Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2. A.W. Sijthoff, Leiden 1912


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Bidloo, Nicolaas]

BIDLOO (Nicolaas), geb. omstreeks 1670 te Amsterdam, was de zoon van Lambert en de kleinzoon van prof. Govert Bidloo. Ook hij koos de medische loopbaan en werd te Leiden 18 Sept. 1696, toen reeds doctor, in de registers der universiteit ingeschreven. 20 Nov. 1701 huwde hij Clasina Cloes. Nevens zijn medische praktijk heeft hij ook de schilderkunst uitgeoefend, en o.a. het portret van zijn grootvader geschilderd. Dat van den doopsgezinden predikant Michaël Fortgens is o.a. door P. van Gunst in plaat gebracht.

Zie: Album Stud. Acad. Lugd.-Bat. kol. 742; Kath. Lescailje, Mengelpoëzy I, 126, 147; II, 216; Thieme und Becker, Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.

Moes