Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het schilder-boeck

Karel van Mander

* Bij deze tekst wordt ook de mogelijkheid geboden om de originele pagina's te bekijken via de knop ‘origineel’ naast het paginanummer.


Inhoudsopgave

Het Schilder-Boeck

Voor-reden, op den grondt der edel vry Schilder-const.

Den Grondt der Edel vry Schilder-const: Waer in haer ghestalt, aerdt ende wesen, de leer-lustighe Jeught in verscheyden Deelen in Rijm-dicht wort voor ghedraghen. Exhortatie, oft Vermaninghe, aen d'Aencomende Schilder-jeucht. Dat eerste Capittel.

Van het teyckenen, oft Teycken-const. Het tweede Capittel.

Analogie Proportie, oft maet der Lidtmaten eens Menschen Beeldts. Het derde Capittel.

Van der Actitude, welstandt, ende weldoen eens Beelts. Het vierde Capittel.

Van der Ordinanty ende Inventy der Historien. Het vijfde Capittel.

Wtbeeldinghe der Affecten, passien, begeerlijckheden, en lijdens der Menschen. Het seste Capittel.

Van de Reflecty, Reverberaty, teghen-glans oft weerschijn. Het sevende Capittel.

Van het Landtschap. Het achtste Capittel.

Van Beesten, Dieren, en Voghels. Het neghende Capittel.

Van Laken oft Draperinghe. Het thiende Capittel.

Van het Sorteren, en byeen schicken der Verwen. Het elfde Capittel

Van wel schilderen, oft Coloreren. Het twaelfde Capittel.

Van der Verwen oorsprong, natuere, cracht en werckinge. Het derthiende Capittel.

Bediedinghen der Verwen, watter mede beteyckent can worden. Het veerthiende Capittel.

De Tafel des Schilder-consten Grondts.

Het Leven Der oude Antijcke doorluchtighe Schilders, soo wel Egyptenaren, Griecken als Romeynen,

Voor-reden, op het Leven der oude Antijcke Doorluchtighe Schilders, soo wel Griecken als Romeynen.

Het Leven Der oude Antijcke Doorluchtige Schilders, Egyptenaers, Griecken, en Romeynen: Van Gyges uyt Lydien, den eersten Schilder in Egypten.

Van Pyrrhus, de Neef van Dedalo, d'eerste Grieksche Schilder.

Van Polygnotus, Schilder van Athenen.

Van Thelephanes, van der Stadt Phocaea .

Van Cleophantus, Schilder van Corinthen.

Van Bularchus Schilder.

Van Eumarus, Schilder van Athenen.

Van Cimon, Schilder van Cleonen.

Van Panaeus, Schilder van Athenen, de broeder van Phydias.

Van Polygnotus Schilder, van Thasus.

Van Phydias, Schilder en Beeldt-snijder, van Athenen.

Van Mycon, Schilder van Athenen.

Van Apollodorus, Schilder en Beeldt-snijder van Athenen.

Van Callimachus Schilder, en Beeldt-snijder.

Van Zeuxis van Heraclea, Schilder.

Van Parasius, excellent Schilder van Ephesien.

Van Demon, Schilder van Athenen.

Van Timanthes, den seer constighen Schilder.

Van Eupompus, Schilder van Sycionien.

Van Nicomachus, constighen Schilder.

Van Aristides, Schilder van Thebes.

Van Pamphilus, Schilder van Macedonien.

Van Echion, Schilder, en Beeldt-snijder.

Van Pausias, Schilder van Sicyonien.

Van Euphranor van Isthmos, Schilder, Beeldt-snijder, Gieter, en Graveerder.

Van den Schilder Cydias.

Van den Schilder Antidotus.

Van Nicias, Schilder van Athenen.

Van Athenion, Schilder van Maronaea.

Van Philochares, Schilder.

Van Melanthus, Schilder.

Van Appelles, Prince der Schilders.

Van Protogenes, van Caunus, Schilder.

Van Asclepiodorus, Schilder, en Beeldt-snijder.

Van Nicophanes, Schilder.

Van Perseus, Schilder.

Van Nealces, Schilder.

Van Pyreicus, Schilder.

Van Serapio, Schilder.

Van Dionisius, Schilder.

Van Callicles, Schilder.

Van Calaces, Schilder.

