe, Invancie, Jnvensch, Inventeren, Inventeur, inventuer, Inventie, Inventivich, Inventuer, Invidie, Invidieus, Invye, Invisibel(e), invisible, Invlammen, Invlammich, Jnvleeschijnghe, Inwesen, Inwuenigh, Ipocratie, Irrecuperabel, Jst, Jstorieus, ystorieus, Ivroengie,

J Iachtbracxken, Iacke, Iactantie, Ianckelic, Jancker, Janckinghe, Jandaerme, Jangelijnge, Janghelen, Jeghenbleeten, Jeghencroonen, Jeghenspoedich, Jeghenspooren, Jeghensteunich, Ieghenstunen, Jentelijck, gentelick, Jentyle, Jest(e), Jeuchdelijck, juechdelijck, Jeuchden, Jeucksteert, Jigo, Jockheyt, Jocondatie, Ioeiuesheit, Joyeus, joyues, ioyeux, ioioes, Joyeuselijck, Joyeusheit, ioeiuesheit, Joyues, Jolen, Ioleren, Jolijsheyt, Jolijtelijck, iolijttelijck, iolijtlijck, iolitelic, Iolijtheit, Iolijtlijck, Iolijtlijckheyt, Iolijttelijck, Iolitelic, Jonnesse, Ionstenaer, Ioris, jooris, Iubijt, Jubileren, Jubileringhe, Judiceren, Iudicie, Juechdelijck, Jugeerder, Iuyt, juu(d)t, Jundere, Jupe, Juper, Juradieus, Iurement, jurament, Juu(d)t, Juweelich,

K Kabassack, Kaeken, Kaelge, kailge, Kaert(e), Kaetsen, Kaffen, caffen, Kagie, Kailge, Kakebo, Kakel, Kaken, caken, Kampen, Kannesliperken, Kannoyen, canoyen, Kant, Karitatyf, Kasselen, casselen, Katuyn, Kedeijl, Keeken, Keer, Keest, Keestelic, Keestere, Keyachtich, Keybolligh, Keijldeijl, Keysake, Keken, keeken, Kempkeilcordelet, Kennisse, Kert(e), Keruytsel, Kerven, Ketelachtich, Ketelen, Ketendicht, Ketsmerie, Ketyven, Keucken(e), kuecken(e), koeckene, cueken(e), coeken, cokene, Keuringhe, Keverbeckich, Kibben, Kidde, Kieselijck, Kijbigh, Kijckel, Kijcken, kiken, Kijffdeijl, Kijvaert, Kyven, kiven, Kiken, Kynckelen, Kynderkerstene, Kinneghat, Klachtich, clachtich, Klepeltreckere, Klerckelijck, Klickoyken, clickoyken, Klickstijve, Klincke, clincke, Klippaert, Klippertant, clippertant, Klipspaert, Klopsolveren, Kluchtinghe, Knagen, Knapen, cnapen, Knapper, Knechticheyt, Knickoesen, Knyebooter, Knietasten, Knietaster, Knijfelen, Knijffelbaerd, Knip, Knipstertinghe, Knispaert, knisperd, Knobbelknuvere, Knoddaert, Knollaert, Knuys(e), Knuyselen, Knusse, Kobber, cobber, Kockijnen, Koeckene, Koeldauwich, Koenlijc, Koerwillicheit, Koetsen, Koye, coeye, Koortselijck, Kote, Krayier, Krayieren, Kreken, Kreupelen, cruepelen, crepelen, Krijgieren, Krijselic, Krusseligh, Kuecken (e), Kueckenqueste, Kuelijck, Kuymen, Kuipken, Kuysen, cuysen, cusen, Kuythane, Kusten (?), Kuten,

L Labayen, Labareelkin, Labbermuylen, Labeurich, labuerich, Labeuringhe, labueringhe, Laboreerder, Laboreus, Laboriues, Laboureren, Labuerder, Labuerich, Labueringhe, Lacerte, Lachaert, Lachterdeel, Lachteren, Lack, Lackelic, Lackesnacken, Laefcutte, Laenekaert, Laet, Laff, Laysele, Laken, Lamaey, lamaij, Lambroceren, Lamen, Lamenteirlic, Lamheyle, Lammaeyen, Lammaeyken, Lammatie, Lammentijcx, Lammeren, Lammertandeke(n), Lamprase, Lamptezugher, Lanckslippe, *Landsaet, Landtjuweel, Langereuselijck, Langhage, Lant, Lantmeuken, Lantpol, Lantvrijer, Lapaert, Lappaert, Lappe, Lapperdey, Larijcat, Lascijf, Last, Lastage, Latiteeren, Laudable, Laudaetachtich, Laudaten, Laudatie, Lauderelic, Laukin, Lavetter, Lavijt, Leaele, Lec, Leckerich, Leechaert, Leedsterygghe, Leenjager, Leepachtich, Leepaert, lepaert, Leepelijc, Leerweerdich, Leetheyt, Leetscyn, Leeuwich, leuwich, Leffe, Legaert, leechaert, Legende, Leyaert, Leyen, Lemmer, Lensch, Lepelleckere, Lerge, Lespere, Lessement, Letselijck, Letsen, Letsich, Lettynghe, Leugevinder, Leure, luere, loere, Leuren, lueren, Leuringhe, Leuwich, Leuwicheyt, Levecuylen, Leverslocker, Liberalich, Liberalijck, lijberaelijck, Libidineus, Libidinuesheid, Licentie, Lichaemich, Lichtachtich, Lichtghelayen, Lichtvat, Lichtvroylick, Liefmoedelic, Liefmoedich, Liefmondych, Lieftdrager, Lieghelijck, Lijberaelijck, Lijcken, Lydelick, Lijfgaten, Lijnaedge, Lijnen, Lijt, Lijtentijt, lijtentijken, Lijven, Limborch, Lime, Limijne, Limitatie, Limpen, Linaige, lijnaedge, linagie, Liniament, Lippeken, lipken, Lobben, lubben, Locspreuken, Lodderwincken, Loeghepeese, Loeien, Loeissel, Loelen, Loelynghe, Loen, Loer (I), Loer (II), Loerd, loer, Loerdelic, Loere, Loerman, Loesycke, Loff, Lofwindich, Loghepeese, loeghepeese, loghenpese, Loyaligh, Loyaligheyt, Loyen, Loyken, Lol, Lonck, Loncken, Longhergat, Looden, Loopen, Loor, Looreit, Looricheit, Loot, Looterbollen, Looveren, Lorsing, Lortsernye, Lortssinghe, lorsing, Lu, Lubben, Ludachtich, Ludtsen, Luegencappe, Lueghenetap, Lueghentapper, Luerbeyre, Luere, Lueren, Luerken, Lueteren, Luferen, Luffe, Luycwante, Luymken, luumkin, Luijsack, Lumijt, Lupe(n), Lusen, luysen, Lustichaert, Luter, Lutsen, Luumkin, Luutriestich, Luwen,

M Machabeus, Maculandt, Maculist, Madoenken, Maecksel, Maeghertueghe, Maenierich, Maensieckt, Maer, Maerdtvrauw, Maere, Maetsement, Magnificentelijck, Magnificentie, Maiuer, Maken, Malaen, Malandere, Maleureus, Maligneren, Mallaert, Manckaert, Manckelyc, Manckyser, Mandaetbancket, Mandaetfeeste, Mande, Manden, Manghelen, Manghier, Maniance, Manierich, maenierich, Maniericheyt, Mannich, Marchandyse, Marcialist, Mare, maere, Marock, Marot, marote, marrot, Marscap, Martelarighe, Marteliael, Martialist, marcialist, Martirisacie, martierysacie, Maschyn, Masse, Mastbalcke, Mastelick, Materie, Materken, Mathematicien, Matroele, Matsleepster, Matte, Mauijterij, Medecijnlijck, Medecijnsele, Medepylaer, Medesamich, Medicinabelijc, Meel, Meerlaen, Mehoyr, Meijeren, Melancolieus, melancoleus, Melancolieusheyt, melancoleusheyt, Melancolinghe, Melcslabberken, Melodieuselijck, Melodieusheyt, Melodije, Melodijheyt, Melodioes, Memoracie, Memoralick, Memoreus, Memorijepaep, Mencie, menchie, mencye, mencij, Menichchierich, Menighertierlijck, Menschenpropoost, Mensije, Mentelic, Mentie, mencie, menchie, mencij, mensije, Mentioneren, Merc, Merckich, Mercurialist, Mert, Mes-, Mesbaent, Mesbrayen, Mesbrouwen, Meschiefven, Meschievelick, Mesgoomen, Mesgreye, Mesgreyen, *Mesgrief, Mesgriefven, Meshayngne, Meshouwet, meshuw(e)d, meshuud, Meskieflijck, meskieffelijck, meschievelick, Meslimpen, Mesmeten, Mesorboeren, Mespaeyen, mespayen, Mespast, Mesprijsheyt, Mesquiten, Mesrieven, Mesroucken, Messant, Messynich, Messchielic, Messichten, Messuer, Mesten, Mestermen, Mestrapen, Mesuijsselijck, Mesuzeiren, Mesverghe, Mesvouden, Mesvuecht, Mesweghen, Meswroetelen, Meswueghen, Meteghe, Metere, metre, Meuijten, Meuijterij, meuterij, mauijterij, Meuten, Meuterij, Micken, Middelen, Middelthuun, Mierrentant, Mijdich, Myfeldose, Myffelaere, Myffelen, Mijffelinghe, Mijne (I), mine, Mijne (II), Myne, Mijneerlick, Mijneren, Mynelic, Mynheyt, Mincke, Mincken, Mine, Mineerlyc, mijneerlick, Mineren, mijneren, Mineringhe, Minerve, Minervist, Mingiootelijck, Minjoot, Miniootlyc, miniotelijck, mingiootelijck, Minnegelt, Minneknoopken, Minnevaer, Minnich, Minsamelijc, Minsel, Mintacij, Minueren, Miruwet, myrewet, Mis-, Misbaerheyt, Misbaerlick, Misbrouwen, Misbruyckich, Miserabelijck, Miseren, Misericordioes, Misfamene, Misgreyen, mesgreyen, Misgrief, mesgrief, Misgrieflijck, Misgrieven, mesgriefuen, Mishabben, Mishandelen, Mishandelijck, Mishanden, Mishaven, Mishout, misshout, mishouwet, meshuw(e)t, meshuud, meshouwet, Misnamen, Mispast, mespast, Mispelschiere, -schierich, Misraect, Misrijden, Misschien, Misschieven, Misshout, Mysterelick, misteerlijck, Misteriael, Mysterie, Misterken, Mistich, Mistyk, Misuselyck, mesuijsselijck, Miswenden, Miswercken, Mockachtich, Mockay, mockaey, mokkaai, mokaaiken, Mockebroot, Mockoenen, Moddaert, Moddermuylen, Modereren, Moedermaechdelicheyt, Moedermaegdelick, Moeyech, Moeyelijck, Moen, moenen, Moetsel, Moetwillich, Moyen, Moylic, Mokkaai, mokaaiken, Mol, Mole, Molement, Mollengijs, molengijs, Momist, Mommecansen, Monckaert, Moncke, Moncken, Mondeloos, Monioie, Monioyen, Monitie, Monoye, Monosyllabe, Monstrance, Monstrantie, Monstre, Monstreren, Monteye, Moolen, Moordadere, Moordersloos, Moortdadere, moordadere, Morael, Moralijck, Moralisatie, Morellen, Morissche, Mornyffelen, Morosophouron, Mortificeeringhe, Mortorie, Mote, Motijf, Motterolle, Mouten, Mouter, Mouthaen, Mouthoren, Mouveren, Mouwe, Mouwenbarure, Moveeren, Moveersele, Moveren, mouveren, Moveringhe, Mueghen, Muesenmeel, Muycxken, Muyken, Muyl, Muylaert, muylert, Muijle, mule, Muylenbier, mulenbier, Muylert, Muylgat, Muylseel, Muijsecodt, musecot, Muijsemeel, muijssemeel, muijsmeel, musenmeel, muesenmeel. Muysen, Muijten (I), meuten, Muyten Muijtgen, Muijtich, Mule, Mulenbier, Mulinghe, Multiplieren, Mundifieren, Murmeracie, Museel, Muselaer, Musenmeel, Muszelen, Mutabel (e), Mutabiliteit, Mutatie, Mute, Mutsaert, Mutse, Mutsenbreyerken, Mutsene, Mutsghespere, Mutskin.

