Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1. A.W. Sijthoff, Leiden 1911


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Lormier, Johan Wilhelm]

LORMIER (Johan Wilhelm), ged. te Rotterdam 8 Nov. 1716, overl. aldaar 15 Sept. 1785 en begraven te Kethel, zoon van den vorige. Hij werd 11 Nov. 1737 als student in de rechten te Leiden ingeschreven promoveerde aldaar 20 Juni 1738 op een diss. de Injuriis et famosis libellis en begon zijn politieke loopbaan, evenals zijn vader, als commissaris van het waterrecht in 1741, in 1744 werd hij schepen, van 1754-1777 was hij lid der vroedschap, in 1774 en 1775 burgemeester, van 1760-1763 lid der Staten-Generaal en van 1765-1768 lid van het college der admiraliteit op de Maas. Bovendien behoorde hij van 1769-1785 tot de Maecenaten van het Bat. Gen. te Rotterdam. Hij was heer van Kethel en Spaland en huwde 17 Maart 1744 met Sara Pelt.

Zie voor vader en zoon: Bronnen Gesch. Rott. I en Rott. Historiebl. 2e afd. 156.

Moquette