Van Antiphilus, Schilder van Egypten.

Van Ctesidemus, Schilder.

Van Ctesilochus, Schilder.

Van Cleon, Schilder, en Beeldt-snijder.

Van Aristolaus, Schilder van Athenen.

Van Mechopanes, Schilder.

Van Socrates, een Schilder.

Van Heraclides, Schilder van Macedonien.

Van Metrodorus, Schilder, en Philosooph van Athenen.

Van Aristophon, Schilder.

Van Androbius, Schilder.

Van Artemon, Schilder

Van Alcimachus, Schilder.

Van Caenus, Schilder.

Van Clesides, Schilder.

Van Craterus, Schilder.

Van Eutychides, Schilder.

Van Eudorus, Schilder, en Gieter.

Van Iphis, Schilder.

Van Abron, Schilder.

Van Leontiscus, Schilder.

Van Leon, Schilder.

Van Nicearchus, Schilder.

Van Oenias, Schilder.

Van Philiscus, Schilder.

Van Phalerion, Schilder.

Van Simonides, Schilder.

Van Simus, Schilder.

Van Theodorus, Schilder.

Van Theon, Schilder.

Van Taurscus, Schilder.

Van Erigonus, Schilder.

Van Timomachus, Schilder van Byzantium.

Van Elotas, van Etolien, Schilder.

Van Ludius, Landtschap Schilder.

Van Arellius, Schilder.

Van Amulius, Schilder.

Van Cornelius Pinus, en Actius Priscus, Schilders.

Van Fabius Pictor, Roomsch Schilder.

Van Pacuvius Marcus, van Brundusium, Schilder en Poeet.

Van Tupilius, Schilder, van Venetien.

Van Aterius Labeo, Schilder.

Van Quintus Pedius, stom Roomsch Schilder.

Van Marcus Valerius Messala, Roomsch Schilder.

Van Lucius Scipio, Broeder van Scipio Africanus, Schilder van Room.

Van verscheyden Schilders namen.

Van Vrouwen, die constich gheschildert hebben.

Van eenighe ghedaenten, oft manieren van schilderen, by den Ouden.

Van Hadrianus, den 15 en . Roomschen Keyser, Schilder, Beeldtsnijder, en Poeet.

Het Leven Der Moderne, oft dees-tijtsche doorluchtighe Italiaensche Schilders.

Voor-reden, op het leven der Moderne Italiaensche Schilders.

Het Leven Der Moderne, oft dees-tijtsche doorluchtighe Italiaensche Schilders. Van Ian Cimabue, Florentijns Schilder.

T'leven van Andries Tafi, Florensche Schilder.

T'leven van Gaddo Gaddi, Florensch Schilder.

T'leven van Margaritone van Aretso, Schilder, Beeldtsnijder, en Bouwmeester.

Het leven van Giotto, Schilder, Beelt-houwer, en Bouwmeester.

T'leven van Steffaen, Florentijnsch Schilder.

T'leven van Pieter Laurati, Schilder van Siena .

Het leven van Bonamico Buffalmacco, Schilder van Florencen.

Het leven van Ambrosius Lorentzetti, Schilder van Siena .

Het leven van Pieter Cavallini, Roomsch Schilder.

T'leven van Simon van Siena, Schilder.

T'leven van Taddeus Gaddi, Florentijnsch Schilder.

T'leven van Andries Orgagna, Florentijnsch Schilder, Beeldt-snijder, Bouwmeester, en Poeet.

T'leven van Tomas, toegenaemt Giottino, Florentijnsch Schilder.

T'leven van Lippo, Florentijnsch Schilder.

Het leven van Masaccio, van het Casteel S. Ian te Valdarno, Schilder.

T'leven van Leon Baptista Alberti, Florentijnsch Schilder, en Bouwmeester.

Het leven van Broer Philippo Lippi, Florentijnsch Schilder.

Het leven van Antonello van Messina, Schilder.

Het leven van Domenicus Girlandaio, Florentijnsch Schilder.

T'leven van Antonis en Pieter Pollaivoli, Schilders va n Florencen.

Het leven van Sandro Botticello, Florentijnsch Schilder.

T'leven van Andries Verrocchio, Schilder, Beeldt-snijder, en Bouwmeester, Florentijn.