N Nabben, Nabesaet, naebesaet, Nabicht, Nachscraye, Nachtrente, Nacie, Naebesaet, Naerdere, Naerdicht, Naerprys, Nae (r) prologhe, Naertroten, Naestich, Naet, Naevolghentheit, Nagetrooten, Naghebuerlyc, Name, Namelijc, Naprologhe, nae(r)prologhe, Naren, Narrerijnghe, Naspreien, Nasschawater, Nasschelic, Nastriken, Nat, Natie, nacie, Natrossen, Natuerich, Natuerlick, Naturich, natuerich, Nauwernaer, Nauwers, Necker, Nederlander, Neef, neef(f)ken, neefgen, Neerssen, Neggligencie, Neglect, Negligentie, neggligencie, Neigen, Nelders, Nepe, Nequitie, Nerwaerts, Netelic, Nettelijc, Neus, nues(e), Neuselpotten, Neve, neef, neefken, Nichte, nichtken, Nicker, necker, Nieheleren, Niet, Nietduegh(e), Nieuwvondich, Nieveriet, Nijewevontmaecker, Nijghen, Nijpen, nyppen, Nijpere, nijperke(n), Nyppen, Nyppich, Nijpsel, Nisscherken, Nistich, Nitseleren, Niuschirling, Nobis, Nobishuis, Noblesse, Noyalic, Nomineren, Nommer(e), Non fors, non forse, fortse, foortse, forche, Noone, Nooproede, Nootdienst, Nootwaere, Nope, Nopen, Noppe, Noppen, Notabel, Notab(e)lijck, Noteirlic, Noteren, Notoor, Notorelic, Noveteyt, Nuchterstond(t), Nuersensteert, Nues(e), Nueselen, Nuijle, Nullus, Nutsel, Nuweravonts, Nuwerdaechs,

O Ob-, Obedientelijck, Obedientich, Obedierich, Obegieren, Obitie, Oblatie, Obligacie, Obligeren, Oblivie, Obmutesceren, Obscuer, obschuer, Observeren, Obstakelick, Obsteren, Obstinaetheyt, Obstinaetich, vpstinatich, Obstinatelijck, Obtempereren, Obtineren, Occulteren, Occupatie, ocupacie, Occuperen, ocuperen, Ocupacie, Ocuperen, Odieus, Odieuselijck, Oestinghe, Of-, Offenderen, Offereren, Officier, Offreren, offereren, Ofsnyden, Ofsnoucken, Ofstroopsele, Omage, omayghe, Ombeslompen, Ombre, Omhaken, Omhelden, Ommatelick, Ommecleet, Ommestaken, Ommestuenynghe, Ommewelven (I), omwelven, Ommewelven Ompeysen, Ompluchten. Omrinssele, Omrompelt, Omstaken, ommestaken, Omstijghen, Omwelven (I), ommewelven, Omwelven (II), On-, Onachtich, Onafrijtelyck, Onbeclast, Onbeclyf, Onbecoorlijck, Onbedachtich, Onbedo(o)pen, Onbedrogen, Onbedrouft, Onbedwonghen, Onbegresen, Onbehoedich, Onbehoorte, Onbehulpsamich, Onbekendelijc, Onbekennelijck, Onbekent, Onbekentheit, Onbekeven, Onbeknesen, Onbeknuft, Onbeleeftheyt, Onbeleet, Onbenouwelijck, Onbequaemich, Onbequoolen, Onberadelijck, Onberadich, Onberaeyt, Onbeschadich, Onbeschamelijcke, Onbescheetheijt, Onbeschouwelijck, Onbeslegen, Onbesnedelick, Onbestierich, Onbeswaerdere, Onbeswijckelijck, Onbetamen, Onbetoghelijck, Onbevlekt, Onbevroetsaemheyt, Onbeweckt, Onbeweerlic, Onblidinghe, Onblivent, Onboen, Onbranlijc, Onc-, Oncerteynicheyt, Onclaerlijck, Oncoen, Oncondich, Onconstich, Oncont, Oncorrect, Oncranck. Ondancbaericheyt, Ondecsele, Ondergaen, Onderkijfven, Ondermoeien, Onderpleghen, Onderscheedijnghe, Onderschouwen, Onderschutsel, Onderstellen, Onderstrijden, Ondertrecken Onderwindelick, Onderwindere, Onderwints(s)ele, onderwinsel(e), Onderzonderd, -zondert, Ondief, Ondienstlijck, Ondiericheyt, Ondiscreet, ondisscreit, Ondommelic, Ondossen, Onduysteren, Onduijts(ch), Ondwinghelijc, Oneerdichlic, Oneffen, Onfaelgierlick, Onge-. Ongebleynt, Ongebotert, Ongebuerlijck, Ongecesseert, onghecesseert, ongesesseert, Ongecorrumpeert, ongecorumpheert, onghecorumpeirt, onghecoromphert, Ongedangiert, Ongedwaelt, Ongefaelgeert, Ongefenijnicht, Ongegect, Ongehoont, onghehoont, Ongehuldich, Ongehuldichlijck, Ongelaect, onghelaect, Ongemolesteert, Ongepraemt, onghepraemt, Ongeschaedt, Ongeschelt, onghescheldt, Ongescoffiert, Ongesesseert, Ongesimuleert, onghesimuleert, Ongesomt, onghesomt, Ongespletelick, Ongespleten, onghespleten, Ongestapelt, onghestapelt, Ongestichtheyt, onghestichtheyt, Ongesust, Ongheayziert, Onghebacken, Onghebluent, Onghebueselt, Onghecavert, Onghecesseert, Onghecompareert, Onghecorumpeirt, onghecoromphert, Onghedraelt, Onghedrult, Ongheflout, Onghefroudeert, Onghehantghift, Ongheheilt, Onghehoont, Onghehooricheyt, Onghejoolt, Onghejugeert, Onghelaect, Onghemaken, Onghemanierich, Onghemineert, Onghemuustert, onghemuystert, Onghenarreert, Onghenommert, Onghenuchtich, Onghepayziert, Onghepraemt, Ongherepareerd, Ongherieflijk, Ongheschandaliseert, onghescandleseert, Onghescheldt, Onghesimuleert, Onghesint, Ongheslaeckt, Onghesomt, Onghesondich, Onghespleten, Onghestadelick, Onghestaect, Onghestapelt, Onghesticht, Onghestichte, Onghestichtheyt, Onghestichtich, Onghestuent, Onghesucht, Ongheswicht, Onghetydicheyt, Ongheweendt, Onheffelijck, Onk-, Onklachtelijck, Onkondelijck, Onlanghe, Onlangheyt, Onledelick, Onledicheyt, Onletselic, Onloyaligh, Onlustelijck, Onmanierich, Onmaniericheyt, Onmesdadigh, Onmoeticheyt, Onnechtelic, Onnoreren, Onpacientich, Onpacienticheyt, Onpaeyt, Onpayselic, Onpaysible, Onpast, Onpatientich, onpacientich, Onperfect, Onplaisant, Onprofitich, Onpuerlijck, Onrachtich, Onraste, Onrastelijck, Onrastigheyt, Onrottelijck, Onsachtich, onzachtich, onzaghtigh, Onschoffierich, Onsmaecxele, Onsorgfuldich, Onspoedich, Onspoedicheyt, Onspoeyelijck, Onspoet, Onstaken, Onstatelijck, Onsterken, Onstichtinge, Ont-, Ontamen, Ontbarmen, Ontbecken, Ontbeer, Ontbeghelt, Ontbindtsele, Ontbraken, Ontbreggen, Ontcaecken, Ontcliven, Ontcnoopen, ontcnooppen, Ontcnoopere, Ontcnopen, ontcnoop(p)en, Ontdaen, Ontdansen, Ontdec (k), Ontdieren, Ontdoyen, Ontdraegere, Ontdrayen, Ontduycken, ontduucken, Ontellen, Onterven, Ontfleeren, Ontflyncken, Ontfocken, Ontfrayen, Ontganghenesse, Ontgespen, Ontghillen, Ontginnelick, Ontgletsen, Ontglijden, Ontgriffen, Ontheghent, Onthelsen, Onthiet, Ontjagen, Ontkeesten, *Ontkeij (t) en, Ontkerven, Ontkijven, Ontladenisse, Ontladicheijt, Ontladighe, Ontladigheyt, Ontlaken, Ontleenen, Ontlijvich, Ontlocken, Ontlooven, Ontlueren, Ontlusten, Ontnijpen, Ontnooden, Ontpaelt, Ontpalen, Ontpassen, Ontpast, onpast, Ontplaghen, Ontpluycksel, Ontranten, Ontrassen, Ontreet, Ontregen, Ontregenen, Ontreyden, ontreden, Ontrepelen, Ontrijden, Ontroostich, Ontruerelick, Ontruerich, Ontruerlijc, Ontruijmen, ontrumen, Ontsachten, Ontscalen, Ontscapperen, Ontscellen, Ontschaecsele, Ontschellen, ontscellen, Ontschoeyen, Ontschoven, Ontschrijen, Ontschutsen, Ontscichten, Ontscoeyen, ontschoeyen, Ontscoijen, Ontscuven, Ontsettere, Ontsinninghe, Ontslaen, Ontslippen, Ontslutzen, Ontsmeken, Ontspelen, Ontspellen, Ontsplijten, Ontspoedich, Ontspoeyt, Ontspooren, Ontspreyden, ontspreyen, Ontstaken, onstaken, Ontstellen, Ontsterken, onsterken, Ontstichtheit, Ontsticken, Ontstouwen, Ontstricken, Ontstrossen, Ontstucken, Ontsueren Ontsueren Ontswichten, Ontteesen, Onttellen, ontellen, Ontveyligen, Ontvieren, Ontvlechten, Ontvoudenesse, Ontvreimden (?), ontvremen, Ontvremen, Ontvromen, Ontwaken, Ontweghelt, Ontwelghen, Ontwellen, Ontwelven, Ontwenen, Ontwerven, Ontweven, Ontwijckelijck, Ontwijckenisse, Ontwilderen, Ontwimpelen, Ontwinden, ontwinnen, Ontwinnen, Ontwratselen, Onvaijlliandich, Onvaliandelijck, Onvaljant, onvailjant, Onverbeent, Onverbloot, Onverdachtelijck, Onverdooft, Onverfoeyt, Onvergrondelic, Onverhaent, Onverkerelt, Onverknesen, Onverlanghelic, Onvermachticheyt, Onverminct, Onvermondelic, Onvernepen, Onvernijpelijc, Onvernijpen, Onvernoeyent, Onvernoeyt, Onvernoyent, onvernoeyent, Onvernust, Onverrast, Onversaecht, Onversaghen, Onverschadelick, Onverschaelt, Onversijckelijck, Onversinlick, Onversint, Onversleten, Onverspleten, Onversteken, Onversuerlic, Onvertoeft, Onvertraecht, Onverveilt, Onvervrosen, Onverwachtich, Onverwaentheyt, Onverwaten, Onverzaghelick, Onverzeert, Onverzints, Onvoordachtelijck, Onvraemte, Onvramelick, Onvranck, Onvredinghe, Onvroedich, Onvroedicheyt, Onvrommenesse, Onvruchtbaricheit, Onwee, Onwijckelijck, ontwijckelijck, Onzachtich, onzaghtigh, Onzorchvuldicheyt, Oodmoetheit, Ooge, Oogenwip, Oom, ooms, oomken(s), Oor-, Oorboringhe, Oorclincke, Oorcondighe, Oorcondighen, Oordten, Oorije, Oorspronck, Op-, Openbarenesse, Openbaerheyt, Openbaerich, Opengieren, Operatie, operacie, Opereren, Operken, Opghesnuijt, Opghevringhen, Opgroeysele, Opgussen, Ophangen, Ophelp, Ophubbelen, Opijnatelijck, Opynich, Opijnijs, Opinaetich, Opineren, Opiniaet, Opinieus, opinioes (ook opinies, opijnijs?), Opynioen, Opinioes, Opleggen, Oponeren, Opponeren, oponeren, Oppresseren, Opprimeren, Oprijsen, Opruy(d) en, Opsetsele, Opslutijnghe, Opsooghen, Opspeten, Opspoelen, Opstaeckeltouvere, Opstakele, Opsteken, Opstel, Opstuyken, Optrectacie, Opwelven, upwelven, Orcondelijck, Ordineersele, Ordonneersele, Orduun, orduyn, Oreest(e), Oreestich, Orghylieusich, Orgueileusheid, orguilluesheid, Ornaet (I), ornate, Ornaet (II), ornate (?), Ornatelic, Ornatie, Orreestelick, Orthographieren, Orthographiste, Ortographie, Orwinder, Ostentatuer, Oudgestich, Oupitte, Outragieren, Ouwe, Ovenschoot, Overbijsen, Overblat, Overbluysteren, Overcrijgel, Overdachten, Overgledich, Overgroeientheit, Overhoot Overhoot Overlastichede, Overlijt, Overmerck, Overnijpen, Overpessen, Overreggen, Overruijkelosen, Overschoot, Oversleghen, Oversloven, Oversommen, Overtassen, Overtyt, Overvliegher(e), Overvloedere, Overvloeientheit, Overvloetheyt, Overvloysele, Overvry, Overwaken, Overwelven,

