Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2. A.W. Sijthoff, Leiden 1912


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Graeff, de]

GRAEFF (de). Aanzienlijk regeeringsgeslacht in Amsterdam gedurende de 16e, 17e en 18e eeuw, waarvan meerdere leden door Vondel, Barlaeus en Brandt werden bezongen. Een adelsdiploma aan Andries de Graeff en zijn zoon geschonken door keizer Leopold in 1677, vermeldt, dat ‘geloofwaardige getuigenissen van amsterdamsche genealogen’ het geslacht laten afstammen van de adellijke heeren von Graben in Tirol in de buurt van Laybach in Neder-Krain. Zekere Wolfgang von Graben zou, naar Holland omstreeks 1483 gekomen, daar gehuwd zijn en een zoon Pieter hebben gehad, die de stamvader van het hollandsch geslacht zou zijn, welks verschillende leden hier volgen. Deze Pieter, gehuwd met Griet Pietersdr. Berents had tot zoon Jan (1) (kol. 501).

Zie: Literatuur bij Pieter de Graeff (kol. 502 vlg.).

Veder