Het leven van Andreas Mantegna, Schilder van Mantua .

T'leven van Philippo Lippi, Florentijnsch Schilder.

T'leven van Francesco Francia, Schilder van Bolognen.

T'leven van Pieter Perusijn, Schilder.

Het leven van Lucas Signorelli, van Cortona, Schilder.

Het leven van Lionardo da Vinci, Schilder, en Beeldt-snijder, van Florencen.

Het leven van Giorgione da Castel Franco, Schilder van Venetien.

Het leven van Antonio van Corregio, uytnemende Schilder.

Het leven van Raphael Sanzio van Vrbijn, Schilder, en Bouwmeester.

T'leven van Baltasar da Siena, Schilder en Bouwmeester.

De levens van Ioan Francisco Penni, gheseyt den Factoor, Florentijnsch Schilder: en Pellegrino, Schilder van Modana .

Het leven van Andrea del Sarto, excellent Florentijnsch Schilder.

Het leven van Ioan Antonio Licinio, van Pordenone, Schilder.

T'leven van Polidoor van Caravaggio, in Lombardijen Schilder.

Het leven van Rosso, Florentijnsch Schilder, en Bouwmeester.

Het leven van Andries di Cosimo, Florentijn, en van Morto van Feltro .

T'leven van Marcus, en Nicolaes, Calabresen.

T'leven van Francisco Mazzoli, Parmensche Schilder.

Het leven van Francisco Monsignori, Schilder van Veronen.

Het leven van Iulio Romano, Schilder.

Het leven van Sebastiaen del Piombo, Venetiaen Schilder.

T'leven van Pierijn del Vaga, Schilder en Bouwmeester van Florencen.

T'leven van Domenico Beccafurni, Schilder van Siena .

Het leven van Ioan da Vdine, Schilder.

T'leven van Iacob van Puntormo, Schilder.

Het leven van Ioan Francisco Rustici, Schilder, Beeldtsnijder, en Bouwmeester.

Het leven van Baccio Bandinelli, Schilder en Beeldtsnijder van Florencen.

Het leven van Francesco Salviati, uytnemende Schilder van Florencen.

Het leven van Daniel Ricciarelli van Volterra, Schilder en Beeldtsnijder.

Het leven van Taddeo Zucchero, Schilder van S. Agnolo in Vado .

Het leven van Michel Agnolo Buonarruotti, Florentijn, Schilder, Beeldtsnijder, en Bouwmeester.

Het leven van Francesco Primaticcio, van Bolognen, Schilder, en Bouwmeester.

Het leven van Tiziano Vccello, van Cadoor, Schilder

Het leven van Iacopo Tintoretto, Veneetsch Schilder

Het leven van Paulo Caliarij, Schilder van Veronen.

Het leven van Iacob van Bassano, Schilder

Het leven van Giorgio Vasari, Schilder en Bouwmeester van Aretso.

T'leven van Frederijck Zucchero, Schilder van S. Agnolo in Vado .

Het leven van Frederijck Barozio, uytnemende Schilder van Vrbijn .

Het leven van Iacob Palma, Schilder van Venetien.

Van Ioseph van Arpino, uytnemende Schilder te Room.

T'leven van noch ander Italiaensche Schilders, die teghenwoordigh te Room zijn.

Van eenige Italiaensche Vrouwen, die de Teycken-const, en Schilderen constich hebben gheoeffent.

Van verscheyden Italiaensche Schilders, die in mijnen tijdt te Room waren, tusschen A o . 1573. en 1577.

Het Leven der Doorluchtighe Nederlandtsche, en Hooghduytsche Schilders.

Voor-reden op t'Leven der Nederlandtsche en Hooghduytsche vermaerde Schilders.

Het leven van Ian en Hubrecht van Eyck, ghebroeders, en Schilders van Maeseyck.

Het leven van Rogier van Brugghe, Schilder.

Het leven van Huge van der Goes, Schilder van Brugge.

Van verscheyden Schilders, van desen oudt-tijtsche, oft Modernen tijdt.

T'leven van Albert van Ouwater, Schilder van Haerlem.

Het leven van Geertgen tot S. Ians, Schilder van Haerlem.

T'leven van Dirck van Haerlem, Schilder.

Het leven van Rogier van der Weyde, Schilder van Brussel.