P Pacht, Pachtelijck, Pachten, Pachter(e), Pachtich, Pacient, Pacienticheyt, Pacijfelic, Packelic, Packijnghe, Paddaert, Padde, Paeysieren, Paellairt, Paepenwicht, Paepken, Paeren, Paers, *Pairheyt, Payseren, paysieren, payzieren, paeysieren, Paysich, Paysieren, Paysmakeghe, Payzieren, Palaysich, Palane?, palaen?, Paleervoet, Palen, Palet, Palleersel, Palleyen, Pallijeren, Pallullen, Palm, Palulle(n), Pampierguijt, Pandeloos, Pantvrijer, Papeye, Papierech, Papyraige, Papisch, Papist(e), Pappel, Paradijselic, Paraferneel, parafraneel, Pardoenbrief, perdoenbrief, Parautsen, Paren, paeren, Pareseeren, Parijsen, Parlament, Parlamenteren, Particuleren, Partyelick, partiëlic, Partijelicheijt, Partyer, pertijer, Partroeldie, Paspoender, Passaert, Passage, passagie, passayghe, Passen, Passer, Passeren, Passynghe, Pastooren, Paterken, Patient, pacient, Patouffelaer, Patroel, Pattois, pattoois, Pauseren, Peckaert, Peckersnacie, Peckerstreke, Pedagogisticheit, Pegulen, Peijtten, Pelgrimagielooper, pilgrimaigelooper, Pellen, Pens, Pens(e), Pepelsot, Peper, Peperlooc, Peperloocketer, Perceelen, Perceelijck, Perderier(e), perderire, per diriere, Perdoenbrief, Perfect, Perfectheyt, Pergriecqueren, Periculuesheyt, Perijckelic, prijckelick, Permasoen, Pernakelen, Perscruteren, Persecutuer, Persenteren, Persequeerder, Persequeerlyck, Persequerijnghe, Perseverancye, Perseveren, Persevereren, Persisteren, Personen, Personheit, Personier, Persoonheyt, personheit, Perssere, Persuaderen, Pertich, Perticheyt, Pertijer, Pertijheyt, Perturberen, Perverteren, Pessen, Pestelencijhoff, Pestilencialijck, Pestilentich, Petijt, Petitie, peticie, Pharaonich, Pharphante, Pickaert, Pickelsteen, Pieche, Piet, Pijck(e), Pijncele, Pijnderken, Pijne, Pijpsel, Pijs(e), Pilgieringhe, Pilgrimaigelooper, Pilickaert, Pilleerder, Pinghelen, Pinnen, Pinsijnghe, Pintuere, Pistersse, Pitte, Pitten, Pittereren, Placeren, Plackaert, Placsalver, Pladeren, Plaen, Plaesterpot, Playsance, playsanche, Playsant, Playsantelic, Playsantie, Plangen, Planich, Plaren, Plaringe, Plat, Platbroeck, Platgat, Plattebollen, Platvis, Pleccaert, pleckaert, plackaert, Pleckelijck, Pleckenaer, Pleggen, Pleghelen, Pleyen, Pleynich, Pletsen(e), Plichten, pluchten, Plichtinge, Ploye, ploykin, Plompbeestich, Plompsinnich, Plotteken, Plucht, Pluchten, Pluentkin, Pluer, Plueren (I), Plueren (II), Pluijmmedrager, Pluymridder (e), Pluijsteringhe, Plumenberch, Pluren? Plueren, Plusynghe, Plussen, Plutonich, Poel, Poelen (I), Poelen (II), Poeselen, Poetelijck, Poëtijckelijck, Poëtijtsch, Poetist, Poghen, pooghen, Poykin, Pointrature, Pointraturen, Polen, Polosye? Poloysne? Polverduijc, Pomposich, pompuesich, Pondeloos, Ponderen, Pondtgravere, Ponsen, Pooghen, Poolen, Pooren, Poortgat, Poortmispel, Pordeix, Poretten, Pors, Portant(e), Possessie, Possible, Post, Postponeren, Potatie, Potbroon, Potent, Potente, Potentie, Potestaten, Potie, Potspinneghe, Pottagebroer, Pourmeneringhe, Poverioiaert, Poverjoije, Prachel, Prachhen, Prachtelijck, Pracktiseringe, Practijckelijcheyt, Practijckelijck, Practijckenisse, Practijcker, Practijcksch, Practiseerder, Practiseren, practizeren, Pradde, Pradder(e), Praecept, Praeëminentie, Praeiudiceren, Praes, Praesen, Prasen, praesen, Prasinghe, Pratstoel, Precagie, Precederen, Precieuselijck, precioeselijck, Precieusheyt, Precioeselijck, Predestinatie, Preëminentie, praeëminentie, Preficx, Prefigureren, Prefract, Preijsen, Prelaetheyt, Prelatich, Premisse, Premitie, Premmen, Prentelijck, Prepus, Present, Presentatie, Presentelic, Presentich, *Presevereren, Presomptie, Prest(e), Presumaet, Presumcie, Presumeren, Presumptie, presumcie, presomptie, Presumptueus, Prickmorseel, Pryeelich, Prijckelick, Prijcken, Pryckere, Prijckmorseel, Prije, Pryken, Prijsheyt, Prijsverbeiere, Prijswerdicheyt, Prince, prinche, Princepalich, Princesselic, Princesselijckheyt, Prinche, Princhierich, Principael, Principaet, Principalich, princepalich, Printsel, Probabele, Probacye, Procederen, Procellues, Procreatie, Procuratersse, Procurersse, Procuruerscap, Prodogie, Profes, Profetelic, Profict, profijt, Proffytrommer, Prolatie, Prolixicheit, Prollaert, Prologhe, Proloot, Promant, Promo(e)te, Promootschap, Promotelick, Promotuerscap, Proncken, Prondel, Prondelbouck, Pronosticatuer, Pronuncicatie, Proopoost, Properaert, Properheit, Propijs, Propysenesse, Propoest, Proponeren, Propoost, propoest, proopoost, Propoostelic (k), Prose, Prosecutie, Proseren, Prosperatie, Prosperen, Prossen (I), Prossen (II), Protectie, protecxcie, Protencie, Provande, Proventie, Province, provinche, Prudent, Prudentie, Pruetelpotten, Pruttelinghe, Publieren, publyieren, Puerelick, Puerich, Puerlijck, puerelick, Pueteren, Puylen, Puysoenich, Puytertierich, Pulcher, Pulckeren, Pulker, pulcher, Punctie, Punitie, Punt, Pupsteker, Pureren, Purgeringhe, purgierijnghe, Purrenen, purremen (?), Pusonich, puysoenich, Pussem, Puteyn, Putertierich, puytertierich, Putertiericheyt, Putertierlijck, Puwe,

