Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1. A.W. Sijthoff, Leiden 1911


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Hoeven, Mr. Elias van der]

HOEVEN (Mr. Elias van der), ged. te Rotterdam 4 Sept. 1698, begr. 6 Jan. 1768 aldaar, was een zoon van Philips van der Hoeven of Houve en Aletta de Ruuck. Zijn vader heeft van 1695-1744 in rotterdamsche regeerings-colleges gezeten en was tusschen 1709 en 1743 herhaaldelijk burgemeester, zijn moeder was een dochter van Elias de Ruuck, die meermalen burgemeester te Rotterdam was tusschen 1698 en 1711. Elias van der Hoeven werd 20 Febr. 1717 als student in de rechten ingeschreven te Leiden (met onjuisten leeftijd in het gedrukte Alb. Stud.) en promoveerde aldaar 5 Jan 1723 op een diss. de Judicantis judicis of ficio. Hij begon zijn loopbaan als schepen van Schieland, werd in 1728 schepen van Rotterdam en in datzelfde jaar vroedschapslid, wat hij tot 1748 bleef. Hij bekleedde in die periode nog allerlei andere stedelijke ambten, o.a. was hij tresorier in 1731, 1737 en 1744, baljuw der stad van 1734-1736, burgemeester in 1745 en 1746, baljuw van Schieland van 1738-1742 en van 1748-1763 en werd hij lid van het college der admiraliteit van Zeeland in 1747. Ook was hij ruwaard en opperdijkgraaf van het land van Putten. Hij huwde 28 Oct. 1727 te Kralingen met Maria van der Graeff de Vapour.

Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en Gelukwensch aen den Weledelen Gestrengen Heere Mr. Elias van der Hoeven, toen zijn Wel Ed. gestr. ten derden male iot bailjuw en dijkgrave van Schieland aengesteld was, door J.W.V.H.

Moquette