Het leven van Iacob Cornelisz. uytnemende Schilder van Oostsanen, in Water-landt.

Het leven van Albert Durer, uytnemende Schilder, Plaet-snijder, en Bouw-meester, van Norenburgh.

Het leven van Cornelis Engelbrechtsen, Schilder van Leyden.

Het leven van Barent, Schilder van Brussel.

Het leven van Lucas van Leyden, uytnemende Schilder, Plaet-snijder, en Glas-schrijver.

T'leven van Ian den Hollander, Schilder van Antwerpen.

Het leven van Quintijn Messijs, Schilder van Antwerpen.

T'leven van Ieronimus Bos .

T'leven van Cornelis Cornelisz. Kunst, Schilder van Leyden.

Het leven van Lucas Cornelisz. de Kock, Schilder van Leyden.

Het leven van den uytnemenden Schilder, Ian van Calcker .

T'leven van Pieter Koeck, Schilder en Bouw-meester van Aelst.

Het leven van Ioachim Patenier, Schilder van Dinant.

Het leven van Henri de Bles, Schilder van Bobines, by Dinant.

Het leven van Lucas Gassel van Helmont, Schilder.

Het leven van Lambert Lombardus, Schilder en Bouw-meester van Luyck.

Het leven van Hans Holbeen, uytnemende Schilder.

T'leven van Ian Cornelisz. Vermeyen, von Beverwijck, Schilder.

T'leven van Ioan de Mabuse, Schilder.

Het leven van Augustijn Ioorisz. Schilder van Delft.

Het leven van Ioos van Cleef, gheheeten den sotten Cleef, uytnemende Schilder van Antwerpen.

Het leven van Aldegraef, Schilder en Plaet-snijder van Soest.

Het leven van Swart Ian, oft Ian swart, constigh Schilder van Groeninghe.

T'leven van Frans Minnebroer, en meer oude Schilders van Mecchelen.

T'leven van Ian Mostart, Schilder van Haerlem.

Het leven van Adriaen de Weerdt, Schilder van Brussel.

Het leven van Hendrick, en Marten van Cleef, Schilders van Antwerpen.

Het leven van Antonis Moro, vermaert Schilder van Wtrecht.

Het leven van Iaques de Backer, uytnemende Schilder van Antwerpen.

Het leven van Mathijs en Ieroon Kock, Schilders van Antwerpen.

Het leven van Willem Key, Schilder van Breda.

Het leven van Pieter Brueghel, uytnemende Schilder van Brueghel.

Het leven van Ioan Schoorel, Schilder.

T'leven van Aertgen van Leyden, Schilder.

Het leven van Ioachim Buecklaer, uytnemende Schilder van Antwerpen.

Het leven van Frans Floris, uytnemende Schilder van Antwerpen.

Het leven van Pieter Aertsen, uytnemende Schilder van Amsterdam.

Het leven van Marten Hemskerck, constigh vermaert Schilder.

T'leven van Rijckaert Aertsz. oft Rijck metter stelt, Schilder, van Wijck op d'Zee.

Het leven van Hubert Goltz, Schilder, Plaet-snijder, en History-schrijver, van Venlo.

Het leven van Pieter Vlerick van Cortrijck, en Carel van Yper, Schilders.

T'leven van Anthonis van Montfoort, gheseyt Blocklandt, Schilder.

T'leven van Lucas de Heere, Schilder en Poeet, van Ghent.

Het leven van Iaques Grimmaer, uytnemende Landtschap-schilder, van Antwerpen.

T'leven van Cornelis Molenaer, gheseyt schelen Neel, van Antwerpen.

Het leven van Pieter Balten, Schilder van Antwerpen.

Het leven van Ioos van Liere, Schilder van Antwerpen.

Het leven van Pieter en Frans Pourbus, Schilders van Brugge.

Het leven van Marcus Geerarts, Schilder van Brugghe.

Het leven van Christoffel Swarts, Schilder van Munchen.

Het leven van Michiel Cocxie, uytnemende Schilder, van Mecchelen.

Het leven van Dirck Barentsen, uytnemende Schilder van Amsterdam.

Het leven van Lucas en Marten van Valckenborgh, Schilders van Mecchelen.

Het leven van Hans Bol, Schilder van Mecchelen.