Q Quabeleet, quaebelij, quaeybeley, quaetbeleyken, Quackelbeenken, Quackelen, Quackelken, Quacken, quackken, Quacke(r)nelleken, qwackernellekin, Quackken, Quadebeleyder, Quaebelij, quaeybeley, Quaern(e), Quaerte, Quaetbeleyken, Quaetbestier Quaetpurck, Quaetslagher, Qualifieren, Qualiteyten, Quant (I), quantken, quentken, Quant (II), Quareid, Queeckbert, Queeste, Queesten (I), Queesten (II), questen, Queester, Queken (I), Queken (II), Quellaert, Quellatie, Quelsel, Quemconiam, Quene, Quenselen, Quenteren, Quentken, Quepaers, Querde? Quereel, Quert? Querd(d)e? Queste (I), queeste, qweste, Queste (II), Questen, Questinghe, Queteren, Quets, Quetsele, Quetsich, Quic (k) (I), quixken, Quick (II), Quicte, Quinckele, Quint, Quintefeulge, Quinten, Quisbelbouten, Quistwater, Quitancelijc, Quittelen, Quoadiuture, Quoy, Quoniam, coniam. Quts, Qwackernellekin, Qwaerte, Qwaligh, Qweste,

R Rabauwen, Rabbelster, Rabby, Rabbot, Raboij, Rabot, Racat, Rachten, Rack, Rackken, Radactie, *Raeilge, Raeliaert, Raemte, Raepsolasekin, Raescoppigh, Raesdroeper, Raffen, Rage, raghe, ragie, Raghen, Ragie, Rayseren, Rale, Rallaert, Rame, Rammoerte, Ramoeldie, Ramoeren, Ramot, ramodt, Rampachtich, Rampen, Rampsch, Rancke, Ranckeur, rancuere, Ranckuerich, Rancuere, Rang, Ransoeneerder, Rantelinge, Rap, Rapachtich, Rapaert, Rapailgerie, Rapiamus, Rapoort, Rappen, Rapport, rappoort, rapoort, Rasaert, rasert, Raseren, Rasert, Raspelen, Raubandych, Raveelken, Ravenjonck, Reael, reale, Reaellicheyt, Realich, Realicheyt, reaellicheyt, Realick, Rebellatie, Rebelleerder, Rebellen, Rebellijck, Rebellinghe, Rebouteren, Rechtsinnich, Recoleren, Recolerijnghe, Recommanderen, Reconseillieren, Reconcilyeiren, Reconvensije, Recordatie, Recreaesheyt, Recreatie, recriacie, Recreatijf, Recreatijvelijc, recreativelijck, Recreatijvich, Recreativelijck, Recriacie, Redactie, radactie, Redemptie, Rediet(e), redyt, redijt, Redigeren, *Redimibele, Redite, rediet(e), redyt, redijt, Reenich, Reepen, Reeusch, Refereren, refereiren, Reffreyn, reffereyn, reffereijn, Reflectie, reflecktie, Refloreren, Reformatie, Reformeringhe, Refreyn, refreijn, reffreyn, refrain, refrayn, referein, refereyn, refereijn, reffereyn, reffereijn, revereijn, revierein; in verkleinvorm refereinkin, refereynken, refreynskin, Refricatie, Refuge, Refugeren, Refuysen, Refuserelic, Refutatie, Refuteringhe, Regaert, Regalich, rigalich, Regalicheyt, rigalicheyt, Regalijck, Regheldicht, Regheling, Reghetsel, Regierenisse, Regierigh, Regiersel(e), Regiment, Regimenteur, Regnacie, reyngnacie, Reiecteren, Reygnacie, Reyndelick, Reynelijckhede, Reyngnacie, Reynhuutzeylder, Reynicheyt, Reinigh, reenich, Reynte, Reysere, Reysich, Reke, Rekel, Rel Rel Relacie, Relaes, Relateren, Relatie, Relder, Religieuslick, Rellen Rellen Rellinghe, Remediatie, Remegieren, Remombrantie, romenbrantie, Remonstreren, Remplieren, Renommée, Renonceren, Renovatie, Renoveren, Rentecooper, Rentelijck, Renvoy, Reparacie, Repareren, Repareringhe, Repliceren, Replijcke, Reposeringe, Reprehentie, Reproberen, Reprochable, reprochabel, Reprocheren, Repugnantie, Repugneren, Reputeren, Requireren, Resen, Reservatie, Reserveren, Residentie, Resideren, Resistentie, Resisteren, Resolutie, Resolveren, Respect, Respeelich, Respondant, *Respont, Respuys, Rest, Reste, Resteeren, Resteren, Restitueren, Restoreringhe, Restrictie, Restringeren, Retarderen, Rethorica, Rethoricael, Rethoricienlick, rhetorisienlijck, Rethorijcken, retoryken, Rethorijckerscamer(e), Rethorijclijc, rethorikelick, rethorijckelijck, rhetorijckelick, Rethorijcsch, Rethorike, rhetorike, rethorijc(ke), retorijcke, Rethoriker, rethorijcker, Rethorisien, rhetorisien, rethorozijn, rethrozijn, Rethrozijn, Retor-, Retribueren, Retrograde, Revanchierich, Revelacye, Reveleren, Reveleringhe, Reverendech, Reverent, Reverteren, Revoceren, Revolutie, Revuwe, Rhetor-, Ricqueracque, Ridderesse, Riemken, Rigalich, Rigalicheyt, Rigghen, Righeurich, Rigoreusheyt, rigoureusheyt, Riguer, Riguerich, righeurich, Rijbaert, Ryden, Rijf en raf, Rijfstroomich, Rijken, Rijnschaert, Rijselijck, Rijsen, Rimpelaert, Rimpen, Rinderscoelies, Rynghelaere, Ryote, Robben, Robeert, Roboreren, Rochghe, Rocking, Roeck, Roeff, Roey, Roeperije, Roereloere, Roestinghe, Roeten, Rogeren, Roy (I) roey, Roy (II), Royaert, Roijeersele, Royen, Royeren, Royken, roykin, Roytapper, Romenbrantie, Rommen, Romp, Rompelborse, Ronckaert, Rondeel, Rondeken, Ront, Roock, Rooff, roeff, Rooghe, Roosefleure, Roosier, Roost, Rootbaert, Ros, Roseerlick, rosierlic, Roseren (I), rosieren, Roseren (II), Rosieren, Rosierich, Rosierlic, Rospruyme, Rothier, Rouwagie, Ruerlijck, Ruetel, Ruetelaer(e), rueteleer, Rufelen, Ruffien, Ruggebout, Ruyen, Ruyschaert, Ruysschen, ruuschen, Ruyst, Ruyten, Ruyteren, Rurael, Rus, Ruselaert, Rustigaert, rustichaert, Rutsepeeuwer, Ruuschen, Ruutachtich, Ruvel, Ruven,

