Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1. A.W. Sijthoff, Leiden 1911


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Goedereede, Mr. Willem Adriaensz. van]

GOEDEREEDE (Mr. Willem Adriaensz. van) of Goeree, geb. 1536 of 1537, werd dokter in de medicijnen te Rotterdam. Hij bekleedde onderscheiden stedelijke ambten; vroedschap was hij van

[p. 946]

1574-1598, schepen in 1574, 1575, 1578 en 1595, meermalen gedeputeerde ter dagvaart tusschen 1576 en 1578 enz. enz. Hij was getrouwd met Margaretha Govert Pieterszoonsdochter du Bois en werd begraven tusschen 3 en 9 Jan. 1599. Zijn rijke inboedel werd 22 Mei 1602 door Weesmeesteren geïnventariseerd.

Wiersum