Het leven van Frans en Gillis Mostart, ghebroeders, en Schilders van Hulst, in Vlaender.

T'leven van Marinus de Seeu, Schilder, van Romerswalen.

Het leven van Hendrick van Steenwijck, Schilder.

T'leven van Bernaert de Rijcke, Schilder van Cortrijcke.

Het leven van Gielis Coignet, Schilder van Antwerpen.

Het leven van Iooris Hoefnaghel, Schilder en Poeet, van Antwerpen.

Het leven van Aert Mijtens, Schilder van Brussel.

Het leven van Ioos van Winghen, uytnemende Schilder, van Brussel.

Het leven van Marten de Vos, vermaert Schilder, van Antwerpen.

Hier volghen nu de levens der vermaerde levende Nederlandtsche Schilders. Het leven van Hans Fredeman de Vries, Schilder van Leeuwaerden.

Het leven van Ioannes Stradanus, uytnemende Schilder, van Brugghe.

Het leven van Gillis van Conincxloy, Schilder van Antwerpen.

Het leven van Bartholomeus Sprangher, uytnemende Schilder van Antwerpen.

Het leven van Cornelis Ketel, uytnemende Schilder, van der Goude.

Het leven van Gualdrop Gortzius, gheseyt Geldrop, Schilder van Loven.

Het leven van Michiel Ianssen Miereveldt, Schilder van Delft.

T'leven van Henricus Goltzius, uytnemende Schilder, Plaet-snijder, en Glaes-schrijver, van Mulbracht.

Het leven van Henrick Cornelissen Vroom, Schilder van Haerlem.

Het leven van Hans Soens, Schilder van s'Hertoghen-bosch.

Het leven van Hans van Aken, uytnemende Schilder van Cuelen.

Het leven van Pieter de Witte, Schilder van Brugge.

Het leven van Mattheus en Pauwels Bril, ghebroeders, Schilders van Antwerpen.

T'leven van Cornelis Cornelisz. uytnemende Schilder, van Haerlem.

Het leven van Iaques de Gheyn, Schilder van Antwerpen.

Het leven van Octavio van Veen, Schilder van Leyden, met ander Schilders van Antwerpen, en elder.

Het leven van Hans Rottenhamer, Schilder van Munchen, en sommighe ander.

Het leven van Ioachim Wtenwael, Schilder van Wtrecht.

Het leven van Abraham Bloemaert, uytnemende Schilder van Gorricum.

Het leven van Pieter Cornelisz. van Rijck, Schilder van Delft.

Het leven van Francesco Badens, Schilder van Antwerpen.

Het leven van David Vinckeboons, Schilder van Mecchelen.

Van verscheyden Nederlandtsche Schilders, teghenwoordigh levendigh.

Appendix, oft aenhangh van het Schilder-boeck: in welcken eenige dingen zijn, die men by den leven eeniger Schilders sal voeghen, veranderen, oft verbeteren, als aenghewesen wort.

Register der oude Antijcke doorluchtighe Schilders.

Register op het leven der Italiaensche vermaerde Schilders.

De Tafel der Nederlandtsche en Hooghduytsche vermaerde Schilders.

Errata op't Schilder-boeck, welcke den Leser sal believen aldus te verbeteren.

Wtlegghingh op den Metamorphosis Pub. Ouidij Nasonis.

Voor-reden.

¶ Uutlegginghe, en sin-ghevende verclaringhe, op den Metamorphosis Publij Ovidij Nasonis. Het eerste Boeck.

Van Prometheus.

Van Pandora.

Van de gulden Eeuwe.

Van Saturnus.

Van Iuppiter.

Van Lycaon.

Van Deucalion.

Van den Draeck Python.

Van Cupido.

Van Daphne.

Van Io.

Van Mercurius.

Van Syringa.

Van Iuno.

Van Pan.

Van den Satyren.

Van den Nymphen, Dryaden, Hamadryaden, Oreaden, Naiaden, en derghelijcke.

Wtlegginge, en sin-ghevende verclaringe op den Metamorphosis Publij Ovidij Nasonis, Het tweede Boeck.

Van Vulcanus.

Van Triton.

Van Proteus.

Van Chiron.

Van de Nijdicheyt.

Van Europa.

Wtlegginge, en sin-ghevende verclaringe op den Metamorphosis Publij Ovidij Nasonis, Het derde Boeck. Van Cadmus.