S Saccade Saccageren, Sacerdoot, Sachtich, Sack, Sackebouter, Sacrificeren, Sadden, Saenteyle, Saepwynich, Saet, Sayken, Saysoen, sayzoen, seisoen, Salighen, Salvatuer, Salveconduyt, Salveren, Samblanche, Samblancie, Samblant, semblant, Samblantelyc, Samblantich, Samen-, Sammelen, Sanche, sanse, chanche, chanse, Sanck, Sanckelen, Sanse, Santafsetter, Sassem, Sassemaert, Sassemlijck, Sassen, Saten, Sater(e), Sateren, Satisfaccye, *Sauche, * sause , Saudainelick, saudeinnelick, Saudeinigh, Saulve, Saus(e), Sauveconduyt, saveconduyt, Sauvuerich, *Savac, Saveconduyt, Savernaetken, Savuerich, Sc-, Scachinghe, Scachten, Scaddaert, Scadden, Scaeckberd, Scaettere, Scafstellen, Scaren, Scarfairt, Scepscoone, Scerpich, Sch-, Schachten, scachten, Schaeckberd, scaeckberd, Schaecksele, Schaers, Schakel, Schamelijck, Schandicheyt, Schap, Schapperen, Scharen, Scharnen, Scharphoeste, Schaven, Scheyken, Schelappel, Schemelijnghe, Schenden, Scheperinne, Scherf, Scheringe, Scherpen, Scherpgetant, Schichtinghe, Schielloos, Schierich (I), Schierich (II), Schieten, scieten, Schyffelachtich, Schijffelen, Schijffelinghe, Schijfpater, Schijnent, Schijnlijck, Schijs, Schyten, Schyve, Schildelijck, Schillen, Schimpaert, Schimpbect, Schinckelmerct, Schintsele, Schocke, Schoe, Schoelie, Schoffierlijck, scoffierlijck, Schoffierlijckheyt, Schoffiernisse, Schoy(e), Schoyen (I), Schoyen (II)? Schooyen? Schoykin, Scholen, Schommelmaertken, Schommen, Schonen, Schoonspel, Schoonsprake, Schoonsprakich, Schoontooch (I), schoontueghe, Schoontooch (II), scoontooch, Schoor, Schos, Schosmuzeel, Schossen, Schoteltijt, Schoubrief, Schoven, Schrijncken, scrinken, Schryven, scrijven, Schrinden, scrinden, Schrobben, Schrobber, Schroef, Schroff, Schroemen, Schronde, scronde, Schronden, Schudden, Schuerbier, Schuylicheyt, Schuympepere, Schuyvage, scuvage, scuvagie, schuwanghen, Schussen, Scichten, Scielen, Scientelijck, Scietdach, Scietlap, Scynent, Scijten, Scillich, Scinckeren, Scoffierlijck, Scoye, Scommelick, Scoolcorff, Scoontooch, Scorpioonich, Scossen, Scotelen, Scottelsladde, Scoven, Scramey, Scranckaert, *Scrandelinghe, Scranskin, Scrapaert, Screem, Screep, Screeuwen, Screewynghe, Screppen, Screve (I), Screve (II), Scriftuerich, Scrijven, Scrinden, Scrinken, Scroeven, Scroomenisse, Scronde, Scrossen, Scueren, Scuetelen, Scuulget, Scuvage, scuvagie, Seborie, Seccye, Secktenstichter, Secreetheyt, Sectie, seccye, sexie, zexie, Sectigh, Secxsene, Seditie, Seduxie, Seeghbaer, Seepstregghe, Segghynghe, Seghelersse, Seghenen, Seij, Seyckbesiender, Seignorije, Seijlaert, Seysen, Seisoen, Selden, Sele, Selete, Semblant, Semelslycxs, Semineren, Sententie, Sentipluere, Separeren, Seperen, Seraphinnelyck, zeraphinlijck, Seraphinnenvlerck, Serpentelijck, Serpentich, Serteyn, Serteyn(d)elick, Serteynich, Sertifieren, Serviteur, Servitie, Servitude, Seure, suere, Seuren, Sexie, Siandaerme, Siatica, Siborie, Sidtstede, Siege, Sielbraken, Sielebrant, Sielquistich, Sierich, Significatie, Significatijf, Sije, Sijen, Sythoren, Sijxsel, Sileren, Silete, selete, Simme, Simpel, Simpelvoormich, Simplet, Simulaet, symulate, Simuleren, Sin, Sinceer, Sincke, cincke, Sincken, Sinderen, Sindon, Singulier, Sinisterlick, Sinistre, Sinneken, Sinnelijck, sinlijc, Sinnespel, Sinnewijs, Sinnich, *Sioipken, Sitstede, Sittegans, Slabbaert, Sladde, Slaen, Slakatie, Slaken, Slakere, Slapaert, Slapijnghe, Slateren, Slaussch, Slavant, Slavere, Sleepooghen, sleypooghen, Sleeps, Sleggen, Sleypen, Sleypooghen, Slepe, Slepen, Sleter(e), slettere, Slets, Slettere, Slijckbeck, Slijckelijck, Slytscoe, Slinder, Slinderen (I), Slinderen (II), Slingerminneken, Slinghen, Slijngherken, Slingherminnaer, Slingherminne, Slisseren, Slobbercock, Slobberick, Slock, sloeck, Slocklijster, Sloddercousen, Slodderkouse, Sloeck, Sloeyen, Sloevere, Slommer, Slonghe, Slongher, Sloorevel, Sloppen, Slossen, Sluderinghe, Sluerich, Sluersack, Sluyprat(te), Sluyten, Sluytreghel, Sluts, Slutsepese, Sluuprat, Smackebacken, smeckebecken, Smaecsele, smaecxsel(e), Smeckebecken, Smeeck, Smeecsel, *Smercken, Smerticheyt, Smetsele, Smeuren, Smijtachtich, Smoecken, Smoken, Smoren, smooren, Smuycken (I), Smuycken (II), smuken, Smuycksel, Smuysteren, Smuken, Smul (I), Smul (II), Smullaert, Snabaert, Snabbelinge, Snabben, Snacken, Snackeren, Snaeren, Snaerman, Snap (I), Snap (II), Snaperen, Snapgeest, Snappage, Snappinghe, Snaren, snaeren, Snaterblat, Sneercken, Sneesen, Snellaert, Snerck, Snercken, sneercken, Snodthuijs, Snol, Snorpen, *Snossen, Snotgat, Snottabel, Snottegote, Snottoor, Snouwen (I), Snouwen (II), Snuereel, Snuijsterheijt, Snuten, Snutten, Socie, sotie, *Socken, Sodaenlijc, Soetaert, Soetgheerdich, Soetgheurich, soetghuerich, Soetgrondich, Soetheyt, Soethuenich, Soetreuckich, Soetvloedicheyt, Soetvrindelijck, Sol, Solaceringhe, Solacie, Solaesheyt, Solatie, Solemniseren, Solempneil, Solempnelic, Solicitateur, Soliciteren, Solisiteeringhe, Solle, Solliciteren, soliciteren, Solveringhe, Sommen (I), zommen, Sommen (II), Sommeren, Sonade, Sonck(e), Sondach(s)hoeck, Sondewaerts, Sop(pe), sope, Sophistelick, Sophistich, Soren, Sorgheloos, Sorlen, Sorteersele, Sorteren, Sotheijtthoogere, Sotie, Sotsschoen, Sottement, Sottoor, Soudaet, Soudeynich, saudeinigh, Souffen, Spacelijck, Spacie, spacij(e), Spacien, Spacieringe, Spacieus, Spaech, Spaecken, Spaerpot, Spaken (I), spaecken, Spaken (II), spaecken, Spanen, Spankier, Spatie, spatij(e), spacie, spacij(e), Specialicheyt, Specie, spetie, Specieus, Specifieren, Specioesheyt, Speckspaen, Spectateur, Spectator, Speculatie, Speculerynghe, Speecken, Speelwijs, Spel, Spellijc, Spetaelguijt, Spetie, Speur, Speuren, Spiautrin, Spicie, Spysverdouwer, Spijt, Spytheyt, Spijtichaert, Spyttachtich, Spilde, Spille, Spinck, Spinnen, Spinninghe, Spits, Splaken, Splijtmiteneter, Spoedich, Spoedicheyt, Spoersaem, Spoetheyt, Spoetsel, Sporen, spooren, speuren, spueren, Sporten, Spotkindt, Spottinne, Spouwen, Spraecsele, Sprancke, Sprandelinghe, Spranten, Springbroot, Sproetaert, Spueren, Squinantich, Stabele, Stacie, stacye, Stacien, Staecxsele, Staen, Staer, Staerheit, stareit, Staerlijck, staerlijcken, steirlijck, Stage, stagie, Stake, Stakelick, Staken, Stallen (I), Stallen (II), Stam, Stampen, Stampije, Stanckelijck, Stanckere, Stantveken, Stapel, Statie, statije, stacie, stacye, Staven, Stedicheyt, Stegaert, Steirlijck, Steken, Stellelick, Stellen, Stemme, Sterckeles, Stercken, Sterckich, Sterren, Stevelen, Stichten, Stieren, Styfboorich, Stijfhals, Stilte, Stincken, stijncken, Stintelen, Stock, Stockreghel, Stoeken, Stoepjoffer, Stoetsel, Stoker, Stompaert, Stondeloos, Stooppot, Stooten, Stopen, Storye, Stormelijck, Stortgat, Straetdicht, Straetvernachtere, Straetweechs, Straffich, Stragots, Stralyck, Strammaert, Strecsele, Streepe, Streke, Stremele, Strepe, streepe, Strepen, Strijcken, Strijckvore, Strijp(e), Strijpen, Strijper, Strijpsel, Strijpt, ghestrypt, *Stryvage, Strincken, Strobance, strobanche, Stroken, Stromen, Stroncken, Stroock, Strooken, stroken Stroom, Strooven, Stroppelen, Strossen, Strotgadt, Stroven, strooven, Strufve, Struyck, Struycken, struyken, Studeringe, Studieusheit, Stuenachtich, Stuenekin, Stuenen, Stuenicheyt, Stuenynghe, Stuentkin, Stuerachtich, Stueraert, Stuerlijck, Stuerte, Stuycken, Stuyper, Stuitelen, Stuyter, Stultitie, Sturberen, Stuten, Stuuck, Subbelen, Subgectelic, Subgecxie, subgecxcie, Subieccie, Subiectelijck, subgectelic, Subjectie, subiectie, subieccie, subgecx(c)ie, Subiugeeren, Sublimatie, Submitteren, sumiteeren, Substanciael, Subterfugie, Subtijlen, Sucade, succade, sucadekin, Sucadich, Succade, Succadelic, Succoureringhe, Succumberen, Sueghelyck, Sueghen, Suel, Sueraer, suereer, Suercul, Suere, Sueren, Suerman, Suermondich, Suersope, Suffocatie, Suffragie, Suyen, Suylooren, Sulder, Sumeren, Sumiteeren, Supererogacie, Superflu, Superfluiteit, Supersederen, Superstitie, Suppliceren, Supplieren, Supporteren, Surrepodt, Suspiracie, Suspireren, Suspyrie, Suspicie, Sustenantie, Sustenteren, Sustinantie, sustenantie, Sustineren, Sustineringhe, Swaerlijc, Swager, Swaken, Swanck (I), Swanck (II), Sweerdelijck, Sweerdich, Swenck, Swerck, Swerckelijck, Swermen, Swermer, Swichten, Swichtere, Swichtinghe, Swick(e), Swieren, Swijck(e), Swynenloenge, Swikelic, Swin, Swindelbollen, Swinghen, Sycxsene, secxsene, sijxsel, Syllabijcqsch, Synphonie,

