Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1. A.W. Sijthoff, Leiden 1911


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Goutvelt, Jan Jaspersz.]

GOUTVELT (Jan Jaspersz.), was van 1579-1607 vroedschap van Rotterdam en bekleedde bovendien onderscheiden andere stedelijke ambten: burgemeester in 1585, 1586 en 1598, meermalen gedeputeerde ter dagvaart tusschen 1585 en 1598, gecommitteerde raad enz. Hij stierf waarschijnlijk na 1610.

Zie: Bronnen voor de Gesch. van Rotterdam I.

Wiersum