Van Actaeon.

Van Bacchus, oft Dionysius.

Van Narcissus, en Echo.

Wtlegginge, en sin-ghevende verclaringe op den Metamorphosis Publij Ovidij Nasonis, Het vierde Boeck.

Van Mars.

Van Venus.

Van de Helle.

Van Pluto.

Van den Hel-hondt Cerberus.

Van de dry Raserijen, Eumenides, oft Erinnyes.

Van Tityus.

Van Tantalus.

Van Sisyphus.

Van Ixion.

Van den Belides, oft Danaïdes.

Van Danaë, en Perseus.

Van Atlas.

Van Andromeda.

Van t'vlieghende Peerdt Pegasus.

Wtlegginge, en sin-ghevende verclaringe op den Metamorphosis Publij Ovidij Nasonis, Het vijfde Boeck.

Van Pallas, oft Minerva.

Van de Musae, oft Sangh-Goddinnen.

Van Typhon, oft Typhoees.

Van de Syrenes, oft Meerminnen.

Van Alpheus, en Arethusa.

Van Ceres, en Triptomelus.

Wtlegginge, en sin-ghevende verclaringe op den Metamorphosis Publij Ovidij Nasonis, Het seste Boeck.

Van Niobe.

Van Amphion.

Van Latona.

Van Apollo, oft Phoebus.

Van Diana.

Van Marsyas.

Van Pelops.

Van Hymenaeus.

Van Boreas.

Wtlegginge, en sin-ghevende verclaringe op den Metamorphosis Publij Ovidij Nasonis, Het sevende Boeck.

Van Iason.

Van Hecate.

Van Luna, oft de Mane.

Van Theseus.

Van Aurora.

Van Minos.

Wtlegginge, en sin-ghevende verclaringe op den Metamorphosis Publij Ovidij Nasonis, Het achtste Boeck.

Van Pasiphaë.

Van Daedalus.

Wtlegginge, en sin-ghevende verclaringe op den Metamorphosis Publij Ovidij Nasonis, Het neghenste Boeck.

Van Achelous.

Van Hercules.

Van Themis.

Van OEdipus.

Wtlegginge, en sin-ghevende verclaringe op den Metamorphosis Publij Ovidij Nasonis, Het thiende Boeck.

Van Cybele, en Atys.

Van Ganymedes.

Van Hyacinthus.

Van Adonis.

Wtlegginge, en sin-ghevende verclaringe op den Metamorphosis Publij Ovidij Nasonis, Het elfde Boeck.

Van Silenus.

Van Midas.

Van Thetis, en Tethys.

Van Paris.

Van Helena.

Van Achilles.

Van Iris.

Van den Slaep-Godt, en den Droomen.

Wtlegginge, en sin-ghevende verclaringe op den Metamorphosis Publij Ovidij Nasonis, Het twaelfste Boeck.

Van Calchas, den voorseggher.

Van Fama, oft Mare.

Van Cygnus.

Van Nestor.

Van Agamemnon, en Menelaus.

Van AEneas.

Van Vlysses.

Van Aiax, Oilei soon.

Van Aiax den Telamonschen.

Wtlegginge, en sin-ghevende verclaringe op den Metamorphosis Publij Ovidij Nasonis, Het derthiende Boeck.

Van Scylla, en Charybdis.

Van Polyphemus.

Van Glaucus.

Wtlegginge, en sin-ghevende verclaringe op den Metamorphosis Publij Ovidij Nasonis, Het veerthiende Boeck.

Van AEolus.

Van Circe.

Van Ianus.

Van Nemesis, oft Rhamnusia.

Wtlegginge, en sin-ghevende verclaringe op den Metamorphosis Publij Ovidij Nasonis, Het vijfthiende, en laetste Boeck.

Van Mycilus.

Van Pythagoras.

Van Milon.

Van den Voghel Phoenix.

Van Hippolytus.

Uvtbeeldinge der Figueren: waer in te sien is, hoe d'Heydenen hun Goden uytghebeeldt, en onderscheyden hebben: hoe d'Egyptsche yet beteyckenden met Dieren oft anders, en eenighe meeninghen te kennen gaven, met noch meer omstandicheden.