T Tabeyte, Tabulatuere, Taceeren, Tachtere, Taefftgen, Taert, Taetse, Tandelick, Tane(e)len, Tant, Tanteleren, Tantgat, Tapperen, Tardatie, Tarderinghe, Tarmen, Tarten, Tas, Tasser, Tasten, Tastigh, Tatelbaert, Tawen, Teen, Teeninghe, Teerroede, Tegen-, Tegensbellen, Tegenspoetsele, Tegensprandelen, Teghenqueteren, Teghenspoedelijc, Teghenspoedicheyt, Teghensteunen, Teghenstoeninghe, Teghenstrijcken, tsegenstrijcken, Teghenstuene, Teghenvlaghe, Teghenweringhe, Teyl, Teylbier, Temen, Tempeestelijck, Temperaet, Temperance, Tempestueus, Temporisieren, Temptatie, Tempterelijck, Tempteringhe, Tenebroos, Teneur, tenuer, Teologist, Tepelen, Term, Termen, Termijn, Termijnen, Termineren, Terten (I), Terten (II), Tesen, Testatie, Testeren, Teuteren, Te voren, Tfij, Tfoy, Theologael, Thoom, Thoonheijt, Thuyl, Thuylaert, Thuylsgesint, Tier, Tierlyck, Tigie, Timpel, Tintelen, Tinteletene, Tintelteelken, Tirandelickheijt, Tyrannisye, tyrannizye, Tittel(e), Tittelen, Tiaer, Toch, Tocht, Tocken, Toeblas, toeblaes, Toebughen, Toeghesworen, Toelaghe, Toelegghen, Toepalleren, Toepeggen, Toepeken, Toepluchten, Toerisen, Toerysynghe, Toer jouers, Toeroyen, Toesicht, Toestierich, Toestoken, Toetichten, Toevlyen, Toewelven, Token, tooken, toocken, Tommeren, Tonderghespen, Toneren, Tooch, Tooken, toocken, Toon, Toorten, Tootaert, Torden, Torfhoeck, Tormentatie, Tormentelickhede, Tormentelijck, Tormentich, Tormenticheyt, Tort (I), Tort (II), Tort (III), Tortelblesse, Torten, toorten, Torter, Tosen, Totkin, Tour, Tourbist, Touvenesse, tovenisse, Touwen, Tovenisse, Towen, Tracken, Tractabele, Tractaet, Tracterelic, Tracteren, Tracterijnghe, Trade, Traden, Traechledich, Traeghledicheyt, Traetssen, Traheren, Trame, *Trane, Traninge, Transcript, Transgressie, Transporteren, Tranten, Trap, Trape, Trapeneren, Travaelge, travaylge, travalie, Treckbecken, Trecken, Trecsel, trecksele, Tredere, Treepelgheest, Trein, treyn, tryen, Treyneren, treneren, trineeren, Tremele, Trenten, Trepel, Trepelgheest, treepelgheest, Trepen, Trezoorlic, Tryakelbusse, Tribueren, Tribuleren, Tribulerijnghe, Trident, *Tryen, Triestere, Trimpelen, Trineeren, Triomphant, -elyc, -ich, Tryomphe, Triompheren, Tripliciteit, Tristitie, Triumphant, tryomphant, tryonphant, Triumphant(e)lijck, Triumphantich, triomphantich, Triumphelijck, triomphelijck, Triumpheren, triompheren, tryonpheren, Triumpheringhe, triompheringhe, Troch, Troeigne, Troelgye, Troetelsnocxken, Trompe, Trompeerder, Trompen (I), Trompen (II), Tromper, Tromperen, Tromperinge, Tronc, Tronckel, Trongie, Troongie, trongie, troeigne, Troostbaer, Troostbaerheyt, Troostbarich, Troostich, trostich, Trooten, Trossen, Trostich, Troten, trooten, trotten, Trotte, Trotten, Trubbel, Trubbelt, Truden, Trueringhe, Trufatorye, Truffersche, Truggeler, Truyt, Trullemansgheck, Trutsene, Truwijnzele, Tsaeckdicht, Tsaken, Tsamensammelen, Tsamensmoren, Tsamenspeten, Tsegenstrijcken, Tsompe, Tsomplecken, Tuc, tuck, Tuchten, Tuck, Tuckebollen, Tuyl, Tuylen, Tuijte, Tuyten, tuten, Tuythoern, Tullen, Turbatie, turbacye, Turberinghe, Tutebijer, Tutebuken, Tutele, Tuten, Tuterluere, Tutersse, Twachten, Tweebreeking, Twisticheyt,

U Uit-, uyt-, Uythessen, Uytplienen, Uitportelen, Uytquelen, wtquelen, Uytrichten, Uytristen, Uytstellen, Uijtstrijcken, Uytwendichlijck, Unieren, Universalick, Up-, Uprechtzinnich, Upstellijnghe, Upstinatich, Upstreecken, Upwelven, Urgent, Useerder, Useren, useeren, uzeren, Useringe, vuseringe, Usurperen, Uuyten, Uutbellen, Uutbraecken, Uutbroetsele, Uutcleeren, Uutmanen, Uutplumelick, Uutpuergeeren, Uutsnercken, Uutvannen, Uwescat, Uwtsteecken, vuijtsteeken, Uzeren,

V Vaceleren, Vacht, Vadates, Vaddaert, Vadde, wadde (?), Vaerheyt, Vagant, Vailhandicheyt, Vailiandich, Vayliandicheyt, Vaijliant, Vaillandelijc, Vaillandicheit, vailhandicheyt, vayliandicheyt, valiandicheyt, Vaillant, vaylliant, vaijliant, valiant, Vaillantie, Vailliandich, vailiandich, valliandich, valiandich, valjandich, Vaylliant, Vay schaers, Valant, Valedixi, Valiance, Valiandich, valjandich, Valiandicheyt, Valiant, Valyantheyt, Valjantelick, Vallen, Valliandich, Vamen, Vanck, Vangaen? Van gaen? Variabelheyt, Variatie, Vastenspel, Vat, Vaten, Vechten, Vechtsake, Veeren, Veyaert, Veyllen, Veyn, veynt, veynst, Veysen, Vellen, Veltpape, Vendicheyt, Vene, Venereren, Veneris evelinghe, Veneris kameriere, Venijnsele, Venus, Verabuseren, Veraccuseren, Verachmenteringe, Veracht, Verachtenis, Verachtich, Verackebacken, Veraken, Verassijsen, Verbabsacken, Verbael, Verbaers, Verbalic, Verbagen, Verballen, Verbalt Verbalt Verbanghen, Verbannen, Verbant, Verbasen, Verbieren, Verbyttachtich, Verblasen, Verblauwen (I), Verblauwen (II), Verbleeuwen, Verblendich, Verblydenesse, Verblintsele, Verblooten, Verboffen, Verboomen, Verboren, verbooren, Verbostelijck, Verboudenesse, Verbrassen, Verbrasseren, Verbrast, Verbreggen, Verbrieven, Verbroeiën, Verbruyen, Verbuffen, Verbuijsen, Verbursteld, Verbust, Verbuterthieren, Verbuucken, Vercaelen, Vercaerden? Verca(e)ren? Vercallen, Vercarkereren, Vercaudelick, Vercaven, Verceysen (I), Verceysen (II), Vercheinsen, vercheynsen, verscheinsen, verceysen, verchijsen, vercijsen, verscysen, versysen, Verchierhede, Verchierich, Vercijsen, Verckensmessele, Verckensmoocke, Verclaer, Verclaerichede, Verclaerte, Verclarich, Verclaring, Vercleden, Vercleen(e), Vercleender, Vercleenen, Vercleenighen, Vercleeninghe, Vercleent, Vercleente, Vercleynighen, vercleenighen, Vercleynte, Verclercken, Verclerte, Vercloecken, vercloucken, Verclouckere, Vercnapen, vercnaepen, Vercnapijnghe, Vercnesen, Vercnysen, Vercoenijnghe, Vercombienen, Verconforteren, Verconverseren, Vercorsten, Vercostelijcken, Vercoudenesse, Vercregenheijt, Vercrempen, Vercrevelen, Vercrevelsterten, Vercrillen, Vercroyen, Vercroken, Vercroppen, Vercruypen, Vercrullen, Vercrupen, Vercuerelick, Vercuerich, Verdaghen, Verdampen, Verdaremt, Verdegale, Verdempen, Verdicken, Verdienstlijcheyt, Verdiepen, Verdieren, Verdoemlycheyt, Verdoen, Verdoenynghe, Verdooten, Verdoove? Verdoof? Verdoover, Verdossen, Verdoten, verdooten, verdueten, Verdrach, Verdraey, Verdrooghen, Verdroten, Verdueren, Verdueten, Verduijsteren, Verduldighen, Verdultheyt, Verduwen, Verdwaelich, Verdwasen, Verdwynen, Verdwijninghe, verdwininge, Verdwijnlijck, Verdwijnsele, voerdwijnsele, Verdwininge, Vere, Vereenen, Vereenynghe, vereninghe, Vereente, Vereerbaren, Vereezelen, Vereynschen, Vereninghe, Verenschen, verhenschen, vereynschen, Vererringhe, Veretelijck, Verexcellenten, Verfellen, Verfijen, Verfyghen, Verfinen, Verfocken, Verfoechden, Verfoeyen, verfoyen, Verfoortseerder, Verfoortsen, Verforser, Verfortseren, Verfouwen, Verfraeyen, verfraijen, Verfrischen, Verfuycken, Verganst, Vergecken, Vergecksel, Vergenten, verienten, verjenten, Verghere, Verghissen, Verghistigh, Vergooren, Vergoort (I), Vergoort (II), Vergortt, vergoort, Vergrijsen, Vergrouffinghe, Vergroven, Vergruut, Vergruwelen, Vergruwen, Vergussen, Verguwen, Verhabelen, Verhaeyen, verhayen, Verhaent, Verhaeren (I), Verhaeren (II), Verhaerlyck, Verhayen, Verhayt, Verhal, Verhalen, Verhalich, Verhalicheyt, Verhalinghe, Verhanssen, verhenssen, Verhappen, Verharen, verhaeren, Verhasaerden, Verheerlick, Verhenschen, Verhenssen, Verherdicht, Verhessen, Verheugentheijt, Verhevenisse, Verhinderen, Verhittere, Verhittynghe, Verhoecht, Verhoedich, Verhoedt, Verhoen, Verhoereren, Verhoyen, verhoen, Verhooghen, Verhueghenesse, Verhueghentheit, Verhuijsen, verhusen, Verhuppelen, Verhusen, Veriagere, Verienten, Verijsinge, verisinge, Veriolijsen, Veriolijsinge, Veriolijten, verioliten, Veriolyzen, Veriolyzijnghe, Verioliselick, Veriolisen, Verioliten, Verisinge, Veriubileren, Verjenten, Verjolijselijck, verioliselick, Verjolijsen, veriolijsen, veriolisen, veriolyzen, Verjolijsenis, Verjolijsinghe, veriolijsinge, veriolyzijnghe, Verjubilacien, Verjubileren, veriubileren, Verkallen, vercallen, Verkaven, vercaven, Verkeerelen, Verkeerelt, Verkeerfven, *Verkeynsen. Verkeijsermarten, Verkerelen, verkeerelen, verkerlen, Verkerelt, verkeerelt, verkerrelt, verkerlt, Verkerven, verkeerfven, Verkevelen, Verkiken, Verkleenen, vercleenen, Verkleente, vercleente, vercleynte, Verkleynicheit, verkleynichede, Verklicken, Verkloe(c)ken, vercloecken, vercloucken, Verknaept, Verknaghen, Verknapen, vercnapen, vercnaepen, Verknesen, vercnesen, Verknijselic, Verknysen, vercnysen, Verkrevelen, vercrevelen, Verkruypen, vercruypen, vercrupen, Verlack, Verlacken (I), Verlacken (II), Verlackere, Verlaetheit, Verlagelen, Verlasschen, Verlastynghe, Verlech, Verleckeren, Verleelicken, Verleetschap, Verleghen, Verlet, Verlettinge, Verleuren, Verlichtheyt, Verlichticheyt, Verlicken, Verlinck, Verloostelijck, Verloren, Verlucken, Verluwen, Vermaeckeghe, Vermaente, Vermaerlijck, vermeerlijck, Vermaert, Vermayen, vermaijen, Vermallen, Vermancken, Vermanich, Vermanicheyt, vermanighede, Vermast, Vermatten, Vermeerdich, Vermeer(e), Vermeerijnghe, Vermeerlijck, Vermeerte, Vermees(e), Vermeesen, Vermeil, Vermelodijen, Vermenighen, Vermercken, Vermetelachtich, Vermeten, Vermeter, Vermetynghe, Vermyden, Vermydijnghe, vermidinghe, Vermine, Vermint, Vermoderen, Vermoeientheit, Vermolen, Vermommen, Vermondelic, Vermondich, Vermondighen, Vermonsele, Vermonthede, Vermooyen, Vermortelen, Vermossen, Vermost, Vermostelic, Vermotten, Vermuyen, Vermuijten, Vermuijtsels, Vermuseleren, Vermuten, vermuijten, Vermutere, Vermutsen, Vernachtich, Vernaeyen, Vernaemelic, Vernecken Verneerte, Vernemen, Vernepen, Vernestelen, Vernetten Vernielen, Vernijpen, Vernistelen, Vernisten, Vernoeyen Vernoeientheit, Vernoeysele, Vernoeyte, Vernoeytsele, Vernoyeerder, Vernoysele, vernoeysele, vernoeytsele, Vernosen, Vernouwen (I), Vernouwen (II), Vernt, Vernuetelen, Vernuftheyt, Veroccuperen, Veronijcke, Veronneren, Verpachten, Verpachter Verpaercken, Verpaerelt, Verpalen, Verpassen, Verpeenen, Verpellen, Verpeperen Verpercken, verpaercken, Verpeuteren, Verpicken, Verpieren, Verpynlickheyt, Verpijpen, Verpisen, verpyzen, Verpisijnghe, Verplaisanten, verplayzanten, Verpletten, Verpoelen, Verpolen, Verprillen, Verpruelen, Verpruetelen, Verprullen, Verpueren, Verquisten, verqwisten, Verralinghe, Verrammelen, Verrasent, Verrasschen, verrassen, Verreenen, Verrempt, Verryckenesse, Verroesteren, Verrommelen, Verroocken, Versadere, Versadich, verzadich, Versaemte, Versame, verzame, Verscael, Verscaelt, Verscattinghe, Verschaelen, Verschaelt, verscaelt, Verschaeren, Verschalen, verschaelen, Verschaven, Verscheinsen, Verschelden, Verschelt, Verschenen, Verschocken, Verschonen, verschoonen, Verschoonte, Verschoten, Verschoven, Verschroemt, Verschromen, verscromen, verschroomen, Verschuyven, verscuyven, Verscietere, Verscysen, Verscoten, Verscreeuwen, Verscrictheyt, Verscromen, *Verscuycken, Verscuyven, Verscutten, Versecoureren, Verseer, verzeer, Verseeren, Verseeringhe, Verseerlick, Verseerte, Verseeu, Verseijsen verseijssen, verceysen, Verselder, Verseren (I), verseeren, Verseren (II), verseeren, Verseringe, verseeringhe, verzeeringhe, Verset, Versetten, Versien, verzien, Versierenisse, Versierte, Versiertheijt, Versijck, Versijckelijck, verzijckelic, Versij[c]kelijcheyt, Versijckenisse, verzijckenisse, Versij[c]ker, Versijen, Versysen, Versimpelen, Versinghelen, Versinlijck, Versinnen, Versinninge, verzinnynghe, Versinnisse, Versinsele, verzin(s)sele, verzintsele, Verslach, Verslapen, Verslapijnghe, Verslijnghen, Verslijten, Verslijter, verslyttere, Verslinden, Verslinderen, Verslinghen verslijnghen, Verslissen, Verslueren, Versluysen, verslusen , Versmachtere, Versmachtigh, *Versmacken, Versmadich, Versmadicheyt, versmaedicheijt, Versmaet, Versmayen, Versmalen, versmallen, Versmeren, Versmetsen, Versmyten, Versmooken, Versmuucken, Versnaercken, Versnaren, Versnauwen, versnouwen, Versneercken, Versnelscap, Versnercken, versnaercken, versneercken, versnurcken, * Versnyten, Versnoden, Versnotten, Versnouwen, Versnurcken, Versockelen, versoeckelen, Versoeten, Versoetenisse, Versoetsele, Versolaceren, versolazeren, Versonnen, Versopen Versouten, Verspachieren, Verspaden, verspaeden, Verspaken, Verspien, Verspinnen, Verspringen, Verstallen, Verstandelijnghe, Verstant, Verstecken, Verstect, Versteenen Versteente, Versteynich, Verstekelic, Versteken, Versteker(e), Verstelt, Verstercken, Verstercklijck, Verstieven, Verstijf, Verstyfsele, Verstyvelic, Verstijven, Verstooren, Verstooricheit, Verstoorte, Verstorberijnghe, Verstoren, verstooren, Verstotelick, Verstouten, Verstra(e)ven, Verstranck, Verstranden, Verstrangen, Verstrangenesse, Verstranghen Verstringen, Verstringhere, Verstrobeert, verstrobert, Verstroven, verstrooven, Verstuijcken, verstuken, verstuucken, Versturberinge, Verstuucken, Versubtylen, Versuchten, Versueren, Versussen, Versusten, Verswayen, Verswaren, Verswarmen, Verswecken, Verswellighen, Versweren, Verswijck(e), Vertaeyt, Vertalen, vertaelen, Vertast, Verte, Verteenen, Verteesen, Verteet, Verteets, Vertenen, Verterden, Vertesen, verteesen, Vertieren, verthieren, Vertoeven, verto(o)ven, Vertoevere, Verto(o)ven, Vertrecksele, Vertrevelen, Vertribuleren, Vertrijumpheren, Vertroostere, Vertueuijsselijck, Vertulpen, Verturberen, Veruwen Vervaerlick, Vervaertheit, Vervaljanten, vervaljanden, Vervallen, Vervanghen, Vervaten, Verveelen, Vervelicheyt, Ververschen, Vervlercken, Vervleten, Vervlieghen, Vervlijen, Vervoochten, Vervoorden, Vervoorderen, Vervrimpt, Vervromen, Vervuerlic, Verwaente, Verwaermich, Verwaermicheyt, Verwaert, Verwaet, Verwarighe, Verwarren, Verwatelijck, Verwaten, Verweck, Verwecken, Verweckynghe, Verwecksel(e), verwecsele, Verweeren, Verweert, verwaert, Verweest, Verweghen, Verwellen, Verwercken, Verwercsele, Verwerffenisse, Verwerpen, Verwerren, verwarren, Verwijft, Verwijgen, Verwijtachtich, Verwytelyck, verwyttelick, Verwyven, Verwinlick, Verwinnich, Verwinsel, verwintsele, Verwinsterigge, Verwintsele, Verwispelen, Verwoeden, Verwoedich, Verwoedicheyt, Verworgen, Verwoucken, Verwranghen, Verxacije, Verzadich, Verzame, Verzeer, Verzeeringhe, Verzenderkensdach, Verzien, Verzijckelic, Verzijckenisse, Verzycken, Verzin(ne), Verzinnynghe, Verzins(s)ele, verzintsele, Verzoedsele, Verzoenlijck, Verzoeten, versoeten, Verzoetenesse, versoetenisse, Verzoeticheyt, Verzoetsele, verzoedsele, versoetsele, Verzuchtich, Verzwaetelen, Ves, *Vescye, Vese, Vesen (I), Vesen (II), Veserij, Vessemen, Vestigen, Vetbuuckich, Vetel, Veter(e), Veteren, Vetman, Vexatie, verxacije, Vexeren, Vycheroy, Vicie, Victaelgier, Victorieus, victoryues, victorioes, Victorieuselijck, victoryeuzelic, victorioeselyck, Victoryeuzigh, Vieraer, Viercleet, Vierynghe, Vierspouwelijck, Vierstale, Vigeren, Vigeur, vigheur, viguer, vyguer, vigoor, vigoer, Vigorues, Viguer, vyguer, Vijfzeskin, Vijsevasinghe, Vijstere, Vijstpoorte, Vijtte, vytte, Vilagie, Vildt, Vileijnlick, Vilendich, Vilmesse, Vincke, Vynckenaer, Vindicatijf, Vindictie, Vinne, Vint, Vyolatie, Violeenscap, Violeerder, Violent, Violentelijck, Violierich, Virtueus, Virtuhueselic, vertueuijsselijck, Virtuhuesheid, Virtuut, Visaert, Visagie, Vischbankstreper, Vischsop(pe), vissop, vischzop, viszop, Viseye, Visitacie, Vispaen, Vissop, viszop, Vitie, vicie, Vitieus, vitiues, Vitten, Vitupereren, Vlachten, Vlaesken, Vlage, Vlagen, Vlasch, Vlassaert, Vleckelijck, Vleckich, Vleesachticheit, Vleeshuys, vleeschuys, vleeschhuys, vleijshuijs, Vleete, Vlegelen, Vlegghen, Vleghelmost, Vleyaerden, Vleybaerden, Vleijshuijs, Vleten, Vletten, Vlichen? Vlichten? Vlieghute, Vlien, Vlijen, Vlincken, Vlinckooghen, Vlinderen, Vloedich, vlodich, Vloeysele, vloysel, Vloerduyve, Vloyen, Vloysel, Vlot? Vloot? Vluchtelijck, Vluwe (I), Vluwe (II), Vocabel, Vocacie, vocacye, Vocaelijck, Vocatie, vocacye, Voceeren, Vodderken, Vodts, Voegen, Voelinge, Voerdachtich, voerdrachtich, Voerdrubbelen, Voerdwijnsele, Voerreyerken, Voersienighen, Voeten, Voetsletere, Voetvutsel, Voyage, voyaedse, Voyagier, voyaidgier, Voye, Vol-, Volbaren, Volbesighen, Volbiedinghe, Volbrieven, Volbrouwen, Volduerich, Voleestere, Volhandich, vulhandigh, Vollaert, follaert, Volleestelick, Volleesten, Volleester(e), voleestere, vulleester, Volscoone, Volsinnen, Volspellen, Volspinnen, Voluptuhues, Voluum, Volvromen, Vondeloos, Vont, Voor-, Voorassysekin, Voorbehoedynghe, Voorbyflyncken, Voordachtich, voerdachtich, Voordadich, Voordeel, Voordeelen, Voordronck, Voordsettere, Voordstelder, Voorgheboorte, Voorghetal, Voorhaeyen, Voorhaudijnghe, Voorhoetsele, Voorprologhe, Voorquispel, Voorschijnen, Voorset, Voorsichticheyt, Voorsiechtelijck, Voorslaechs, voorslaegs, Voorspoedinghe, Voorspoetheyt, Voorspoetsele, Voorsteeken, Voorstel, Voortclassen, Voortdoen, Voortstel, Voortstieren, Voortstoken, Voortzetsele, Voorvercooper, Voren, Vorreest, Votte, Vr-, Vramelijck, Vraminghe, Vrauwenclickerken, Vrauweprys, Vreckaert, Vreckelick, Vreckgierich, wreckgierich, Vreckigh, Vrede, Vredinge, vredijnghe, Vreetmondich, Vreuchdich, vruechdich, vrueghdigh, Vreuchtghebruycker, Vreuchtversmader, Vri, Vriendinnelijck, Vrienthoudich, Vrij, vri, Vrydicheyt, Vryghastich, Vryhartich, Vryicheyt, Vrijstregge, Vrijwillich, Vroedich, vruedich, Vroedicheit, Vroedt, Vroedtsele, Vroet, vroedt, Vroetsamelijck, Vroetsele, vroedtsel, Vrolickaert, Vromen, vrommen, Vrouachtich, Vrouspersonage, Vrouwaerster, Vrouwendecksele, Vrouwenman, Vrouwenverlastere, Vruchten, Vruechdelic, vruegdelijc, Vruechdich, vrueghdigh, Vruecht, Vruechtbaerheyt, Vruechtvermuytere, Vruedich, Vtynghe, huutynghe, huuttynghe, Vuerclause, Vuersyllabe, Vuesen, Vuijl, Vuylic, Vuylken, Vuystloock, vuustloock, Vuijtbollen, Vuytehanghen, Vuijtpoijen, Vuijtsteken, Vuytstiering, Vuyttouwen, Vuijtvrijven, Vuijtwijsen, Vul-, Vulcheinsen, Vulcommenesse, Vulhandigh, Vulleester, Vulleestich, Vullivicheit, Vulpen, Vulponden, Vulsommen, Vulveerdicheyt, vulveerdichede, Vuseringe, Vutbullen, Vutreessen, Vuwe,