Van de Wtbeeldinghen der Figueren, en hoe de oude Heydenen hun Goden hebben uytghebeeldt, en onderscheyden. Het eerste Boeck.

Hoe sy de eerste Godtheden, oft beginselen der dinghen, hebben uytghebeeldt.

Van Coelum.

Van Saturnus.

Van den Ocean.

Cybele.

Van Ianus.

Iuppiter.

Neptunus.

Van Apollo.

Iuno.

Venus.

Minerva.

Mars.

Mercurius.

Bacchus.

Ceres.

Pan.

Van de Wtbeeldingen der Figueren, hoe de oude Heydenen oft Egyptenaren met de beeldinghe der Dieren en ander dinghen, verscheyden meeningen hebben aenghewesen, en te kennen ghegheven. Het tweede Boeck.

Van den Leeuw, en zijn beteyckeninghe.

Van den Oliphant, en zijn beteyckeninghe.

Den Stier, en zijn beteyckeninghe.

Van den Os, en zijn beteyckeninghe.

Het Peerdt, en zijn beteyckeninghe.

Van den Hondt, en zijn beteyckeninghe.

Van den Aep, en zijn beteyckeninghe.

Van den Hert, en zijn beteyckeninghe.

Van de Miere, en haer beteyckeninghe.

Van den Landt-Ecchel, oft Egel.

Van het Vercken, en zijn beteyckeninghe.

Van de Geyte, en haer beteyckeninghe.

Van het Schaep, en zijn beteyckeninghe.

Van den Ram, en zijn beteyckeninghe.

Van den Wolf, en zijn beteyckeninghe.

Van het Panther-dier, en zijn beteyckeninghe.

Van het Tygher-dier, en zijn beteyckeninghe.

Van de Beyrinne.

Den Esel.

Den Muyl.

Den Kemel, oft Kameel.

Den Haes.

Den Vos.

Den Mol.

De Ratte.

De Katte.

De Slanghe.

Mercurij gheslanghde roede.

Het Schorpioen.

Den Salamander.

Van Medusa.

Den Oyevaer.

De Kraen.

Den Gier.

Van den Arendt.

Den Phoenix.

Den Pellicaen.

Den Wl.

De Kraeye.

De Mossche.

De Valck.

De Duyve.

De Tortel.

De Swaluwe.

De Swaen.

Den Nachtegael.

Den Paepgaey.

D'Exter.

Den Pouw.

De Henne.

Den Haen.

Den Gans.

Den Struys.

De Vleermuys.

De Honigh-bie.

De Vlieghe.

Den Stapel, oft Douw-krekel.

De Spinnekop.

Den Dolphijn.

Het Camelion.

De Schildpadde.

Den Kreeft.

De Slecke.

Van s'Menschen Hooft.

De Ooghen.

De Ooren.

De Tonghe.

T'Herte.

De Handt.

Den Voet.

De Knien.

Den Vinger.

Van den Circkel.

Van t'viercant.

Den dry-hoeck.

Van de Mutse, oft Hoedt.

Scepter, oft Rijck-staf.

Des Conings Croon.

De Muyren.

Den Diamant.

Den Spieghel.

Den Boghe.

De Pijlen.

Den Schilt.

Het Sweerdt.

De Saegh.

Den Blixem.

De Sonne.

Van de Mane.

De Sterren.

Den Ancker.

Den Visch-haeck, oft Anghel.

De Lampe.

Den Fackel.

Den Roock.

Den Drytandt.

Den Ploegh.

Den Breydel.

Den Spinrock.

De Stricken.

De Ketten.

De Molen-steenen.

Den Altaer.

Den Pijler, oft Colomne.

Den Palm-boom.

Den Louwier.

D'Eycke.

Den Note-boom.

De Wilghe.

Den Olijf-boom.

Den Wijn-stam.

Den Vijghe-boom.

Den Roos-boom.

Witte Lely.

Den Distel.

Het Riet.

De Couwoerde.

Koolen.

Den Heul, oft Bolle.

Van de Wtbeeldinghen der Figueren, Het derde Boeck.

Van Vrede, oft Eendracht.

Van de Trouw.

Van de Vriendtschap.

Van d'Avontuer.

Van de Oorsaeck.

Van de Ionste.

Register op d'Wtlegginghe van den Metamorphosis Pub. Ovid. Nasonis.