W Wa, wae, Wachten, Wack, Wackermakinghe, Wadde, Wae, Waegebaerder, Waey, way, weij, waeye, wajen, Waenschijn, Waermaecken, Waerschouwelijck, Waggelpoorten, *Waghen, Way, wajen, Wanckelbarich, Wanckelic, Wanckelijckhede, Wandanckelijck, Wandelen, Wanhaghe, Wanhaghelijck, Wanhaghen, Wanheugen, Wanlust, Wannelic, Wannen, Want, Wantrauwich, Wapenschout, Warlichten, Warrich, Waterverwich, Wech, Wechdrabben, Wechleyden, Wechsettere, Wechstieren, Wechwijcken, Wederjonste, Wederkeerynghe, Wederkeren, Wederlegghen, Wederpalen, Wederpalich, weerpaligh, Wederpalicheyt, Wederslaen, Wederstoorich, Wederstootelijck, wederstootlic, Weech, Weeckschoe, weescoe, Weedinghe, Weel, Weeldeke(n, Weeldigaert, Ween, Weenich, Weer, Weerboom, Weergheluc, Weerpael, Weerpaligh, Weescoe, Weevlaghe, Wegersse, Wegghe, Weghelic, Weij, Weynschen, Weijten, Weytgheselle, Welbehoorte, Welbehouffinghe, Welbetame, Welgemaniert, Welghecust, Welghemaectheyt, Wellustich, Welp, wulp, wulpen, Werveloeringhe, Wervelueren, Welven, Wemelen, Wenden, Wennisse, Wenschen, Wepel, Wepelinghe, Werffenisse, Wergaren, Werpooghen, Werre, Werselen, Wespachticheyt, Wespe, Westcanter, Westel, Wetentigh, Wets, Wicken, Wiedewinde, Wieghen, Wieghere, Wielken, Wieren (I), Wieren (II), *Wijcke, Wyckenesse, Wijderen, Wijghen, Wijnebroyken, Wijngraet, Wijnouwt, Wijsselijcheijt, Wijssheyt, Wijt, Wijtbeenende, Wijvenghespin, Wildtachtich, Wimpelachtich, Winsch, Wispelen, Wispelfluijten, Wispeltuytken, Wit, Withuus, Witmoes, wittemoes, Witteken, Wittemoes, Woel, Woestelijc, Wonder, Wondigen, Worchpere, Worchstaert, Worpooghen, Wouterloot, Wr-, Wraesten? Wrasen? Wrakelijck, Wrancheyt, Wranghen, Wrans, Wreckgierich, Wreden, Wreedertieren, Wreedich, Wreetsinnich, Wreeuwynghe, Wrempe, Wriessen, Wrijnaerdsch, Wrijngen, Wryterken, Wrimpelen, Wrimpen, Wrinckaerts, Wrinckeersen, Wroeghe, Wroetaert, Wronck, Wroughghelic, wruechlyck, Wruechlyck, Wtcorselen, Wtdro(o)sen, Wtguysen, Wthoosen, Wtmennen, Wtpreecken, Wtquelen, Wtreycken, Wtroieren, Wtruter, Wtschumen, Wtsperelen, Wulp, wulpen, Wulpselyck,

Y Ylpot, Ymage, Ymaginacie, Ymagineirlic, Ymflammerich, Ynvestinghe, Ypocrijtelijc, Ystorieus, Yverlyck,

Z Zaeyen, Zaeynkin, Zaeytsel, Zaet, Zaetvinc, Zayen, zaeyen, Zeborie, Zedebarigh, Zeelich, Zeemaet, Zeerbaerhede, Zeeringhe, Zeerpich, Zeeteve, Zeyckpot, Zeylinghe, Zele, sele, Zeloos, Zeloosheyt, Zelozie, Zeraphinlijck, Zeuren, zueren, seuren, sueren, soren, Zexie, Zielgat, Zienen, Zifte, Zijdsmete, Zyper, Zin, sin, Zinderen, sinderen, Zinneken, sinneken Zinnelijck, sinnelijck, sinlijc, Zinnequisterkin, Zinnespel, Zinninghe, Zode, Zoetaerdicheyt, Zoetdom, Zoetgeurich, zoetghuerich, soetgheurich, soetghuerich, Zoetgheruchtich, Zoetghuerich, Zoetheunich, zoethuenich, soethuenich, Zoethulpich, Zoetluchtich, Zoetmondich, soetmondich, suetmondich, Zoetzele, Zoken (I), Zoken (II), Zoldermeery(e)ken, Zole, Zommen, Zoogheghe, Zoope, Zoorghich, Zoringhe, zuerijnghe, Zouckachtich, Zueren, Zuerich, Zuericheyt, Zuerijnghe, Zughelic, Zuylooren, suylooren, Zwadde, Zwaerdigh, sweerdich, Zwaerlijck, swaerlijc, Zwaghersche, Zwaken, swaken, Zwancheyt, Zwansen, Zwatelpot, Zweymen, Zwichten, swichten, Zwichtinghe, swichtinghe, Zwijke, zwijcke, swijcke, swick(e), swyck, Zwin, swin, Zwinninghe, Zwonc,

Aanhangsel I

Aanhangsel II

Aanhangsel III